De opstart van een succesvol verzuimbeleid - PowerPoint PPT Presentation

De opstart van een succesvol verzuimbeleid
Download
1 / 15

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De opstart van een succesvol verzuimbeleid. Dien Meesschaert- HR-manager Oost-Vlaanderen en Pajottenland. Ik wil er wel-zijn. Eind 2007:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

De opstart van een succesvol verzuimbeleid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De opstart van een succesvol verzuimbeleid

De opstart van een succesvol verzuimbeleid

Dien Meesschaert- HR-manager Oost-Vlaanderen en Pajottenland


Ik wil er wel zijn

Ik wil er wel-zijn

 • Eind 2007:

  • Opdracht van Directie Comité in jaarplan 2007-2008: ziektecijfer terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau (opstart werkpunt voorzien voor november 2007)

  • Afstemming projecteigenaar (Bart Vandamme) en Projectleider (Dien Meesschaert): projectplan

  • Naamgeving project

  • Projectplan goedgekeurd door Directie Comité


Ik wil er wel zijn1

Ik wil er wel-zijn

Eind 2007:

Artikel in ‘t Mag Gezien: sensibiliseren (+opvolging)

Start projectteam in december (in totaal 13 keer= maandelijks)

-> HR Manager (projectleider), deeltijdse projectmedewerker, sectorverantwoordelijke, PIT-coach, stafmedewerker HR, permanentieverantwoordelijke, hoofd IDPB, preventieadviseur externe dienst (IDEWE)

Basiswerkers betrokken door maandelijkse communicatie via de overlegorganen


Ik wil er wel zijn2

Ik wil er wel-zijn

Januari 2008

Hersenspinseltabel voor projectteamleden

-> Vlugge doorstroming van visies en kennis projectteamleden

-> Gebruikt als besprekingspunt op projectteams

Start post-en mailadres ik wil er wel-zijn

-> Om alle medewerkers bij project te betrekken:bedenkingen, tips,…

-> Van januari tot juli


Ik wil er wel zijn3

Ik wil er wel-zijn

Analyse cijfers

Zicht op graad en ernst ziekteverzuim

Cijfers 2003-2004-2006-2007

Afzonderlijk rapport werd opgesteld

-> Voorgesteld aan directieleden op seizoensvergadering maart 2008

-> Voorstelling aan sociale overlegorganen juni 2008

Benchmark van diensten voor thuiszorg via bevraging


Ik wil er wel zijn4

Ik wil er wel-zijn

Analyse cijfers


Ik wil er wel zijn5

Ik wil er wel-zijn

Bevraging

Directieleden april 2008

Basiswerkers mei 2008

- > Vragenlijst getest in try-out bij een groep verzorgenden

- > Niet gerichte open bevraging: nagaan oorzaken van verzuim, voorstellen,…

Bediendengroep november 2008

-> Aftoetsing van resultaten bevraging basiswerkers


Ik wil er wel zijn6

Ik wil er wel-zijn

Visietekst

Nood aan duidelijke visie op verzuimbeleid

Goedgekeurd door Directie Comité juni 2008

Flyer voor alle medewerkers aangemaakt

-> Communicatie op alle teams (ondersteund door een meetlat met de mascotte)


Ik wil er wel zijn7

Ik wil er wel-zijn

Visietekst

Voorstelling visietekst op sociale overlegorganen juni 2008

-> ‘Werken is gezond: het geeft waardering, structuur, sociale contacten en kansen tot ontplooiing.’

-> Familiehulp wil dit voor zijn medewerkers borgen!

- verzuimbeleid als onderdeel van HRM-beleid

- een verantwoord en actief beleid gericht op er wel zijn

- verzuimbeleid: een samenspel in samenspraak

- meten om te verbeteren

- duidelijke communicatie= goede afspraken


Ik wil er wel zijn8

Ik wil er wel-zijn

Top 10 acties

Van iedere bevraagde groep

-> Directie, bedienden, basiswerkers en projectteam +

Feedback CPBW


Ik wil er wel zijn9

Ik wil er wel-zijn

Top 10 acties

Op basis hiervan een ultieme top 10 met concrete voorstellen door projectteam

-> Beslissing Directie Comité welke voorstellen weerhouden worden obv eindrapport (27/01/2009)

-> 10 concrete voorstellen:

- link met visie/missie Familiehulp

- beschrijving acties en deelacties (wat, doel, motivatie, stappenplan)

- beschrijving noodzakelijke deelprocessen

- doelgroep van de actie

- reikwijdte (VZW,…) actie

- link met top 10’s

- timing actie en looptijd actie

- proceseigenaar en te betrekken partijen

- financiering en link met ESF-project


Ik wil er wel zijn10

Ik wil er wel-zijn


 • Login