Download

Meninės raiškos priemonės


Advertisement
/ 20 []
Download Presentation
Comments
xiu
From:
|  
(1234) |   (0) |   (0)
Views: 162 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Meninės raiškos priemonės. Epitetas – meninis pažyminys. Keista saulėgrąža. Deminutyvas – mažybinis apibūdinimas. Geltona saulėgrąžėlė . Palyginimas – kai kas nors su kuo nors palyginama. Saulėgrąža geltona kaip saulė . Personifikacija – kai kam nors suteikiamos žmogaus savybės.
Meninės raiškos priemonės

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

Meninės raiškos priemonės

Slide 2

Epitetas – meninis pažyminys.

Keista saulėgrąža.

Slide 3

Deminutyvas – mažybinis apibūdinimas.

Geltona saulėgrąžėlė.

Slide 4

Palyginimas – kai kas nors su kuo nors palyginama.

Saulėgrąža geltona kaip saulė.

Slide 5

Personifikacija – kai kam nors suteikiamos žmogaus savybės.

Saulė gražiai šypsosi.

Slide 6

Metafora – ypač vaizdinga, įmantri mintis.

Ir plyšo širdis iš skausmo.

Slide 7

Metonimija – vardo pakeitimas.

Šeimos galva sėdi centre.

Slide 8

Hiperbolė – meninis padidinimas.

Šimtai rankų apglėbs pasaulį.

Slide 9

Litotė – meninis sumažinimas.

Išsivystęs iš beždžionės šiuolaikinis žmogus vėl beždžione tampa.

Slide 10

Paralelizmas – žmogaus gyvenimo gretinimas su kuo nors.

Ir būsiu stipri kaip tas medis.

Slide 11

Oksimoronas – antonimiškas žodžių junginys.

Juodai baltas zebras.

Slide 12

Onomatopėja – gamtos garsų pamėgdžiojimas.

Miau miau miau...

Slide 13

Asonansas – balsių ar dvibalsių pabrėžimas.

Slide 14

Aliteracija – priebalsių pabrėžimas, sutankinimas.

Slide 15

Ironija – nepikta pašaipa.

Vyrai – tikri kūdikiai.

Slide 16

Sarkazmas – pikta pašaipa.

Girtuoklis pamažu virsta pliku šunimi.

Slide 17

Groteskas – labai pikta pašaipa.

Didžiai rūpestingas vyras niekuo nesirūpina, nes visą laiką praleidžia spoksodamas į televizorių.

Slide 18

Užduotis: atpažinkite menines raiškos priemones.

Ramaus vidudienio auksinės naginės

Per tuščią lauką brenda neskubiai.

Švelnus rugsėjis migdo mano smegenis,

Kur baigia degti vasaros drugiai.

Slide 19

Užduotis: atpažinkite menines raiškos priemones.

Nuo meilės niekur nepabėgsi,

Jinai tave visur pavys.

Ją lyg perkūniją ar giesmę,

Lyg potvynį girdėsi vis.

Slide 20

Užduotis: atpažinkite menines raiškos priemones.

Klykia žuvėdros prieš audrą, -

Dreba širdis nerami -

Leidžiasi saulė nuraudus -

Šiaušias krantai barami.

Ko jūs ten šmėkšot prie kranto?

Ašaras braukiat? Baugu?

Vergo širdis nesupranta

Mėlynos laisvės bangų!


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro