V. TORŠOVÁ, ATB STŘEDISKO KHS OSTRAVA - PowerPoint PPT Presentation

V tor ov atb st edisko khs ostrava
Download
1 / 22

 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

V. TORŠOVÁ, ATB STŘEDISKO KHS OSTRAVA. MYKOPLAZMATICKÉ A CHLAMYDIOVÉ RESPIRAČNÍ INFEKCE VE VZTAHU K ATB LÉČBĚ. KLASIFIKACE MYKOPLASMAT. I NFEKCE RESPIRAČNÍ UROGENITÁLNÍ (STD) M. PNEUMONIAE M. GENITALIUM 1944 (EATON et al) M. HOMINIS 1937

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

V. TORŠOVÁ, ATB STŘEDISKO KHS OSTRAVA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V tor ov atb st edisko khs ostrava

V.TORŠOVÁ, ATB STŘEDISKO KHS OSTRAVA

MYKOPLAZMATICKÉ A CHLAMYDIOVÉ

RESPIRAČNÍ INFEKCE

VE VZTAHU K ATB LÉČBĚ


Klasifikace mykoplasmat

KLASIFIKACE MYKOPLASMAT

INFEKCE

RESPIRAČNÍ UROGENITÁLNÍ (STD)

M. PNEUMONIAEM. GENITALIUM

1944 (EATON et al)M. HOMINIS 1937

FARYNGITISU.UREALYTICUM 1950

BRONCHITIS

BRONCHIOLITIS NEMOCNÍ S AIDS

PNEUMONIEM. FERMENTANS

OTITISM. PENETRANS

M. PIRUM

M. INCOGNITUS

ORÁLNÍ MYKOPLASMATA – KOMENSÁLOVÉ


Patogenese infekc vyvolan ch m pneumoniae

PATOGENESE INFEKCÍ VYVOLANÝCH M. PNEUMONIAE

"POVRCHOVÝ" PARAZIT (2 - 3 m)

RESPIRAČNÍ EPITHEL, ALVEOLY, MAKROFÁGY,LYMFOCYTY,

PLASMOCYTY,ERYTROCYTY

ADHERENCE P1 ANTIGEN

INKUBACE:6 - 12 DNŮ

VÝSKYT:RODINNÝ, KOLEKTIVNÍ, NEMOCNIČNÍ

DĚTI ČASTĚJI A DÉLE NOSIČI

RIZIKOVÉ FAKTORY:

ØNUTRIČNÍ, GENETICKÉ (HLA)

ØIMUNOSUPRESE - HUMORÁLNÍ OBLAST

Ø ASTMA, CHOPN


Komplikace infekc vyvolan ch m pneumoniae

KOMPLIKACE INFEKCÍ VYVOLANÝCH M. PNEUMONIAE

 • KOŽNÍ EXANTÉM

 • PLEURITIS, PNEUMOTHORAX, PLICNÍ ABSCES

 • TROMBOCYTOPÉNIE, ANÉMIE

 • GULLAIN-BARRÉ SYNDROM

 • ASTMA

 • DIK

 • PERICARDITIS, MYOCARDITIS

 • ARTRITIS

 • ERYTHEMA NODOSUM

 • STEVEN-JOHNSON SYNDROM

 • MENINGITIS - ENCEPHALITIS

 • JINÉ NEUROLOGICKÉ KOMPLIKACE vč.

  MYELITID A ENCEPHALOPATIÍ


Imunologick odpov

IMUNOLOGICKÁ ODPOVĚĎ

 • PROTILÁTKY IgM, IgG

 • IgA - INDUKOVÁNY V NOSNÍM A BRONCHIÁLNÍM SEKRETU

 • IgE - ASTMATICI

 • STIMULACE LYMFOCYTŮ

 • INHIBICE MIGRACE LEUKOCYTŮ

 • PRODUKCE INTERFERONU (PROLONGACE ONEMOCNĚNÍ)


Laboratorn diagnostika

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA

A.

ISOLACE, AGENSAŽ 65% POZITIVITA V AKUTNÍ FÁZI

KULTIVACE

DETEKCE (MYKOPLASMA IST)

GENITÁLNÍ INFEKCE

B.

SEROLOGICKÉ TESTY CHLADOVÉ AGLUTININY

KFR

SEROKONVERZE IgG + IgM

(4 NÁSOBNÝ VZESTUP)

Ag - EIA (ANTIGEN CAPTURE ENZYME IMMUNOASSAYS)

C.

POLYMERASE – CHAIN REACTION PCR


Charakteristika claritromycinu

CHARAKTERISTIKA CLARITROMYCINU

ØATB VOLBY ( FDA USA 1996 ) PRO LÉČBU MYKOPLASMOVÝCH INFEKCÍ

V DĚTSKÉM VĚKU

ØMIC90M.PNEUMONIAE 0,004MG/L

ØBAKTERICIDNÍ KONCENTRACE

BRONCHIÁLNÍ SEKRET PLÍCE

ØVYVÁŽENÁ KONCENTRACE

SÉRUM INTERST.TEKUTINA BUŇKY

++ ++ +++

CYTOSOL

LYSOZOM

FAGOLYSOZOM


V tor ov atb st edisko khs ostrava

CHARAKTERISTIKA CLARITROMYCINU

ØIMUNOMODULAČNÍ EFEKT

STIMULACE FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITY

VYŠŠÍ INTRACELULÁRNÍ KILLING

ØDOBRÁ CITLIVOST NA KLASICKÉ BAKTERIÁLNÍ KOPATOGENY

ØVÝHODNÉ DÁVKOVÁNÍ


Obecn charakteristika c pneumoniae

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA C. PNEUMONIAE

1965 OČNÍ SEKRET TCHAI-WAN C. PSITTACI

1983-87 NOSOHLTAN SEATTLE USA TWAR

1989 DNA ANALÝZA GRAYSTON et al.

CHLAMYDIA PNEUMONIAE

1999 CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE


V tor ov atb st edisko khs ostrava

 • ELEMENTÁRNÍ TĚLÍSKA ² HRUŠKOVITÝ TVAR, VELKÝ PERIPLASMATICKÝ PROSTOR

 • RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ S ENDEMICKÝM A EPIDEMICKÝM VÝSKYTEM

 • VYŠŠÍ INCIDENCE V DOSPĚLOSTI VÝHRADNĚ MEZILIDSKÝ PŘENOS

 • INKUBAČNÍ DOBA NĚKOLIK TÝDNŮ

 • PŘEŽÍVÁNÍ CHLAMYDIÍ NA KONTAMINOVANÝCH MATERIÁLECH RIZIKO NEPŘÍMÉHO PŘENOSU


Anim ln model infekce

ANIMÁLNÍ MODEL INFEKCE

 • C. PNEUMONIAE INFIKUJE POVRCHOVÉ BUŇKY RESPIRAČNÍHO TRAKTU A INTERSTICIÁLNÍ MAKROFÁGY

 • AKUTNÍ INTERSTICIÁLNÍ PNEUMONITIDA S PRIMÁRNÍ INFILTRACÍ NEUTROFILY, NÁSLEDNOU PŘEVAHOU LYMFOCYTŮ A PLASMATICKÝCH BUNĚK

 • INFILTRACE PERIBRONCHIÁLNÍCH A PERIVAZÁLNÍCH PROSTORŮ

 • DISEMINACE DO JINÝCH ORGÁNŮ (SLEZINA)

 • PERZISTENCE LATENTNÍ INFEKCE INTRACELULÁRNÍ POSTIŽENÍ INTERSTICIÁLNÍCH MAKROFÁGŮ

 • REINFEKCE NEDOSTATEČNÁ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ NA PRIMOINFEKCI UPLATNĚNÍ JINÝCH IMUNITNÍCH MECHANISMŮ


Incidence infekc respira n ho traktu vyvolan ch c pneumoniae

INCIDENCE INFEKCÍ RESPIRAČNÍHO TRAKTU VYVOLANÝCH C. PNEUMONIAE

FARYNGITIDA2 - 7 %

AKUTNÍ OTITIDA, SINUSITIDA5 - 10 %

BRONCHITIDA VČETNĚ AKUTNÍ EXACERBACE5 - 10 %

CHOPN4 - 5 %

KOMUNITNÍ PNEUMONIE6 - 25 %

ASTMA BRONCHIALE2 – 20 %

PRIMÁRNÍ ATAKA – SPECIFICKÉ IgE NEBO AKUTNÍ EXACERBACE


Klinick manifestace

KLINICKÁ MANIFESTACE

 • ASYMPTOMATICKÉ LEHČÍ FORMY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, ČASTO BIFAZICKÝ PRŮBĚH

 • PROBLEMATICKÁ DG PNEUMONIE NENÍ „ZLATÝ STANDARD“ DIAGNÓZY, MOŽNÁ ZÁMĚNA PRIMÁRNÍ INFEKCE VERSUS REINFEKCE (REAKTIVACE) PODÍL KO-PATOGENŮ (> 40 %)

