برنامه ريزي و كنترل پروژه
Download
1 / 93

بنام خدا - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

برنامه ريزي و كنترل پروژه. بنام خدا. جزوه شماره 1- برنامه ريزي پروژه علیرضا مصلحی راد. فرآيند برنامه‌ريزي در يك نگاه. تعريف محدوده پروژه. شناسايي فعاليتهاي پروژه. برآورد مدت زمان، منابع لازم و هزينه فعاليتها. ترسيم شبكه پروژه (برداري- گرهي). زمانبندي پروژه و برنامه ريزي منابع.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

بنام خدا

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4905846

برنامه ريزي و كنترل پروژه

بنام خدا

جزوه شماره 1- برنامه ريزي پروژه علیرضا مصلحی راد


4905846
فرآيند برنامه‌ريزي در يك نگاه

تعريف محدوده پروژه

شناسايي فعاليتهاي پروژه

برآورد مدت زمان، منابع لازم و هزينه فعاليتها

ترسيم شبكه پروژه (برداري- گرهي)

زمانبندي پروژه و برنامه ريزي منابع

نهايي كردن زمانبندي


4905846
محدوده پروژه

Scope of Project

1- دلايل اجراي پروژه

پاسخ به تقاضاي بازار

درخواست مشتري

رفع نيازهاي كاري

ارتقاء و توسعه فن‌آوري

...


4905846

محدوده پروژه

Scope of Project

1- دلايل اجراي پروژه

2- شرح محصول يا مقصد (Goal)

مشخصه‌هاي (كمي و كيفي) محصولات يا خدماتي كه پروژه در ايجاد آنها متعهد گرديده است .

در ابتداي پروژه به اختصار تهيه شده، اما بمرور و متناسب با پيشرفت پروژه به تفصيل بيشتر تكميل و مدون مي‌شود.


4905846

محدوده پروژه

Scope of Project

1- دلايل اجراي پروژه

2- شرح محصول يا مقصد (Goal)

3- اقلام تحويلي پروژه(Deliverables)

عنوان و مشخصات اصلي اقلام قابل نحويل پروژه، كه حصول كامل به آنها، نشانه اختتام پروژه مي‌باشد، مي‌بايستي طي ليست كوتاه و مختصري تهيه گردد.

مثلا يك پروژه نرم‌افزاري داراي اقلام تحويلي بشرح زير است:

كدهاي برنامه‌نويسي، راهنماي كاربران و آموزش نرم‌افزار


4905846
محدوده پروژه

Scope of Project

معيارهاي قابل سنجشي است كه مي‌بايستي موفقيت در اجراي پروژه را در حصول به آنها دانست.

1- دلايل اجراي پروژه

2- شرح محصول يا مقصد (Goal)

برخي از اين معيارها از ابعاد هزينه، زماني و كيفيتي مي‌باشند. لازم است كه ارزش مقداري معيارها تعيين شده باشد.

3- اقلام تحويلي پروژه(Deliverables)

عده‌اي به غلط محصولات پروژه را همان اهداف پروژه مي‌دانند، در حاليكه اهداف پروژه شامل فاكتورهاي مهم تعيين ميزان موفقيت در اجراي پروژه مي‌باشد.

4- اهداف(Objectives) پروژه

بسياري از پروژه‌ها به بهره‌برداري مي‌رسند، اما بسياري از اهداف خود از ابعاد اقتصادي و يا اجتماعي و يا بسياري از ابعاد ديگر نايل نمي‌شوند.


4905846

محدوده پروژه

Scope of Project

1- دلايل اجراي پروژه

2- شرح محصول يا مقصد (Goal)

3- اقلام تحويلي پروژه(Deliverables)

فرضيات، ريسك‌ها و موانع

4- اهداف(Objectives) پروژه

آناليزهاي اقتصادي پروژه

5- موارد تكميلي

محدوديتهاي كاري و محيطي و...


4905846

محدوده پروژه

Scope of Project

1- دلايل اجراي پروژه

بيانيه محدوده پروژه

2- شرح محصول يا مقصد (Goal)

3- اقلام تحويلي پروژه(Deliverables)

4- اهداف(Objectives) پروژه

5- موارد تكميلي (مفروضات و...)


4905846

شناسايي فعاليتهاي پروژه

Identify Project Activites

برخي از دلايل نياز به تجزيه و تفكيك پروژه به اجزاي آن بشرح زير است:

1- اين‌امر راهكار اصولي برنامه‌ريزي، اجرا و كنترل يك پروژه در جهت نيل به اهداف آن است.

