Elaborat razvojni program o preoblikovanju kz u tednu banku i o uskla enju kz kao kreditne unije
Download
1 / 31

Arnalda Milinović Zagreb, 28. rujna 2007. - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

ELABORAT (RAZVOJNI PROGRAM) O PREOBLIKOVANJU ŠKZ U ŠTEDNU BANKU I O USKLAĐENJU ŠKZ KAO KREDITNE UNIJE. Arnalda Milinović Zagreb, 28. rujna 2007. Sadržaj prezentacije. Zakonski okvir Interni okvir za obradu zahtjeva Izrada plana i strategije. I. ZAKONSKI OKVIR. Regulativa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arnalda Milinović Zagreb, 28. rujna 2007.' - xyla-dotson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Elaborat razvojni program o preoblikovanju kz u tednu banku i o uskla enju kz kao kreditne unije

ELABORAT (RAZVOJNI PROGRAM)O PREOBLIKOVANJU ŠKZ U ŠTEDNU BANKUIO USKLAĐENJU ŠKZ KAO KREDITNE UNIJE

Arnalda Milinović

Zagreb, 28. rujna 2007.


Sadr aj prezentacije
Sadržaj prezentacije

 • Zakonski okvir

 • Interni okvir za obradu zahtjeva

 • Izrada plana i strategije


I zakonski okvir
I. ZAKONSKI OKVIR

 • Regulativa

 • Preoblikovanje ŠKZ u štednu banku

 • Usklađenje ŠKZ kao kreditne unije


Regulativa
Regulativa

 • Zakon o bankama NN 84/2002., 141/2006.

 • Zakon o kreditnim unijama NN 141/2006.


Preoblikovanje kz u tednu banku 1
Preoblikovanje ŠKZ u štednu banku (1)

 • Članak 78. stavak 1. propisuje da je ŠKZ, koja ima odobrenje za rad te koja je upisana u sudski registar na dan stupanja Zakona o kreditnim unija, dužna donijeti odluku (do 30. travnja 2007.) o preoblikovanju u štednu banku

 • Nadalje, dužna je u propisanom roku uskladiti akte, rad i poslovanje s odredbama ZOB-a


Preoblikovanje kz u tednu banku 2
Preoblikovanje ŠKZ u štednu banku (2)

 • Članak 81. stavak 1. propisuje obvezu ŠKZ, koja je donijela odluku o preoblikovanju u štednu banku, da podnese Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za dobivanje odobrenje za rad kao štedna banka


Uskla enje kz kao kreditne unije 1
Usklađenje ŠKZ kao kreditne unije (1)

 • Članak 78. stavak 1. propisuje da je ŠKZ, koja je na dan stupanja Zakona o kreditnim unija imala odobrenje za rad i koja je upisana u sudski registar, dužna donijeti odluku (do 30. travnja 2007. ) o nastavku rada kao kreditna unija te u propisanom roku uskladiti svoje akte, rad i poslovanje s odredbama Zakona o kreditnim unijama


Uskla enje kz kao kreditne unije 2
Usklađenje ŠKZ kao kreditne unije (2)

 • Članak 80. stavak 4. propisuje da je ŠKZ dužna (po isteku roka 31.12.2007.) Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o odobrenju za rad kojemu se obvezno prilažu (pod točkom 2.) poslovni plan za sljedeće tri godine poslovanja koji uključuje objašnjenje razloga i ciljeva za nastavak poslovanja, projekcije bilance i račun dobiti i gubitka, opis organizacijske strukture i tehničke infrastrukture te računovodstvene politike kreditne unije


Ii interni okvir za obradu zahtjeva
II. INTERNI OKVIR ZA OBRADU ZAHTJEVA

 • Zahtjev za štednu banku (sadržaj obrasca)

 • Dokumentacija

  • Sadržaj elaborata (razvojnog programa)

  • Informacije


Sadr aj zahtjeva 1
Sadržaj zahtjeva (1)

 • Točka 5. - vlasnička struktura podnositelja zahtjeva (ŠKZ)

 • Točka 9. - popis svih povezanih osoba s podnositeljem zahtjeva

 • Točka 13. - osobe predložene za članove nadzornog odbora i uprave

 • Točka 14. - obrazloženje ciljeva koji se time žele postići

 • Točka 15. - opis radnji koje je podnositelj zahtjeva već poduzeo u svezi s pravnim poslom usklađenja


