VÝCHYLKOVÉ METÓDY
Download
1 / 71

VÝCHYLKOVÉ METÓDY - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

VÝCHYLKOVÉ METÓDY. A) OHMOVA METÓDA. 1. - hodnota neznámeho odporu. Absolútna chyba metódy. - meranie malých odporov. Relatívna chyba metódy. %. A) OHMOVA METÓDA. 2. - hodnota neznámeho odporu. Absolútna chyba metódy. Relatívna chyba metódy. - meranie väčších odporov. %.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VÝCHYLKOVÉ METÓDY' - xena-cabrera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

VÝCHYLKOVÉ METÓDY

A) OHMOVA METÓDA

1.

- hodnota neznámeho odporu

Absolútna chyba metódy

- meranie malých odporov

Relatívna chyba metódy

%


A) OHMOVA METÓDA

2.

- hodnota neznámeho odporu

Absolútna chyba metódy

Relatívna chyba metódy

- meranie väčších odporov

%


1. Porovnanie úbytkov napätí na rezistoroch zapojených do série

napäťový delič

I

- prúd Ije konštantný

B) POROVNÁVACIA METÓDA


Absolútna chyba metódy do série

po dosadení

Relatívna chyba metódy

- jednosmerný komparátor

- voltmeter s veľkým vnútorným odporom

Celková maximálne možná relatívna chyba merania


2. Porovnanie veľkosti prúdov tečúcich paralelne zapojenými rezistormi

prúdový delič

Ra – zanedbateľne

malý

Ra – nie je zanedbateľne malý

POROVNÁVACIA METÓDA


Absolútna chyba metódy zapojenými rezistormi

Relatívna chyba metódy

- odpor ampérmetra – zanedbateľne malý

Celková maximálne možná relatívna chyba merania


- podmienka rovnováhy mostíka zapojenými rezistormi

Ig

Rx = R1

MOSTÍKOVÉ METÓDY


 • OHMOVA zapojenými rezistormi

 • METÓDA

MERANIE VLASTNÝCH INDUKČNOSTÍ

1. Výchylkové metódy

RLx – potrebné určiť osobitným meraním - nevýhoda


B) VOLTMETER, AMPÉRMETER, WATTMETER zapojenými rezistormi

MERANIE VLASTNÝCH INDUKČNOSTÍ


- korigovaná hodnota príkonu meranej cievky zapojenými rezistormi

- korigovaná hodnota prúdu tečúceho cievkou


C) METÓDA TROCH VOLTMETROV zapojenými rezistormi


Parametre cievky: zapojenými rezistormi


C) METÓDA TROCH AMPÉRMETROV zapojenými rezistormi


Parametre cievky: zapojenými rezistormi


MOSTÍKOVÉ METÓDY zapojenými rezistormi

- striedavý vyvážený mostík - Wheatstoneov typ

- vyvážený stav – uzly C a D – rovnaký potenciál

meracou diagonálou netečie prúd

podmienka rovnováhy


- porovnanie reálnych a imaginárnych zložiek v podmienke rovnováhy

 • Rovnováha mostíka sa dá nastaviť minimálne jeho dvoma prvkami:

 • činný

 • reaktančný


Frekvenčne rovnováhy

závislé mostíky – v podmienkach rovnováhy sa frekvencia vyskytuje

Frekvenčne

nezávislé mostíky – v podmienkach rovnováhy sa frekvencia nevyskytuje


- vyvažovanie mostíka rovnováhy:

odporová dekáda

kapacitná dekáda

Maxwell-Wienov mostík

- podmienky rovnováhy

frekvenčne nezávislý mostík

meranej hodnoty

Presnosť:


- vyvažovanie mostíka: rovnováhy

odporová dekáda

 • kapacitný

 • normál

kapacitná dekáda

Owenov mostík

- meranie veľkých indukčností

- podmienky rovnováhy

frekvenčne nezávislý mostík


Rezonančný mostík rovnováhy

- meranie a) indukčnosti

b) frekvencie

- podmienky rovnováhy

frekvenčne závislý mostík

- vyvažovanie mostíka:

sériová rezonancia

otočný kondenzátor

vyváženie činného odporu

zvolená odporová dekáda


MERANIE VZÁJOMNÝCH INDUKČNOSTÍ rovnováhy

Metódy pre meranie vlastných indukčností

Magneticky súhlasné zapojenie dvoch cievok zapojených sériovo

Magneticky nesúhlasné zapojenie cievok zapojených sériovo


Výchylkové metódy rovnováhy

voltmeter s veľkým

vnútorným odporom

(elektrostatický)