2- دقت بالاتري در برآوردهاي زمان، هزينه و منابع را بوجود مي‌آورند.

3- باعث تسهيل در واگذاري اختيارات و اعطاي مسنوليتها مي‌شود.

4- مبناي مناسبي براي كنترل و ارزيابي عملكرد مي‌گردد.

5- شناسايي فعاليتهايي كه اقلام تحويلي پروژه را تضمين مي‌كنند.


4905846

شناسايي فعاليتهاي پروژه

Identify Project Activites

 • ابزار مورد استفاده در برنامه‌ريزي پروژه، جهت شناسايي فعاليتها “ساختار شكست كار” نام دارد.

ساختار شكست كارWork Breakdown Structure (WBS)

 • WBS يك توصيف سلسله مراتبي از كارهايي است كه مي‌بايست انجام شوند تا اقلام قابل تحويل پروژه حاصل شده و پروژه به اتمام برسد.

Project

Level #1

Activity

Activity

Activity

Level #2

Activity

Activity

Activity

.

.

.

Activity

Activity

Activity

Activity

Level #m


4905846

شناسايي فعاليتهاي پروژه

Identify Project Activites

مراحل توسعه ساختار شكست كار

تعيين عناصر عمده پروژه

خير

بلي

آيا تجزيه و شكست كار كافي است؟

تجزيه عناصر پايين‌ترين سطح به يك سطح ديگر

بلي

آيا WBS‌در آزمونها موفق است؟

پايان

خير

بازنگري در WBS


4905846

شناسايي فعاليتهاي پروژه

Identify Project Activites

تعيين عناصر عمده پروژه

 • تجزيه پروژه به چند عنصر يا گروه (تعيين سطح اول WBS)

 • Phase Orientation Approach

 • مي‌تواند براساس مراحل چرخه حيات پروژه باشد.

 • Organization Orientation Approach

 • مي‌تواند برمبناي چارت سازماني پروژه باشد.

 • Geographical Approach

 • مي‌تواند برمبناي جغرافيا و مكان اجراي پروژه باشد.

 • Product Orientation Approach

 • مي‌تواند برمبناي محصول و اجزاي آن باشد.

 • Project Orientation Approach

 • مي‌تواند برمبناي زير پروژه‌ها باشد.


4905846

شناسايي فعاليتهاي پروژه

Identify Project Activites

مراحل توسعه ساختار شكست كار

تعيين عناصر عمده پروژه

خير

بلي

آيا تجزيه و شكست كار كافي است؟

تجزيه عناصر پايين‌ترين سطح به يك سطح ديگر

بلي

آيا WBS‌در آزمونها موفق است؟

پايان

خير

بازنگري در WBS


4905846

شناسايي فعاليتهاي پروژه

Identify Project Activites

آيا تجزيه و شكست كار كافي است؟

 • كل نگري باعث مي‌شود كه به فوايد تجزيه كار بدرستي دست نيافت.

 • تجزيه عناصر به جزييات نيز در ابتداي پروژه شايد مقدور نباشد.

 • آيا سطح شكست كار، برنامه‌ريزي دقيقي را ايجاد مي‌كند؟

 • آيا امكان كنترل مناسب بر روي اجراي پروژه وجود خواهد داشت؟

 • جزييات بيش از حد، باعث بالا رفتن هزينه‌هاي برنامه‌ريزي و كنترل پروژه مي‌شود.

 • بطوركلي سطح شكست كار به عواملي چون اندازه پروژه و هدف برآورد و كنترل بستگي دارد.

 • به فعاليتهاي پايين‌ترين سطح، اصطلاحا “ بسته‌ كاري Work Package‌” اطلاق مي‌شود.


4905846

شناسايي فعاليتهاي پروژه

Identify Project Activites

مراحل توسعه ساختار شكست كار

تعيين عناصر عمده پروژه

خير

بلي

آيا تجزيه و شكست كار كافي است؟

تجزيه عناصر پايين‌ترين سطح به يك سطح ديگر

بلي

آيا WBS‌در آزمونها موفق است؟

پايان

خير

بازنگري در WBS


4905846

شناسايي فعاليتهاي پروژه

Identify Project Activites

تجزيه عناصر پايين‌ترين سطح به يك سطح ديگر

 • تجزيه فعاليتهاي آخرين سطح( سطح n) به فعاليتهاي ريزتر (تعيين سطح n+1)

 • Function Orientation Approach

 • مي‌تواند براساس موضوعات و كارها باشد.

 • Organization Orientation Approach

 • مي‌تواند برمبناي چارت سازماني پروژه باشد.

