slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Användningsområden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Användningsområden - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsservice Borlänge 2002-10-21 Nationell vägdatabas - en digital infrastruktur Jan-Olof Östlund Vägverket. Användningsområden. VÄGHÅLLNING. SAMHÄLLS-PLANERING. VÄGINFORMATIK. Kännetecken. Grunddatabas Rikstäckande vägnät –

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Användningsområden' - yaakov


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsserviceBorlänge 2002-10-21Nationell vägdatabas- en digital infrastrukturJan-Olof ÖstlundVägverket

slide2

Användningsområden

VÄGHÅLLNING

SAMHÄLLS-PLANERING

VÄGINFORMATIK

k nnetecken

Kännetecken

Grunddatabas

Rikstäckande vägnät –

cirka 530 000 km

Ájourhållning vid källan

Känd kvalitet

Bygger på standard

Samverkan

Omfattande användning

Upphovsrättsliga principer

slide5

Kund

Kund

Kund

Kund

Skog.

Skog.

Skog.

Vägverket, Lantmäteriet, Kommunförbundet, Skogen

NVDB-RÅDET

VV

Kund 1

Kom.

Data-

försörjning

Produktion

Tillhanda-

hållande

LMV

Kom.

Kund 2

Kom.

Kom.

Kom.

Användare

Dataleverantörer

Kom.

Kund 3

Vägverket

Vägverkets

regioner

Skog.

Kund 4

Lantmäteriet

NVDB

Teknisk

lösning

Produktions-

central

Kommun

dataf rs rjning

NVDB

Dataförsörjning

Kommunalt vägnät

VDB

Kommunerna

XX

Vägverket

Ensk. vägar

med

statsbidrag

Vägverket

GGD

XX

Skogsbil-vägnät

Lantmäteriet

Skogsnäringen

slide7

Styrning av NVDB

Ekonomisk

modell

Specifikation

innehåll

Strategi

tillhandahållande

NVDB-Rådet

Vägverket

Lantmäteriverket

Svenska Kommunförbundet

Skogsindustrierna

produkter och tj nster
Produkter och tjänster
 • Data
 • Dokumentation / Specifikationer
 • Stöd
 • Information
aktuellt inneh ll
Aktuellt innehåll
 • Vägnätet
  • Hela Sveriges vägnät
 • Företeelser på statligt vägnät
  • Vägnummer
  • Bärighet
  • Hastighet
  • Vägbredd
  • Motorväg
  • Motortrafikled
  • Väghållare
f reteelser i nvdb

Trafikregler

 • Begränsad bruttovikt
 • Begränsad fordonslängd
 • Begränsat axel/boggitryck
 • Bärighet
 • Förbjuden/påbjuden
 • färdriktning
 • Förbud mot trafik
 • Hastighet
 • Inskränkningar transport av farligt gods
 • Miljözon
 • Motortrafikled
 • Tättbebyggt område
Företeelser i NVDB
 • Administrativa uppgifter
 • Väghållare
 • Vägnamn
 • Vägnummer
f reteelser i nvdb1
... företeelser i NVDB
 • Särskilda uppgifter för transporter på skogs-bilvägnätet
 • Framkomlighet för vissa fordonskombinationer
 • Svängmöjlighet
 • Tillgänglighet
 • Vägbom
 • Vändmöjlighet
 • Vägteknisk beskrivning
 • Färjeled
 • Höjdhinder upp till 4,5 meter
 • Planskild korsning
 • Slitlager
 • Vägbredd
 • Övriga företeelser
 • Funktionell vägklass
 • Rek. väg för farligt gods
villkor f r en dataleverant r
Villkor för en dataleverantör

NVDB ställer vägnät och företeelser till leverantörers förfogande utan kostnad för denne.

Förutsättningen är att leverans av vägnät och / eller företeelser enligt överenskommelse kommer NVDB tillhanda.

vidaref r dlare
Vidareförädlare
 • Carmenta
 • Cartesia
 • Columna
 • Metria
 • Sweco Position
 • Triona
vad kommer det att kosta
Vad kommer det att kosta?
 • Hela Sveriges vägnät från ca 50 000 kr
 • Billigare att abonnera än att göra engångsuttag
 • För dataförädlare gäller initial avgift samt royalty på slutprodukten
 • Testdata utan kostnad
 • För FoU endast fast avgift
k nnetecken1
Grunddatabas

Bygger på standard

Samverkan

Ájourhållning vid källan

Vidsträckt användning

Upphovsrättsliga principer

Definierad kvalitet

Kännetecken

NVDB

visionen
Visionen

NVDB ska vara grunden i all information om Sveriges vägnät

slide17

Webbplats: www.vv.se/nvdb

E-post: [email protected]

Kundtjänst: 0243-75 900

Postadress: Vägverket

NVDB

781 87 Borlänge