beskyttelse af grundvandsressourcen mod punktkilder status prioritering og samarbejdsmuligheder
Download
Skip this Video
Download Presentation
GrundvandERFAmidt, 31. maj 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

GrundvandERFAmidt, 31. maj 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Beskyttelse af grundvandsressourcen mod punktkilder - Status, prioritering og samarbejdsmuligheder. GrundvandERFAmidt, 31. maj 2012. Status efter systematisk V1. Der er mere end 4.000 kortlagte lokaliteter inden for indsatsområderne Mere end 3.000 ligger i OSD/IVO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GrundvandERFAmidt, 31. maj 2012' - yaakov


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
beskyttelse af grundvandsressourcen mod punktkilder status prioritering og samarbejdsmuligheder

Beskyttelse af grundvandsressourcen mod punktkilder- Status, prioritering og samarbejdsmuligheder

GrundvandERFAmidt, 31. maj 2012

www.regionmidtjylland.dk

status efter systematisk v1
Status efter systematisk V1
 • Der er mere end 4.000 kortlagte lokaliteter inden for indsatsområderne
 • Mere end 3.000 ligger i OSD/IVO

- heraf er ca. 2.200 potentielt forurenet

og ca. 900 konstateret forurenet

2 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide3

3.000 –

10.000 kr.

Indhentning af historisk materiale

V1 Kortlægning

Indledende undersøgelse

50.000 –

100.000 kr.

V2 Kortlægning

100.000 –

300.000 kr.

Videregåendeundersøgelse

500.000 -

2.000.000 kr.

Oprensning

Drift ogmonitering

Stigendeomkostninger pr. lokalitet

3 ▪ www.regionmidtjylland.dk

status forventet restopgave
Status - forventet restopgave
 • Ca. 2.500 indledende grundvandsundersøgelser
 • Ca. 600 videregående grundvandsundersøgelser
 • Ca. 150 afværgeprojekter
 • Ca. 50 afværgeprojekter med drift

4 ▪ www.regionmidtjylland.dk

status tidshorisont
Status - tidshorisont
 • Baseret på nuværende bevilling og intern ressourcefordeling

Indledende grundvandsundersøgelser

– ca. 30 år (inklusive nye V1 kortlægninger)

Videregående og afværge, grundvand

– yderligere 10-20 år

5 ▪ www.regionmidtjylland.dk

overordnet prioritering
Overordnet prioritering
 • Politisk: Grundvand og areal prioriteres lige højt
 • Administrativt: Fordelingen giver det optimale flow

Indledende >> Videregående >> Afværge

6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

prioritering af lokaliteter
Prioritering af lokaliteter
 • Automatiseret rangering via GIS-P

V1 lokaliteter efter brancher/aktiviteter

V2 lokaliteter efter påvist stof

 • Manuel rangering efter bl.a.:

Beliggenhed ift. indvindingsboringer

Stofkoncentration og -mobilitet

Mængde potentielt forurenet grundvand

 • Særlige ønsker fra myndigheder og vandværker

7 ▪ www.regionmidtjylland.dk

indsatsplanomr der
Indsatsplanområder
 • Regionen følger indsatsplanlægningen – vi leverer så vidt muligt:

Indledende undersøgelse og risikovurdering af potentielt grundvandstruende V1 lokaliteter i indsatsplanområdet

Plan for videregående indsats på kritiske V2 lokaliteter i indsatsplanområdet

8 ▪ www.regionmidtjylland.dk

samarbejdsmuligheder
Samarbejdsmuligheder

Sammenhængende myndighedsindsats

Udveksling og fælles vurdering af data

- geologi, grundvandskemi, nuværende og fremtidig vandindvinding mv.

Opstilling af konceptuelle modeller

- en samlet indsats ud fra et samlet trusselsbillede

Fælles tilrettelæggelse af undersøgelser

- mulige synergieffekter udnyttes

9 ▪ www.regionmidtjylland.dk

samarbejdsmuligheder1
Samarbejdsmuligheder

Samarbejde om dynamiske indsatsplaner

Strategiske boringer

– overvågningsboringer med udvidede analysepakker

Løbende dialog om vigtig ny viden

- opdatering af modeller og tilpasning af indsats

Vedligeholdelse af NSTs kortlægningsmodeller

- Optimalt for risikovurdering og vigtigt for indsatsplanens interessenter

10 ▪ www.regionmidtjylland.dk

ad