Wybrane problemy zaburze rozwoju
Download
1 / 105

Wybrane problemy zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci i młodzieży. Opracowała: Monika Haligowska - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wybrane problemy zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci i młodzieży. Opracowała: Monika Haligowska. ZABURZENIA ROZWOJU. CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU wg ICD – 10 F84.0 Autyzm dziecięcy F84.1 Autyzm atypowy F84.2 Zespół Retta F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Wybrane problemy zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci i młodzieży. Opracowała: Monika Haligowska

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

Wybrane problemy zaburze rozwoju

i zachowania dzieci

i modziey.

Opracowaa: Monika Haligowska


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

ZABURZENIA ROZWOJU


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

CAOCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU wg ICD 10

F84.0 Autyzm dziecicy

F84.1 Autyzm atypowy

F84.2 Zesp Retta

F84.3 Inne dziecice zaburzenia dezintegracyjne

F84.4 Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszcym

upoledzeniem umysowym i ruchami

stereotypowymi

F84.5 Zesp Aspergera

F84.8 Inne caociowe zaburzenia rozwojowe

F84.9 Caociowe zaburzenia rozwojowe, nie

okrelone


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • ZABURZENIA DIAGNOZOWANE ZWYKLE

 • PO RAZ PIERWSZY W NIEMOWLCTWIE, DZIECISTWIE LUB OKRESIE DOJRZEWANIA

 • wg DSM IV

 • ZABURZENIA UCZENIA SI,

 • m.in.: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia

 • ZABURZENIA UMIEJTNOSCI MOTORYCZNYCH

 • rozwojowe zaburzenie koordynacji

 • ZABURZENIA KOMUNIKOWANIA SI

 • m.in.: jkanie si

 • OGLNE ZABURZENIA ROZWOJU

 • m.in.: zaburzenia autystyczne, Zesp Retta, Zesp

 • Aspergera, Dezintegracyjne zaburzenie dziecice


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • DSM IV

 • DEFICYTY UWAGI I DESTRUKCYJNE ZABURZENIA

 • ZACHOWANIA

 • ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia

 • opozycyjno buntownicze,

 • ZABURZENIA ODYWIANIA I JEDZENIA

 • W NIEMOWLCTWIE I WCZESNYM DZIECISTWIE

 • TIKI, m.in. Zesp Tourettea,

 • ZABURZENIA WYDALANIA

 • INNE ZABURZENIA W NIEMOWLCTWIE, DZIECISTWIE LUB ADOLESCENCJI:

 • lk separacyjny, - zaburzenia ruchw stereotypowych

 • mutyzm wybirczy,

 • reaktywne zaburzenie przywizania,


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

INNE ZABURZENIA ROZWOJU

NA PRZYKADZIE

ZESPOU FAS (podowy zesp alkoholowy)

Zaburzenia zwizane z FAS mona podzieli na trzy grupy:

1) Zaburzenia rozwojowe.

2) Zaburzenia wtrne, najczciej o charakterze

spoecznym.

3) Zaburzenia wynikajce z organicznego uszkodzenia

mzgu.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

INNE ZABURZENIA ROZWOJU NA PRZYKADZIE

ZESPOU FAS (podowy zesp alkoholowy)

Nawet 3 dzieci na kade 1000 urodze ywych moe by dotknitych podowym zespoem alkoholowym (FAS).

W Polsce rodzi si rocznie ok. 300 000 dzieci.

0,3% to 900 dzieci z FAS.

To wicej ni liczba rodzcych si dzieci z zespoem Downa

(1 na 700 urodze).

Dziesi razy wicej dzieci ma rozmaite zaburzenia rozwojowe spowodowane alkoholem, klasyfikowane jako FAE (Fetal Alcohol Effects).

Szacuje si, e negatywne konsekwencje ekspozycji podu

na alkohol mog wystpowa nawet u 1% wszystkich noworodkw.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • 1) Zaburzenia rozwojowe w FAS:

 • 60% - zaburzenia neuropsychologiczne typu: ADHD,

 • autyzm;

 • 49% - atypowe zaburzenia neuropsychologiczne, ktre

 • manifestuj si: nadpobudliwoci, impulsywnoci,

 • deficytami pamici i trudnociami w koncentracji,

 • perseweracj (powtarzaniem tych samych bdw

 • pomimo ich nieskutecznoci), zaburzeniami percepcji,

 • napadami zoci;

 • 15% - niska waga urodzeniowa, pniej niskoroso;

 • 10% - rne deformacje fizyczne;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • 2) Zaburzenia wtrne w FAS, do ktrych dochodzi

 • w trakcie socjalizacji:

 • zaburzenia psychiczne: udzieci dominuj (61%)

 • deficyty pamici, a u dorosych zaburzenia depresyjne;

 • przerwanie nauki szkolnej: ponad 60% nastolatkw

 • i dorosych, a 14% dzieci z FAS nie ukoczyo szkoy;

 • problemy z prawem:ok.60 % nastolatkw i dorosych

 • oraz 14% dzieci miao konflikt z prawem; w grupie

 • powyej 12 r.. a 60% znalazo si z tego powodu

 • w orodkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych,

 • a 40% w zakadach poprawczych;

 • instytucjonalizacja: 50% nastolatkw i dorosych,

 • ok. 10% dzieci korzystao z rnych form instytucjonalnej

 • opieki (wizienia, szpitale psychiatryczne, oddziay

 • odwykowe);


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • 2) Zaburzenia wtrne w FAS, do ktrych dochodzi

 • w trakcie socjalizacji:

 • nieprawidowe zachowania seksualne:

 • 49% nastolatkw i dorosych oraz a 39% dzieci

 • przejawia nieprawidowe zachowania seksualne;

 • jest to najpowszechniejsze zaburzenie wtrne u dzieci;

 • najczstsze zachowania to: przygodny seks, lubieny

 • dotyk, rozwizo;

 • problemy z alkoholem i narkotykami:

 • 30% dorosych i nastolatkw ma problem z alkoholem

 • i/lub narkotykami;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • 3) Zaburzenia wynikajcego z organicznego

 • uszkodzenia mzgu, do ktrego doszo w wyniku

 • dziaania alkoholu w yciu podowym:

 • deficyt uwagi(80%)

 • problemy z pamici (73%)

 • nadpobudliwo (72 %)

 • wyraanie nielogicznych myli (38%)

 • stereotypie ruchowe(33%): stanie, siedzenie, kiwanie

 • si;

 • niewiadomo tego co si dzieje wok(27%)

 • dziwaczne maniery lub nawyki(20%)

 • tiki i grymasy, zachowania kompulsywne, utrata

 • kontroli, napady szau (15%);


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • ZABURZENIA EMOCJONALNE U DZIECI Z FAS:

 • wraliwo, trudnoci z przyjmowaniem krytyki,

 • niedojrzao, infantylizm,

 • przesadnie reaguj na to, co dzieje si wok nich,

 • podwyszony poziom lku, pozwalajcy na atwe

 • i szybkie wycofywanie si z kadej sytuacji;

 • - strach powoduje trudnoci w kontaktach spoecznych,

 • wyraaniu wasnych emocji i rozumieniu uczu innych

 • osb,

 • - nadpobudliwo,

 • trudnoci z rozumieniem mowy gestw i ciaa,

 • reaguje nieadekwatnie do siy bodcw,

 • agresj maskuje jego niepokj, niemiao, brak poczucia

 • bezpieczestwa,

 • - zmienno nastrojw, gwatowne reakcje emocjonalne,


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

ZABURZENIA ZACHOWANIA


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

ZABURZENIA ZACHOWANIA

wszelkiego rodzaju zachowania naruszajce porzdek spoeczny, niezalenie od tego,

czy ju powoduj konflikt z prawem czy nie.

