Ugljeni hidrati - PowerPoint PPT Presentation

Ugljeni hidrati
Download
1 / 11

 • 315 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ugljeni hidrati. Ugljeni hidrati. Ugljeni hidrati , ugljikohidrati ili šećeri su najrasprostranjenija jedinjenja u živom svetu. Prema stepenu složenosti dele se na: monosaharide, disaharide oligosaharide i polisaharide. Monosaharidi.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ugljeni hidrati

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ugljeni hidrati

 • Ugljeni hidrati


Ugljeni hidrati

Ugljeni hidrati

Ugljeni hidrati, ugljikohidrati ili šećeri su najrasprostranjenija jedinjenja u živom svetu. Prema stepenu složenosti dele se na:

monosaharide,

disaharide

oligosaharide i

polisaharide.


Monosaharidi

Monosaharidi

 • Monosaharidi (prosti šećeri) se hidrolizom ne mogu razložiti na prostija jedinjenja. Prema broju ugljenikovih atoma dele se naČ

 • trioze,

 • tetroze,

 • pentoze,

 • heksoze i

 • heptoze.

 • Najvazniji su pentoze i heksoze,a najpoznatiji monosaharidi su fruktoza,glukoza i galaktoza.

 • Pentozama (sa 5 atoma ugljenika) pripadaju:

 • riboza, koja ulazi u sastav RNK) i

 • dezoksiriboza , koja izgrađuje DNK).


Ugljeni hidrati

 • U heksoze spadaju:

 • glukoza (glikoza) i

 • fruktoza.

 • Glukoza je glavni izvor energije i osnovni transportni oblik šećera u organizmu kičmenjaka.


Oligosaharidi

Oligosaharidi

 • Oligosaharidi (grč. oligos = malo po broju, siromašno) su izgrađeni od 2-10 monosaharida. Najznačajniji suČ

 • disaharidi (od 2 monosaharida) kojima pripadajuČ

  • maltoza,

  • laktoza i

  • saharoza.

 • Disaharidi, kao npr. saharoza služe kao transportni šećeri kod biljaka


Polisaharidi

Polisaharidi

 • -su makromolekuli nastali povezivanjem velikog broja monosaharida u dugačke lance (mogu da sadrže na stotine i hiljade monosaharida).

 • Prema biološkoj funkciji se dele na:

 • rezervne i

 • strukturne polisaharide.


Rezervni polisaharidi

Rezervni polisaharidi

 • predstavljaju molekule u kojima se čuva (skladišti) hemijska energija. Najrasprostranjeniji rezervni polisaharidi su:

 • skrob, kod biljaka i

 • glikogen, kod životinja.

 • Skrob i glikogen se sastoje od većeg broja molekula glukoze.


Strukturni polisaharidi

Strukturni polisaharidi

 • -učestvuju u izgradnji ćelijskih delova. Među njima su najrasprostranjeniji:

 • celuloza, koja je glavni sastojak ćelijskog zida biljaka, *hitin, koji zgrađuje skelet zglavkara) i

 • agar , koga sadrže alge).


Strukturna formula glukoze

Strukturna formula Glukoze


Hrana bogata ugljenim hidratima

Hrana bogata ugljenim hidratima


Uradila

Uradila :

 • Marija RadulovićI-2 27.05.2010.god.


 • Login