Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne
Download
1 / 24

Skuteczne negocjacje w małej firmie - zalecenia praktyczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Skuteczne negocjacje w małej firmie - zalecenia praktyczne. Katarzyna Rutkowska PBM Poland - Pracownia Badań Marketingowych. Skuteczne negocjacje w małej firmie- studium przypadku. Spis treści. Kilka słów o firmie Po co negocjować? Jak skutecznie negocjować

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Skuteczne negocjacje w małej firmie - zalecenia praktyczne' - xandy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne
Skuteczne negocjacje w małej firmie - zalecenia praktyczne

Katarzyna Rutkowska

PBM Poland - Pracownia Badań MarketingowychSpis treści

 • Kilka słów o firmie

 • Po co negocjować?

 • Jak skutecznie negocjować

 • Zasady negocjacji wykorzystywane w firmie


O firmie

 • Firma PBM Poland- Pracownia Badań Marketingowych powstała w 2009

 • Firmę buduje grupa trzech przyjaciół

 • Realizujemy badania marketingowe i społeczne dla firm oraz instytucji


„Czasy stają się coraz cięższe, dziś trudniej niż kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”


Cechy dobrego negocjatora kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”

 • bezwzględneprzestrzeganiezasadetyki

 • talent do przekonywaniainnych (znajomośćpsychologii)

 • umiejętnośćobserwacjiisłuchaniainnych

 • wiedzafachowa

 • korzystnewarunkizewnętrznenegocjatora, jegouprzejmośćitakt, a takżeznajomośćelementarnychzasadwychowaniaioprawyrozmów.


Jak się przygotować do negocjacji kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”

 • Przewodnik do rozpoznania klienta

 • Tożsamość firmy: Nazwa, adres, telefon, Grupa, filie, agencje, jednostki produkcyjne, wielkość firmy: pozycja na rynku, obrót, jego zmiany; liczba zatrudnionych, marka i jej reputacja, sytuacja finansowa

 • Relacje: Dla kogo i z kim pracuje klient; rejony działania

 • Struktura firmy: kto zarządza, kto decyduje, kto kupuje

 • Interes możliwy do zrobienia: Co, na kiedy, ważność; Czego oczekują od naszej firmy, dlaczego?


Sposób prowadzenia rozmowy z klientem kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”

 • Żadna rozmowa ze stałym czy potencjalnym klientem nie jest rozmową towarzyską i nie może być prowadzona spontanicznie bez przygotowania

 • Celem każdej rozmowy powinno być utrwalenie wierności klienta bądź pozyskanie nowego klienta

 • 3. Klient nie interesuje się kontraktem, produktem czy usługą, lecz spełnieniem swoich oczekiwań.

 • 4. Ważne jest używanie argumentów

 • 5. Trzeba być zrozumiałym, precyzyjnym, rzeczowym


Struktura argumentu kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”


Faza prowadzenia negocjacji kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”


Kluczowe zasady negocjacji wykorzystywane w firmie kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”

 • Oddzielenie problemu od ludzi za nim stojących

 • Koncentrowanie się na zadaniach, a nie na prezentowanych poglądach

 • Szukanie korzyści dla wszystkich stron

 • Stosowanie obiektywnych kryteriów


Wykorzystywany styl negocjacji kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”

 • DOSTOSOWANIE SIĘ

 • istotą dostosowanie się, będącego przeciwieństwem dominacji, jest świadoma rezygnacja z zaspokojenia własnych potrzeb po to, aby realizować interesy drugiej strony i utrzymać z nią dobre stosunki.


Styl kompromisu kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”

 • W powszechnym odczuciu kompromis traktowany jest często jako jedyne, najbardziej sprawiedliwe, a zatem i najlepsze rozwianie konfliktu między stronami

 • „Należy zawsze prowadzić negocjacje tak, aby obie strony wyszły z nich zwycięsko- to ważne dla przyszłości waszych stosunków”. To jedyny rodzaj negocjacji, który się sprawdza.


Techniki manipulacyjne kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”

 • Technika gry w kościpolega na podzieleniu całości oferty na dużą liczbę drobnych elementów. Np. dana oferta sprzedaży może zawierać tylko jedną pozycję w postaci ceny lub może obejmować wiele szczegółowych pozycji z odpowiadającymi im sumami, które łącznie składają się na cenę


Skuteczne zasady negocjacji kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”

Zasada 1

„ nie idź na żadne ustępstwa nie prosząc o nic w zamian”; ważne słowo jeśli…w negocjacjach nie chodzi o dawanie ale o wymianę

Zasada 2

Należy doprowadzić do tego by mieć z klientem jak najwięcej punktów wspólnych, wtedy celem staje się „wypracowanie” jak najlepszych warunków umowy.


