Outsourcing d tedariki 3 ve 4 parti lojistik organizasyonlar
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

Outsourcing - Dış Tedariki 3. ve 4. Parti Lojistik Organizasyonlar PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Outsourcing - Dış Tedariki 3. ve 4. Parti Lojistik Organizasyonlar. Başlangıç 1980’ler… Birçok firma etkin ve verimli bir şekilde tüm faaliyetlerini kendilerinin yapıp hala rekabetçi kalamayacaklarını anlamaya başladılar Ana rekabet konuları harici için 3. Parti arayışlar….

Download Presentation

Outsourcing - Dış Tedariki 3. ve 4. Parti Lojistik Organizasyonlar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Outsourcing d tedariki 3 ve 4 parti lojistik organizasyonlar

Outsourcing - D Tedariki 3. ve 4. Parti Lojistik Organizasyonlar


Outsourcing d tedariki 3 ve 4 parti lojistik organizasyonlar

Balang 1980ler

Birok firma etkin ve verimli bir ekilde tm faaliyetlerini kendilerinin yapp hala rekabeti kalamayacaklarn anlamaya baladlar

Ana rekabet konular harici iin 3. Parti araylar


Outsourcing d tedariki 3 ve 4 parti lojistik organizasyonlar

Outsourcing (D Tedarik) de bir organizasyon geleneksel olarak kendisinin salad rn veya hizmeti salamak zere bir baka organizasyonu kiralar.

Burada ama kiralanan 3. Partinin bu rn veya hizmeti karlamada organizasyonun kendisine gre daha uzman olmasndan yararlanmaktadr.


Outsourcing d tedariki 3 ve 4 parti lojistik organizasyonlar

Outsourcing; lojistikte tm lojistik fonksiyonlarnn ynetiminin ve operasyonel kontrolnn dorudan ilgili olmayan 3. Parti firmalara devridir.

3.Parti lojistik salayc veya 3PL kontratla lojistik hizmet salayan firmalara verilen addr.


Yi bir 3 parti

yi bir 3.Parti

Yenilik Getirme Seviyesi

Deer Katan Hizmetler

Entegrasyon Kapasitesi

Bilgi Teknolojisi Yeterlilii


Outsourcing d tedariki 3 ve 4 parti lojistik organizasyonlar

Ynetim Gc

Fiyatlama Yaps

Eitim

Uzlama


Outsourcing d tedariki 3 ve 4 parti lojistik organizasyonlar

Ham Madde/Montaj Tedarikisi

retici Tedariki

Lojistik Hizmet Salayc

Pazarlama Hizmet Salaycs

Finansal Hizmet Tedarikisi

Marka Sahibi

.K Hizmet Salayc

Distributr

Bilgi Hizmetleri Salaycs


Yi bir 3 parti1

yi bir 3.Parti

Organizasyonun genilemesi

Sk entegrasyon firmann nerede bittii ve 3.Partinin nerede baladn zar - zor syleyebildiiniz durumdur.


Loj st k h zmet sa layicili i pazarina f rmalar b r ok y nden g rd ler ve g rmeye devam ed yorlar

LOJSTK HZMET SALAYICILII PAZARINA FRMALAR BROK YNDEN GRDLER VE GRMEYE DEVAM EDYORLAR

 • eitli Lojistik Hizmetleri

 • Circle

 • C:H:Robinson

 • Danzas

 • Fritz

 • Hub Group

 • Kuhne & Nagel

 • Schenker

 • Depoculuk

 • DSC

 • Exel

 • Tibbet & Britten

 • USCO

 • GENCO

 • Kamyonculuk

 • Builders Transport

 • Burnham

 • CTI

 • Frans Maas

 • J.B.Hut

 • Logix

 • Penske Logistics

 • Pitsburgh Logistics

 • Ryder Integrated Logistics

 • Schneider

 • Sanayi

 • Caterpiller Logistics

 • Flour Daniel

 • GATX

 • W.W.Grainger

 • Deniz Tamacl

 • APL

 • Nedlloyn

 • Hava Tamacl

 • DHL

 • FedEx LEC&C / Caliber

 • UPS - WWL

 • Lojistik Ynetimi

 • Menlo

 • TNT Logistics


Yak nla ma

Yaknlama.

3. parti endstrisi yaknlayor.

Kamyonculuk temelli, depoculuk temelli, bilgi temelli, ve uluslar aras temelli hizmet salayclar birbirlerine doru kayyor.


3pl logistik f rmalarinin sa ladi i h zmetler

3PL LOGISTIK FRMALARININ SALADII HZMETLER


Outsource ed lm loj st k h zmetler n

OUTSOURCE EDLM LOJSTK HZMETLERN

Avantajlar

Aktif Yatrmlarnda azalma

Dk letim Maliyetleri

Ana faaliyete odaklanabilme

Lojistik uzmanl kazanma

Daha yksek hizmet seviyesi elde etme

Artan esneklik

Dezavantajlar

Kontrol kayb

Maliyetlerin farkllamas (deimesi)

Daha az mteri temas

Bamllk

Beklentiler karlkl olmayabilir

Operasyonel maliyetler artabilir


Stratej k ortaklik partnership

STRATEJK ORTAKLIK (PARTNERSHIP)

Stratejik ortaklk,

Karlkl gven, aklk, paylalan risk ve paylalan kazan zerine kurulu terzi usul oluturulmu bir ilikidir.

Firmann tek bana baaramayaca, i performasnda bir art sonucu doacak rekabeti avantaj elde etmek amacyla kurulur.


Outsourcing d tedariki 3 ve 4 parti lojistik organizasyonlar

Stratejik Ortaklklar

Kol Mesafesi

Tip I

Tip II

Tip III

tirak

Dikey Entegrasyon


Kol mesafes l k ler

KOL MESAFES LKLER

Organizasyonlar aras bir alveri vardr ancak ;

Mterek taahht veya mterek

operasyon yoktur

Satc genellikle geni bir mteri

yelpazesine standard

koullarda, standard bir hizmet/rn teklif eder.


Stratej k ortakliklar

STRATEJK ORTAKLIKLAR

Dikey entegrasyon ve itirakten farkl olarak bir hisse alverii yoktur, ancak iyi ynetilen bir stratejik ortaklk bunlarn olumlu sonularnn pek ounu dourabilir.


3pl ler de erleme

3PL LER DEERLEME


Stratej k ortakliklar1

STRATEJK ORTAKLIKLAR

Tip I : lgili organizasyonlar birbirlerini stratejik ortak olarak alglar ve kstl oranda faaliyet ve planlamalar birlikte koordine eder.

Ortaklk genellikle ksa dneme odakldr, ve sadece 1 blm veya fonksiyonel alan ierir.


Stratej k ortakliklar2

STRATEJK ORTAKLIKLAR

Tip II : lgili organizasyonlar faaliyetlerin koordinasyonun tesinde entegrasyonunu gelitirirler. Sonsuza kadar srmesi beklenmese de, ortakln uzun vadeli bir ufku vardr. Firma iinde birden ok blm veya fonksiyonel alan ilintilidir.


Stratej k ortakliklar3

STRATEJK ORTAKLIKLAR

Tip III : Organizasyonlar belirgin bir seviyede entegrasyon salamtr. Her taraf dierini kendisinin uzants olarak grmektedir. Ortakln bitimi iin bir zaman sz konusu deildir.


Ortakl k s reci

Ortaklk Sreci

Ortaklk iin karar

Ortakln Bymesini Destekleyici evre artlar

TC GLER ortakla Mecbur eden sebebler

Kolaylatrclar

Ortakl Kuran ve destekleyen ortak faaliyet ve sreleri

tici Gler ktlardan beklentileri belirler

Paralar

Paralar,tici gler Kolaylatrclar

Geri Besleme

Performansn beklentilerle rtt byklk

ktlar


Tici g ler

tici Gler

Aktif / Maliyet Verimlilii: Bu ilikinin kanal maliyetlerini drme veya aktif kullanmn iyiletirme olasl nedir? r: rn maliyetleri, datm maliyelerinde tasarruf , elleleme maliyelerinde azalma, paketleme maliyetlerinde azalma, bilgi sistemlerinde tasarruf, idari etkinlik v.s.


