Prosinec 2012
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

– soutěž PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

prosinec 2012 VY_32_INOVACE_EKO_060119. – soutěž. PODNIKOVÉ ČINNOSTI. Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing . Romana Venclíková. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace.

Download Presentation

– soutěž

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


prosinec 2012VY_32_INOVACE_EKO_060119

– soutěž

PODNIKOVÉ ČINNOSTI

Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou

Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana Venclíková.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace.

Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879.


Majetek podniku a podnikové činnosti

Majetek

Zdroje financování

Zásobování

Investičníčinnost

Personálníčinnost


100 bodů


200 bodů


300 bodů


500 bodů


0 bodů


Vstupní cena dlouhodobého nehmotného majetku:

je vyšší než 40.000 Kč

je vyšší než 60.000 Kč

není stanovena


Vyberte položku, která nepatřído oběžného majetku.

akcie s nominální hodnotou 100 Kč

směnka na 60.100 Kč

peníze v pokladně


Vyberte druh majetku, který se eodepisuje.

automobil s pořizovací cenou 195.000 Kč

SW v hotelu s pořizovací cenou 150.000 Kč

pozemek pod venkovským penzionem s pořizovací cenou 54.000 Kč


V restauraci vyrobili těsto na cukroví,z hlediska zásob se jedná:

o hotový výrobek

o nedokončenou výrobu

o polotovar vlastní výroby


Dodavatel nevyžaduje platbu okamžitě,ale do 14 dnů. Tak vznikne:

dlouhodobý cizí zdroj financování

krátkodobý cizí zdroj financování

bankovní úvěr


Přehled o původu, ze kterého byl pořízen majetek, se nazývá:

rozvaha

vlastní kapitál

finanční struktura


Co nepatří mezi krátkodobé cizí zdroje?

bankovní úvěr

závazky vůči státu

závazky vůči zaměstnancům


Do které skupiny pasiv patří emitované obligace?

dlouhodobý bankovní úvěr

vlastní kapitál

dlouhodobé cizí zdroje


V jaké lhůtě musí dodavatel odpovědětna reklamaci?

bez zbytečného odkladu

do 30 dnů

do 14 dnů


Čistá prostěradla se v hotelu skladují:

v technickém skladu

v suchém skladu

v příručním skladu


Co stanoví norma zásob?

minimální výši zásob

průměrnou výši zásob

maximální výši zásob


Vyberte správnou verzi rovnice zásob:

N = S + KZ - PZ

PZ + KZ = N + S

PZ + S = KZ + N


Zásah do majetku, při kterém se nemění funkce, ale mění se parametry, se nazývá:

obnova

rekonstrukce

modernizace


Pronájem s cílem získat najatý majetekdo vlastnictví, jehož délka se blíží délce životnosti, se nazývá:

provozní leasing

finanční leasing

operativní leasing


Peněžní částka, která musí být zaplacena při podpisu smlouvy, se nazývá:

koeficient navýšení

první splátka

akontace


Smlouva o dlouhodobém pronájmu vychází obvykle z právní úpravy v obchodním zákoníku:

o kupní smlouvě

o leasingové smlouvě

o nájemní smlouvě


Co patří mezi podstatné náležitosti pracovní smlouvy?

výše mzdy

místo výkonu práce

doba, na kterou se poměr sjednává


Výpovědní lhůta běží od prvního dne:

následujícího po datu uvedenémna výpovědi

následujícího po doručení výpovědi

měsíce následujícího po doručení výpovědi


Ve kterém z následujících případů nemusí být uveden důvod ukončení pracovního poměru?

PP je ukončen dohodou

PP je ukončen výpovědí ze strany zaměstnavatele

PP je ukončen okamžitým zrušenímze strany zaměstnance


Pracovní poměr končí „právním úkonem“:

když uplyne doba, na kterou byl pracovní poměr sjednán

když zanikne organizace, která je zaměstnavatelem

když je zrušen ve zkušební době


  • Login