ปัญหาและอุปสรรค
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

ปัญหาและอุปสรรค ของการดำเนินงานการประกันคุณภาพ PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ปัญหาและอุปสรรค ของการดำเนินงานการประกันคุณภาพ. โดย : ภ.บัญชา แสงหิรัญ 10 พฤษภาคม 2544. ทำไมจึงต้องทำ QA ?. 1. ตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542 2. ตาม พ.ร.ฎ. การจัดเกณฑ์มาตรฐานและ การประเมินคุณภาพ 2543 3. WTO 2002 เปิดเสรี 4. การแข่งขัน 5. มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

Download Presentation

ปัญหาและอุปสรรค ของการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ปัญหาและอุปสรรค

ของการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

โดย : ภ.บัญชา แสงหิรัญ

10 พฤษภาคม 2544


ทำไมจึงต้องทำ QA?

1. ตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542

2. ตาม พ.ร.ฎ. การจัดเกณฑ์มาตรฐานและ

การประเมินคุณภาพ2543

3. WTO 2002เปิดเสรี

4. การแข่งขัน

5. มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

6. วิกฤตอุดมศึกษา


QA at Au

QA

Academic

Non-Academic


Structure

Auditing

Internal & External.

QT8

QT 6

Center

for

Excellence

QT 5

Non-Academic

Administrative

Senate

QT 7


QA = QC + Qau + Qas

(การควบคุม + การตรวจสอบ + การประเมิน)


สร้างดัชนี - เกณฑ์มาตรฐาน

 • องค์ประกอบหลัก

 • องค์ประกอบย่อย


หลักเกณฑ์ของการทำ QA

 • เน้นที่ผู้ใช้บริการ

 • การมีส่วนร่วมของทุกคน

 • มีการพัฒนาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง


ปัญหาและอุปสรรค

 • อะไรที่เป็นของใหม่ คนมักจะต่อต้าน

 • ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่คิดที่จะเรียนรู้

 • เข้าใจในบทบาทและทิศทางการทำงาน

 • หลายคนเน้นที่ระบบแทนที่จะเน้นที่กระบวนการ

 • ในการประเมินคุณภาพ มี ปริมาณ และ คุณภาพ


 • กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ

 • ถ้าไม่วางแผนให้ดีจะเสียเวลา

 • การแบ่งแยกงานกัน

 • ความเป็นอัตตะ กับการทำงานเป็นทีม


 • Login