Zasada 3 Bądź przygotowany do rozmów kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”

 • Przygotowania lista kontrolna

 • Temat- znać przedmiot negocjacji

 • Twoja firma

 • Firma partnera

 • Osoba partnera

 • Zakresy negocjacyjne

 • Zagadnienia związane z władzą

 • Przygotowanie zespołu

 • Propozycje skubnięć

 • Kreatywne ustępstwa


Zasada 4 Utrzymuj pozytywny klimat rozmów kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”

 • Nieodłączną częścią negocjacji jest konflikt interesów- a czasem także osobowości- miedzy stronami. Oddziel człowieka od problemu. Bądź twardy w przypadku problemów, a łagodny dla ludzi. W przyjaznej atmosferze ludzie chętniej idą na ustępstwa.

 • Najlepszym tematem niezobowiązującej rozmowy jest druga strona. Nie należy jednak naciskać gdy widzi się, ze rozmówca nie chce dać się wciągnąć w rozmowę.


Jak negocjować kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”

 • Zawsze lepiej negocjować twarzą w twarz: jesteś bardziej przekonujący i skuteczny

 • Telefon jako jedyna forma jest zdecydowanie najbardziej niebezpiecznym środkiem łączności podczas negocjacji.

 • Rozmowy telefoniczne są z reguły bardzo krótkie.

 • Osoba odbierająca telefon jest z reguły nieprzygotowana i rozkojarzona.

 • W takich warunkach łatwo przeoczyć coś istotnego lub źle zinterpretować słowa rozmówcy.

 • Nie możesz oddziaływać pozawerbalnie i nie możesz obserwować reakcji drugiej strony.

 • Rozmowom telefonicznym zawsze towarzyszy pośpiech i presja do jak najszybszego porozumienia się.


Zasady dyskusji w negocjacjach kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”

 • • Nieprzerywaniewypowiedzi• Okazywaniezainteresowaniadyskusji• Umożliwieniezabraniagłosukażdemuuczestnikowi• Jasneprzedstawieniepoglądówiargumentacji• Dopuszczenie do krótkiejwymianyzdańmiędzyczęściąuczestników• Przedstawienieróżnychpoglądówiszerokiejargumentacji• Nieodbieganieodtematudyskusji


Umiejętnoś kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”ciprzydatne w czasienegocjacji

 • Staranneprzygotowanie

 • - ustaleniecelównegocjacji- analizasytuacjidwóchstron- opracowaniestrategiipostępowania- ustaleniepotencjalnejstrategiidrugiejstrony- znajomośćproblemów do omówienia- sprawdzeniefaktówiwyjaśnieniewątpliwości; - analizamocnychisłabychstron- ustalenieformynegocjacji


 • 2.Błyskotliwość kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”

 • precyzyjnaanalizaproblemuiszybkieopracowanieoptymalnegorozwiązania- szybkieudzielanieprecyzyjnychodpowiedzi

 • 3. Precyzjawyrażenia

 • - gromadzenieinformacji o naszymstanowisku- ustaleniekolejnościzagadnień- sporządzenienotatek z kluczowymisłowami, którychbędziemyużywać- wyjaśnienieprostymjęzykiemwszystkichzagadnieńpokolei


4. kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”Uważnesłuchanie- okazywaniezainteresowaniatemu, co mówidrugastronaizadawaniepytań w celuzdobyciadodatkowychinformacji

5. Prawidłowaocena- ciągłeanalizowanieprzebiegunegocjacji- wydzielanienajważniejszychzagadnieńnegocjacyjnych

 • 6. Uczciwość - zakładamy, żepodczasnegocjacjiobiestronybędąpostępowałyuczciwie z nieuczciwąfirmąniktniechcenegocjować

 • 7. Perswazja -trafnydobórargumentów- precyzyjne, spójneirzeczoweprzedstawienieargumentów

 • 8. Cierpliwość -unikanieszybkichdecyzjiinienamawianie do tegodrugiejstrony- nieokazywaniepośpiechu


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne1
Skuteczne negocjacje w małej firmie - zalecenia praktyczne kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek firmę, uzyskiwać zyski, wychowywać dzieci, czy rządzić całym krajem . A im cięższe czasy tym rośnie rola i znaczenie dobrych negocjacji”

Katarzyna Rutkowska

PBM Poland - Pracownia Badań Marketingowych


ad