 • Geographical Approach

 • مي‌تواند برمبناي جغرافيا و مكان اجراي پروژه باشد.

 • Product Orientation Approach

 • مي‌تواند برمبناي محصول و اجزاي آن باشد.

 • Project Orientation Approach

 • مي‌تواند برمبناي زير پروژه‌ها باشد.


4905846

شناسايي فعاليتهاي پروژه

Identify Project Activites

مراحل توسعه ساختار شكست كار

تعيين عناصر عمده پروژه

خير

بلي

آيا تجزيه و شكست كار كافي است؟

تجزيه عناصر پايين‌ترين سطح به يك سطح ديگر

بلي

آيا WBS‌در آزمونها موفق است؟

پايان

خير

بازنگري در WBS


4905846

شناسايي فعاليتهاي پروژه

Identify Project Activites

آيا WBS‌در آزمونها موفق است؟

 • آيا فعاليتهاي ريزتر، فعاليت سطح بالاتر را پوشش كامل مي دهند؟ (جمع‌پذيري)

 • آيا هريك از بسته‌هاي كاري مي‌توانند زمانبندي و بودجه‌بندي شوند؟

 • آيا بسته‌هاي كاري قابل واگذاري به واحد سازماني مشخص هستند؟

 • آيا خروجي بسته‌هاي كاري، اقلام تحويلي پروژه را پوشش مي‌دهند؟

 • آيا قادر به تعريف توالي و منطق بين فعاليتها هستيم؟


4905846

شناسايي فعاليتهاي پروژه

Identify Project Activites

آيا WBS‌در آزمونها موفق است؟

 • آيا وضعيت / تكميل بسته‌هاي كاري قابل اندازه‌گيري است؟

 • آيا شروع و پايان بسته‌هاي كاري بطور واضح قابل تعريف باشد؟

 • بسته‌هاي كاري بايد داراي خروجي باشند؟ ( دستورالعمل، نقشه، نرم‌افزار، محصول و...)

 • نبايد هيچ آيتمي در WBS‌تكرار شود!

 • مدت زمان اجراي فعاليتها در يك محدوده قابل قبول باشد؟


4905846

شناسايي فعاليتهاي پروژه

Identify Project Activites

كد گذاري WBS


4905846

شناسايي فعاليتهاي پروژه

Identify Project Activites

جمع بندي شناسايي فعاليتها

 • ليست فعاليتهاي پروژه

 • الگوسازي WBS در سازمانهايي كه پروژه هاي يكسان دارند.

 • ديكشنري WBS


4905846
بسته كاري

Work Breakdown Structure

بسته هاي كاري


4905846
يك نمونه WBS

Work Breakdown Structure


4905846
يك نمونه WBS

Work Breakdown Structure


4905846
يك نمونه WBS

Work Breakdown Structure


4905846
يك نمونه WBS

Work Breakdown Structure


4905846
يك نمونه WBS

Work Breakdown Structure


4905846
يك نمونه WBS

Work Breakdown Structure


4905846
يك نمونه WBS

Work Breakdown Structure4905846
ايجاد شبكه‌‌ پروژه

‍Conduct the Project Network

مراحل ايجاد شبكه پروژه

تعيين توالي فعاليتها (بسته‌هاي كاري)

ترسيم شبكه پروژه

توضيح:

در مباحث برنامه‌ريزي و كنترل پروژه، منظور از شبكه پروژه عبارتست از نموداري شبكه‌اي شكل كه در آن ضمن بيان فعاليتهاي پروژه، تقدم وتاخر آنها نسبت به يكديگر نشان داده شده است.


4905846
ايجاد شبكه‌‌ پروژه

‍Conduct the Project Network

تعيين توالي فعاليتها (بسته‌هاي كاري)

تعيين توالي فعاليتها، فرآيند شناسايي و تدوين ارتباط و وابستگي فعاليتها از لحاظ تقدم و تاخر با يكديگر مي‌باشد.

1- وابستگي‌هاي الزامي (وابستگي سخت يا منطقي)

برخي از فعاليتها با يكديگر داراي روابط ذاتي و فيزيكي هستند لذا انجام آنها منوط به رعايت اين وابستگي است.

انواع وابستگي

‌ و ارتباط

بين فعاليتها

2- وابستگي‌هاي ترجيحي(وابستگي نرم)

برخي از وابستگي‌هاي بين فعاليتها توسط گروه اجرايي ايجاد مي‌شوند (مي‌بايست بدقت و با مستندات كافي تبين شود)

3- وابستگي‌هاي خارجي

وابستگي‌هاي بين فعاليتهاي اجرايي و محيط خارج از پروژه موردنظر است.