Presnosť merania – nie je veľká – závisí od presnosti použitých prístrojov


Mostíkové metódy rovnováhy

Carey-Fosterov mostík


- vyvažovanie mostíka: rovnováhy

odporová dekáda

 • kapacitný

 • normál

odporová dekáda

- podmienky rovnováhy

frekvenčne

nezávislý mostík


MERANIE KAPACITY rovnováhy

Výchylkové metódy

 • meranie veľkých impedancií

 • voltmeter pred ampérmetrom

Ohmova metóda
SUBSTITUČNÁ METÓDA impedancie

- kapacitná dekáda

u(t) - konštantné


- vyvažovanie mostíka: impedancie

odporová dekáda

odporová dekáda

Mostíkové metódy

Wienov mostík


- vyvažovanie mostíka: impedancie

odporová dekáda

kapacitná dekáda

Scheringov mostík

- stratový činiteľ

- kapacitný normál


- výkon na záťaži impedancie

:

MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU

Obvody s jednosmerným napájaním

Korekcia na spotrebu voltmetra

Relatívna chyba metódy bez korekcie

- vnútorný odpor voltmetra

záťaže s

menším

odporom

103 až 104 Ώ


- výkon na záťaži impedancie

:

MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU A ENERGIE

Obvody s jednosmerným napájaním

Korekcia na spotrebu ampérmetra

Relatívna chyba metódy bez korekcie

- vnútorný odpor ampérmetra

záťaže s

veľkým

odporom

10-1 až 10Ώ


Presnosť výsledku merania závisí: impedancie

- od chyby metódy,

- od presnosti použitých meracích prístrojov

- chybu metódy - môžeme korigovať, ak poznáme spotrebu použitých prístrojov

- chyby prístrojov – nemôžemekorigovať

Výsledná relatívna chyba merania spôsobená chybami prístrojov:


- odpor záťaže impedancie

- presný odporový normál

U – musí byť v priebehu merania konštantné

MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU

Obvody s jednosmerným napájaním

 • jednosmerný kompenzátor

 • veľmi presné merania jednosmerného výkonu


Elektrodynamický wattmeter impedancie

Výchylka je úmerná okamžitej hodnote jednosmerného výkonu

- výhoda v prípade kolísania napájacieho napätia

- jednoduchšie odčítanie výkonu

 • pre presnejšie merania je nutné robiť korekciu na spotrebu napäťovej,

 • resp. prúdovej cievky wattmetra

MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU

Obvody s jednosmerným napájaním

Jednosmerné obvody

MERANIE ENERGIE

Ampérhodinové počítadlo – elektromer na jednosmerný prúd

integrujúci elektrodynamický wattmeter


MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU impedancie

Jednofázové obvody s harmonickým napájaním

Okamžité hodnoty:

napätia

prúdu

výkonu


Činný výkon impedancie

– stredná hodnota okamžitého výkonu za jednu periódu

jednosmerná zložka

okamžitého výkonu

nevratná zmena

energie

[W]


Jalový výkon impedancie

 • miera energie, ktorá striedavo kmitá medzi zdrojom a spotrebičom

 • nekoná prácu – jeho stredná hodnota je nulová

 • kladný – indukčný jalový výkon

 • záporný kapacitný jalový výkon

[var, príp. VAr]

[VA]

Zdanlivý výkon

 • - maximálna hodnota činého výkonu (jalového výkonu), ktorú by bolo možné

 • dosiahnuť pri cosφ = 1 (cosφ = 0)

 • podľa veľkosti zdanlivého výkonu sa dimenzujú elektrické zariadenia

 • (elektrické stroje, zdroje, rozvodové zariadenia)


Symbolicko – komplexná metóda impedancie

Komplexný zdanlivý výkon

výkonový trojuholník


Meranie činného elektrického výkonu impedancie

 • spotreba napäťovej

 • cievky wattmetra

 • spotreba

 • voltmetra


Meranie činného elektrického výkonu impedancie

 • spotreba napäťovej

 • cievky wattmetra

 • spotreba

 • ampérmetra


merací transformátor prúdu impedancie

merací transformátor napätia

Napätie a prúd záťaže prevyšujú meracie rozsahy napäťovej

a prúdovej cievky wattmetra

 • konštanta

 • wattmetra

 • výchylka

 • wattmetra


Meranie činného výkonu striedavým komparátorom napätia impedancie

 • vo vykompenzovanom stave

 • nie je meraný obvod zaťažený

relatívna chyba je nulová

odporový

normál

- veľkosť prúdu

činný výkon záťaže


Meranie činného výkonu tromi voltmetrami impedancie

odporový

normál

kosínusová veta

- voltmetre musia mať veľký vnútorný odpor

 • presnosť merania malá – druhá mocnina

 • odčítaných hodnôt


Meranie činného výkonu tromi ampérmetrami impedancie

kosínusová veta

- ampérmetre musia mať minimálnu spotrebu


Meranie jalového výkonu wattmetrom pri použití LC článku

 • na napäťovej cievke wattmetra

 • napätie posunuté voči napájaciemu napäti

 • o

fázorový diagram

náhradný

obvod

- značná frekvenčná závislosť metódy

len pri určitej frekvencii

- fázový posun
ad