T c b al kesir niversitesi uluslararas li kiler ara t rma ve uygulama merkezi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

T.C. B alıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

T.C. B alıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi. LLP/ERASMUS HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ. Arş. Gör. Nuray TETİK Balıkesir, 2008. Hareketlilik faaliyetleri 2 şekilde gerçekleşebilmektedir: 1- Yükseköğretim kurumları arasında

Download Presentation

T.C. B alıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T.C.Balkesir niversitesiUluslararas likilerAratrma ve Uygulama Merkezi

LLP/ERASMUS HAREKETLLK FAALYETLER

Ar. Gr. Nuray TETK

Balkesir, 2008


Hareketlilik faaliyetleri 2 ekilde gerekleebilmektedir:

1- Yksekretim kurumlar arasnda

2- Yksekretim kurumlar ile iletmeler veya organizasyonlar arasnda

Yksekretim kurumlar arasnda gerekleecek hareketlilik faaliyetlerinin mutlaka bir niversiteleraras anlama kapsamnda yaplmas ve her iki tarafn da Erasmus niversite

Beyannamesi (EB) sahibi olmas gerekmektedir. renci staj hareketlilii gerekletirecek kurumlar, geniletilmi veya yalnzca staj faaliyeti iin geerli EB sahibi olmaldr.

niversitemiz 2006 ylnda geniletilmi EB almaya hak kazanmtr. Bu beyanname sayesinde niversitemiz renci staj hareketlilii faaliyetlerini de gerekletirmektedir.


Szleme Geerlilik Dnemi:

2008/2009 akademik yl kapsamnda renci/personel hareketlilii ve

hareketlilik organizasyonu ile ilgili alm olduumuz 206.697 Euroluk hibe, 1 Haziran 2008 - 30 Eyll 2009 dnemleri arasnda gerekletireceimiz hareketlilik faaliyetlerini kapsamaktadr.


 • Hareketlilik faaliyetlerimiz;

 • renci Hareketlilii

  • renci renim Hareketlilii

  • renci Staj Hareketlilii

 • Personel hareketlilii

  • Ders Verme Hareketlilii

  • Eitim Alma Hareketlilii


RENC RENM HAREKETLL

Bir rencinin yurtdnda renim grebilmesi iin ncelikle takip ettii programa sahip yksekretim kurumlar ile ikili anlama (inter-institutional agreement) imzalamak gerekmektedir.

Faaliyet sresi ayn akademik yl ierisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasnda bir sreyi iermektedir. Bir kez ERASMUS rencisi olan renci bir daha faaliyetten yararlanamamaktadr.


rencilerin Seimi Nasl Gerekletirilir?

niversitemizin Erasmus renim hareketlilii anlamalar web sayfamzda ilan edilmektedir. Ofisimiz kontenjanlar dahilinde bu anlamalar iin bavuru ars yapar. nternette ve faklte/yksekokullarn ilan panolarnda bavuru sreci ve nemli tarihler hakknda bilgi verilir.


Erasmus renim Hareketlilii Faaliyeti iin Gereken Asgari artlar ve Seim Kriterleri

 • Birinci Kademe denilen lisans eitimi aamasndaki bir rencinin genel not ortalamasnn en az 70olmas

 • kinci ve nc Kademe denilen yksek lisans ve doktora eitimi aamasndaki bir rencinin genel not ortalamasnn en az 75 olmas gerekmektedir.

 • rencilerin en az 2. snf olmas gerekmektedir. 1. snf rencileri renim hareketlilii faaliyetinden yararlanamazlar.

 • 2008/2009 akademik yl bavurularn deerlendirmede kullanlacak seim kriterleri unlardr:

  • Akademik baar dzeyi: %50

  • Dil seviyesi: %50 (Yazl = %25 + Szl = %25


Seim Sonularnn Duyurulmas

Seim sonular, Erasmus renim faaliyetine bavuran btn rencilerin, deerlendirmeye tabi tutulan btn alanlarda aldklar puanlar ierecek ekilde blmlerimizin ilan panolarnda ve internet sayfamzda yaynlanr.


BLM KOORDNATRLER ERASMUS RENM HAREKETLL PROGRAMINA KATILACAK RENCLERE NASIL YARDIMCI OLUR?


 • renci ve rencinin gidecei kurum belirlendikten sonra renci tarafndan bavuru formu Application Form doldurulur ve renim grecei kurum tarafndan renciye Kabul Mektubu gnderilir. Bu konuda koordinatr kar kurumun koordinatr ile iletiime geerek renciye yardmc olabilir.


 • Akademik tanmann garanti altna alnmas amacyla renci ile rencinin kendi kurumu ve yurtdnda renim grecei kurum arasnda l anlama (renci, gnderen kurum ve kar kurumun blm ve kurum koordinatrleri) renim Anlamas - Learning Agreement imzalanr.

 • Yksekretim kurumu yurtdnda geirilen renim dnemine tam tannrlk salamakla ykmldr. Bu tannrlk renim Anlamasnn imzalanmas suretiyle yazl olarak teyit edilir.

