NAS Høstmøte 2009 - PowerPoint PPT Presentation

Nas h stm te 2009
Download
1 / 8

 • 57 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NAS Høstmøte 2009. Oppfattelse av romstørrelse i audiovisuelle miljøer (virtuelle miljøer, VM) Bør etterklangstid korrigeres ved audiovisuell fremvisning av auraliseringer? Av siv.ing. Marius C. Bråthen. Oppfattelse av romstørrelse i VM – NAS 2009. Bakgrunn for innlegg Teoretiske grunnlag

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NAS Høstmøte 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nas h stm te 2009

NAS Høstmøte 2009

Oppfattelse av romstørrelse i audiovisuelle miljøer (virtuelle miljøer, VM)

Bør etterklangstid korrigeres ved audiovisuell fremvisning av auraliseringer?

Av siv.ing. Marius C. Bråthen


Oppfattelse av romst rrelse i vm nas 2009

Oppfattelse av romstørrelse i VM – NAS 2009

 • Bakgrunn for innlegg

 • Teoretiske grunnlag

 • Egne arbeider, eksempler og synspunkt

 • Nytteverdi for en akustiker


Oppfattelse av romst rrelse i vm nas 2009 teoretiske grunnlag

Oppfattelse av romstørrelse i VM – NAS 2009- Teoretiske grunnlag

 • Menneskets oppfattelse av lyder eller bilder endres ved å stimulere den andre modaliteten med passende bilde eller lyd. (Russel L. Storms, 1998)

 • Menneskets oppfattelse av romstørrelse i VM endres ved stimulering av både syn og hørsel. Mennesket oppfatter rom som mindre enn de egentlig skal være i VM når både syn og hørsel stimuleres. (Henrik Wickstrand, 2006)


Oppfattelse av romst rrelse i vm nas 2009 egne arbeider

Oppfattelse av romstørrelse i VM – NAS 2009- Egne arbeider

Masteroppgave 2007 (NTNU): Audiovisuell kryssmodal romoppfattelsesevne i virtuelle miljøer, - måling av ”oppfattet romstørrelse”.

Arbeidet gikk ut på å finne ”størrelsen” på missoppfattelsen i romstørrelse mellom de to modalitetene syn og hørsel.

Dette ble gjort vha tester i VM.


Nas h stm te 2009

2

A

B

C

D


Oppfattelse av romst rrelse i vm nas 2009 egne arbeider1

Oppfattelse av romstørrelse i VM – NAS 2009- Egne arbeider

Arbeidet viste at ved å endre impulsresponsen til det auraliserte rommet eller justerte lydtrykknivået ned, vil mennesket kunne oppfatte det VM som mer korrekt og man vil kunne oppfatte korrekt romstørrelse.

Modifiseringen av det audielle stimulis må tilsvare en endring i romstørrelsen på 0-30%

Senere arbeider bør kunne finne korrekt transformasjonsfaktor for det audielle stimulis.


Oppfattelse av romst rrelse i vm nas 2009 nytteverdi for en akustiker

Oppfattelse av romstørrelse i VM – NAS 2009- Nytteverdi for en akustiker

 • Liten verdi i det daglige

 • Store muligheter til å kunne påvirke lytteren ved å benytte et visuelt stimuli av høy kvalitet og manipulere rommets impulsrespons slik at ønsket effekt oppnås.

 • Dette viser at det er viktig å justere lydtrykknivå korrekt.

 • Ha i mente at det visuelle overstyrer til en viss grad de audielle inntrykkene.

 • Lyd av god kvalitet vil korrigere det visuelles inntrykk av romstørrelse til en viss grad.


Oppfattelse av romst rrelse i vm nas 2009 kuriositeter

Oppfattelse av romstørrelse i VM – NAS 2009- kuriositeter

 • Disse studiene forklarer hvorfor mennesket (les: menn) ikke hører hva andre sier når vi ser på TV. Det visuelle overstyrer hørselen.

 • Spørsmål?

 • Takk for oppmerksomheten!


 • Login