4905846
ايجاد شبكه‌‌ پروژه

‍Conduct the Project Network

تعيين توالي فعاليتها (بسته‌هاي كاري)

تعريف : به فعاليت Yپيش‌نياز(Predecessor )فعاليت X گفته مي‌شود اگر انجام فعاليت X به انجام فعاليت Y وابسته باشد.

فعاليت Y

فعاليت X

 • در اين صورت به فعاليت X نيز پي‌آمد (Successor)فعاليت Y اطلاق مي‌شود.


4905846
ايجاد شبكه‌‌ پروژه

‍Conduct the Project Network

چند مثال

قالب‌بندي ديوار x

بتن‌ريزي ديوارx

بتن ريزي ديوارx

بازكردن قالب ديوارx


4905846
ايجاد شبكه‌‌ پروژه

‍Conduct the Project Network

مستندسازي توالي فعاليتها


4905846
ايجاد شبكه‌‌ پروژه

‍Conduct the Project Network

ترسيم شبكه پروژه

انواع شبكه پروژه

شبكه برداري Activity On Arrow (AOA)

شبكه گرهي Activity On Node (AON)


4905846
ايجاد شبكه‌‌ پروژه

‍Conduct the Project Network

شبكه برداري

B

2

3

F

A

1

6

C

E

D

4

5


4905846
ايجاد شبكه‌‌ پروژه

‍Conduct the Project Network

شبكه گرهي

A

B

F

START

FINISH

C

D

E

شرح نمادها:

فعاليت

E

بردار بيانگر روابط بين فعاليتها


4905846

شبكه گرهي Activity On Node (AON)

ما ابتدا شبكه‌هاي گره‌اي را مورد توجه قرار مي دهيم.4905846

چند نكته در ترسيم شبكه گره اي

1) فعاليتها توسط گره‌ها و روابط پيشنيازي توسط بردارها نمايش پيدا مي‌كنند.

2) شبكه گره‌اي حتما" با گره شروع آغاز مي شود و سپس تمام فعاليت هاي بدون پيش نياز به گره شروع

متصل مي شود.

3) شبكه گره اي حتما" با گره پايان به اتمام مي رسد لذا فعاليت هايي كه پس نياز ندارند به گره پايان متصل

مي شوند.

4) در ترسيم شبكه حلقه(Loop) نداريم اگر چنين باشد در تعريف منطق فعاليت ها دچار اشتباه شده ايم.

5) براي هر فعاليت فقط و فقط يك گره در شبكه وجود دارد.


4905846

مثال: پروژه ي ساختماني

2

1

4

5

START

START

11

3

8

14

FINISH

6

7

9

10

12

13


4905846

مثالشبكه پيش نيازي با فعاليت هاي زير را رسم كنيد

A

D

B

F

G

START

FINISH

E

C4905846
برآورد مدت زمان فعاليتها

Activity DurationEstimating

برآورد مدت‌زمان فعاليت، فرآيند تخمين تعداد دوره‌ زماني لازم براي تكميل آن و جهت استفاده در زمانبندي پروژه مي‌باشد.

نكات مهم

1- مدت زمان فعاليت به روش اجرا و منابع در اختيار آن وابسته است.

2- واحد زماني فعاليتها بصورت يكسان و استاندارد باشد. بطورمثال: روز

3- در تخمين مدت زمان فعاليتها، روزهاي كاري(Working Days) موردنظر هستند و نه ايام تقويمي.

لازم است كه تقويم‌كاري( روزهاي كاري و تعطيل) هر فعاليت مشخص شود.

4- مدت زمان فعاليتها بطور مستقل از يكديگر برآورد شوند.

5- در برآورد مدت زمان فعاليتها شرايط معمول درنظر گرفته مي‌شوند و اتفاقات غير مترقبه مانند سيل و زلزله درصورتيكه غيرقابل پيش‌بيني هستند لحاظ نمي گردند.


4905846
برآورد مدت زمان فعاليتها

Activity DurationEstimating

1- از طريق حجم كاري فعاليت

2- نظرات كارشناسي

3- آراي گروهي و روش دلفي

روشهاي تخمين مدت زمان فعاليت

4- استفاده از سوابق اطلاعاتي

5- از طريق تخمين سه‌زمانه

6- شكستن فعاليت به اجزاي كوچكتر


4905846
برآورد مدت زمان فعاليتها

Activity DurationEstimating

روشهاي تخمين مدت زمان فعاليت

1- از طريق حجم كاري فعاليت

در اين روش ابتدا حجم كاري فعاليت اندازه‌گيري شده و براساس منابع در دسترس

و توانايي كاري منابع، مدت زمان فعاليت برآورد مي‌شود.