 • SUBAKUTNÍ PRŮBĚH NEPRODUKTIVNÍ KAŠEL, SUBFEBRILIE NÍZKÁ LEUKOCYTÓZA, POSLECHOVĚ KREPITUS

 • RTG NÁLEZ LOKALIZOVANÝ INFILTRÁT VZÁCNĚ OBOUSTRANNÝ (SUBSEGMENTÁLNÍ), INTERSTICIÁLNÍ POSTIŽENÍ

 • MORTALITA NÍZKÁ, SOUVISÍ S VĚKEM, KO-MORBIDITOU


Laboratorn diagnostika1

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA

Ø VČASNÁ SPECIFICKÁ DETEKCE C. PNEUMONIAE NENÍ K DISPOZICI

Ø KULTIVACE, IZOLACE – OBTÍŽNÉ

Ø SÉROLOGICKÝ PRŮKAZ PROTILÁTEK (ELISA, MIF)

Ø DETEKCE ANTIGENU (MIF)

Ø AMPLIFIKAČNÍ TECHNIKY (PCR, LCR) SENSITIVITA, SPECIFITA> 90 % > 95 %

Ø RETROSPEKTIVNÍ POTVRZENÍ KLINICKÉ DIAGNÓZY – PRŮKAZ SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK - ČTYŘNÁSOBNÝ VZESTUP

IgM 1: ≥ 162-3 TÝDNY OD ZAČÁTKU ONEMOCNĚNÍ, RYCHLE VYMIZÍ

IgG 1: ≥ 5126-8 TÝDNŮ, PŘETRVÁVAJÍ ŘADU MĚSÍCŮ (5-10 % ASYMPTOMATIČTÍ NOSIČI)

IgA VERIFIKACE CHRONICKÉ INFEKCE NEBO REINFEKCE


M sto inku v bu ce

MÍSTO ÚČINKU V BUŇCE

ATB

TETRACYKLINYCYTOSOL

ORGANELY

MAKROLIDYCYTOSOL (2-6)

LYSOSOM (100)

VAKUOLY

FAGOLYSOSOM

AZALIDYCYTOSOL (5-10)

LYSOSOM (1000)

VAKUOLY

FAGOLYSOSOM

CHINOLONYCYTOSOL

ORGANELY


Intracelul rn farmakokinetika antibiotik

INTRACELULÁRNÍ FARMAKOKINETIKAANTIBIOTIK

ATBINTRACELULÁRNÍMECHANISMUSRYCHLOSTDOBA TRVÁNÍ

HLADINY (Ci/Ce)PRŮNIKUPRŮNIKUIH

TETRACYKLINY 5-10PASIVNÍPOMALÁKRÁTKÁ

MAKROLIDY > 15AKTIVNÍPOMALÁSTŘEDNĚ

DLOUHÁ

AZALIDYVELMI VYSOKÉAKTIVNÍPOMALÁVELMI

DLOUHÁ

CHINOLONY 5-10AKTIVNÍVELMI KRÁTKÁ -

RYCHLÁSTŘEDNĚ

DLOUHÁ


Antimikrobn aktivita antibiotika

ANTIMIKROBNÍ AKTIVITA ANTIBIOTIKA

ØANTIMIKROBNÍ SPEKTRUM

ØMECHANISMUS ÚČINKU

ØPOSTANTIBIOTICKÝ EFEKT

ØVZTAH KONCENTRACE ATB A JEHO ÚČINKU

ØSTAV REZISTENCE PŘEDPOKLÁDANÝCHPŮVODCŮ

Ø


L ba infekc vyvolan ch c pneumoniae

LÉČBA INFEKCÍ VYVOLANÝCH C. PNEUMONIAE

 • DÉLKA LÉČBY / DNY

 • DOXYCYKLIN10 – 14 - 21

 • ERYTROMYCIN14 - 21

 • KLARITROMYCIN10 - 14

 • AZITROMYCIN5 (3)

 • CIPROFLOXACIN10 - 14

 • LEVOFLOXACIN7 - 10

 • MOXIFLOXACIN10

 • GATIFLOXACIN7 - 14

 • DLOUHODOBÁ NEBO INTERMINENTNÍ LÉČBA

 • BETALAKTAMY NEÚČINNÉ, NEEKONOMICKÉ

 • KOMBINACE S MAKROLIDYAIN/CLAVCEF 2. GEN.

 • 3. ERADIKACE CHLAMYDIÍ OBTÍŽNÁ


V tor ov atb st edisko khs ostrava

DĚKUJEME ZA

POZORNOST


 • Login