Forum polska ukraina
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Forum Polska-Ukraina PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Forum Polska-Ukraina. Forma działalności gospodarczej: skutki finansowe – optymalizacja podatkowa skutki majątkowe - bezpieczeństwo majątku prywatnego. Forum Polska-Ukraina. Forma działalności gospodarczej a obciążenia fiskalne:

Download Presentation

Forum Polska-Ukraina

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Forum Polska-Ukraina

Forma działalności gospodarczej:

skutki finansowe – optymalizacja podatkowa

skutki majątkowe - bezpieczeństwo majątku prywatnego


Forum Polska-Ukraina

Forma działalności gospodarczej a obciążenia fiskalne:

od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki z o. o.

spółki komandytowej


Forum Polska-Ukraina

Forma działalności gospodarczej a sytuacja majątkowa w razie kryzysu:

- od spółki osobowej do spółki kapitałowej


Forum Polska-Ukraina

Spółki prawa handlowego:

spółki osobowe: jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska

spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna


Forum Polska-Ukraina

Spółki osobowe:

spółka jawna – wzorzec dla innych spółek osobowych


Forum Polska-Ukraina

Spółki osobowe:

spółka komandytowa – dwaj wspólnicy o odmiennych

reżimach odpowiedzialności


Forum Polska-Ukraina

Spółki osobowe:

spółka komandytowo – akcyjna; spółka komandytowa z

elementami spółki kapitałowej


Forum Polska-Ukraina

Spółki osobowe:

spółka partnerska – forma wykonywania wolnego zawodu


Forum Polska-Ukraina

Spółki kapitałowe:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – gwarancja

bezpieczeństwa majątku prywatnego wspólników


Forum Polska-Ukraina

Spółki kapitałowe:

spółka akcyjna – forma rozwojowa spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością


Forum Polska-Ukraina

Rekomendujemy – spółka komandytowa z

komplementariuszem w postaci spółki

z o.o.


Forum Polska-Ukraina

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty z Ukrainy

jak obywatele polscy

w formie spółek prawa handlowego

w formie oddziału lub przedstawicielstwa


Forum Polska-Ukraina

Dziękujemy


  • Login