مثال:

Duration=5days

فعاليت: تايپ گزارش

توانايي منبع: روزي 20 برگه

منابع: يك تايپيست

حجم كاري: 100 برگه

Duration=3days

فعاليت: خاكبرداري

زمين

توانايي منبع: روزي 5 m3

منابع: 2 بلدوزر

حجم كاري: 30مترمكعب


4905846
برآورد مدت زمان فعاليتها

Activity DurationEstimating

روشهاي تخمين مدت زمان فعاليت

2- نظرات كارشناسي

در اين روش به يك فرد متخصص و باتجربه در زمينه آن فعاليت رجوع مي‌شود.

مثال:

Duration=120days

فعاليت: طراحي ايستگاه مترو

Duration=18days

فعاليت: ترخيص كالا از گمرك


4905846
برآورد مدت زمان فعاليتها

Activity DurationEstimating

روشهاي تخمين مدت زمان فعاليت

3- آراي گروهي و روش دلفي

تخمين اول

تخمين دوم

تخمين سوم


4905846
برآورد مدت زمان فعاليتها

Activity DurationEstimating

روشهاي تخمين مدت زمان فعاليت

4- استفاده از سوابق اطلاعاتي

در صورتي كه تاريخچه پروژه‌هاي قبلي مستند و تاريخ شروع و پايان فعاليتهايهمانند ثبت شده باشد، مي‌توان از سوابق آنها در تخمين مدت فعاليت استفاده نمود.

سوابق تاريخي گشايش اعتبار

برآورد مدت زمان فعاليت =46 روز


4905846
برآورد مدت زمان فعاليتها

Activity DurationEstimating

روشهاي تخمين مدت زمان فعاليت

4- از طريق تخمين سه‌زمانه

براي هر فعاليت، سه برآورد مدت زمان( خوش‌بينانه، محتمل و بدبينانه)ارائه شده

و براساس آنها مدت زمان فعاليت پيش‌بيني مي‌شود.

O: Optimistic

خوش‌بينانه

Duration=(O+4M+P)/6

P: Pessimistic

بد‌بينانه

M: Most likely

محتمل


4905846
برآورد مدت زمان فعاليتها

Activity DurationEstimating

روشهاي تخمين مدت زمان فعاليت

6- شكستن فعاليت به اجزاي كوچكتر

مي‌توان فعاليت را به‌اجزاي كوچكتر تقسيم نمود و سپس با يكي از روشهاي

ذكر شده مدت هريك را تخمين و با سرجمع كردن آنها مدت زمان فعاليت

اصلي را برآورد نمود.

بيشترين كاربرد اين روش در مواقعي است كه WBS در سطوح بالا متوقف شده

و بصورت كلان به برنامه‌ريزي نگاه مي‌شود.4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

تهيه زمانبندي پروژه، فرآيند تعيين زمانهاي شروع و پايان فعاليتهاي پروژه است.

اهداف زماني پروژه

ساختار شكست كار WBS

روابط پيشنيازي

وروديهاي لازم جهت زمانبندي پروژه

شبكه پروژه

برآورد مدت زمان فعاليتها

تقويم كاري پروژه


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

زمانبندي در شبكه گرهي

Earliest Start Estimated Duration Earliest Finish

Link to succeeding activity

Link to preceding activity

Activity ‍Code

Or description

Latest Start Total FloatLatest Finish

نمادگذاري يك فعاليت در زمانبندي شبكه گرهي


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

زمانبندي در شبكه گرهي

Duration (D)

3

4

0 1 1

1 2 3

5 4 9

2

2 2 3

3 2 5

5 0 9

0 0 0

9 0 9

Finish

Start

0 0 0

9 0 9

0 5 5

5 1 6

6 2 8

5

6

7

6 1 7

0 0 5

7 1 9


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

زمانبندي در شبكه گرهي

3

4

0 1 1

1 2 3

5 4 9

Earliest Start (ES)

2

2 2 3

3 2 5

5 0 9

0 0 0

9 0 9

Finish

Start

0 0 0

9 0 9

0 5 5

5 1 6

6 2 8

5

6

7

6 1 7

0 0 5

7 1 9

ES= 0براي فعاليت شروعي داريم :


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

زمانبندي در شبكه گرهي

3

4

0 1 1

1 2 3

5 4 9

2

Earliest Finish (EF)

