Informaatio ja teknologiaoikeus ipr johdantoa
Download
1 / 17

Informaatio- ja teknologiaoikeus: IPR - johdantoa - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Informaatio- ja teknologiaoikeus: IPR - johdantoa. Kevät 2010 Mikko Huuskonen, OTT Yritysjuridiikan dosentti, LTY Neuvotteleva virkamies Työelämä- ja markkinaosasto/Yritysjuridiikka, TEM. Luentojen rakenne. 19.3.: Johdanto

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Informaatio- ja teknologiaoikeus: IPR - johdantoa' - xanthus-mullen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informaatio ja teknologiaoikeus ipr johdantoa

Informaatio- ja teknologiaoikeus:IPR - johdantoa

Kevät 2010

Mikko Huuskonen, OTT

Yritysjuridiikan dosentti, LTY

Neuvotteleva virkamies

Työelämä- ja markkinaosasto/Yritysjuridiikka, TEM


Luentojen rakenne
Luentojen rakenne

 • 19.3.:

  • Johdanto

  • Aineettomien oikeuksien talous, aineettomien oikeuksien rooli ja käyttö liiketoiminnassa

  • Tekijänoikeus

  • Digitalisoituminen

  • Tekijänoikeuden rajoitussäännökset (8h)

 • 26.3.:

  • Tekijänoikeus (jatkuu)

  • Tavaramerkki

  • Patentti (5h)

 • 8.4.:

  • Muut aineettomat oikeudet

  • Kansallinen IPR-strategia

  • Informaation sääntely (8h)


Ipr terminologiaa
IPR-terminologiaa

 • IP: intellectual property

  • Intagible asset

 • IPR: intellectual property right

 • Aineeton oikeus, immateriaalioikeus, henkinen omaisuus, ip-oikeus

  • Joskus käytetty termi ”immaterial property” ei suositeltava (immaterial = merkityksetön)


Aineettomat oikeudet
Aineettomat oikeudet

 • Teollisoikeudet ja tekijänoikeus ovat immateriaalioikeuksia, joilla tarkoitetaan aineettomia oikeuksia eli henkistä omaisuutta.

 • Immateriaalioikeudet jaetaan perinteisesti kahteen pääalueeseen, teollis- ja tekijänoikeuteen.


Aineettomat oikeudet1
Aineettomat oikeudet

 • Teollisoikeuksilla tarkoitetaan yksinoikeuksia, joilla suojataan keksintöjä, tavaroiden ja palveluiden tunnuksina käytettäviä merkkejä sekä muun muassa tavaran ulkomuodon esikuvaa.

 • Teollisoikeuksia ovat patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet, tavaramerkit, toiminimet sekä eräät muut harvinaisemmat suojamuodot, kuten integroitujen piirien suoja ja kasvinjalostajan oikeus.

 • Myös suoja sopimatonta menettelyä vastaan luetaan teollisoikeuksiin.


Aineettomat oikeudet2
Aineettomat oikeudet

 • Tekijänoikeudella tarkoitetaan tekijän yksinoikeutta määrätä teoksestaan

 • Tekijänoikeudella laajassa merkityksessä tarkoitetaan myös nk lähioikeuksia, eli tekijänoikeutta muistuttavia oikeuksia

  • Näissä voi olla myös pakkolisenssillä toteutettuja oikeuksia, ts. käyttöä ei voida kieltää (yksinoikeus) mutta siitä voidaan saada korvaus

  • Asialla on vaikutusta osapuolten neuvotteluasemaan


Aineettomat oikeudet3
Aineettomat oikeudet

 • Teollisoikeudelliset lainsäädäntöasiat kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle ja tekijänoikeusasiat puolestaan opetusministeriölle.

 • Työ- ja elinkeinoministeriössä teollisoikeudellisia kysymyksiä hoitaa työelämä- ja markkinaosastolla yritysoikeuden ryhmä, joka vastaa teollisoikeuksia koskevan lainsäädännön kehittämisestä sekä osallistuu alan kansainväliseen yhteistyöhön.

 • Lainsäädäntövastuu toiminimilaista kuuluu oikeusministeriölle ja kasvinjalostajaoikeutta koskeva lainsäädäntö maa- ja metsätalousministeriölle.


Aineettomat oikeudet4
Aineettomat oikeudet

 • Immateriaalioikeutta säännellään kansainvälisesti.

 • Alalla on useita kansainvälisiä yleissopimuksia sekä yhteisölainsäädäntöä.

 • Kansallisen kohtelun ja vähimmäissuojan periaatteelle perustuva Pariisin yleissopimus 1883 on merkittävin teollisoikeuksiin liittyvä kansainvälinen sopimus.

 • Tekijänoikeuden alalla vastaava sopimus on Bernin konventio vuodelta 1886

 • Kumpaakin sopimusta on muutettu lukuisia kertoja.

