Menin s rai kos priemon s l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Meninės raiškos priemonės PowerPoint PPT Presentation


  • 556 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Meninės raiškos priemonės. Epitetas – meninis pažyminys. Keista saulėgrąža. Deminutyvas – mažybinis apibūdinimas. Geltona saulėgrąžėlė . Palyginimas – kai kas nors su kuo nors palyginama. Saulėgrąža geltona kaip saulė . Personifikacija – kai kam nors suteikiamos žmogaus savybės.

Download Presentation

Meninės raiškos priemonės

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Menin s rai kos priemon s l.jpg

Meninės raiškos priemonės


Epitetas meninis pa yminys l.jpg

Epitetas – meninis pažyminys.

Keista saulėgrąža.


Deminutyvas ma ybinis apib dinimas l.jpg

Deminutyvas – mažybinis apibūdinimas.

Geltona saulėgrąžėlė.


Palyginimas kai kas nors su kuo nors palyginama l.jpg

Palyginimas – kai kas nors su kuo nors palyginama.

Saulėgrąža geltona kaip saulė.


Personifikacija kai kam nors suteikiamos mogaus savyb s l.jpg

Personifikacija – kai kam nors suteikiamos žmogaus savybės.

Saulė gražiai šypsosi.


Metafora ypa vaizdinga mantri mintis l.jpg

Metafora – ypač vaizdinga, įmantri mintis.

Ir plyšo širdis iš skausmo.


Metonimija vardo pakeitimas l.jpg

Metonimija – vardo pakeitimas.

Šeimos galva sėdi centre.


Hiperbol meninis padidinimas l.jpg

Hiperbolė – meninis padidinimas.

Šimtai rankų apglėbs pasaulį.


Litot meninis suma inimas l.jpg

Litotė – meninis sumažinimas.

Išsivystęs iš beždžionės šiuolaikinis žmogus vėl beždžione tampa.


Paralelizmas mogaus gyvenimo gretinimas su kuo nors l.jpg

Paralelizmas – žmogaus gyvenimo gretinimas su kuo nors.

Ir būsiu stipri kaip tas medis.


Oksimoronas antonimi kas od i junginys l.jpg

Oksimoronas – antonimiškas žodžių junginys.

Juodai baltas zebras.


Onomatop ja gamtos gars pam gd iojimas l.jpg

Onomatopėja – gamtos garsų pamėgdžiojimas.

Miau miau miau...


Asonansas balsi ar dvibalsi pabr imas l.jpg

Asonansas – balsių ar dvibalsių pabrėžimas.


Aliteracija priebalsi pabr imas sutankinimas l.jpg

Aliteracija – priebalsių pabrėžimas, sutankinimas.


Ironija nepikta pa aipa l.jpg

Ironija – nepikta pašaipa.

Vyrai – tikri kūdikiai.


Sarkazmas pikta pa aipa l.jpg

Sarkazmas – pikta pašaipa.

Girtuoklis pamažu virsta pliku šunimi.


Groteskas labai pikta pa aipa l.jpg

Groteskas – labai pikta pašaipa.

Didžiai rūpestingas vyras niekuo nesirūpina, nes visą laiką praleidžia spoksodamas į televizorių.


U duotis atpa inkite menines rai kos priemones l.jpg

Užduotis: atpažinkite menines raiškos priemones.

Ramaus vidudienio auksinės naginės

Per tuščią lauką brenda neskubiai.

Švelnus rugsėjis migdo mano smegenis,

Kur baigia degti vasaros drugiai.


U duotis atpa inkite menines rai kos priemones19 l.jpg

Užduotis: atpažinkite menines raiškos priemones.

Nuo meilės niekur nepabėgsi,

Jinai tave visur pavys.

Ją lyg perkūniją ar giesmę,

Lyg potvynį girdėsi vis.


U duotis atpa inkite menines rai kos priemones20 l.jpg

Užduotis: atpažinkite menines raiškos priemones.

Klykia žuvėdros prieš audrą, -

Dreba širdis nerami -

Leidžiasi saulė nuraudus -

Šiaušias krantai barami.

Ko jūs ten šmėkšot prie kranto?

Ašaras braukiat? Baugu?

Vergo širdis nesupranta

Mėlynos laisvės bangų!


  • Login