Sadr aj zahtjeva 2
Sadržaj zahtjeva (2)

 • Točka 16. - procijenjeni trošak realizacije planiranih aktivnosti

 • Točka 17. - mišljenje o utjecaju nove financijske institucije na bankovni sustav i monetarnu politiku

 • Točka 18. - poslovna strategija buduće financijske institucije

 • Točka 19. - poslovni plan s projekcijama financijskih izvješća (bilanca, račun dobiti i gubitka) za iduće 3 godine (5 godina)

 • Točka 20. - organizacijska, upravljačka i kadrovska struktura


Sadr aj zahtjeva 3
Sadržaj zahtjeva (3)

 • Točka 21. - interni akti kojima su zacrtane politike i procedure poslovanja financijske institucije

 • Točka 22. - informatička tehnologija štedne banke

 • Točka 23. - podaci o materijalnoj imovini štedne banke


Sadr aj elaborata razvojnog programa 1
Sadržaj elaborata (razvojnog programa) (1)

 • Uvod

 • Poslovanje ŠKZ do perioda usklađenja/preoblikovanja

 • Organizacija

 • Menadžment i odgovornosti

 • Kadrovska struktura

 • Materijalna imovina

 • Informatička opremljenost

 • Nadzor poslovanja ŠKZ i naložene mjere


Sadr aj elaborata razvojnog programa 2
Sadržaj elaborata (razvojnog programa) (2)

 • Poduzete aktivnosti u prelaznom razdoblju

 • Nova vlasnička struktura

 • Gospodarsko i financijsko okruženje

 • Program rada za razdoblje od 3 godine (5 godina)

 • Zacrtani ciljevi

 • Razvojna strategija

 • Planirana bilanca za razdoblje od 3 godine (5 godina)

 • Planirani račun dobiti i gubitka za isto razdoblje


Sadr aj elaborata razvojnog programa 3
Sadržaj elaborata (razvojnog programa) (3)

 • Organizacija nove financijske institucije

 • Materijalna imovina i informatička podrška

 • Kadrovska struktura nove financijske institucije

 • Nadzorni odbor i Uprava

 • Interni akti koje je donijela predložena Uprava

 • Upravljanje rizicima


Sadr aj elaborata razvojnog programa 4
Sadržaj elaborata (razvojnog programa) (4)

 • Iz sadržaja elaborata je vidljivo da se razvojni program sastoji od poduzetnikova tima (uprave), opisa usluga, analize tržišta, strategije, financijskih projekcija, opisa trenutne situacije i opisa strateških ciljeva


Iii izrada poslovnog plana i strategije
III. IZRADA POSLOVNOG PLANA I STRATEGIJE

 • U nastavku više pažnje ćemo posvetiti slijedećim točkama:

 • Program rada za razdoblje 3 godine (5 godina)

  • Planirana bilanca

  • Planirani račun dobiti i gubitka

 • Zacrtani ciljevi

 • Razvojna strategija

 • Upravljanje rizicima


Poslovni plan
Poslovni plan

 • Poslovni plan jedan je od važnijih dokumenata, odnosno možemo reći da je to strukturiran elaborat koji sadrži cjelovito i precizno obrađeno obrazloženje o aktivnostima (ulaganjima) koje društvo planira s definiranim očekivanjima

 • Drugim riječima, poslovni plan je sistematski prikaz planiranih ciljeva i aktivnosti društva u određenom razdoblju


Analize potrebne za izradu poslovnog plana
Analize potrebne za izradu poslovnog plana

 • Utvrđivanje unutarnjih vlastitih mogućnosti u pogledu materijalnog, financijskog i kadrovskog aspekta

 • Utvrđivanje stanja na tržištu u pogledu ponude i potražnje za uslugama, cijena, konkurentskih odnosa

 • Utvrđivanje izvora potrebnih sredstava


Temelj za izradu poslovnog plana 1
Temelj za izradu poslovnog plana (1)

 • Gospodarsko okruženje:

 • Osnovne karakteristike okruženja u RH

 • Stanje i perspektive gospodarstva

 • Proračun, platna bilanca

 • Nezaposlenost

 • Domaći bruto proizvod i sl.


Temelj za izradu poslovnog plana 2
Temelj za izradu poslovnog plana (2)

 • Financijsko okruženje:

 • Na bankarskom tržištu

  • Koncentracija broja subjekata

  • Povećanje konkurencije

  • Smanjenje kamatnih stopa

  • Smanjenje kamatnih marži

  • IT tehnologija

  • Bankarski proizvodi i usluge

 • Na širem financijskom tržištu


Poslovni plan1
Poslovni plan

Poslovni plan treba se temeljiti na slijedećim strategijskim odrednicama:

 • Misija

 • Vizija

 • Strategija poslovanja

 • Strategija ciljeva

 • Poslovni plan pokazuje mogu li se osigurati financijska

  sredstva kako bi se taj projekt s raspoloživim sredstvima

  realizirao te kakav prihod i rezultat poslovanja se može

  očekivati


Misija
Misija

 • Određuje se na temelju odluke dioničara/članova

 • To je krajnja svrha ili cilj postojanja financijske institucije

 • Svrha može biti ostvarivanje najveće dobiti ili što kvalitetnije pružanje usluga…


Vizija
Vizija

 • Vizija financijske institucije je strategijsko promišljanje uprave i vlasnika (značenje, veličina, tržišni udjel)

 • Vizija određuje područja kojima će se društvo baviti i ciljeve koje uprava želi ostvariti u nekom roku (rast, profitabilnost)

 • Vizija je nužna u izradi strategije, odnosno strategija i strateški ciljevi proizlaze iz vizije


Strategija poslovanja
Strategija poslovanja

 • Strategija obuhvaća načine kojima će društvo ostvariti svoju misiju i viziju. Strategija obuhvaća:

  • Odabir tržišnog segmenta

  • Strateške financijske ciljeve

  • Definiranje ciljnih skupina

  • Pravce razvoja

  • Definiranje vrsta bankovnih i ostalih financijskih usluga

  • Identificiranje konkurencije

  • Definiranje konkurentskih prednosti koje ima ili planira imati u odnosu na konkurente


Strategija poslovanja i politika
Strategija poslovanja i politika

 • Ciljevi trebaju biti jasni, mjerljivi, ostvarivi te realistički

 • Jedna od najvažnijih poslovnih strategija i politika buduće financijske institucije je upravljanje rizicima:

  • Kreditni rizik

  • Operativni rizik

  • Tržišni rizik

   • Valutni rizik

   • Kamatni rizik u bankovnoj knjizi

   • Kamatni rizik u knjizi trgovanja

   • Rizik likvidnosti


Strategija razvoja prikazana swot analizom
Strategija razvoja prikazana SWOT analizom

 • Snaga (određene odlike i tržišne prednosti)

 • Slabosti (kritičko vrednovanje istaknutih prednosti)

 • Prilike (prepoznavanje budućih tržišnih prilika)

 • Opasnosti (određene prijetnje i opasnosti)Bilanca1
Bilanca

 • Prilikom izrade bilance veoma je važno:

 • Uključiti samo one pozicije (vrste financijskih usluga) koje štedna banka/kreditna unija može pružati temeljem Zakona o bankama/Zakona o kreditnim unijama

 • Uključiti u bilancu npr. obveznu pričuvu, graničnu pričuvu

 • Realno prikazati povećanja aktive (plasmana) - obratiti pažnju na zakonske propise u svezi istog

 • Prikazati što realniju sliku trenutnog stanja aktive - raspoređivanje plasmana u rizične skupine A-C (kvaliteta plasmana i instrumenti osiguranja povrata kredita, kolaterali)Ra un dobiti i gubitka1
Račun dobiti i gubitka

 • Prilikom izrade računa dobiti i gubitka veoma je važno:

 • Realno iskazati kamatne prihode (visina kamatne stope)

 • Realno iskazati nekamatne prihode

 • Realno iskazati ostale administrativne troškove (s obzirom na broj zaposlenih, najam…)

 • Realno iskazati rezerve za identificirane gubitke

 • Uključiti dobit nakon oporezivanja u kapital naredne godine

 • Obratiti pažnju na izračun adekvatnosti kapitala/stopu solventnosti


ad