Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsservice
Download
1 / 17

Användningsområden - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsservice Borlänge 2002-10-21 Nationell vägdatabas - en digital infrastruktur Jan-Olof Östlund Vägverket. Användningsområden. VÄGHÅLLNING. SAMHÄLLS-PLANERING. VÄGINFORMATIK. Kännetecken. Grunddatabas Rikstäckande vägnät –

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Användningsområden' - yaakov


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsserviceBorlänge 2002-10-21Nationell vägdatabas- en digital infrastrukturJan-Olof ÖstlundVägverket


Användningsområden

VÄGHÅLLNING

SAMHÄLLS-PLANERING

VÄGINFORMATIK


K nnetecken

Kännetecken

Grunddatabas

Rikstäckande vägnät –

cirka 530 000 km

Ájourhållning vid källan

Känd kvalitet

Bygger på standard

Samverkan

Omfattande användning

Upphovsrättsliga principerKund

Kund

Kund

Kund

Skog.

Skog.

Skog.

Vägverket, Lantmäteriet, Kommunförbundet, Skogen

NVDB-RÅDET

VV

Kund 1

Kom.

Data-

försörjning

Produktion

Tillhanda-

hållande

LMV

Kom.

Kund 2

Kom.

Kom.

Kom.

Användare

Dataleverantörer

Kom.

Kund 3

Vägverket

Vägverkets

regioner

Skog.

Kund 4

Lantmäteriet

NVDB

Teknisk

lösning

Produktions-

central

Kommun


Dataf rs rjning

NVDB

Dataförsörjning

Kommunalt vägnät

VDB

Kommunerna

XX

Vägverket

Ensk. vägar

med

statsbidrag

Vägverket

GGD

XX

Skogsbil-vägnät

Lantmäteriet

Skogsnäringen


Styrning av NVDB

Ekonomisk

modell

Specifikation

innehåll

Strategi

tillhandahållande

NVDB-Rådet

Vägverket

Lantmäteriverket

Svenska Kommunförbundet

Skogsindustrierna


Produkter och tj nster
Produkter och tjänster

 • Data

 • Dokumentation / Specifikationer

 • Stöd

 • Information


Aktuellt inneh ll
Aktuellt innehåll

 • Vägnätet

  • Hela Sveriges vägnät

 • Företeelser på statligt vägnät

  • Vägnummer

  • Bärighet

  • Hastighet

  • Vägbredd

  • Motorväg

  • Motortrafikled

  • Väghållare


F reteelser i nvdb

 • Trafikregler

 • Begränsad bruttovikt

 • Begränsad fordonslängd

 • Begränsat axel/boggitryck

 • Bärighet

 • Förbjuden/påbjuden

 • färdriktning

 • Förbud mot trafik

 • Hastighet

 • Inskränkningar transport av farligt gods

 • Miljözon

 • Motortrafikled

 • Tättbebyggt område

Företeelser i NVDB

 • Administrativa uppgifter

 • Väghållare

 • Vägnamn

 • Vägnummer


F reteelser i nvdb1
... företeelser i NVDB

 • Särskilda uppgifter för transporter på skogs-bilvägnätet

 • Framkomlighet för vissa fordonskombinationer

 • Svängmöjlighet

 • Tillgänglighet

 • Vägbom

 • Vändmöjlighet

 • Vägteknisk beskrivning

 • Färjeled

 • Höjdhinder upp till 4,5 meter

 • Planskild korsning

 • Slitlager

 • Vägbredd

 • Övriga företeelser

 • Funktionell vägklass

 • Rek. väg för farligt gods


Villkor f r en dataleverant r
Villkor för en dataleverantör

NVDB ställer vägnät och företeelser till leverantörers förfogande utan kostnad för denne.

Förutsättningen är att leverans av vägnät och / eller företeelser enligt överenskommelse kommer NVDB tillhanda.


Vidaref r dlare
Vidareförädlare

 • Carmenta

 • Cartesia

 • Columna

 • Metria

 • Sweco Position

 • Triona


Vad kommer det att kosta
Vad kommer det att kosta?

 • Hela Sveriges vägnät från ca 50 000 kr

 • Billigare att abonnera än att göra engångsuttag

 • För dataförädlare gäller initial avgift samt royalty på slutprodukten

 • Testdata utan kostnad

 • För FoU endast fast avgift


K nnetecken1

Grunddatabas

Bygger på standard

Samverkan

Ájourhållning vid källan

Vidsträckt användning

Upphovsrättsliga principer

Definierad kvalitet

Kännetecken

NVDB


Visionen
Visionen

NVDB ska vara grunden i all information om Sveriges vägnät


Webbplats: www.vv.se/nvdb

E-post: [email protected]

Kundtjänst: 0243-75 900

Postadress: Vägverket

NVDB

781 87 Borlänge