2 2 3

3 2 5

5 0 9

0 0 0

9 0 9

Finish

Start

0 0 0

9 0 9

0 5 5

5 1 6

6 2 8

5

6

7

6 1 7

0 0 5

7 1 9

EF= ES + D


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

زمانبندي در شبكه گرهي

3

4

0 1 1

1 2 3

5 4 9

2

2 2 3

3 2 5

5 0 9

0 0 0

9 0 9

Finish

Start

0 0 0

9 0 9

0 5 5

5 1 6

6 2 8

5

6

7

6 1 7

0 0 5

7 1 9

ES= max{EF} for all Predecessorبراي فعاليتهاي غير شروعي داريم:


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

زمانبندي در شبكه گرهي

3

4

0 1 1

1 2 3

5 4 9

2

2 2 3

3 2 5

5 0 9

0 0 0

9 0 9

Finish

Start

0 0 0

9 0 9

0 5 5

5 1 6

6 2 8

5

6

7

6 1 7

0 0 5

7 1 9

زودترين زمان اتمام پروژه= EF(Finish)


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

زمانبندي در شبكه گرهي

3

4

0 1 1

1 2 3

5 4 9

2

2 2 3

3 2 5

5 0 9

0 0 0

9 0 9

Finish

Start

0 0 0

9 0 9

0 5 5

5 1 6

6 2 8

5

6

7

Latest Finish (LF)

6 1 7

0 0 5

7 1 9

LF= EF(Finish)براي فعاليت پاياني داريم :


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

زمانبندي در شبكه گرهي

3

4

0 1 1

1 2 3

5 4 9

2

2 2 3

3 2 5

5 0 9

0 0 0

9 0 9

Finish

Start

0 0 0

9 0 9

0 5 5

5 1 6

6 2 8

5

6

7

Latest Start (LS)

6 1 7

0 0 5

7 1 9

LS= LF - D


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

زمانبندي در شبكه گرهي

3

4

0 1 1

1 2 3

5 4 9

2

2 2 3

3 2 5

5 0 9

0 0 0

9 0 9

Finish

Start

0 0 0

9 0 9

0 5 5

5 1 6

6 2 8

5

6

7

6 1 7

0 0 5

7 1 9

LF= min{LS} for all Succecessorبراي فعاليتهاي غير پاياني داريم:


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

زمانبندي در شبكه گرهي

3

4

0 1 1

1 2 3

5 4 9

2

2 2 3

3 2 5

5 0 9

0 0 0

9 0 9

Finish

Start

0 0 0

9 0 9

0 5 5

5 1 6

6 2 8

5

6

7

6 1 7

0 0 5

7 1 9


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

زمانبندي در شبكه گرهي

Forward Pass

3

4

0 1 1

1 2 3

5 4 9

2

2 2 3

3 2 5

5 0 9

0 0 0

9 0 9

Finish

Start

0 0 0

9 0 9

0 5 5

5 1 6

6 2 8

5

6

7

6 1 7

0 0 5

7 1 9

Backward Pass


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

زمانبندي در شبكه گرهي


4905846

محاسبات رفت

(Earliest Start)= زودترين زمان شروع فعاليت i

(Earliest Finish) = زودترين زمان پايان فعاليت i

(Duration) =مدت زمان فعاليت i

ESi

EFi

Di

محاسبات زمانبندي پروژه

 • قواعد محاسبات رفت:

 • A) ES (start) = 0

 • ESi = Max{EFj} j={مجموعه فعاليتهای پيش نياز فعاليت}

 • EFi =ESi+Di

) EF(finishحداقل زماني است كه پروژه انجام مي شود.


4905846

محاسبات برگشت

(Latest Start)= ديرترين زمان شروع فعاليت i

(Latest Finish) = ديرترين زمان پايان فعاليت i

(Duration) =مدت زمان فعاليت i

LSi

LFi

Di

محاسبات زمانبندي پروژه

 • قواعد محاسبات برگشت:

 • A) LF (finish) = EF(finish)

 • LFi = Min{LSk} k={i مجموعه فعاليتهای پس نياز}

 • LSi =LFi-Di

LFFinish)) مي تواند عددي غير از)EF(Finish باشد(طبيعتا" بايد عددي بزرگتر از EF(Finish)

باشد) در اين صورت ما براي اتمام پروژه مهلتي پيش از حداقل زمان پروژه تعيين كرده.