W wszym znaczeniu rozpoznanie to znajduje zastosowanie w celu okrelenia " (...) niepsychotycznego zespou zachowa dzieci

i modziey, ktry stanowi odchylenie

od oczekiwanego, zgodnego z oglnie obowizujcymi normami zachowania spoecznego.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

ZABURZENIA ZACHOWANIA

Dotyczy to wic konkretnie zachowa

w rnym stopniu

aspoecznych, antyspoecznych

i przestpczych.

W takim zachowaniu zawarty jest element pewnej trwaoci czy moe raczej dugotrwaoci, jednak z moliwoci (przynajmniej w wikszoci przypadkw) rnego stopnia poprawy, a nawet normalizacji "

(H. Sulestrowska, 2000, s.169).


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

M.B. Pecyna uwaa, e mianem zaburzenia, czyli nieprawidowego zachowania, mona obj wszelkie niekorzystne odchylenia

od prawidowego rozwojuorganizmu oraz psychiki dziecka i zdefiniowa je jako obejmujce wszystkie rodzaje trudnoci dziecicych.

(Pecyna,1998, s.195)


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

ZABURZENIA ZACHOWANIA

wg DSM IV (1995)

Istotnym objawem zaburze zachowania jest

powtarzajcy i utrzymujcy si wzorzec zachowania, w ktrym podstawowe prawa innych i wane, stosowne do wieku ycia normy spoeczne i reguy s amane,

a manifestuj si wystpieniem trzech

lub wicej spord nastpujcych zachowa

w cigu ostatnich 12 miesicy:


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • 1. ZACHOWANIA AGRESYWNE, ktre powoduj

 • zagroenie fizyczne lub wyrzdzaj krzywd innym

 • ludziom lub zwierztom.

 • Kwalifikuj si do nich:

 • - tyranizowanie, groenie, zastraszanie innych,

 • - czste inicjowanie walk fizycznych,

 • uywanie broni, mogcej powodowa powane

 • fizyczne uszkodzenia,

 • - okruciestwo fizyczne wobec ludzi,

 • - okruciestwo wobec zwierzt,

 • dokonywanie kradziey bezporednio od ofiary

 • (wymuszanie, kradziee kieszonkowe i inne ),

 • wiadome branie udziau w podpaleniu z intencj

 • spowodowania powanej szkody,

 • - wiadome niszczenie cudzej wasnoci.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • 2. OSZUSTWA LUB KRADZIEE, do ktrych zalicza si:

 • - wamania do domu, budynku lub samochodu,

 • kamstwo w celu uniknicia zobowiza lub uzyskania

 • okrelonych dbr,

 • kradzie rzeczy o wikszej wartoci bez konfrontacji

 • z ofiar;

 • 3. POWANE AMANIE ZASAD, NORM, REGU, NAKAZW I PRAW.

 • przebywanie wbrew zakazom rodzicw poza domem

 • rodzinnym w nocy przed 13 r. .,

 • - ucieczka z domu bez zamiaru powrotu,

 • - wagarowanie (czste).


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • Uwzgldniajc wiek ycia dziecka w chwili wystpienia zaburze wyrnia si nastpujce ich kategorie:

 • typ dziecicych zaburze:

 • zaburzenie wystpio przed 10 r. .,

 • typ modzieczych zaburze:

 • zaburzenie wystpio po 10 r. .;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • W nasileniu zaburze zachowania rnicuje si trzy stopnie:

 • stopie lekki - zaburzenie powoduje niewielkie

 • szkody,

 • stopie umiarkowany - liczba zaburze zachowania

 • i ich wpyw na innych s porednie midzy stopniem

 • lekkim a znacznym,

 • stopie znaczny - liczba zaburze i ich wpyw

 • na innych jest duy, objawy zaburze s sprzone

 • ze sob, np. kradzie w konfrontacji agresywnej z ofiar

 • ( M. Pecyna, 1998, s. 196 - 197 )


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE ZABURZE ZACHOWANIA

 • ORAZ KATEGORIE WYRNIONE ZGODNIE

 • Z PODZIAEM ZAPROPONOWANYM PRZEZ ICD 10

 • Powtarzajcy si i utrwalony wzorzec zachowania, cechujcy si gwaceniem albo podstawowych praw innych osb, albo powaniejszych norm i regu spoecznych waciwych dla wieku, trwajcych co najmniej 6 miesicy, w czasie ktrych wystpuj niektre z nastpujcych przejaww:

 • wybuchy zoci nadzwyczaj czste lub cikie

 • w stosunku do poziomu rozwojowego,

 • 2. czste ktnie z dorosymi,


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

3. czsto aktywne odrzucanie wymaga dorosych lub

niespenianie regu,

4. czsto jakby rozmyle robienie rzeczy, ktre budz

gniew u innych ludzi,

5. czste oskarenie innych za swoje wasne pomyki

lub niewaciwe zachowanie,

6. czsta "wraliwo" i atwo wprowadzania w zo

przez innych,

7. czste wpadanie w zo lub rozalenie,

8. czsta zoliwo lub mciwo,

9. czste kamstwa lub zrywanie obietnic w celu

uzyskania dbr lub przywilejw, lub dla uniknicia

obowizkw,


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

10. czste inicjowanie star fizycznych (nie obejmuje to

star z rodzestwem),

11. uywanie broni, ktra moe powodowa u innych

powane uszkodzenia ciaa (np. kij, cega, rozbita

butelka, n, strzelba),

12. pozostawanie poza domem po zapadniciu zmroku,

mimo zakazu rodzicw (rozpoczynajce si

przed 13 rokiem ycia),

13. przejawianie fizycznego okruciestwa wobec

innych osb (np. krpowanie, ranienie lub

podpalanie ofiar ),

14. przejawianie fizycznego okruciestwa wobec

zwierzt,


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

15. rozmylne niszczenie wasnoci innych osb inaczej

ni przez podpalenie),

16. rozmylne podkadanie ognia ze stwarzaniem

ryzyka lub z zamiarem spowodowania powanych

zniszcze,

17. kradziee przedmiotw o niebanalnej wartoci

bez konfrontacji z ofiar, zarwno w domu,

jak i poza nim (np. kradziee w sklepach, wamania,

faszerstwa ),

18. czste wagary ze szkoy, rozpoczynajce si przed

13 rokiem ycia,


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

19. co najmniej dwukrotne ucieczki z domu rodzicielskiego lub zastpczego, albo ucieczka jednorazowa trwajca duej ni jedn noc (nie obejmuje opuszczania domu w celu uniknicia molestowania fizycznego lub seksualnego),

20.popenianie przestpstw wymagajcych konfrontacji

z ofiar (wczajc kradziee kieszonkowe, wymuszania, napady ),

21.zmuszanie innych osb do aktywnoci seksualnej,

22.czste terroryzowanie innych (np. rozmylne zadawanie blu lub ran poczone z uporczywym zastraszaniem, drczeniem, molestowaniem ),

23.wamanie do cudzego domu, samochodu, budynku;

Do spenienia kryterium wystarczy choby jednorazowe wystpienie objaww wymienionych w punktach:

11, 13, 15, 16, 20, 21, 23.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

POJCIE NORMY ROZWOJOWEJ


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • NORMY ROZWOJOWE

 • wskaniki okrelajce poziom rozwoju czynnoci psychicznych i ruchowych spotykane najczciej

 • w danej grupie wiekowej;

 • osignicia wzakresie poszczeglnych funkcji,

 • ktre stwierdza si uwikszoci dzieci

 • wdanym wieku.