 • Krediler veya alnan derslerin tannmamas; ancak rencinin dersten baarsz olmas veya tam tannrlk iin gereken artlar salayamamas durumunda sz konusudur.


 • Bu amala rencinin gidecei kurumda grecei derslerin dndnde kendi kurumunda kabul edilmesini garanti altna almak iin koordinatrler (Kurum ve Blm) ve renci tarafndan Akademik Tannma Belgesi imzalanr. Bu aamada blm koordinatr rencinin baarl olduu derslerin tannacan garanti eder.


Hibeler Nasl Belirlenir?

renciler iin belirlenen aylk hibe tutarlar 27 AB lkesinin yaam standartlarna gre drt lke kategorisine ayrlarak belirlenmitir.


renim hareketliliine katlan rencilere demeleri iki taksitte yaplr. renci kar kuruma gitmeden nce ilk deme olarak gitmesi ngrlen sreye gre hesap edilen toplam hibesinin ilk demesi (%80i) verilir. kinci taksit renim dnemi sonunda, renciye verilen katlm belgesinde yer alan kesin gerekleme sresi dikkate alnarak yaplr.


rencinin Dnte Getirmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

 • renim Anlamas (derslerde deiiklik olmas durumda)

 • Yurtdndaki eitim dnemine ilikin not izelgesi (Transkript, Transcript of Records, ToR)

 • Katlm Sertifikas

 • Bu belgelere ek olarak gerekli dier belgeler internet sitemizde mevcuttur.


ERASMUS RENC STAJ HAREKETLL

Faaliyet sresi lisans, yksek lisans ve doktora rencileri iin 3-12 ay; meslek yksekokulu rencileri iin asgari 2 haftadr.

Staj yaplacak bir kurum mevcut olmadan renciler Erasmus staj hareketlilii faaliyetine katlmak zere seilemez.

Staj faaliyetinde renim hareketliliinden farkl olarak, en az 2. snfta olma art aranmaz.

Birinci snf rencilerinin seiminde ilk yaryl sonundaki akademik not ortalamalar dikkate alnr.


 • 2008/2009 akademik yl staj hareketlilii bavurularn deerlendirmede kullanlacak deerlendirme ltleri ve arlkl puanlar unlardr:

  • Akademik basar dzeyi : % 55

  • Dil seviyesi : % 45


 • Katlm Sertifikas:

 • Staj faaliyetinin gerekletirildii kurumdan rencinin stajn balang ve biti sresini teyit eden (imzal ve mhrl) bir Katlm Sertifikas alnr. rencilerin hibeleri bu sertifikada belirtilen tarihler dikkate alnarak hesaplanr.

 • Katlm sertifikasnn kesinlikle stajn gerekletii kurumdan alnmas, arac kurumun kullanlmamas dikkat edilmesi gereken bir husustur.


Tannma

rencinin yurt dnda geirdii staj sresinin kendi kurumu tarafndan tam olarak tannmas gereklidir.

rencinin mfredat program kapsamndaki staj sresinin kendi kurumu tarafndan tam olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanlarak tannmas gereklidir.


LLP/ERASMUS PERSONEL HAREKETLL

 • Personel hareketlilii faaliyeti iki ekilde gereklemektedir:

 • Ders verme hareketlilii

  Staff mobility for teaching assignments (STA)

 • Eitim alma hareketlilii

  Staff mobility for training (STT)


DERS VERME HAREKETLL

EB sahibi yksekretim kurumlarnda alan akademik personelin EB sahibi yksekretim kurumlarnda ders vermesine imkan salayan faaliyet alandr.

Hareketlilik faaliyeti en az 5 saat ders vermek koulu ile en ok 6 haftaya kadar bir sreyi kapsamaktadr.


Ders Verme Hareketliliine Bavurmak in Gereken artlar Nelerdir?

 • Ders verme hareketliliinden faydalanmak iin; akademik personeli kabul eden ve gnderen yksekretim (BA) kurumu arasnda kurumlararas anlama inter-institutional agreement olmas gerekir.

 • Ders verme hareketliliinden faydalanmak isteyen personelin Balkesir niversitesinde tam/yar zamanl olarak istihdam edilen akademik personel olmas gerekir.

 • Her iki kurumdan onayl -imzal ve mhrl- retim programnn (teaching programme) yaplm olmas gerekir.


 • Ders verme hareketlilii kapsamnda alnacak olan tm bavurular ofisimiz tarafndan belirlenen ve internet sayfamzda ilan edilen son bavuru tarihine kadar alnr.

 • 2008-2009 akademik eitim-retim yl iin son bavuru tarihi: 09 0cak 2009

 • Tm bavurular ofisimiz tarafndan kayt altna alnr ve ofisimizde saklanr.


Bavuru Belgeleri Nelerdir?

