Risicokaart
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

Risicokaart PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Risicokaart. Antwerpen: 8 oktober 2009 Monique van Spijker Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid Provincie Limburg (NL). Inhoud Presentatie. Aanleiding De risicokaart Hoe komen de gegevens op de kaart Wat is het resultaat Wat zijn de mogelijkheden Doorontwikkeling. Aanleiding.

Download Presentation

Risicokaart

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Risicokaart

Antwerpen: 8 oktober 2009

Monique van Spijker

Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

Provincie Limburg (NL)


Inhoud Presentatie

Aanleiding

De risicokaart

Hoe komen de gegevens op de kaart

Wat is het resultaat

Wat zijn de mogelijkheden

Doorontwikkeling


Aanleiding


Aanleiding

 • Enschede 13 mei 2000, vuurwerkramp

 • Transparant veiligheidsbeleid

 • Veiligheid bevorderenRegistratieplicht risicovolle situatiesgemeentelijke risico-inventarisatiesontwikkeling van een risicokaart: risicocommunicatie


De risicokaart


De risicokaart: wettelijke borging

 • Vanaf 30-3-2007 een uniforme landelijke kaart

 • Wet Milieubeheer – Registratiebesluit

 • Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO)

 • Voorstel Wet veiligheidsregio´s

 • Ministeriële regeling

 • Gemeenten, provincies en het Rijk zijn verplicht informatie leveren

 • Provincies maken en beheren de risicokaart


De risicokaart: uitleg

 • Risicokaart: risicocommunicatie

 • Geeft 13 (plaatsgebonden) rampen weer

 • Geeft uitleg over de getoonde rampen

 • Toont niet alles

 • Draagt bij aan bewustzijn bevolking

 • Geeft handelingsperspectief


De risicokaart: ramptypen (1)

Ongeval met gevaarlijke stoffen (brandbare, giftige explosieve)

Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, produceren of

verwerken,Transporten van gevaarlijke stoffen

Kernongeval Bedrijven en transporten met kernmateriaal

Luchtvaartongeval Vliegvelden

Ongeval op water Waterwegen en watergebieden

Verkeersongeval op land Wegen en spoorwegen Tunnelongeval Tunnels


De risicokaart: ramptypen (2)

 • Instorting grote gebouwen Geologische structuren

 • Brand in grote gebouwen Grote / hoge gebouwen

 • Paniek in grote menigten, verstoring openbare orde Evenementen en activiteitenlocaties

 • Overstroming Overstromingsgebieden

 • Natuurbrand Brandbare natuurgebieden


De risicokaart: doel

 • Informeren van burgers

  • Welke risico’s zijn er in mijn leefomgeving

 • Beleidsinstrument

  • milieu

  • rampenbestrijding

  • ruimtelijke ordening


De risicokaart: doelgroep

 • Burgers (en bedrijven)

 • Professionelegebruikers

  • gemeenten en provincies (bestuur en beleid)

  • operationele diensten (o.a. Veiligheidsregio’s, brandweer, politie)

  • Waterschappen, rijk

  • Buitenlandse partners

 • Daarom twee typen risicokaarten


Hoe komen de gegevens op de kaart?

internet

Data

Replicatie

Maak ik het veilig ?

Data

Woon ik veilig ?

Provinciale systemen


Hoe komen de gegevens op de kaart?


Hoe komen de gegevens op de kaart?


Hoe komen de gegevens op de kaart?


Bevoegdheden / verantwoordleijkheden

 • Bevoegd gezag / verantwoordelijke instantie

  is en blijft eigenaar en verantwoordelijk voor kwaliteit enactualiteit van de informatie in derisicokaart

  Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het maken en het beheren van de kaart


De risicokaart: wat zie je dan

 • Risico’s (risicobronnen)

  • Gevaarlijke stoffen

  • Overige risico’s / ramptypen

 • Kwetsbare objecten (risico-ontvangers)

 • Achtergrondinfo voor professionals

  • vergunningen, (lucht)foto’s, operationele info, enzovoort


De risicokaart: Wat zie je dan

 • Risico´s inrichtingen:

 • BRZO bedrijven

 • LPG tankstations

 • Ammoniak

 • Vuurwerk

 • Opslag gevaarlijke stoffen

 • Spoorwegemplacementen

 • enzovoort


De risicokaart: wat zie je dan

 • Risico´s transportenWeg

 • Spoor

 • Water

 • Buisleidingen


De risicokaart: wat zie je dan

Kwetsbare objecten:

 • Gebouwen met woonfuncties, logiesfunctie, onderwijsfuncties, gezondheidszorg, publieksfunctie e.d.

  • Justitiële Inrichtingen

  • Scholen, peuter- en kinderverblijven

  • Ziekenhuizen en verpleeghuizen

  • Hotels en pensions

  • Sporthallen en theaters

  • Grote kantoren en fabrieken

  • Enzovoort


De risicokaart: database


internet

Data

 • De risicokaart: van data naar viewer

Gemeenten, provincies en rijk

Replicatie

Maak ik het veilig ?

Data

Woon ik veilig ?

Geo

data

Provinciale systemen


Risicokaart als basisregistratie


De risicokaart: grensoverschrijdende component

 • Verdrag van Helsinki

 • Senningenverdrag

 • EMRIC

 • HERMAN

 • Enz.

  Aandachtspunten

 • Onderscheid in openbaarheid veiligheidsbeleid

 • Definitieverschillen

 • Techniek

 • Beveiligingbereidheid/noodzaak uitwisseling gegevens

 • Geen grensoverschrijdende risicokaart


De risicokaart: doorontwikkeling

Mogelijkheden voor toekomst

 • Koppelingen: bv. Vergunning en DBK (digitale bereikbaarheidskaart)

 • Verdieping

  • Regionaal Riscoprofiel

  • Bestuurlijke dekkingskaart (kwaliteit Brandweerzorg)

  • Vooral maatwerk voor de professional

   Over de grens (Duitsland en België)

  • Seveso-bedrijven

  • (Eu)Regionale Informatiebehoeften


Burgerkaart van Zeeland


Deel van Terneuzen


Wissenkerke


De risicokaart: DDE


Figuren intekenen


Printen


De risicokaart

 • Kijkt u zelf ook eens op de risicokaart:

 • www.risicokaart.nl

 • www.risicokaart.limburg.nl

 • http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html?PRV=Noord-Brabanthttp://zldims.zeeland.nl/flamingomapcomponents/risicokaart_pub.html


 • www.risicokaart.nl


 • Login