 • Zaburzenia stwierdza si wwczas, gdy dziecko

 • nie spenia wymaga adekwatnych do jego wieku, np. w wieku 6-7 lat nie potrafi odwzorowa rombu, podczas gdy wikszo jego rwienikw

 • potrafi to wykona.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

Rozwj psychomotoryczny czowieka ma charakter stadialny:

postpuje od chwili urodzenia si dziecka

i przechodzi przez kolejne stadia,

w ktrych dziecko prezentuje okrelony poziom sprawnoci funkcji psychomotorycznych.

Rozwj dziecka okrelany jest

przez porwnywanie ich osigni rozwojowych w wieku w jakim si aktualnie znajduj

z osigniciami rozwojowymi jakie na ten wiek przypadaj, wedle norm przyjtych

przez psychologi rozwojow.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • TEMPO ROZWOJU

 • to szybko, z jak dokonuj si

 • w organizmie i psychice czowieka rnorodne zmiany progresywne.

 • przecitne, gdy WR=W rozwj

 • prawidowy

 • zwolnione, gdy WR<W rozwj opniony,

 • przyspieszone, gdy WR>W rozwj

 • przyspieszony.

 • WR wiek rozwojuW- wiek ycia


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

RYTM ROZWOJU

wzgldna regularno zmian rozwojowych zachodzcych

w okrelonym czasie.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

ROZPOZNAWANIE ZABURZE ROZWOJOWYCH

NP. ZABURZENIA TEMPA

I RYTMU ROZWOJU,

FRAGMENTARYCZNE DEFICYTY ROZWOJOWE


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

ZABURZENIA ROZWOJOWE

to rnego rodzaju odchylenia, opnienia, zakcenia w psychoruchowym rozwoju dziecka, ktre w wikszoci przy zastosowaniu odpowiednich oddziaywa korekcyjnych, leczniczych, rehabilitacyjnych i dziki sprzyjajcym warunkom rodowiskowym,

przede wszystkim rodzinnym, maj szans

na stopniowe wyrwnanie.

(Popielarskie, Jaklewicz, 2000).


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • O DYSHARMONIACH ROZWOJOWYCH

 • mwimy, gdy:

 • poszczeglne funkcje rozwijaj si w rnym tempie:

 • PARCJALNE OPNIENIA ROZWOJU: szerszy zakres, kilka funkcji;

 • FRAGMENTARYCZNE ZABURZENIA ROZWOJU: wszy zakres, jedna funkcja.

 • tempo rozwoju jest oglnie zwolnione, ale niektre funkcje s upoledzone w gbszym stopniu;

 • jedne funkcje rozwijaj si z opnieniem,

 • a inne z przyspieszeniem.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

Rozwj opniony czciowo, tzw.

PARCJALNE ZABURZENIA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO

Tempo rozwoju dzieci z tego typu zaburzeniami jest niejednakowe w rnych zakresach, natomiast rytm rozwoju jest nieharmonijny i nierwnomierny.

Jeeli opnienie dotyczy bardzo wskiego zakresu, mwimy o FRAGMENTARYCZNYM DEFICYCIE ROZWOJOWYM albo mikro deficycie, ktrym jest np. zaburzenie lateralizacji, zaburzenie analizatorw, dysortografia.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • PARCJALNE ZABURZENIA ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO

 • dziecka to zaburzenia w rozwoju w ramach poszczeglnych sfer

 • zaburzenia rozwoju ruchowego: zaburzenia

 • motoryki i lateralizacji,

 • zaburzenia rozwoju procesw orientacyjno -

 • poznawczych: zaburzenia percepcji wzrokowej,

 • zaburzenia percepcji suchowej, zaburzenia mowy,

 • zaburzenia w koordynacji tych funkcji;

 • zaburzenia procesw emocjonalno-motywacyjnych:

 • zaburzenia nerwicowe, zaburzenia motywacji,

 • zaburzenia dynamiki procesw nerwowych:

 • nadpobudliwo psychoruchowa,

 • zahamowanie psychoruchowe

 • zaburzenia osobowoci.

 • (Spionek, 1973)


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

ROZPOZNAWANIE ZABURZE ZACHOWANIA

NADPOBUDLIWO,

ZAHAMOWANIA,

NIESTAO EMOCJONALNA


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

NADPOBUDLIWO

PSYCHORUCHOWA


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

NADPOBUDLIWO

to termin, ktry potocznie okrela ADHD

czyli

zesp nadpobudliwoci psychoruchowej

z zaburzeniami koncentracji uwagi.

ADHD to okrelenie diagnostyczne, stosowane wobec dzieci i dorosych, majcych powane trudnoci poznawcze i zaburzenia zachowania w wanych aspektach ycia codziennego, takich jak stosunki rodzinne iosobiste, w szkole lub w pracy.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • WHO definiuje

 • zesp nadpobudliwoci ruchowej, jako

 • grup zaburze charakteryzujcych si

 • wczesnym pocztkiem

 • (zazwyczaj w pierwszych 5 latach ycia),

 • brakiem wytrwaoci wrealizacji zada

 • wymagajcych zaangaowania

 • poznawczego,

 • tendencj do przechodzenia od jednej

 • aktywnoci do drugiej bez ukoczenia

 • adnej z nich,

 • sabo kontrolowan, nadmiern aktywnoci.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • ROZPOZNANIE ADHD

 • W DSM IV

 • symptomy ADHD podzielono

 • Na zaburzenia koncentracji uwagi

 • i nadpobudliwo ruchow.

 • W zalenoci od wystpowania jednego lub obu symptomw definiuje si trzy podtypy ADHD:

 • typ z przewag nadpobudliwoci,

 • typ z przewag zaburze koncentracji uwagi,

 • typ mieszany.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • typ z przewag nadpobudliwoci:

 • rozpoznaje si go u dzieci, ktre s nadmiernie

 • aktywne, ale nie maj zaburze koncentracji uwagi;

 • dzieci takie maj niespoyt energi, cay czas s

 • w ruchu, jednak odpowiednio motywowane s

 • w stanie odrobi ca prac domow, nie maj

 • problemw z przyswajaniem sobie wiadomoci;

 • w przypadku hiperaktywnoci istniej jednak

 • zagroenia, e dziecko moe przejawia tendencje

 • antyspoeczne, mie trudnoci w relacjach

 • z nauczycielami i rwienikami z klasy;

 • czsto popadaj w konflikty z otoczeniem, co jest

 • skutkiem nieumiejtnoci panowania nad swoim

 • impulsywnym zachowaniem;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • typ z przewag zaburze koncentracji uwagi:

 • gwnym problemem takich dzieci jest silny brak

 • koncentracji uwagi i nieumiejtno kontrolowania myli;

 • zachowanie ich czsto powoduje, e s uwaane za leniwe

 • i mniej zdolne;

 • czsto nie pamita o codziennych obowizkach, zamyla si,

 • nie potrafi skupi si na wykonywanym zadaniu,

 • na rozmowie;

 • dziecko takie nie jest uwaane za nadpobudliwe,

 • poniewa nie sprawia wikszych kopotw

 • wychowawczych, nie przeszkadza w czasie lekcji i jest

 • posuszne; moe wydawa si nawet oderwane

 • od rzeczywistoci i sprawia wraenie sennego,

 • przez co czsto jest niedostrzegane przez rwienikw;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • typ mieszany: u dziecka wystpuj zarwno nasilone

 • objawy niepokoju ruchowego, nadpobudliwoci

 • psychoruchowej, zaburzona jest te kontrola

 • impulsw i koncentracja uwagi;

 • - dziecko nie jest w stanie wykonywa skomplikowanych

 • zada,

 • nie potrafi zorganizowa sobie pracy,

 • ma problemy w kontaktach z rwienikami, bo nie

 • potrafi dostatecznie si skupi, aby rozpozna

 • i waciwie oceni sygnay pynce od partnera.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • W klasyfikacji chorb (ICD-10) nadpobudliwo psychoruchowa znajduje si pod nazw: Zesp hiperkinetyczny lub Zaburzenia hiperkinetyczne.

