„Wieluń wczoraj i dziś ...” - PowerPoint PPT Presentation

Szpital
Download
1 / 18

  • 113 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Szpital. „Wieluń wczoraj i dziś ...”. Sandra Torchała. Szpital Wszystkich Świętych wzniesiono w latach 1838-1840. Środki na budowę zebrano od mieszkańców obwodu wieluńskiego oraz otrzymano wsparcie od władz Królestwa Polskiego.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

„Wieluń wczoraj i dziś ...”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Szpital

Szpital

„Wieluń wczoraj i dziś ...”

Sandra Torchała


Wielu wczoraj i dzi

Szpital Wszystkich Świętych wzniesiono w latach 1838-1840.

Środki na budowę zebrano od mieszkańców obwodu wieluńskiego oraz otrzymano wsparcie od władz Królestwa Polskiego.


Wielu wczoraj i dzi

Projekt budynku sporządził architekt warszawski H. Marconi.

Plan fundamentów szpitala (1838r)


Wielu wczoraj i dzi

Projektant uwzględnił najnowsze tendencje przy wznoszeniu tego typu budowli.

Szpital przystosowany został nie tylko do opieki nad starcami, kalekami i ubogimi, ale głównie do leczenia chorych

Elewacja frontowa szpitala (1838r,)


Wielu wczoraj i dzi

Kamień węgielny pod budowę gmachu wmurowano 14 X 1838r.

Plan sytuacyjny położenia szpitala


Wielu wczoraj i dzi

Budowę ukończono w 1840r., a przekazanie gmachu do użytku nastąpiło 1 XI 1840r.


Wielu wczoraj i dzi

Był to wówczas jeden z najnowocześniejszych szpitali w Królestwie Polskim.

Znajdowało się w nim 20 pomieszczeń, z których 12 zajmowali chorzy (ogółem 40 łóżek).

W latach późniejszych szpital poddawany był modernizacjom (doprowadzenie kanalizacji, bieżącej wody, oświetlenia elektrycznego itp.)

W 1939r. szpital posiadał 120 łóżek.


Wielu wczoraj i dzi

O godzinie 4.40 w dniu 1 IX 1939r. na szpital zrzucono pierwsze bomby hitlerowskiego lotnictwa w II wojnie światowej.

W wyniku nalotów i bombardowań budynek szpitala został zburzony.

Śmierć poniosły 32 osoby z czego 26 chorych.


Wielu wczoraj i dzi

Zbombardowanie szpitala było pogwałceniem

norm prawa międzynarodowego.

Ruiny szpitala po zbombardowaniu go przez

lotnictwo hitlerowskie w dniu 1 września 1939


Wielu wczoraj i dzi

Konwencja haska IV (1907)

Art. 27 rozdziału I, działu II

Podczas oblężeń i bombardowań należy zastosować wszelkie niezbędne środki, ażeby w miarę możności oszczędzone zostały świątynie, gmachy, służące celom nauki, sztuki i dobroczynności, pomniki historyczne, szpitaleoraz miejsca, gdzie zgromadzeni są chorzy i ranni, pod warunkiem, ażeby te gmachy i miejsca nie służyły jednocześnie celom wojennym.Obowiązkiem oblężonych jest

oznaczyć te gmachy i miejsca

za pomocą specjalnych

widocznych znaków, które

będą notyfikowane oblegającym.


Wielu wczoraj i dzi

Jak świadczą relacje świadków nalotu na Wieluń, m.in. Jana Soforka pracownika szpitala, który oświadczył co następuje:

„…dr Zygmunt Patryn polecił mi, abym zabezpieczył szpital przed ewentualnym bombardowaniem lotniczym przez wymalowanie znaków Czerwonego Krzyża na dachu. Zakupiłem białą i czerwoną farbę i przystąpiłem do pracy. Najpierw białą farbą wymalowałem na dachu okrągłe koło

o średnicy 3 metrów, w tym

kole zaś farbą czerwoną

równoramienny krzyż.

Znaki takie wymalowałem

zarówno na budynku szpitala

głównego, jak i na dachu

szpitala zakaźnego”


Wielu wczoraj i dzi

Relacja Kazimiery Zawadzkiej pielęgniarki:

„… nastąpił drugi nalot. Prócz budynku personelu zniszczone już były oddziały chirurgiczny, położniczy

i interny. Częściowo zniszczony był budynek oddziału zakaźnego. Wszystkie budynki płonęły…”.

Ruiny budynku mieszkalno-gospodarczego Szpitala Wszystkich Świętych


Wielu wczoraj i dzi

Obecnie w miejscu gdzie był Szpital Wszystkich Świętych znajduje się budynek w którym siedzibę ma Szkoła Podstawowa nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcące.


Wielu wczoraj i dzi

Szkołę oddano do użytku w marcu 1958r.


Wielu wczoraj i dzi

Na ścianie umieszczono w 1959r. pamiątkową tablicę, która przypominała o tragicznych wydarzeniach wojennych. W 2009r. tablicę przeniesiono do izby pamięci zlokalizowanej w II LO w Wieluniu.


Wielu wczoraj i dzi

Przed gmachem szkoły znajduje się pomnik upamiętniający zbombardowany 1 września 1939r. szpital.


Wielu wczoraj i dzi

Historia budynku wpisuje się w tragiczną przeszłość miasta Wielunia.

Obecny choć pełni inną funkcję również służy mieszkańcom miasta.


Bibliografia

T. Olejnik, Szpital w Wieluniu – jego dzieje i zniszczenie 1 IX 1939r.,

Wieluń 1991,

T. Olejnik, Leksykon Miasta Wielunia, Wieluń 2007,

T. Olejnik, Zniszczenie Wielunia przez hitlerowskie lotnictwo 1 IX 1939r., [w:] Problematyka bombardowania miast otwartych w latach 1939-1945. Materiały konferencyjne, Wieluń 1995.

T. Olejnik, Wieluń. Dzieje miasta 1793-1945, Piotrków Trybunalski 2003, s. 503-518. [podrozdział: Zniszczenie Wielunia].

Sesja naukowa poświęcona 65. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – Wieluń, 31 sierpnia 2004 r. Instytut Pamięci Narodowej.

T. Olejnik, Wieluń polska Guernica, Wieluń 2009.

Wikipedia, Tekst konwencji haskiej IV z 18 października 1907 dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej, Art. 27 rozdziału I, działu II, regulaminu konwencji dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej.

Bibliografia:


  • Login