4905846

چند تعريف

شناوري كل فعاليت: Total Float (Total slaok)

شناوري كل يك فعاليت مدت زماني است كه يك فعاليت مي تواند نسبت به زودترين زمان شروع، ديرتر شروع شود بدون آنكه زمانبندي كل پروژه به تأخير بيافند.

TF = LSi - ESi

OR

TF = LFi - EFi

شناوري آزاد(Free Float)(FF) :

مدت زماني است كه يك فعاليت مي تواند نسبت به زودترين زمانبندي اش ديرتر تمام شود.بدون

آنكه بر زمانبندي فعاليت هاي بعدي تأثير بگذارد.

FF = Min{ESj} - EFi

j={iمجموعه فعاليت هاي پس نياز }


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

شناوري كل در شبكه گرهي

TIME

EF=8

ES=6

Activity 7

LF=9

LS=7

TF

Activity 7

Total Float

TF=LS-ES or TF=LF-EF


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

شناوري كل در شبكه گرهي

3

4

0 1 1

1 2 3

5 4 9

2

2 2 3

3 2 5

5 0 9

Start

0 0 0

9 0 9

Finish

0 0 0

9 0 9

0 5 5

5 1 6

6 2 8

5

6

7

0 0 5

6 1 7

7 1 9

Total Float


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

شناوري آزاد در شبكه گرهي

FF=MIN(1)-1=0

FF=MIN(5)-3=2

FF=MIN(9)-9=0

3

4

0 1 1

1 2 3

5 4 9

2

2 2 3

3 2 5

5 0 9

FF=MIN(0,0)-0=0

FF=0

Start

0 0 0

9 0 9

Finish

0 0 0

9 0 9

FF=MIN(5,5)-5=0

FF=MIN(6)-6=0

FF=MIN(9)-8=1

0 5 5

5 1 6

6 2 8

5

6

7

0 0 5

6 1 7

7 1 9


4905846

مثال : طراحي وايجاد يك كارخانه را در نظر بگيريد

مقرر شده است كه كارخانه‌اي جهت توليد قطعات خودرو ايجاد شود. مطابق بررسي ها انجام شده ابتدا لازم است كه طراحي كارخانه ( كه 60 روز زمان مي‌برد) انجام شود. پس از اتمام طراحي، دو فعاليت مي‌توانند شروع شوند فعاليت ساخت كارخانه ( طي 180 روز) و فعاليت خريد ماشين‌آلات (طي 30 روز) . پس از اتمام فعاليتهاي ساخت كارخانه و همچنين خريد ماشين‌آلات، نصب و راه اندازي ماشين آلات در كارخانه طي 30 روز انجام مي‌شود.

زمانبندي و همچنين شناوري كل و شناوري آزاد فعاليتها را بدست‌ آوريد.


4905846

240

60

60

0

0

270

180

30

60

0

30

0

270

90

240

0

60

270

START

ساخت كارخانه

خريد ماشين

FINISH

طراحي كارخانه

نصب وراه اندازي

270

60

0

210

240

0

150

0

0

0

0

0

60

240

240

270

270

0


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

چند تعريف

 • مسير Path: دنباله‌اي از فعاليتها كه از گره شروعي آغاز و به گره پاياني منتهي شوند.

 • مسير بحراني Critical Path: طولاني ترين مسير شبكه ( در غالب موارد مسيري كه فعاليتهاي با شناوري كل صفر را شامل مي‌شود.)

 • ممكن است در يك شبكه چند مسير بحراني داشته باشيم.

 • درصورتيكه در جركت بازگشتي از زماني بيش از زودترين زمان اتمام پروژه استفاده كنيم فعاليتهايي كه داراي شناور كل برابر اختلاف دو عدد فوق هستند تشكيل دهنده مسير بحراني خواهند بود.


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

زمانبندي در شبكه گرهي

3

4

0 1 1

1 2 3

5 4 9

2

2 2 3

3 2 5

5 0 9

Start

0 0 0

9 0 9

Finish

0 0 0

9 0 9

0 5 5

5 1 6

6 2 8

5

6

7

0 0 5

6 1 7

7 1 9


4905846
زمانبندي پروژه

Project Scheduling

روش زمانبندي كه در اسلايدهاي قبل اشاره شد به روش مسير بحراني مشهور است.