Outsourcing d tedariki 3 ve 4 parti lojistik organizasyonlar

Mteri Hizmetleri: Bu ilikinin firma tarafndan llen mteri hizmet seviyesine katks ne olacak? r: Artan zamannda teslimat, hareketlerin daha iyi izlenmesi, katsz sipari ynetimi, doru sipari teslimi, iyilemi evrim sreleri, mteri anket sonular ve sre iyiletirmeler


Outsourcing d tedariki 3 ve 4 parti lojistik organizasyonlar

Pazarlama Avantaj: Bu ilikinin belirgin pazarlama avantajlar getirme olasl nedir? r: Yeni pazarlara giri, Promosyon (Ortak reklam, sat promosyonu), fiyat(azalan fiyat avantaj), rn(ortak gelitirilen rn buluu, markalama frsatlar), yer (genilemi corafi kapsama) teknolojiye eriim v.s.


Outsourcing d tedariki 3 ve 4 parti lojistik organizasyonlar

Kar Sabitlemesi veya Art: Bu ilikinin kar art veya karda deikenliin azalmasna katk olasl nedir? r: sezonsal seviyeleme, Pazar pay sabitleme v.s.


4 part tanimi

4. PART TANIMI

Tedarik Zincirinde Gelecek Yaplanma

PERFORMANSI MTTEFKLER ANLAMASI

4PL

Firma

3 PL Salayc

Hizmet Salayclar

Firma

3 PL Salayc

DI KAYNAK

Firma

Lojistik Operasyonlar

KAYNAK


4pl z mleri 4 ekonomik katman n hepsini etkiler

4PL zmleri 4 Ekonomik katmann hepsini etkiler

GELR ASANSR

 • Mteri Hizmet Seviyesi yilemesi

 • rn Kalitesi Artlar

 • Artan rn Bulunurluu

FRMA DEER KATMANLARI

Karllk Art

Karllk Art

Operasyon Maliyeti Azalmas

TEDARK ZNCR MALYET AZALMA

 • Operasyonel Verimlilikler

 • Sre yiletirmeleri

 • Tedarik Tasarruflar

Hisse Sahibi Deeri Art

FRMA LETME SERMAYESNDE AZALMA

 • Stok Azalmalar

 • Azalan evrim(Temin) sreleri

letme Sermayesi Azalmas

Yatrlan Sermaye Azalmas

SABT SERMAYE AZALMASI

 • Sermaye Aktifi Transferi

 • yilem aktif kullanm

 • Sermaye tedariinde tasarruf

Sabit Sermayesi Azalmas


4pl anla malarin bel rg n organ zasyonel etk s vardir

4PL ANLAMALARIN BELRGN ORGANZASYONEL ETKS VARDIR

DAR:

Kaliteli zm temini

zmde hz

ODAKLANMA:

Firmay asli alanlarna odaklama olana

Sermayenin yeniden asli i alnna dalm


Outsourcing d tedariki 3 ve 4 parti lojistik organizasyonlar

ESNEKLK:

Byme hedeflerini karlama kabiliyeti

Deiken tedarik zinciri harcamalar

Artan kompleksiteyi ynetme kabiliyeti

ENTEGRASYON


Outsourcing d tedariki 3 ve 4 parti lojistik organizasyonlar

RETM

Mal

Bilgi

Hizmet


Outsourcing d tedariki 3 ve 4 parti lojistik organizasyonlar

Mal retimi

Nihai Mallar retimi

Ara Mallar retimi

Snai Mallar retimi


 • Login