 • zaburzenia uwagi,

 • nadruchliwo,

 • impulsywno;

 • nie pniej ni w wieku 7 lat,

 • objawy pojawiaj si w wicej ni w jednej sytuacji,

 • powoduje istotne klinicznie cierpienie lub upoledzenie

 • funkcjonowania,

 • - nie spenia kryteriw innych zaburze;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • zaburzenia uwagi:

 • nie zwracanie bliszej uwagi na szczegy lub beztroskie

 • bdy w pracy szkolnej, pracy lub w innych czynnociach;

 • niepowodzenia w utrzymaniu uwagi na zadaniach

 • lub czynnociach;

 • wydaje si nie sysze co zostao powiedziane;

 • niepowodzenia w postpowaniu wedug instrukcji

 • albo w koczeniu pracy szkolnej, pomocy w domu

 • lub obowizkw w miejscu pracy;

 • upoledzona umiejtno organizowania zada

 • i aktywnoci;

 • unikanie lub silna niech do zada wymagajcych

 • wytrwaego wysiku umysowego;

 • gubienie rzeczy niezbdnych do niektrych zada

 • lub czynnoci;

 • - atwa odwracalno uwagi przez zewntrzne bodce;

 • zapominanie w toku codziennej aktywnoci;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • nadmierna aktywno:

 • - niespokojnie porusza rkoma lub stopami, albo wierci

 • si na krzele;

 • opuszcza siedzenie w klasie lub w innych sytuacjach,

 • w ktrych oczekiwane jest utrzymanie pozycji siedzcej;

 • nadmierne rozbieganie w sytuacjach, w ktrych jest to

 • niewaciwe;

 • przesadna haaliwo w zabawie lub trudno

 • zachowania spokoju w czasie wypoczynku;

 • utrwalony wzorzec nadmiernej aktywnoci ruchowej,

 • praktycznie nie modyfikowany przez spoeczny kontekst

 • i oczekiwania;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • impulsywno:

 • - udziela odpowiedzi zanim pytanie jest

 • dokoczone;

 • nie umie czeka w kolejce lub doczeka si

 • swojej rundy w grach lub innych sytuacjach

 • grupowych;

 • przerywa lub przeszkadza innym (np. wtrca si

 • do rozmw lub gier innych osb);

 • wypowiada si nadmiernie bez uwzgldnienia

 • ogranicze spoecznych;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • KRYTERIA DODATKOWE wg DSM IV

 • - objaw musi utrzymywa si 6 lub wicej miesicy

 • w stopniu utrudniajcym adaptacj (funkcjonowanie)

 • dziecka bd w stopniu niewspmiernym do jego

 • rozwoju;

 • objawy s sta cech wystpujc od lat; powinny byy

 • ujawni si przed sidmym rokiem ycia;

 • objawy musz powodowa pogorszenie funkcjonowania;

 • dziecko z powodu kopotw z koncentracj, nadruchliwoci,

 • nadmiern impulsywnoci ma kopoty w szkole, w domu

 • (negatywnie ocenia si jego zachowanie, gorzej radzi

 • sobie z nauk, ma pogorszone lub ze kontakty

 • z wanymi dorosymi), trudnoci w kontaktach

 • z rwienikami;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • KRYTERIA DODATKOWE wg DSM IV

 • - nasilenie objaww musi by wiksze ni

 • normalny obraz danej cechy u dzieci w tym

 • samym wieku;

 • objawy zespou nadpobudliwoci

 • psychoruchowej nie s czci innego

 • zaburzenia;

 • np.kopoty ze skupieniem uwagi i impulsywnoci

 • maj te dzieci z upoledzeniem umysowym,

 • a problemy z koncentracj maja osoby z depresj itd.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • DZIECI Z ADHD

 • maj problem, aby przez moment usiedzie;

 • sprawiaj wraenie roztargnionych,

 • zapominalskich, nieuwanych, niezdolnych

 • do poprawnego wykonania polecenia

 • i do zorganizowania swojej pracy;

 • nie potrafi skorzysta ze zoonej informacji;

 • maj trudnoci z abstrakcyjnym myleniem,

 • w tym przyczynowo skutkowym;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • ZASADY PRACY Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM

 • Konsekwentne postpowanie wobec dziecka, stawianie mu jasnych granic (co mu wolno,

 • a czego nie).

 • 2. Wyznaczanie dziecku niezbyt odlegych celw

 • dziaania i okrelanie sposobw ich realizacji.

 • Systematyczne przyzwyczajanie dziecka

 • do koniecznoci zakaczania kadego rozpocztego zadania.

 • Staa kontrola dziecka i przypominanie mu

 • o obowizkach oraz pomoc w ich realizacji.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • WSKAZWKI DO PRACY Z DZIECKIEM Z ADHD

 • DLA NAUCZYCIELI

 • Organizacja pracy nauczyciela:

 • ustawienie awki dziecka blisko nauczyciela,

 • w pewnym oddaleniu od innych dzieci,

 • z dala od okna i drzwi,

 • co uatwia nauczycielowi sta kontrol dziecka,

 • pozwala na czsty kontakt wydawanie dodatkowych

 • instrukcji, ogranicza rozpraszanie uwagi dziecka.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • 2. Poprawianie umiejtnoci organizacyjnych

 • dziecka:

 • ustalenie jasnych regu pracy w klasie (podczas lekcji

 • siedzimy na miejscu, pracujemy nad swoim

 • zadaniem, mwi tylko jedna osoba),

 • ustanowienie rutynowych czynnoci porzdkujcych i przygotowujcych do pracy,

 • sporzdzenie jasnego planu zaj lekcyjnych,

 • kontrolowanie, czy dziecko wszystko zanotowao,

 • cznie z prac domow,

 • - kontrolowanie miejsca pracy dziecka.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • 3. Pobudzanie uwagi dziecka:

 • przekazywanie nauczanych treci i zada krtko i zwile,

 • w maych fragmentach, aby wykorzysta krtki czas skupienia

 • uwagi dziecka,

 • przestrzeganie przez dziecko limitu czasu przeznaczonego

 • na zadanie,

 • - dokonywanie biecej kontroli pracy,

 • dzielenie materiau na czci, zadawanie mniejszej iloci zada

 • domowych,

 • - utrzymywanie kontaktu wzrokowego z dzieckiem,

 • wyrnianie najwaniejszych zagadnie, np. podkrelanie ich

 • na kolorowo,

 • urozmaicanie zada i przygotowywanie ich w sposb interesujcy

 • dla ucznia, korzystanie z ilustracji i materiaw, ktre dziecko

 • moe dotkn i manipulowa nimi,

 • - proponowanie aktywnoci, ktra wymaga zaangaowania ucznia,

 • - w razie potrzeby robienie kilkuminutowych przerw.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • 4. Poprawianie zdolnoci suchania:

 • przygotowanie krtkich instrukcji, zoonych z prostych

 • zada,

 • w razie potrzeby powtarzanie przez nauczyciela

 • instrukcji,

 • nakanianie dziecka do powtarzania polece po ich

 • usyszeniu,

 • informowanie o tym, e komunikuje si mu

 • najwaniejsze wiadomoci,

 • korzystanie z pomocy wizualnych.

