Minä oppijana 1 ov. - PowerPoint PPT Presentation

Min oppijana 1 ov
Download
1 / 6

 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Minä oppijana 1 ov. TAVOITTEET. Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ymmärtää oman toiminnan merkityksen oppimisprosessissa tunnistaa oman oppimistyylinsä ja ammatillisen kasvun vaiheen sekä pystyy asettamaan opiskelulleen tavoitteita

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Minä oppijana 1 ov.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Min oppijana 1 ov

Minä oppijana 1 ov.


Tavoitteet

TAVOITTEET

Opiskelija

 • ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ymmärtää oman toiminnan merkityksen oppimisprosessissa

 • tunnistaa oman oppimistyylinsä ja ammatillisen kasvun vaiheen sekä pystyy asettamaan opiskelulleen tavoitteita

 • löytää itselleen sopivia oppimis- ja opiskelutaitoja

 • oppii ottamaan vastaan ja antamaan palautetta sekä arvioimaan itseään

 • tutustuu ryhmän muihin opiskelijoihin ja oppii toimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä.


Sis lt

SISÄLTÖ

 • Oppimiseen liittyvät perusasiat:

  motivaatio

  muisti

  oppimistaidot

  erilaiset oppimistyylit

  oman oppimistyylin tunnistaminen

 • Opiskelutekniikat

 • Itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen, tavoitteiden asettaminen omalle kehittymiselle

 • Ammatillisen kasvun käsite

 • Itsearviointitaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, vastuullinen ja itseohjautuva opiskeluote

 • Ryhmässä toimiminen ja ryhmän toimintaan liittyvät lainalaisuudet

 • Yksilö-, pari ja ryhmätyöskentelytaidot


Arviointi

ARVIOINTI

Opintojakso arvioidaan suoritetuksi, kun opiskelija

 • osallistuu aktiivisesti opetukseen

 • tekee oppimistehtävät

 • ottaa vastuuta omasta oppimisestaan

 • tunnistaa oman oppimistyylinsä

 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan

 • ottaa vastaan palautetta ja pyrkii muuttamaan toimintaansa saamansa palautteen perusteella

 • toimii ryhmän jäsenenä noudattaen sääntöjä

 • hakee lisätietoa, ohjausta ja tukea.


Ryhm nohjaajan rooli

Ryhmänohjaajan rooli

 • Ryhmänohjaajan osuus kurssin onnistumisessa on tärkeä. Ohjaajan tulisi olla läsnä ja saatavilla kannustajana silloinkin, kun ryhmä tekee harjoituksiaan. Moni nuori kokee opettajan läsnäolon itsetuntoa vahvistavana arvostuksena. Samalla ohjaaja tutustuu ryhmäänsä ja opiskelijoiden yksilölliset piirteet tulevat tutuiksi. Varsinaisten ammatillisten aineiden opetus ja ohjaus on tällöin helpompaa.

  (www.edu.fi / Ytyä opiskeluun)


Opiskelijan ohjeet

Opiskelijan ohjeet

 • Jokainen voi osallistua keskusteluihin omien kykyjensä ja halujensa mukaan.

 • Itsestään ja ajatuksistaan voi kertoa sen verran kuin itse haluaa.

 • Kurssin aikana ryhmissä puhutut asiat jätetään mukana olleiden tietoon.


 • Login