 • Bavuru Formu

 • Yabanc Dil Belgesi (DS/KPDS/TOEFL)

 • retim Program (ders verilecek niversitenin ders plann ieren ve her iki kurumun yetkilileri tarafndan onaylanm -imzal ve mhrl- belge)

 • Muhtemel ziyaret tarihindeki yaklak seyahat masrafn gsterir belge


Bavurular Nasl Deerlendirilir?

 • Bavuru evraklar Rektrlke "resmi grevlendirme" ile grevlendirilmi bir seim komisyonu tarafndan deerlendirmeye alnacaktr.

 • Daha nce hareketlilik faaliyetlerine katlmam personele, faaliyete dahil olmayan birim/blmlere ve daha nce hareketlilik faaliyetlerinde yer almam veya az sayda yer alm olan lke ve yksekretim kurumlarna ncelik verilir.

 • Bavurularn deerlendirmeye alnabilmesi iin onayl retim programnn bavuru belgeleri arasnda mutlaka yer almas gerekmektedir.

 • Mracaat kabul edilen retim elemanlar nceliklendirilmeksizin listelenecek ve bu konudaki hibenin uygunluu dorultusunda evraklarn tamamlama srasna gre hibelendirilecektir.


Gitmeden nce Hazrlanmas ve Ofisimize Teslim Edilmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Personelimizin gitmeden nce hazrlamas gereken evraklar listesine internet sitemizden ulaabilirsiniz .


Hibeler Nasl Belirlenir?

Ders verme hareketliliinden faydalanan personele Merkez tarafndan belirlenen kurallar erevesinde gnlk/haftalk harcrah ile seyahat gideri demesi yaplr. Uygulama El kitabnda belirtilen kalemler dndaki harcamalar faydalancya aittir.

Ders verme hareketliliinden faydalanan personele verilen hibe katk niteliinde olup; yurtdnda geirilen dneme ilikin masraflarn tamamn karlamaya ynelik deildir.


Ders verme hareketlilii faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan gnlk/haftalk harcrah miktarlar 27 AB yesi lkenin yaam standartlar gz nne alnarak, drt farkl gruba ayrlmtr ve harcrah miktar gidilen lke ile birlikte gidilen sreye gre deimektedir.

Hafta terimi 5 tam i gn anlamna gelmektedir.


 • denecek hibe miktarnn hesaplanmasnda retim programnda belirtilen sre dikkate alnr. Hibenin %80i hareketlilikten nce denir.

 • Kalan hibe demesi ise personelin dnn takiben, retim program ile birlikte kar niversiteden temin edilen katlm sertifikas dikkate alnarak, gerekli tm belgelerin ofise tesliminden sonra yaplr


Dnte Getirilmesi ve Ofisimize Teslim Edilmesi Gereken Bahsi Geen Belgeler Nelerdir?

 • Katlm Belgesi

 • Gidi ve Dn Uu Kartlar (Boarding)

 • Uak Biletinin Asl

 • Seyahat giderlerini gsteren belgeler, faturalar

 • Faaliyet Raporu Formu

 • Son deme Teyidi (Hibe dendiine Dair Dekont)


ETM ALMA HAREKETLLL

EB sahibi yksekretim kurumlarnda alan akademik ve idari personelin yurtdndaki iletmelerde ya da EB sahibi yksekretim kurumlarnda eitim almasna imkan salayan faaliyet alandr.

Hareketlilik faaliyetinin sresi en az 1 en ok 6 hafta olarak belirlenmitir.


 • Eitim alma hareketlilii ile ders verme hareketlilii seme ve deerlendirme sreci ayn olsa da aralarnda baz nemli farkllklar bulunmaktadr!!!


 • Eitim alma hareketlilii yksekretim kurumlar arasnda yaplabilecei gibi yurtdndaki bir iletmeyeynelik olarak da gerekletirilebilir. letmeye gidilmesi durumunda yksekretim kurumu ile iletme arasnda kurumlararas anlama yaplmas zorunlu deildir.

 • Faaliyete katlacak personel kurumda tam/yar zamanl olarak istihdam edilen akademik veya idari personel olmaldr.

 • Hareketlilikten faydalanmak zere eitim hareketlilii sresince yaplacak olan faaliyetlerin plann ieren her iki kurum tarafndan ya da niversite ile iletme tarafndan onayl ve mhrl i plannnn (working plan) yaplm olmas gerekir.


Bu nemli farkllklar dnda eitim alma hareketliliine katlacak akademik/idari personelin bavuru kriterleri, seim ve deerlendirme sreci, gitmeden nce hazrlamas gereken evraklar (belgelerdeki tek farkllk retim program yerine i plannn olmas), dnte getirmesi ve ofisimize teslim edilmesi gereken evraklar, hibelendirme ltleri ders verme hareketlilii ile ayn uygulamaya tabidir.


Seim ile ilgili ayrntl bilgilere ve hareketlilik faaliyetlerimiz ile ilgili 2008-2009 akademik yl takvimlerine web sitemizden ulaabilirsiniz.

KATILIMLARINIZDAN DOLAYI TEEKKUR EDERZ

ULAUM EKB


 • Login