Risicokaart - PowerPoint PPT Presentation

Risicokaart
Download
1 / 37

 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Risicokaart. Antwerpen: 8 oktober 2009 Monique van Spijker Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid Provincie Limburg (NL). Inhoud Presentatie. Aanleiding De risicokaart Hoe komen de gegevens op de kaart Wat is het resultaat Wat zijn de mogelijkheden Doorontwikkeling. Aanleiding.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Risicokaart

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Risicokaart

Risicokaart

Antwerpen: 8 oktober 2009

Monique van Spijker

Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

Provincie Limburg (NL)


Inhoud presentatie

Inhoud Presentatie

Aanleiding

De risicokaart

Hoe komen de gegevens op de kaart

Wat is het resultaat

Wat zijn de mogelijkheden

Doorontwikkeling


Aanleiding

Aanleiding


Aanleiding1

Aanleiding

 • Enschede 13 mei 2000, vuurwerkramp

 • Transparant veiligheidsbeleid

 • Veiligheid bevorderenRegistratieplicht risicovolle situatiesgemeentelijke risico-inventarisatiesontwikkeling van een risicokaart: risicocommunicatie


De risicokaart

De risicokaart


De risicokaart wettelijke borging

De risicokaart: wettelijke borging

 • Vanaf 30-3-2007 een uniforme landelijke kaart

 • Wet Milieubeheer – Registratiebesluit

 • Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO)

 • Voorstel Wet veiligheidsregio´s

 • Ministeriële regeling

 • Gemeenten, provincies en het Rijk zijn verplicht informatie leveren

 • Provincies maken en beheren de risicokaart


De risicokaart uitleg

De risicokaart: uitleg

 • Risicokaart: risicocommunicatie

 • Geeft 13 (plaatsgebonden) rampen weer

 • Geeft uitleg over de getoonde rampen

 • Toont niet alles

 • Draagt bij aan bewustzijn bevolking

 • Geeft handelingsperspectief


De risicokaart ramptypen 1

De risicokaart: ramptypen (1)

Ongeval met gevaarlijke stoffen (brandbare, giftige explosieve)

Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, produceren of

verwerken,Transporten van gevaarlijke stoffen

Kernongeval Bedrijven en transporten met kernmateriaal

Luchtvaartongeval Vliegvelden

Ongeval op water Waterwegen en watergebieden

Verkeersongeval op land Wegen en spoorwegen Tunnelongeval Tunnels


De risicokaart ramptypen 2

De risicokaart: ramptypen (2)

 • Instorting grote gebouwen Geologische structuren

 • Brand in grote gebouwen Grote / hoge gebouwen

 • Paniek in grote menigten, verstoring openbare orde Evenementen en activiteitenlocaties

 • Overstroming Overstromingsgebieden

 • Natuurbrand Brandbare natuurgebieden


De risicokaart doel

De risicokaart: doel

 • Informeren van burgers

  • Welke risico’s zijn er in mijn leefomgeving

 • Beleidsinstrument

  • milieu

  • rampenbestrijding

  • ruimtelijke ordening


De risicokaart doelgroep

De risicokaart: doelgroep

 • Burgers (en bedrijven)

 • Professionelegebruikers

  • gemeenten en provincies (bestuur en beleid)

  • operationele diensten (o.a. Veiligheidsregio’s, brandweer, politie)

  • Waterschappen, rijk

  • Buitenlandse partners

 • Daarom twee typen risicokaarten


Hoe komen de gegevens op de kaart

Hoe komen de gegevens op de kaart?

internet

Data

Replicatie

Maak ik het veilig ?

Data

Woon ik veilig ?

Provinciale systemen


Hoe komen de gegevens op de kaart1

Hoe komen de gegevens op de kaart?


Hoe komen de gegevens op de kaart2

Hoe komen de gegevens op de kaart?


Hoe komen de gegevens op de kaart3

Hoe komen de gegevens op de kaart?


Bevoegdheden verantwoordleijkheden

Bevoegdheden / verantwoordleijkheden

 • Bevoegd gezag / verantwoordelijke instantie

  is en blijft eigenaar en verantwoordelijk voor kwaliteit enactualiteit van de informatie in derisicokaart

  Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het maken en het beheren van de kaart


De risicokaart wat zie je dan

De risicokaart: wat zie je dan

 • Risico’s (risicobronnen)

  • Gevaarlijke stoffen

  • Overige risico’s / ramptypen

 • Kwetsbare objecten (risico-ontvangers)

 • Achtergrondinfo voor professionals

  • vergunningen, (lucht)foto’s, operationele info, enzovoort


De risicokaart wat zie je dan1

De risicokaart: Wat zie je dan

 • Risico´s inrichtingen:

 • BRZO bedrijven

 • LPG tankstations

 • Ammoniak

 • Vuurwerk

 • Opslag gevaarlijke stoffen

 • Spoorwegemplacementen

 • enzovoort


De risicokaart wat zie je dan2

De risicokaart: wat zie je dan

 • Risico´s transportenWeg

 • Spoor

 • Water

 • Buisleidingen


De risicokaart wat zie je dan3

De risicokaart: wat zie je dan

Kwetsbare objecten:

 • Gebouwen met woonfuncties, logiesfunctie, onderwijsfuncties, gezondheidszorg, publieksfunctie e.d.

  • Justitiële Inrichtingen

  • Scholen, peuter- en kinderverblijven

  • Ziekenhuizen en verpleeghuizen

  • Hotels en pensions

  • Sporthallen en theaters

  • Grote kantoren en fabrieken

  • Enzovoort


De risicokaart database

De risicokaart: database


Risicokaart

internet

Data

 • De risicokaart: van data naar viewer

Gemeenten, provincies en rijk

Replicatie

Maak ik het veilig ?

Data

Woon ik veilig ?

Geo

data

Provinciale systemen


Risicokaart als basisregistratie

Risicokaart als basisregistratie


De risicokaart grensoverschrijdende component

De risicokaart: grensoverschrijdende component

 • Verdrag van Helsinki

 • Senningenverdrag

 • EMRIC

 • HERMAN

 • Enz.

  Aandachtspunten

 • Onderscheid in openbaarheid veiligheidsbeleid

 • Definitieverschillen

 • Techniek

 • Beveiligingbereidheid/noodzaak uitwisseling gegevens

 • Geen grensoverschrijdende risicokaart


De risicokaart doorontwikkeling

De risicokaart: doorontwikkeling

Mogelijkheden voor toekomst

 • Koppelingen: bv. Vergunning en DBK (digitale bereikbaarheidskaart)

 • Verdieping

  • Regionaal Riscoprofiel

  • Bestuurlijke dekkingskaart (kwaliteit Brandweerzorg)

  • Vooral maatwerk voor de professional

   Over de grens (Duitsland en België)

  • Seveso-bedrijven

  • (Eu)Regionale Informatiebehoeften


Burgerkaart van zeeland

Burgerkaart van Zeeland


Deel van terneuzen

Deel van Terneuzen


Wissenkerke

Wissenkerke


De risicokaart dde

De risicokaart: DDE


Figuren intekenen

Figuren intekenen


Printen

Printen


De risicokaart1

De risicokaart

 • Kijkt u zelf ook eens op de risicokaart:

 • www.risicokaart.nl

 • www.risicokaart.limburg.nl

 • http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html?PRV=Noord-Brabanthttp://zldims.zeeland.nl/flamingomapcomponents/risicokaart_pub.html


Risicokaart

 • www.risicokaart.nl


 • Login