slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Výsledky auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007 Ministr financí Vlastimil Tlustý

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Výsledky auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007 Ministr financí Vlastimil Tlustý - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Výsledky auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007 Ministr financí Vlastimil Tlustý 1. náměstek Eduard Janota Poradce Miroslav Zámečník Tisková konference – 11. září 2006. Opatření navržená vládou J. Paroubka ke snížení deficitu 173,5 mld. Kč . Úspory v kompetenci MF ČR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Výsledky auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007 Ministr financí Vlastimil Tlustý' - xerxes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Výsledky auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007

 • Ministr financí Vlastimil Tlustý
 • 1. náměstek Eduard Janota
 • Poradce Miroslav Zámečník
 • Tisková konference – 11. září 2006
opat en navr en vl dou j paroubka ke sn en deficitu 173 5 mld k
Opatření navržená vládou J. Paroubka ke snížení deficitu 173,5 mld. Kč

Úspory v kompetenci MF ČR

 • Předčasná splátka záruky SR vůči ČNB15 mld.

Zvýšený výběr daní 16,1 mld.

Škrty v kompetenci Parlamentu ČR

Zvýšení spotř. daně na cigarety 10 mld.

 • Odložení platnosti zákona o nemocenském pojištění12 mld.

Odložení platnosti civilního služebního zákona o 2 roky 5 mld.

rozd l mezi 173 5 mld k a 88 mld k deficitu
Rozdíl mezi 173,5 mld. Kč a 88 mld. Kč deficitu

Škrty v kompetenci Vlády ČR

Zrušení financování D47 do Ostravy 15 mld.Ze SR a jeho přesun do SFDI

7. Zrušení nákupu vakcíny proti ptačí chřipce 3,3 mld.

8. Snížení výdajů ministerstva obrany 5 mld.

9. Nepřijetí půjčky EIB 25 mld.- kofinancování6,2 mld.

10. Nedorovnání zeměděl. subvencí na úroveň 30%2,9 mld.

11. Snížení výdajů na vědu a výzkum 2,4 mld.

12. Nenavýšení rozpočtů obcí 3 mld.

13. Poslanecké „pomníčky“ 1,4 mld.

14. Zvýšení dotace do SFDI -6 mld.

15. Dopad Zákoníku práce-2,8 mld.

16. Ostatní vlivy-3 mld.

opat en navr en vl dou j paroubka ke sn en deficitu 173 5 mld k1
Opatření navržená vládou J. Paroubka ke snížení deficitu 173,5 mld. Kč

Úspory v kompetenci MF ČR

 • Předčasná splátka záruky SR vůči ČNB15 mld.

Zvýšený výběr daní 16,1 mld.

Škrty v kompetenci Parlamentu ČR

Zvýšení spotř. daně na cigarety 10 mld.

 • Odložení platnosti zákona o nemocenském pojištění12 mld.

Odložení platnosti civilního služebního zákona o 2 roky 5 mld.

rozd l mezi 173 5 mld k a 88 mld k deficitu1
Rozdíl mezi 173,5 mld. Kč a 88 mld. Kč deficitu

Škrty v kompetenci Vlády ČR

Zrušení dofinancování D47 do Ostravy 10 mld.Zastavení zrychlení výstavby D47 5 mld.

7. Zrušení nákupu vakcíny proti ptačí chřipce 3,3 mld.

8. Snížení výdajů ministerstva obrany 5 mld.

9. Nepřijetí půjčky EIB 25 mld.- kofinancování6,2 mld.

10. Nedorovnání zeměděl. subvencí na úroveň 30%2,9 mld.

11. Snížení výdajů na vědu a výzkum 2,4 mld.

12. Nenavýšení rozpočtů obcí 3 mld.

13. Poslanecké „pomníčky“ 1,4 mld.

14. Zvýšení dotace do SFDI -6 mld.

15. Dopad Zákoníku práce-2,8 mld.

16. Ostatní vlivy-3 mld.

term ny a lh ty projedn v n n vrhu
Termíny a lhůty projednávání návrhu
 • Materiál MF pro jednání vlády „Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2007 až 2009“ byl odsouhlasen a podepsán Bohuslavem Sobotkou dne 26. dubna 2006 a předán premiéru Paroubkovi.
 • Do vlády byl materiál předán 2. června 2006 – v den voleb
 • Jednání vlády proběhlo 3. července 2006 a bylo přijato usnesení vlády č. 826/2006
 • V usnesení vlády byl uložen úkol pro ministra financí – předložit do 15. srpna 2006 návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol a státních fondů s úkolem nedodržet pravidla sestavování státního rozpočtu a snížit deficit na 88 mld. Kč

6 týdnů

5 týdnů

6 týdnů

vliv sporn ch opat en navr en ch vl dou j paroubka na deficit st tn ho rozpo tu 2007
Vliv úsporných opatření navržených vládou J. Paroubka na deficit státního rozpočtu 2007

Výchozí deficit: 173,5

Snížení deficitu:

MF ČR (body 1 a 2) 142,4

Přijetí zákonů (body 3,4,5) 115,4

Rozhodnutí vlády (body 6-16) 88

dal pasti ve ejn ch rozpo t
Další „pasti“ veřejných rozpočtů

26,6 mld.

 • Deficit FNM
  • není součástí SR, ale součástí VR
  • fakticky v něm pro rok 2006 chybí
   • Buď se naplní z privatizace
   • Nebo vytvoříme ve státní rozpočtu rezervu
   • Nebo se SFRDI zadluží
   • Nebo se omezí investice (výstavba dálnic)
 • Důsledky zákoníku práce – navýšení min. tarifů
 • Riziko z arbitrážních řízení
 • Pokračování financování ÚSP po přechodu na individuální platby
 • Záruka za hospodaření neziskových nemocnic

7 mld.

?? mld.

6 mld.

?? mld.

mo nosti deficitu st tn ho rozpo tu na rok 2007
Možnosti deficitu státního rozpočtu na rok 2007

Výchozí deficit: 173,5

Za předpokladu, že bude vše vládou a parlamentem schváleno:

Snížení v kompetenci vlády 142,4

Snížení v kompetenci parlamentu 115,4

Snížení v kompetenci vlády 101 – 127,6

mld. Kč

z v r
Závěr
 • Toto je dluhová povodeň
 • ČR neplní tzv. Konvergenční program
 • Nutná okamžitá jednaní s ostatními stranami
  • Zabránit hrozícímu vysokému deficitu
  • Dojednat podporu SR – zabránit rozpočtovému provizoriu
 • Odklady účinnosti platných zákonů nic neřeší – pouze se odsouvají problémy
 • Zdroje FNM nezaručují plánovanou činnost SFDI a SFRB
 • Nezbytným řešením pro stabilizaci veřejných financí je neodkladné zahájení reforem
ad