 • Sopimukset luotiin kolonialismin aikana, jolloin allekirjoittajavaltioita oli vain kymmenkunta

  • Nykyisin noin 180 => konventioiden kehittäminen vaikeata


Wto trips
WTO, TRIPS

 • WTO (World Trade Organisation) –järjestelmässä aineettomien oikeuksien sääntely liittyy TRIPS-sopimukseen (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

 • Tekijän- ja teollisoikeuksien konventioita ja muuta kv toimintaa valvoo ja suunnittelee WIPO (World Intellectual Property Organisation)


Aineettomat oikeudet5
Aineettomat oikeudet

 • Mitä ovat aineettomat oikeudet:

  • Patentti

  • Tekijänoikeus

  • Tavaramerkki

  • Mallioikeus

  • Hyödyllisyysmalli

  • Toiminimi

  • Maantieteelliset merkinnät

  • Verkkotunnukset

  • Piirimallin suoja

  • Kasvinjalostajan oikeus


S ntely
Sääntely

 • Keskeinen teollisoikeudellinen sääntely sisältyy seuraaviin säädöksiin:

  • patenttilaki 15.12.1967/550, patenttiasetus 26.9.1980/669

  • laki hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/800, asetus hyödyllisyysmallioikeudesta 5.12.1991/1419

  • mallioikeuslaki 12.3.1971/221, mallioikeusasetus 2.4.1971/252

  • tavaramerkkilaki 10.1.1964/7, tavaramerkkiasetus 29.5.1964/296

  • yhteismerkkilaki 5.12.1980/795

  • toiminimilaki 2.2.1979/128

  • laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 29.12.1967/656 ja asetus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 10.6.1988/527

  • laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11.1.1991/32 ja asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 14.6.1991/946

  • laki kasvinjalostajanoikeudesta 21.8.1992/789

  • laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa


Ip ipr
IP/IPR

 • Mikä on asian merkitys yritystoiminnan kannalta:

  • Yritys pyrkii saamaan kilpailuedun suhteessa muihin alan yrityksiin eli kilpailijoihin

  • Kilpailuetu tarkoittaa tavalla tai toisella parempaa toimintaa tai tuotetta kuin kilpailijoilla

  • Eräs tapa hankkia kilpailuetu on omien keksintöjen tai toimintatapojen suojaaminen niin, että kilpailijat eivät voi toimia samalla tavoin

  • Tämä on toteutettavissa aineettomien oikeuksien avulla


IPR

 • Lisäksi laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa on suojaavia elementtejä

 • Näiden lisäksi voidaan puhua laajemmin yrityksen suojaamistarpeista:

  • Luottamuksellisen tiedon suoja

  • Omaperäinen, vaikeasti kopioitava toimintamalli

  • Nopeat markkinaoperaatiot


Ipr muutostrendej globalisaatio
IPR-muutostrendejä: globalisaatio

 • Globalisaatio näkyy suomalaisyritysten arkipäivässä kansainvälisenä toimintana kansainvälisin pelisäännöin

  • Suomalaisyritykset toimivat jo varsin pienestä yrityskoosta alkaen vähintäänkin Suomen lähialueilla tai jopa globaalisti

  • Kansainvälisten käytäntöjen osaaminen myös aineettomia oikeuksia koskevissa kysymyksissä on siten välttämätön menestystekijä suomalaisyrityksille

  • Globalisaatioon liittyy myös Suomen lainsäädännöllisen liikkumavapauden kaventuminen

  • Suomi on liittynyt osaksi kansainvälisen kaupan ja aineettomien oikeuksien sopimusjärjestelmiä ja on EU:n jäsenenä velvoitettu noudattamaan yhteisön sääntelyä

  • Sitoutuminen kansainvälisiin järjestelmiin on toisaalta myös avannut ovet kansainväliseen kauppaan


Ipr muutostrendej digitalisoituminen ja konvergenssi
IPR-muutostrendejä: digitalisoituminen ja konvergenssi

 • Digitalisoituminen ja konvergenssi näkyvät selvimmin internetissä

  • Tietotekniikan kehitys on tuonut monipuoliset audiovisuaaliset tuotanto- ja jakelujärjestelmät kaikkien käyttöön

  • Yksityisellä ihmisellä voi jo puhelimessaankin olla laskin, posti-, pankki- ja kauppapalvelut, kirjasto (internet), pelejä, radio, televisio, kamera, runsaasti audiovisuaalista sisältöä ja paikannuslaite

  • Kehityksen myötä digitaalisten aineistojen tekniset kopiointi- ja jakelutoimet tietoverkossa ovat käyttäjille käytännössä ilmaisia


Ipr muutostrendej politisoituminen
IPR-muutostrendejä: politisoituminen

 • Aineettomien oikeuksien politisoituminen näkyy siinä, että aiemmin alalle etäiset asiat kuten terveydenhuolto, lääkehuolto tai alkuperäiskansojen perinnetiedon suoja ovat saaneet vahvan aineettomiin oikeuksiin liittyvän ulottuvuuden

  • Kansainvälisissä neuvotteluissa käsitelläänkin esimerkiksi kysymystä lintuinfluenssavirukseen liittyvistä aineettomista oikeuksista.


Ipr muutostrendej ekspansio
IPR-muutostrendejä: ekspansio

 • Aineettomien oikeuksien ekspansio puolestaan näkyy erityisesti patenttihakemusten räjähdysmäisenä kasvuna maailmanlaajuisesti

  • Kaukoidän nousevat talousmahdit rynnistävät koko voimallaan tälle sektorille

  • Maailmassa on vireillä noin 3 miljoona patenttihakemusta

 • Ekspansio näkyy myös siinä, että kun aiemmin aineettomien oikeuksien kenttä on leimallisesti ollut liikeyritysten välistä neuvottelua ja sopimista, kuluttaja joutuu yhä enemmän tekemisiin aineettomiin oikeuksiin liittyvien kysymysten kanssa

  • Esimerkiksi tietotekniikan, lääkevalmistuksen ja muotoilun alalla esiintyy tuoteväärennöksiä

  • Myös tekijänoikeudesta on tullut internetin myötä kansalaisten käyttäytymistä suoremmin koskevaa lainsäädäntöä, kun esimerkiksi kuluttajien luoman viestinnän sisällön merkitys on kasvanut

  • Kuluttajanäkökulma onkin korostunut aineettomien oikeuksien kentässä viime vuosina


ad