CPM

(Critical Path Method)


4905846

زمانبندي پروژه

Project Scheduling

نمودار گانت GANTT CHART


4905846

مثال

نمودار ميله اي زمانبندي پروژه– گانت چارتGANTT CHART

پروژه با شبكه ي زير را درنظر بگيريد

0

5

5

5

2

7

A

C

0

0

5

5

0

7

0

0

0

8

0

8

START

FINISH

0

0

0

8

0

8

0

3

3

3

1

4

7

1

8

B

D

E

2

2

5

6

3

7

7

0

8


4905846

نمودار گانت GANTT CHART

0

1

2

3

4

5

6

7

8

نام فعاليت

6 آبان

7 آبان

8 آبان

9 آبان

10آبان

11 آبان

12 آبان

13 آبان

START

A

B

C

D

E

FINISH

ديرترين زمان

زودترين زمان


4905846

نمودار گانت با تعيين فعاليتهاي بحراني

0

1

2

3

4

5

6

7

8

نام فعاليت

6 آبان

7 آبان

8 آبان

9 آبان

10آبان

11 آبان

12 آبان

13 آبان

START

A

B

C

D

E

FINISH

فعاليتهاي بحراني

فعاليتهاي غيربحراني4905846

تنظيم برنامه بحرانيمبناي پروژه يا (Baseline):

در اكثر پروژه ها در پايان مرحله برنامه ريزي يك زمانبندي پروژه تحت عنوان

برنامه اوليه يا Baseline ارائه مي شود كه مبناي كنترل اجراي پروژه مي شود

برنامهBaseline مي تواند زمانبندي بر اساس زودترين زمانها يا زمانبندي بر

اساس ديرترين زمانها و يا حدي ما بين ايندو باشد. كه با توجه به شرايط حاكم

بر پروژه مي بايست انتخاب شود.


4905846

شبكه برداري بحراني


4905846

شبكه هاي برداري بحراني

ترسيم شبكه برداري داراي قواعد زير است:

(1 هر فعاليت بر روي يك بردار و ما بين دو گره ترسيم مي شود.

(2 بين هر دو گره فقط يك فعاليت وجود دارد.

(3 شبكه فقط داراي يك گره پاياني و يك گره آغازين مي باشد .

(4 در شبكه حلقه يا LOOP نداريم.

(5 براي تعريف برخي از وابستگي هاي بين فعاليت ها مي توانيم از فعاليت موهوميDummy Actirity استفاده كنيم. فعاليت موهومي وجود خارجي ندارد، مدت زمان صفر بوده و فقط براي ترسيم شبكه كشيده مي شود.

در شبكه مي بايست حاقل فعاليت موهومي را داشته باشيم.

(6 گره ها مي بايست شماره گذاري شود، شماره ها نبايد تكراري بوده و شماره گره پاياني هر فعاليت بيش از شماره گره شروعي باشد.


4905846

مثال بحراني

C

E

A

B

C

D

A

E

D

B


4905846

مثال بحراني

محاسبات زمانبندي پروژه در شبكه‌هاي برداري


4905846

مثال بحراني

محاسبات زمانبندي پروژه در شبكه‌هاي برداري

6

,6

3

0

,0

A(5)

C(10)

16

,16

21

,21

E(5)

1

5

6

D(3)

B(6)

2

4

,13

6

,6

6


4905846

6 بحراني-6

3

0-0

A(5)

C(10)

16-16

21-21

E(5)

1

5

6

D(3)

B(6)

2

4

6-6

6-13


4905846

محاسبات رفت بحراني

محاسبات برگشت

محاسبات زمانبندي در شبكه برداري

= 0زودترين زمان وقوع گره شروعی

هر kپيش نياز iMax {Ek + D k i}=زودترين زمان وقوع گره i(Ei)

زودترين زمان وقوع گره پاياني بيانگر حداقل زمان اتمام پروژه مي باشد.

زودترين زمان وقوع گره پاياني = ديرترين زمان وقوع گره پاياني

هر jپس نياز iMin {Lj - D ij}=ديرترين زمان وقوع گره i(Li)

پس از محاسبه زودترين زمان و ديرترين زمان وقوع گره ها نوبت به محاسبه زودترين و

ديرترين زمان شروع و پايان فعاليت ها مي رسد.


4905846

i-j بحرانيفعاليت

i

j

محاسبات زمانبندي در شبكه برداري

i - jزودترين زمان شروع فعاليت ES = iزودترين زمان وقوع گره

i -jزودترين زمان پايان فعاليت EF = ES+D

i – j ديرترين زمان پايان فعاليت LF = j ديرترين زمان وقوع

i -jديرترين زمان شروع فعاليت LS = LF-D


4905846

مثال بحراني

4-8

4

-20

20

2

5

5

4

12

2

10

-10

10

0-0

0

-32

32

1

4

7

5

2

7

5

3

10

3

6

8

3-3

-22

3

15


4905846

مثال بحراني


ad
 • Login