Nyligt laryngectomerede patienters oplevelse af at have f et overdraget ansvaret for ndret krop
Download
1 / 14

Formål - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

” Nyligt laryngectomerede patienters oplevelse af at have fået overdraget ansvaret for ændret krop”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Formål' - xenon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nyligt laryngectomerede patienters oplevelse af at have f et overdraget ansvaret for ndret krop

” Nyligt laryngectomerede patienters oplevelse af at have fået overdraget ansvaret for ændret krop”.

En kvalitativ eksplorerende undersøgelse af fem mandlige patienters oplevelse af at have mistet struben, af at tage ansvar for stoma og trakealkanyle og af deres ændrede evne til at kommunikere med omgivelserne.

Uddannelses - og udviklingsansvarlig sygeplejerske Anne Brandborg, Århus Sygehus


Form l
Formål have fået overdraget ansvaret for ændret krop”.

 • At få belyst patienternes tanker, følelser knyttet til at tage ansvar for egen forandrede krop i det umiddelbare postoperative forløb

 • Specielt rettet mod ansvaret for stoma og trakealkanyle og den ændrede evne til at kommunikere med omgivelserne - plejepersonalet

Uddannelses - og udviklingsansvarlig sygeplejerske Anne Brandborg, Århus Sygehus


Projektplanl gning
Projektplanlægning have fået overdraget ansvaret for ændret krop”.

 • Søgning og litteraturstudie

 • Udarbejdelse af projektbeskrivelse

 • Godkendelse i videnskabsetisk komite

 • Godkendelse i datatilsynet

 • Accept af projektafvikling i afdelingsledelsen

Uddannelses - og udviklingsansvarlig sygeplejerske Anne Brandborg, Århus Sygehus


Projektplanl gning1
Projektplanlægning have fået overdraget ansvaret for ændret krop”.

 • Etiske overvejelser

 • Skriftligt informationsmateriale til patienterne

 • Samtykkeerklæring

 • Etablering af kontakt til patienterne

 • Synliggøre forforståelse af problemstilling

 • Udarbejde interviewguide

 • Afvikle og transskribere interview

 • Endelig beslutning om metodemæssig tilgang i analysen herunder valg af teoriramme

Uddannelses - og udviklingsansvarlig sygeplejerske Anne Brandborg, Århus Sygehus


Vejen der blev g et
Vejen der blev gået………. have fået overdraget ansvaret for ændret krop”.

 • Fem mænd i alderen 55 –77 år

 • Variation i tid efter operation 2½ - 6 måneder

 • Variation i brug af stemme

 • En af de fem mænd havde nyt recidiv

 • Interview af 45 til 90 minutters varighed

 • Tre interview i patientens eget hjem

 • To interview under genindlæggelse i afdelingen

Uddannelses - og udviklingsansvarlig sygeplejerske Anne Brandborg, Århus Sygehus


Analyse af kvalitative data
Analyse af kvalitative data have fået overdraget ansvaret for ændret krop”.

 • Transskribere og tematisere med respekt for ”at gå til sagen selv” - tøjle egen forforståelse

 • Gennem analyse og brug af analyseramme finde overordnede temaer og mønstre, med det formål at finde essensen, i det der blev udtrykt i interviewene: Patienternes perspektiv, motiver, holdninger, oplevelser og erfaringer.

Uddannelses - og udviklingsansvarlig sygeplejerske Anne Brandborg, Århus Sygehus


Identificerede temaer essenser
Identificerede temaer/essenser have fået overdraget ansvaret for ændret krop”.

 • At gøre det nødvendige

 • At mærke støtte i at vove

 • At ville sin forandrede krop

 • At tage ansvar for at blive forstået

 • At mærke og håndtere langsomhed

Uddannelses - og udviklingsansvarlig sygeplejerske Anne Brandborg, Århus Sygehus


Konklusion
Konklusion have fået overdraget ansvaret for ændret krop”.

 • Opgaven blev oplevet som nødvendig og blev ikke beskrevet som specielt ikke skræmmende.

 • At beherske opgaven blev oplevet som et skridt mod rehabilitering – at være fri og uafhængig.

 • Det blev oplevet som betydningsfuldt, hvordan ansvaret blev overdraget, at være i effektive og kyndige hænder, at få tid, støtte og konkret hjælp

Uddannelses - og udviklingsansvarlig sygeplejerske Anne Brandborg, Århus Sygehus


Konklusion1
Konklusion have fået overdraget ansvaret for ændret krop”.

 • Tab af stemme, ekspektoration og lyde fra stomaet, var de forandringer patienterne spontant beskrev.

 • Patienternes tilbøjelighed til at blive på egen stue var valg, der blev truffet at hensyn ikke bare til patienten selv, men også af hensyn til medpatienterne.

Uddannelses - og udviklingsansvarlig sygeplejerske Anne Brandborg, Århus Sygehus


Konklusion2
Konklusion have fået overdraget ansvaret for ændret krop”.

 • At få kommunikeret sine behov blev oplevet som en tidsrøver og var krævende. Det krævede vedholdenhed og tålmodighed. Patienterne havde store forventninger til egen evne til at få kommunikeret sine behov

 • Behov blev selekteret og personalets kompetencer blev vurderet

Uddannelses - og udviklingsansvarlig sygeplejerske Anne Brandborg, Århus Sygehus


Teoriramme anvendt i diskussionen uddrag
Teoriramme anvendt i diskussionen ( have fået overdraget ansvaret for ændret krop”.Uddrag)

 • Benner & Wrubel : Omsorgens betydning i sygepleje

 • Meleis & Sawyer et..al.: Experiencing Transitions: An emerging middelrange- theory

 • Jacobsen , Jørgensen,& Jørgensen. Kræft og eksistens

 • Jenks, Morin & Tomaselli: The influence of osteomy Surgery on Body Image in Patients With Cancer

 • Rodriguez, Van Cott: Speech Impairment in the postoperative Head and Neck Cancer Patients: Nurses´ and Patients´ perceptions

Uddannelses - og udviklingsansvarlig sygeplejerske Anne Brandborg, Århus Sygehus


Metodediskussion
Metodediskussion have fået overdraget ansvaret for ændret krop”.

 • Kvaliteten af relationen (ærlighed, fortrolighed)

 • Patienternes evne til at kommunikere, og interviewerens evne til at opfange patienternes udtryk, få det transskriberet og identificere essenser

 • Kvindelig interviewer og mandlig informant

Uddannelses - og udviklingsansvarlig sygeplejerske Anne Brandborg, Århus Sygehus


Perspektivering
Perspektivering have fået overdraget ansvaret for ændret krop”.

 • Udvikling af andre kommunikationsmuligheder- Dagbøger ??

 • Interventionsstudier overfor patienternes pårørende

 • Feltstudier – på jagt efter den vellykkede kommunikation

 • Udviklings af undervisningsprogrammer – med kommunikationstræning

Uddannelses - og udviklingsansvarlig sygeplejerske Anne Brandborg, Århus Sygehus


Tak for opm rksomheden
Tak for opmærksomheden have fået overdraget ansvaret for ændret krop”.

Uddannelses - og udviklingsansvarlig sygeplejerske Anne Brandborg, Århus Sygehus


ad