Sklapanje ugovora
Download
1 / 16

SKLAPANJE UGOVORA - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

SKLAPANJE UGOVORA. Kada je ugovor sklopljen. sadržajno čl. 247 ZOO: Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora. dogovor stranaka o bitnim sastojcima ugovora objektivno bitni sastojci subjektivno bitni sastojci. Kada je ugovor sklopljen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SKLAPANJE UGOVORA' - yaakov


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kada je ugovor sklopljen
Kada je ugovor sklopljen

 • sadržajno

 • čl. 247 ZOO:

  • Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora.

 • dogovor stranaka o bitnim sastojcima ugovora

  • objektivno bitni sastojci

  • subjektivno bitni sastojci


Kada je ugovor sklopljen1
Kada je ugovor sklopljen

 • sud kao stvaratelj prava između stranaka

  • samo nebitni sastojci

  • ugovor mora biti sklopljen

   • čl. 253. st. 2. ZOO-a:

    • Ako su ugovorne strane nakon postignute suglasnosti o bitnim sastojcima ugovora ostavile neke sporedne točke za kasnije, ugovor se smatra sklopljenim, a sporedne točke, ako ugovaratelji ne postignu suglasnost o njima, utvrdit će sud vodeći računa o vođenim pregovorima, utvrđenoj praksi između ugovaratelja i običajima.


Kada je ugovor sklopljen2
Kada je ugovor sklopljen

 • vremenski

 • čl. 252 ZOO-a:

  • Ugovor je sklopljen u trenutku kad ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvaća ponudu.

   • TEORIJA PRIJEMA

 • slanje stvari

 • plaćanje cijene

 • druga radnja koja se smatra prihvatom na temelju ponude, prakse i običaja

  • čl. 249 ZOO-a – IZJAVA VOLJE


Kada je ugovor sklopljen3
Kada je ugovor sklopljen

 • čl. 265. st. 1. ZOO-a: šutnja nije prihvat

 • iznimke

  • stalna poslovna veza u pogledu određene robe

  • šutnja na dobiveni nalog

 • trenutak sklapanja ugovora

  • čl. 265. st. 5. ZOO-a:

   • Ako u slučaju iz stavka 3. i 4. ovoga članka ponuda, odnosno nalog nije odbijen, smatra se da je ugovor sklopljen u trenutku kad je ponuda, odnosno nalog stigao ponuđeniku.


Mjesto sklapanja ugovora
Mjesto sklapanja ugovora

 • čl. 252. st. 2. ZOO-a:

  • Smatra se da je ugovor sklopljen u mjestu u kojem je ponuditelj imao svoje sjedište, odnosno prebivalište u trenutku davanja ponude.


Sklapanje ugovora1
Sklapanje ugovora

odobrenje (poslije sklapanja ugovora), suglasnost (prije sklapanja ugovora) za sklapanje ugovora

obvezatno sklapanje ugovora


Ponuda
Ponuda

 • prijedlog za sklapanje ugovora upućen određenoj osobi, koji sadrži sve bitne sastojke ugovora tako da njegovim prihvaćanjem može nastati ugovor

 • opća ponuda (čl. 254 ZOO-a)

  • prijedlog upućen neodređenom broju osoba

  • razgraničiti od poziva na stavljanje ponude

 • izlaganje robe (čl. 255 ZOO-a)

  • u pravilu ponuda, ako postoji naznaka cijene


Ponuda1
Ponuda

 • čl. 256 ZOO-a: Slanje kataloga i oglasa

  • nije ponuda

  • poziv na stavljanje ponuda

  • u pravilu ne postoji potrebna kvantitativna određenost – nedostaju bitni sastojci ugovora

 • reklamiranje

 • pošiljatelj odgovara za štetu koju bi pretrpio ponuditelj ako bez osnovanog razloga nije prihvatio njegovu ponudu


U inak ponude
Učinak ponude

 • temejno pravilo: čvrsta, neopoziva ponuda – čl. 257 ZOO-a

  • ponuditelj je vezan ponudom

  • svako navođenje da ponuda ne obvezuje – poziv za stavljanje ponude ili poziv za vođenje pregovora

 • povlačenje ponude (sprječavanje učinaka ponude)

 • opoziv ponude (uklanjanje učinaka ponude)


Rok za prihvat ponude
Rok za prihvat ponude

 • do kada ponuda obvezuje (“ponuda je otvorena do 15.11.2009.”)

  • ako je određen rok za prihvat

  • ako nije određen rok za prihvat

   • prisutni /odsutni

 • zakašnjeli prihvat - nova ponuda

  • iznimka (ugovor je ipak sklopljen):

   • objektivna okolnost (ako je prihvat poslan na vrijeme, ali je stigao nakon isteka roka)

   • subjektivna okolnost (ako je ponuditelj znao ili je mogao znati da je izjava odaslana pravodobno)


 • PROTUPONUDA

  • nova ponuda

 • OBLIK PONUDE

  • ovisi o ugovoru koji se sklapa


Oblik o itovanja volje
Oblik očitovanja volje

 • izričito

  • pismeno

   • potpis, paraf, elektronički potpis, faksimil, pečat

  • usmeno

 • znacima

 • konkludentno

 • šutnja


Nije ugovor
Nije ugovor

pismo namjere (letter of intent)

memorandum of understanding

genetelman’s agreement

letter of comfort (comfort letter)


Pregovori
Pregovori

 • ne obvezuju

 • kada postoji odgovornost za neuspjele pregovore /culpa in contrahendo/

  • vođenje ili prekid pregovora suprotno načelu savjesnosti i poštenja

   • vođenje pregovora bez namjere sklapanja ugovora

 • odgovornost za štetu

  • izvanugovorna šteta

 • troškovi pregovora


Predugovor
Predugovor

ugovor

obveza na sklapanje ugovora

čemu predugovor

ispunjenje predugovora

odnos glavnog ugovora i predugovora


ad