สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1 - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 19

 • 173 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

แนวทางการทำแผนยุทธศาสตร์. และแผนปฏิบัติการ. เขตบริการสุขภาพที่ 1 วันที่ 27-28 กันยายน 2557. สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1. หลักการสำคัญ ของคสช. ทำเลย ทำจริง ทำให้เห็นผล และทำต่อเนื่อง หลักการของรัฐมนตรี เรียบง่าย สามัคคี และมี ธรรมาภิ บาล. สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1

1

27-28 2557

1


1

.

1


1

1.

2. 3. 4.

1


1

5.

6. 7. 8. (Global Health)9.

10.

1


1

1

-

- 1

-

..-..57

1


1

:

: 1. 80

2. 72

1 :

2 :

3 :


1

1

2

3


1

1

1

21-22 ..57

10 ..57

1 + 2558

Service Plan

22 ..57

+ 2558

27-28 ..57

..57

1 (SPB)

..-..57

1


1

2

 • 2

  • service plan

  • ?????

 • /


1

1


1

2

 • /


1

1


1

3 :


1

1

1

21-22 ..57

10 ..57

1 + 2558

Service Plan

22 ..57

+ 2558

27-28 ..57

1

2558

- 2557

..57

1 (SPB)

..-..57

1


1

1

1

21-22 ..57

10 ..57

1 + 2558

Service Plan

22 ..57

+ 2558

27-28 ..57

..57

1 (SPB)

..-..57

1


1

1

-

..58 , ..58

- / / /

.57/..58/..58/..58

1


1

2560

1


 • Login