 • 5. Stwarzanie dziecku podczas lekcji naturalnej

 • moliwoci odreagowania ruchowego (podlanie

 • kwiatw, starcie tablicy).


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

6. Nagradzanie za kade, nawet najmniejsze

osignicie.

7. Komunikowanie si z rodzicami dziecka

w celu przekazania informacji dotyczcych

przygotowania go do zaj

oraz sprawdzianw wiadomoci ustnych

i pisemnych.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

ZAHAMOWANIE PSYCHORUCHOWE


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

ZAHAMOWANIE PSYCHORUCHOWE

to zesp zaburze dynamiki procesw nerwowych polegajcy na obnieniu oglnej aktywnoci dziecka wyraajcej si trudnoci

w nawizywaniu kontaktw spoecznych

i lkliwoci.

To konflikt motywacji zadaniowej

(potrzeby samodzielnego dziaania

i rozwizywania zada) i spoecznej (wyuczone reakcje hamulcowe w sytuacjach spoecznych).

Konflikt ten prowadzi do wycofywania si i nie podejmowania aktywnoci.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • PRZEJAWY ZAHAMOWANIA

 • w sferze ruchowej:

 • ograniczenie spontanicznej aktywnoci

 • ruchowej,

 • symptomy niepokoju ruchowego,

 • dezorganizacja czynnoci wykonawczych;

 • w sferze poznawczej: zawenie aktywnoci

 • poznawczej;

 • w sferze emocjonalnej: ograniczenie wyraania

 • uczu przy jednoczesnym wzmoeniu

 • pobudliwoci emocjonalnej;

 • w sferze somatycznej: wzmoona reaktywno

 • ukadu nerwowego;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • OBJAWY ZAHAMOWANIA PSYCHORUCHOWEGO

 • trudnoci w nawizywaniu kontaktu

 • sownego,

 • - brak wiary we wasne moliwoci,

 • - nadmierna wraliwo,

 • - niepewno, stany lkowe,

 • - zwolnione reakcje psychoruchowe,

 • - zaburzenia snu, aknienia,

 • - jkanie, zacinanie,

 • bierno,

 • apatia;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • DZIECI Z ZAHAMOWANIEM PSYCHORUCHOWYM:

 • s niemiae, niepewne siebie, spowolnione

 • psychoruchowo, pozbawione spontanicznej inicjatywy;

 • w sytuacjach zadaniowych ulegaj dezorganizacji,

 • przeywajc wzmoone napicie emocjonalne lub jego

 • spadek;

 • czsto wystpuj u nich zaburzenia naczyniowo-

 • ruchowe: natrctwa ruchowe, tiki, drenia, blednicie,

 • czerwienienie si, pocenie;

 • cechuje je silne pobudzenie emocjonalne; jednak

 • w przeciwiestwie do osb nadpobudliwych tumi

 • pobudzenie w sobie;

 • maj trudne dowiadczenia z wczesnego dziecistwa:

 • czsto spotykay si z krytyk, omieszaniem, karami

 • fizycznymi;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • KLASYFIKACJA DZIECI Z ZAHAMOWANIEM PSYCHORUCHOWYM

 • wg Chopkiewicza

 • zmotywowane - napite:

 • s przesadnie skrupulatne i staranne w wykonywaniu

 • zada;

 • niepewne swoich umiejtnoci zbyt mocno przeywaj

 • sytuacje, gdy nie s w stanie wykona zadania;

 • zazwyczaj s bardzo silnie zwizane z matk, lk

 • przed rozstaniem z ni jest powodem niechci

 • uczszczania do szkoy i lku przed szko;

 • sprawiaj wraenie nieustannie napitych

 • i niespokojnych;

 • stroni od nowych osb, nowych sytuacji, poniewa

 • powoduj one, i dzieci te staj si ciche, lkliwe, wycofane;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • podporzdkowane - ulege:

 • - s maomwne, grzeczne, posuszne,

 • czsto oceniane jako koleeskie i uczynne;

 • ich niemiao, lkliwo ujawnia si szczeglnie

 • w kontaktach z osobami dorosymi; - maj sab wi z matkami (matki wymagajce i represyjne);

 • s to dzieci nieufne;

 • z obnion samoocen - zrezygnowane:

 • bierne zarwno w domu, jak i w szkole;

 • maj niskie poczucie wartoci, nie wierz w swoje

 • moliwoci oraz umiejtnoci;

 • s apatyczne, powolne, przygnbione, paczliwe, bardzo

 • wraliwe na drobne nawet przejawy dezaprobaty

 • i odrzucenia ze strony innych osb, bezradne;

 • ich rodzice s nadmiernie krytyczni, odrzucajcy, jawnie

 • wyraaj dezaprobat, deprecjonuj warto dziecka;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • nadwraliwe - asteniczne:

 • s bardzo skryte, powcigliwe, nie

 • ujawniajce swoich uczu;

 • najlepiej czuj si we wasnym towarzystwie,

 • mczy je haas i ruchliwo otaczajcych

 • rwienikw;

 • czsto izoluj si od kontaktw z innymi;

 • czsto pochodz z rodzin rozbitych,

 • a ich matki s neurotyczne lkowe;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • POSTPOWANIE Z DZIECKIEM

 • Z ZAHAMOWANIEM PSYCHORUCHOWYM

 • Naley zapobiec nadmiernemu uzalenieniu si dziecka od terapeuty / opiekuna.

 • Naley wypracowa waciwy stosunek grupy rwieniczej do dziecka, zapobiec jego wymiewaniu, krytykowaniu.

 • Dziecko powinno by stopniowo przygotowywane

 • do pokonywania trudnoci i przyjmowania konstruktywnej krytyki.

 • Naley korygowa nieprawidowe reakcje dziecka

 • na niepowodzenia i zapewni mu poczucie bezpieczestwa.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • 5. Naley ksztaci w dziecku poczucie wasnej wartoci

 • i stopniowo je uaktywnia.

 • 6. Dziecko powinno mie zagwarantowan atmosfer

 • spokoju i rwnowagi, a najmniejsze przejawy

 • samodzielnoci i wykazywania inicjatywy powinny by

 • nagradzane. Kady sukces dziecka powinien by

 • zauwaony.

 • RODZICE POWINNI PAMITA O:

 • aby stworzy dziecku atmosfer spokoju i rwnowagi;

 • unika w obecnoci dziecka sytuacji konfliktowych;

 • zapewnia mu przeywanie pozytywnych dowiadcze.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

NIESTAO EMOCJONALNA


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • NIESTAO EMOCJONALNA

 • - chwiejno emocjonalna,

 • niezrwnowaenie,

 • labilno emocjonalna,

 • niestabilno emocjonalna,

 • zmiany nastroju;

 • jest to jedna z najwaniejszych form zaburzenia

 • procesw nerwowych u dzieci;

 • reagowanie nieproporcjonalnie silnie do bodca,

 • podniety;

 • brak opanowania emocjonalnego;

 • brak cierpliwoci;

 • trudnoci z koncentracj uwagi;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • NIESTAO EMOCJONALNA

 • wahania nastroju bez wyranej przyczyny:

 • od gniewu wyraanego poprzez agresj do apatii

 • i biernoci;

 • saba zdolno samokontroli i panowania

 • nad sob;

 • moe to by przyczyna, ale take skutek

 • niepowodze szkolnych u dzieci;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

U dzieci wykazujcymi si

NIESTAOCI EMOCJONALN

wystpuj szczeglne waciwoci dynamiki procesw nerwowych.

Pod pewnym wzgldem mona je uzna

za nadpobudliwe, pod innymi natomiast

za zahamowane.

Saba sia procesw nerwowych sprawia,

e pobudzenie u tych dzieci jest krtkotrwae

i bardzo szybko doprowadza do wyczerpania ukadu nerwowego, przejawiajcego si

w hamowaniu ochronnym.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

Aktywno dzieci z niestaoci emocjonaln moe osiga tzw. nie na przemian z wyami.

Gdy osiga krtkie chwile ich psychicznego wyu, sprawia wraenie, e mogoby stale pracowa dobrze, gdyby chciao.

Dlatego te czsto dzieci te bywaj uwaane za leniwe, przekorne, a nawet zoliwe.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

SIEROCTWO SPOECZNE I JEGO WPYW

NA POWSTAWANIE ZABURZE


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • Dzieci, ktre wzrastaj w nieprawidowej (dysfunkcyjnej, patologicznej) rodzinie, cechuj si wieloma zaburzeniami.

 • ZABURZENIA W ODNIESIENIU DO WIEKU DZIECKA

 • WIEK NIEMOWLCY

 • zaburzenia w obrbie SFERY POZNAWCZEJ:

 • nadpobudliwo psychoruchowa,

 • zaburzone spostrzeganie i koncentracja uwagi,

 • (mniej spostrzega i zapamituje, co w efekcie

 • doprowadza do tego, e mniej potrafi);


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • WIEK NIEMOWLCY

 • zaburzenia w obrbie SFERY PERCEPCYJNEJ

 • I MOTORYCZNEJ:

 • opnienia w rozwoju ruchowym, orientacji

 • i organizacji przestrzennej;

 • dziecko jest nadmierne napite lub wiotkie, nie

 • uzyskuje w odpowiednim czasie sprawnoci ruchowej

 • adekwatnej dla swego wieku

 • (chodzenie, siadanie, sprawno manualna, koordynacja wzrokowo ruchowa, widzenie gbi );


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • WIEK NIEMOWLCY

 • zaburzenia w obrbie SFERY EMOCJONALNEJ

 • I SPOECZNEJ:

 • problemy w relacjach interpersonalnych;

 • brak jednej, staej osoby zaburza u dziecka

 • postrzeganie wiata spoecznego; wiat jawi mu si

 • jako nieprzewidywalny, niebezpieczny;

 • w sytuacji wychowania instytucjonalnego nie ma

 • jednoznacznoci kontaktw;

 • dziecko staje si bezradne, bezbronne, nigdy nie wie, co si z nim za chwil stanie, walczy o zainteresowanie opiekuna, chociaby na chwil;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • WIEK PRZEDSZKOLNY

 • niedojrzao uczuciow ,

 • zahamowanie rozwoju emocjonalnego,

 • problemy z nawizywaniem i podtrzymywaniem

 • kontaktw uczuciowych,

 • poczucie niszoci, samotnoci, lki i depresja,

 • niska aktywno yciowa i ubstwo inicjatyw,

 • mae zainteresowanie wiatem i otoczeniem,

 • zmienno nastrojw,

 • nieprzewidywalne zachowania,

 • nieumiejtno radzenia sobie w nowych sytuacjach

 • (bezradno lub agresja ),

 • brak zainteresowania opiekunami

 • i due zainteresowanie obcymi ludmi;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • WIEK SZKOLNY

 • zaburzenia dotycz gwnie sfery emocjonalno

 • motywacyjnej oraz spoecznej:

 • - zahamowanie rozwoju uczu wyszych,

 • - niedojrzao uczuciowa,

 • - brak umiejtnoci dawania i odbierania mioci,

 • - labilno emocjonalna, osamotnienie, lk, depresja,

 • poczucie niszoci,

 • zmniejszenie aktywnoci i zainteresowania otoczeniem,

 • - brak integracji w caoksztacie zachowa,

 • ubstwo inicjatyw,


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • WIEK SZKOLNY

 • bezradno wobec nowych sytuacji spoecznych

 • lub stawianie przesadnego oporu,

 • brak wyrniajcych objaww przywizania w stosunku

 • do opiekunw, nadmierne zainteresowanie obcymi;

 • WIEK DOJRZEWANIA

 • problemy z:

 • wyobrani ,

 • koncentracj uwagi,

 • zrozumieniem siebie i innych,

 • wasn inicjatyw ,

 • logicznym rozumowaniem,

 • abstrakcyjnym myleniem;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • PROBLEMY DZIECI DOTKNITYCH SIEROCTWEM SPOECZNYM

 • Traumatyczne dowiadczenia, ktre staj si udziaem dzieci rozdzielonych od rodzicw, porzuconych, doprowadzaj do powstania u nich zaburze w rozwoju psychofizycznym.

 • Wychowywanie si poza rodzin nie sprzyja nawizywaniu wizi emocjonalnych, potguje

 • za poczucie lku, zagubienia i samotnoci.

 • Trwaa separacja od osb bliskich skutkuje nieodwracalnymi deficytami emocjonalnymi,

 • zwaszcza u najmodszych dzieci.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • Dzieci przebywajce w placwkach opiekuczo wychowawczych, opuszczone, czsto dotknite chorob sieroc, cechuj si:

 • osabieniem zdolnoci abstrakcyjnego i logicznego mylenia,

 • trudnociami w rozumieniu siebie i innych ludzi,

 • problemami z koncentracj uwagi,

 • brakiem inicjatywy,

 • sab wyobrani,

 • skonnoci do lekcewaenia, amania norm etycznych, prawnych

 • i spoecznych (wiele z nich szybko wchodzi na drog przestpcz)

 • zachowania agresywne,

 • kamstwo,

 • kradzie,

 • nie potrafi nawizywa prawidowych kontaktw emocjonalnych

 • nasilona tendencja poszukiwania bliskiej osoby substytutu matki lub ozibo uczuciowa,

 • z trudem angauj si w sprawy otoczenia spoecznego,

 • w ktrym yj.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • CHOROBA SIEROCA

 • Dzieci pozbawione kontaktu emocjonalnego z bliskimi czsto popadaj w chorob sieroc, ktra przejawia si moe w skrajnych zachowaniach.

 • Mog sprawia wraenie obojtnych uczuciowo,

 • ale rwnie czsto charakteryzuje je lepko

 • uczuciowa, przejawiajca si w chci przytulenia si

 • do kadej osoby znajdujcej si w pobliu.

