Výsledky auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Výsledky auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007 Ministr financí Vlastimil Tlustý PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Výsledky auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007 Ministr financí Vlastimil Tlustý 1. náměstek Eduard Janota Poradce Miroslav Zámečník Tisková konference – 11. září 2006. Opatření navržená vládou J. Paroubka ke snížení deficitu 173,5 mld. Kč. Úspory v kompetenci MF ČR.

Download Presentation

Výsledky auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007 Ministr financí Vlastimil Tlustý

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


 • Výsledky auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007

 • Ministr financí Vlastimil Tlustý

 • 1. náměstek Eduard Janota

 • Poradce Miroslav Zámečník

 • Tisková konference – 11. září 2006


Opatření navržená vládou J. Paroubka ke snížení deficitu 173,5 mld. Kč

Úspory v kompetenci MF ČR

 • Předčasná splátka záruky SR vůči ČNB15 mld.

Zvýšený výběr daní16,1 mld.

Škrty v kompetenci Parlamentu ČR

Zvýšení spotř. daně na cigarety10 mld.

 • Odložení platnosti zákona o nemocenském pojištění12 mld.

Odložení platnosti civilního služebního zákona o 2 roky5 mld.


Rozdíl mezi 173,5 mld. Kč a 88 mld. Kč deficitu

Škrty v kompetenci Vlády ČR

Zrušení financování D47 do Ostravy 15 mld.Ze SR a jeho přesun do SFDI

7. Zrušení nákupu vakcíny proti ptačí chřipce3,3 mld.

8. Snížení výdajů ministerstva obrany5 mld.

9. Nepřijetí půjčky EIB 25 mld.- kofinancování6,2 mld.

10. Nedorovnání zeměděl. subvencí na úroveň 30%2,9 mld.

11. Snížení výdajů na vědu a výzkum2,4 mld.

12. Nenavýšení rozpočtů obcí3 mld.

13. Poslanecké „pomníčky“1,4 mld.

14. Zvýšení dotace do SFDI-6 mld.

15. Dopad Zákoníku práce-2,8 mld.

16. Ostatní vlivy-3 mld.


Opatření navržená vládou J. Paroubka ke snížení deficitu 173,5 mld. Kč

Úspory v kompetenci MF ČR

 • Předčasná splátka záruky SR vůči ČNB15 mld.

Zvýšený výběr daní16,1 mld.

Škrty v kompetenci Parlamentu ČR

Zvýšení spotř. daně na cigarety10 mld.

 • Odložení platnosti zákona o nemocenském pojištění12 mld.

Odložení platnosti civilního služebního zákona o 2 roky5 mld.


Rozdíl mezi 173,5 mld. Kč a 88 mld. Kč deficitu

Škrty v kompetenci Vlády ČR

Zrušení dofinancování D47 do Ostravy 10 mld.Zastavení zrychlení výstavby D475 mld.

7. Zrušení nákupu vakcíny proti ptačí chřipce3,3 mld.

8. Snížení výdajů ministerstva obrany5 mld.

9. Nepřijetí půjčky EIB 25 mld.- kofinancování6,2 mld.

10. Nedorovnání zeměděl. subvencí na úroveň 30%2,9 mld.

11. Snížení výdajů na vědu a výzkum2,4 mld.

12. Nenavýšení rozpočtů obcí3 mld.

13. Poslanecké „pomníčky“1,4 mld.

14. Zvýšení dotace do SFDI-6 mld.

15. Dopad Zákoníku práce-2,8 mld.

16. Ostatní vlivy-3 mld.


Termíny a lhůty projednávání návrhu

 • Materiál MF pro jednání vlády „Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2007 až 2009“ byl odsouhlasen a podepsán Bohuslavem Sobotkou dne 26. dubna 2006 a předán premiéru Paroubkovi.

 • Do vlády byl materiál předán 2. června 2006 – v den voleb

 • Jednání vlády proběhlo 3. července 2006 a bylo přijato usnesení vlády č. 826/2006

 • V usnesení vlády byl uložen úkol pro ministra financí – předložit do 15. srpna 2006 návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol a státních fondů s úkolem nedodržet pravidla sestavování státního rozpočtu a snížit deficit na 88 mld. Kč

6 týdnů

5 týdnů

6 týdnů


Vliv úsporných opatření navržených vládou J. Paroubka na deficit státního rozpočtu 2007

Výchozí deficit:173,5

Snížení deficitu:

MF ČR (body 1 a 2)142,4

Přijetí zákonů (body 3,4,5)115,4

Rozhodnutí vlády (body 6-16) 88


Další „pasti“ veřejných rozpočtů

26,6 mld.

 • Deficit FNM

  • není součástí SR, ale součástí VR

  • fakticky v něm pro rok 2006 chybí

   • Buď se naplní z privatizace

   • Nebo vytvoříme ve státní rozpočtu rezervu

   • Nebo se SFRDI zadluží

   • Nebo se omezí investice (výstavba dálnic)

 • Důsledky zákoníku práce – navýšení min. tarifů

 • Riziko z arbitrážních řízení

 • Pokračování financování ÚSP po přechodu na individuální platby

 • Záruka za hospodaření neziskových nemocnic

7 mld.

?? mld.

6 mld.

?? mld.


Možnosti deficitu státního rozpočtu na rok 2007

Výchozí deficit:173,5

Za předpokladu, že bude vše vládou a parlamentem schváleno:

Snížení v kompetenci vlády142,4

Snížení v kompetenci parlamentu115,4

Snížení v kompetenci vlády101 – 127,6

mld. Kč


Závěr

 • Toto je dluhová povodeň

 • ČR neplní tzv. Konvergenční program

 • Nutná okamžitá jednaní s ostatními stranami

  • Zabránit hrozícímu vysokému deficitu

  • Dojednat podporu SR – zabránit rozpočtovému provizoriu

 • Odklady účinnosti platných zákonů nic neřeší – pouze se odsouvají problémy

 • Zdroje FNM nezaručují plánovanou činnost SFDI a SFRB

 • Nezbytným řešením pro stabilizaci veřejných financí je neodkladné zahájení reforem


 • Login