 • W skrajnych sytuacjach choroba sieroca moe

 • manifestowa si te siganiem po zachowania

 • autoagresywne, zwykle w celu zwrcenia na siebie

 • uwagi, wzbudzenia wspczucia, a w konsekwencji

 • uzyskania opieki i troski.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • CHOROBA SIEROCA

 • Osoby, ktre dowiadczyy choroby sierocej,

 • gdy dorastaj wykazuj:

 • obnion zdolno refleksyjnego i abstrakcyjnego

 • mylenia,

 • niedojrzao uczuciow,

 • nieumiejtno koncentracji i brak inicjatywy w dziaaniu,

 • apati,

 • sabszy rozwj intelektualny,

 • ubosze sownictwo,

 • osabiona percepcja,

 • mniejsza ciekawo poznawcza i motywacja do osigni,

 • co negatywnie wpywa na ich przyszy rozwj,

 • a tym samym utrudnia im start yciowy;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • Dzieci, ktre wychowyway si

 • w rodzinie patologicznej,

 • a nastpnie w domu dziecka,

 • dowiadczaj ogromnego cierpienia,

 • maj zachwiane poczucie bezpieczestwa,

 • utraciy zaufanie do ludzi,

 • czuj si odrzucone.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • W konsekwencji:

 • rozwijaj si u nich

 • symptomy choroby sierocej,

 • depresja,

 • zaburzenia lkowe przejawiajce si w postaci:

 • zaburze emocjonalnych,

 • deficytw w rozwoju intelektualnym,

 • zaburzenia zachowania,

 • ktre wynikaj z niezaspokojenia podstawowych potrzeb psychicznych:

 • bezpieczestwa, mioci, wizi, akceptacji;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • Podstawowe problemy wystpujce u dzieci osieroconych spoecznie:

 • trudnoci z tworzeniem wizi emocjonalnych,

 • wykazuj nadmierne zainteresowanie osobami

 • obcymi, lgn do nich, nie wykazujc oznak

 • przywizania do swoich opiekunw;

 • trudnoci w prawidowym nawizywaniu relacji

 • z ludmi wynikaj z jego obaw przed zalenoci

 • emocjonaln oraz nieumiejtno dzielenia emocji

 • z innymi ludmi;

 • zw. wrd maych dzieci czsto obserwuje si postaw lepkoci

 • uczuciowej;

 • dzieci starsze czciej wykazuj obojtno, chd uczuciowy,

 • zamykaj si w swoim wiecie, s wrogo nastawieni wobec ludzi, co moe skutkowa niedostosowaniem spoecznym;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • Podstawowe problemy wystpujce u dzieci osieroconych spoecznie:

 • poczucie niszej wartoci, braku wiary we wasne siy

 • i moliwoci,

 • a przez to:

 • niskie aspiracje,

 • niech do podejmowania wysiku,

 • brak inicjatywy;

 • agresywne zachowania,

 • ktliwo,

 • brak posuszestwa,

 • impulsywno,


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • Podstawowe problemy wystpujce u dzieci osieroconych spoecznie:

 • zachowania aspoeczne;

 • zahamowania w zakresie rozwoju uczu wyszych

 • (empatia, wspczucie, przykro, yczliwo, poczucie

 • winy);

 • symptomy nadpobudliwoci psychoruchowej;

 • skrajno w postpowaniu: od nadmiernej agresji

 • do zupenego wycofania, ustpliwoci, zalenoci;

 • zaburzenia snu, jedzenia;

 • moczenie si, zanieczyszczanie si;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • Podstawowe problemy wystpujce u dzieci osieroconych spoecznie:

 • ssanie, gryzienie, koysanie si;

 • obsesje, natrctwa, objawy psychosomatyczne;

 • nierwnomierny rozwj psychoruchowy;

 • moe by rozbieno pomidzy wiekiem

 • kalendarzowym a rozwojowym

 • (np. 8 letnie dziecko moe by intelektualnie

 • na poziomie 5- latka, emocjonalnie i spoecznie

 • na poziomie 3- latka, a dowiadczenia yciowe mie

 • jak 25- letni czowiek);


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • Reakcje na opuszczenie przez rodzicw s rne:

 • nie chc mie ju adnych kontaktw

 • z rodzicami, deklaruj niech wobec nich;

 • wikszo dzieci tskni za swoimi rodzicami,

 • idealizuje ich;

 • u dzieci obie te postawy przeplataj si

 • na przestrzeni ycia;

 • dla dzieci opuszczonych sowa takie jak: rodzina, dom, mama, tata maj inne

 • znaczenie ni dla dzieci yjcych

 • w normalnych rodzinach;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • DZIECKO WYCHOWYWANE W PLACWCE OPIEKUCZO WYCHOWAWCZEJ:

 • etykietowanie dzieci przebywajcych w placwkach

 • opiekuczo wychowawczych;

 • dzieci takie czuj si inaczej postrzegane i traktowane

 • ni dzieci z normalnych rodzin;

 • zdarza si, e s posdzane o rne przewinienia,

 • np. kradziee;

 • mniej szanuj swoje rzeczy;

 • nie maj wyksztaconego nawyku pracy

 • w wystarczajcym stopniu;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • DZIECKO WYCHOWYWANE W PLACWCE OPIEKUCZO WYCHOWAWCZEJ:

 • pobyt w placwce jest odbierany przez dzieci jako

 • niesprawiedliwo;

 • dziecko czuje, e jego ycie jest organizowane

 • przez dorosych, a ono samo nie ma za duego wpywu

 • na wasne ycie, wybory;

 • trudno jest zaspokoi indywidualne potrzeby

 • poszczeglnych osb w placwce;

 • brak jest oddziaywania indywidualnego;

 • dzieci przyzwyczajaj si do tego, e to inni ludzie

 • organizuj im ycie w kadym niemal aspekcie; to pozbawia

 • je inicjatywy, czsto staj si bierne, mao samodzielne;

 • wikszo dzieci mogaby osiga lepsze wyniki w nauce,

 • gdyby wiedziay, e nabywane wiadomoci bd im

 • przydatne w yciu codziennym;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • WPYW ZABURZE ROZWOJU

 • I ZACHOWANIA

 • NA FUNKCJONOWANIE DZIECKA

 • W RODZINIE,

 • SZKOLE,

 • PLACWCE


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • FUNKCJONOWANIE DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA / ROZWOJU

 • wykazuj due trudnoci z dostosowaniem si

 • do obowizujcych w domu, szkole, placwce zasad

 • i do zwyczajw panujcych w grupie rwieniczej;

 • wykazuj tendencje do zwracania na siebie uwagi,

 • zw. domagaj si uwagi dorosych; bywa z powodu

 • takich zachowa uciliwe, utrudnia prac dydaktyczno

 • wychowawcz;

 • wymaga specjalnego traktowania przez nauczyciela

 • z jednoczesnym okazaniem yczliwoci, akceptacji;

 • w przeciwnym razie po raz kolejny dozna poczucia

 • odrzucenia, braku akceptacji, co moe zaway

 • na efektach jego rozwoju i pracy w szkole;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • jeli z powodu swoich zachowa / zaburze spotyka si

 • z odrzuceniem, moe wyksztaci si w nim wroga

 • postawa wobec ludzi;

 • moe zacz odreagowywa na nich swoje frustracje

 • bd wycofywa si z kontaktw z nimi, co bdzie

 • potgowa jego samotno i poczucie niezrozumienia

 • przez innych;

 • wrogo swoj w stosunku do rodzicw dziecko moe

 • wyraa w postaci aspoecznego zachowania,

 • ktrym chce im przynie wstyd i spowodowa

 • zmartwienie np. z powodu ucieczek z domu, kradziey,

 • arogancji itp.;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • brak zrozumienia i akceptacji przez najbliszych

 • powoduje, e dziecko zaczyna poszukiwa zaspokojenia

 • dla swoich potrzeb bliskoci i przynalenoci

 • w rodowisku osb antyspoecznych;

 • doprowadzaj do niepowodze szkolnych (zbyt trudny

 • program, trudnoci przystosowawcze do warunkw

 • panujcych w szkole oraz do nauki, trudnoci

 • w kontaktach z rwienikami);

 • podatno na wpywy grupy rwieniczej, ktra potrafi

 • zaimponowa, przycign, przygarn;

 • brak zaufania do ludzi (np. zahamowanie);


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • wycofanie wynikajce z niechci dziecka

 • do nawizywania kontaktw spoecznych;

 • nie potrafi odracza gratyfikacji potrzeb, domaga si

 • natychmiastowego ich zaspokojenia;

 • tendencja do zaspokajania potrzeb bez wzgldu

 • na konsekwencje;

 • nie planuje, nie cofa si w przeszo, nie wybiega

 • w przyszo;

 • reaguj emocjonalnie w sposb silny i gwatowny (wyolbrzymione, nadmiarowe reakcje emocjonalne);


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • w szkole i w rodowisku, dziecko przejawiajce

 • zaburzenia zachowania manifestujce si m.in. otwart

 • wrogoci, moe wyraa biern postaw, nieufno,

 • niech do wspdziaania, prowokujce zachowania,

 • bdzie upatrywao sprzymierzecw wrd

 • rwienikw bd starszych kolegw o cechach

 • aspoecznych;

 • na upomnienia nauczycieli bdzie reagowa

 • zoliwoci poczon z cynizmem, agresj, wrogoci;

 • zaburzone zachowania w odniesieniu do relacji

 • z dorosymi: trudnoci w komunikowaniu si z nimi,

 • zgaszaniu potrzeb, wyraaniu emocji;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • zaburzenia w wyraaniu emocji i potrzeb mog

 • przejawia si w roszczeniowym zwracaniu si

 • do dorosych, w gwatownoci da; dzieci takie

 • ukrywaj swoje prawdziwe uczucia, nie daj po sobie

 • pozna lku czy smutku, s przesadnie odwane

 • i prowokujce; czsto manipuluj dorosymi, traktuj

 • ich instrumentalnie;

 • jeli dziecko z powodu wystpujcych u niego

 • deficytw doznao zagroenia obnienia poczucia

 • wasnej wartoci, bd tak si stao, moe to

 • spowodowa gwatown reakcj obronn w postaci

 • zachowa agresywnych, ktre su odzyskaniu

 • czy utwierdzeniu zachwianego poczucia wasnej

 • wartoci i siy;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • przekonanie o braku uzdolnie w danej dziedzinie

 • szkolnej lub niemono opanowania danej

 • umiejtnoci jest czynnikiem bezporednio

 • odpowiedzialnym za niepowodzenia szkolne;

 • jeli dziecko z powodu niepowodze jest nieustannie

 • krytykowane, oceniane negatywnie, to wywouje to

 • w nim uraz;

 • nie jest wwczas w stanie efektywnie pracowa,

 • przestaje rozumie materia, gorzej zapamituje;

 • powoduje to odnoszenie kolejnych poraek

 • i utrwalenie przekonania o braku wasnych moliwoci

 • i uzdolnie;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • czsto w wyniku wczeniejszych niekorzystnych, silnych

 • dowiadcze, nastpuje u dziecka blokada moliwoci

 • jakiejkolwiek wymiany czy wspdziaania midzy

 • dzieckiem a jego kolegami;

 • moe przejawia nastpujce zachowania: uywanie

 • przemocy, rywalizacja, odrzucanie, izolowanie si,

 • ponianie innych;

 • zaburzenia obrazu wasnej osoby, ktre mog ujawni

 • si zarwno w relacjach z dorosymi, rwienikami

 • jak i w sytuacjach zadaniowych , np. jeli dziecko sdzi

 • o sobie, e jest ze, bo tego typu informacje o sobie

 • syszao wczeniej, to bdzie to miao zasadniczy wpyw

 • na sposb jego funkcjonowania wobec rwienikw;


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • LITERATURA:

 • M. Bogdanowicz ( 1991). Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa WSiP.

 • M. Chopkiewicz (1975). Zaburzenia zachowania dzieci zahamowanych jako wyraz patologii osobowoci w: M. Kocielska (red.). Przyczyny

 • i patomechanizmy zaburze rozwoju u dzieci. Warszawa Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

 • M. Chopkiewicz (1986). Zahamowanie psychoruchowe w wietle analizy kliniczno ontogenetycznej w: M. Przetacznikowa, Z. Wodarski. Psychologia wychowawcza. Warszawa PWN.

 • B. Chrzanowska , J. wicicka (2006). Oswoi ADHD. Przewodnik dla rodzicw

 • i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Warszawa Difin.

 • B. Cytowska , B. Wilczura, A. Stawarski (red.)(2008). Dzieci chore, niepenosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Krakw Oficyna Wydawnicza Impuls .

 • D. Dominik (1997). Dowiadczenia emocjonalne dzieci osieroconych. Rzeszw Centrum Doskonalenia Pedagogicznego.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • E.M. Hallowell, J. Ratey (2004). W wiecie ADHD. Nadpobudliwo psychoruchowa z zaburzeniem uwagi u dzieci i dorosych. Pozna Media Rodzina.

 • D. Hryniewicz (2007). Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS. Warszawa PARPA.

 • K. Kmiecik Baran (1988). Poczucie osamotnienia charakterystyka zjawiska. Przegld Psychologiczny nr 4.

 • M. Klecka (2004). Fetal Alcohol Syndrome Alkoholowy Zesp Podowy. Poalkoholowe dzieci ze zoon niepenosprawnoci. Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka nr 8.

 • A. Koakowski, T. Wolaczyk, A. Pisula (2006). ADHD zesp nadpobudliwoci psychoruchowej. Gdask GWP.

 • S. Kozak (1986). Sieroctwo spoeczne : psychologiczna analiza zaburze

 • w zachowaniu si wychowankw domw dziecka. Warszawa PWN.

 • Kryteria diagnostyczne wg DSM-IV (Diagnostic and Statisticalmanuwal

 • of MentalDisorders) American Psychiatric Association (1994). Washington DC.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • A. Maciarz (1990). Psychoemocjonalne stany wychowankw domw dziecka. Problemy Opiekuczo Wychowawcze nr 4-6.

 • A. Marczak (2006). Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwoci psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole. Warszawa Fraszka edukacyjna.

 • S. Mihilewicz (2001). Nadpobudliwo psychoruchowa w: (red).

 • S. Mihilewicz . Dziecko z trudnociami w rozwoju. Krakw Impuls.

 • S. Mihilewicz S. (red.) (2010). Dziecko z trudnociami w rozwoju. Krakw Oficyna Wydawnicza.

 • H. Nartowska (1980). Opnienia i dysharmonia w rozwoju dziecka. Warszawa WSiP.

 • T. Opolska, E. Potempska (1999). Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo. Program korekcji zachowa. Warszawa CMPPP.

 • U. Oszwa (2007). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum nauczycieli i rodzicw. Krakw Oficyna Wydawnicza Impuls.

 • M.B. Pecyna (1998). Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w wietle psychologii klinicznej. Warszawa WSiP.


Wybrane problemy zaburze rozwoju i zachowania dzieci i m odzie y opracowa a monika haligowska

 • M. Sendyk (2001). Spoeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego. Krakw Impuls.

 • A. Popielarska, M. Popielarska, H. Jaklewicz (2000). Specyficzne zaburzenia rozwojowe w: (red.). A. Popielarska, M. Popielarska. Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa PZWL.

 • Puyski S., Wcirka J. (1993). Klasyfikacja zaburze psychicznych i zaburze zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. WHO, Fundacja Zdrowia Psychicznego w Krakowie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 • B. Sarnacka (2005). Dzieci z FAS w: (red.). ok. Jarkiewicz. Oblicza pedagogiki: praca zbiorowa. Krakw Wyd. WAM.

 • H. Sulestrowska H (2000). Zaburzenia zachowania u dzieci i modziey

 • w: (red.) A. Popielarska, M. Popielarska. Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa PZWL.

 • Z. Wgierski (2006). Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka. Toru Wyd. Edukacyjne Akapit.


ad
 • Login