Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne
Download
1 / 24

Skuteczne negocjacje w małej firmie - zalecenia praktyczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Skuteczne negocjacje w małej firmie - zalecenia praktyczne. Katarzyna Rutkowska PBM Poland - Pracownia Badań Marketingowych. Skuteczne negocjacje w małej firmie- studium przypadku. Spis treści. Kilka słów o firmie Po co negocjować? Jak skutecznie negocjować

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Skuteczne negocjacje w małej firmie - zalecenia praktyczne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Skuteczne negocjacje w maej firmie - zalecenia praktyczne

Katarzyna Rutkowska

PBM Poland - Pracownia Bada Marketingowych


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Skuteczne negocjacje w maej firmie- studium przypadku


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Spis treci

 • Kilka sw o firmie

 • Po co negocjowa?

 • Jak skutecznie negocjowa

 • Zasady negocjacji wykorzystywane w firmie


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

O firmie

 • Firma PBM Poland- Pracownia Bada Marketingowych powstaa w 2009

 • Firm buduje grupa trzech przyjaci

 • Realizujemy badania marketingowe i spoeczne dla firm oraz instytucji


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Czasy staj si coraz cisze, dzi trudniej ni kiedykolwiek prowadzi jakkolwiek firm, uzyskiwa zyski, wychowywa dzieci, czy rzdzi caym krajem . A im cisze czasy tym ronie rola i znaczenie dobrych negocjacji


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Cechy dobrego negocjatora

 • bezwzgldneprzestrzeganiezasadetyki

 • talent do przekonywaniainnych (znajomopsychologii)

 • umiejtnoobserwacjiisuchaniainnych

 • wiedzafachowa

 • korzystnewarunkizewntrznenegocjatora, jegouprzejmoitakt, a takeznajomoelementarnychzasadwychowaniaioprawyrozmw.


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Jak si przygotowa do negocjacji

 • Przewodnik do rozpoznania klienta

 • Tosamo firmy: Nazwa, adres, telefon, Grupa, filie, agencje, jednostki produkcyjne, wielko firmy: pozycja na rynku, obrt, jego zmiany; liczba zatrudnionych, marka i jej reputacja, sytuacja finansowa

 • Relacje: Dla kogo i z kim pracuje klient; rejony dziaania

 • Struktura firmy: kto zarzdza, kto decyduje, kto kupuje

 • Interes moliwy do zrobienia: Co, na kiedy, wano; Czego oczekuj od naszej firmy, dlaczego?


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Sposb prowadzenia rozmowy z klientem

 • adna rozmowa ze staym czy potencjalnym klientem nie jest rozmow towarzysk i nie moe by prowadzona spontanicznie bez przygotowania

 • Celem kadej rozmowy powinno by utrwalenie wiernoci klienta bd pozyskanie nowego klienta

 • 3. Klient nie interesuje si kontraktem, produktem czy usug, lecz spenieniem swoich oczekiwa.

 • 4. Wane jest uywanie argumentw

 • 5. Trzeba by zrozumiaym, precyzyjnym, rzeczowym


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Struktura argumentu


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Faza prowadzenia negocjacji


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Kluczowe zasady negocjacji wykorzystywane w firmie

 • Oddzielenie problemu od ludzi za nim stojcych

 • Koncentrowanie si na zadaniach, a nie na prezentowanych pogldach

 • Szukanie korzyci dla wszystkich stron

 • Stosowanie obiektywnych kryteriw


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Wykorzystywany styl negocjacji

 • DOSTOSOWANIE SI

 • istot dostosowanie si, bdcego przeciwiestwem dominacji, jest wiadoma rezygnacja z zaspokojenia wasnych potrzeb po to, aby realizowa interesy drugiej strony i utrzyma z ni dobre stosunki.


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Styl kompromisu

 • W powszechnym odczuciu kompromis traktowany jest czsto jako jedyne, najbardziej sprawiedliwe, a zatem i najlepsze rozwianie konfliktu midzy stronami

 • Naley zawsze prowadzi negocjacje tak, aby obie strony wyszy z nich zwycisko- to wane dla przyszoci waszych stosunkw. To jedyny rodzaj negocjacji, ktry si sprawdza.


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Techniki manipulacyjne

 • Technika gry w kocipolega na podzieleniu caoci oferty na du liczb drobnych elementw. Np. dana oferta sprzeday moe zawiera tylko jedn pozycj w postaci ceny lub moe obejmowa wiele szczegowych pozycji z odpowiadajcymi im sumami, ktre cznie skadaj si na cen


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Skuteczne zasady negocjacji

Zasada 1

nie id na adne ustpstwa nie proszc o nic w zamian; wane sowo jeliw negocjacjach nie chodzi o dawanie ale o wymian

Zasada 2

Naley doprowadzi do tego by mie z klientem jak najwicej punktw wsplnych, wtedy celem staje si wypracowanie jak najlepszych warunkw umowy.


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Zasada 3 Bd przygotowany do rozmw

 • Przygotowania lista kontrolna

 • Temat- zna przedmiot negocjacji

 • Twoja firma

 • Firma partnera

 • Osoba partnera

 • Zakresy negocjacyjne

 • Zagadnienia zwizane z wadz

 • Przygotowanie zespou

 • Propozycje skubni

 • Kreatywne ustpstwa


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Zasada 4 Utrzymuj pozytywny klimat rozmw

 • Nieodczn czci negocjacji jest konflikt interesw- a czasem take osobowoci- miedzy stronami. Oddziel czowieka od problemu. Bd twardy w przypadku problemw, a agodny dla ludzi. W przyjaznej atmosferze ludzie chtniej id na ustpstwa.

 • Najlepszym tematem niezobowizujcej rozmowy jest druga strona. Nie naley jednak naciska gdy widzi si, ze rozmwca nie chce da si wcign w rozmow.


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Jak negocjowa

 • Zawsze lepiej negocjowa twarz w twarz: jeste bardziej przekonujcy i skuteczny

 • Telefon jako jedyna forma jest zdecydowanie najbardziej niebezpiecznym rodkiem cznoci podczas negocjacji.

 • Rozmowy telefoniczne s z reguy bardzo krtkie.

 • Osoba odbierajca telefon jest z reguy nieprzygotowana i rozkojarzona.

 • W takich warunkach atwo przeoczy co istotnego lub le zinterpretowa sowa rozmwcy.

 • Nie moesz oddziaywa pozawerbalnie i nie moesz obserwowa reakcji drugiej strony.

 • Rozmowom telefonicznym zawsze towarzyszy popiech i presja do jak najszybszego porozumienia si.


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Zasady dyskusji w negocjacjach

 • Nieprzerywaniewypowiedzi Okazywaniezainteresowaniadyskusji Umoliwieniezabraniagosukademuuczestnikowi Jasneprzedstawieniepogldwiargumentacji Dopuszczenie do krtkiejwymianyzdamidzyczciuczestnikw Przedstawieniernychpogldwiszerokiejargumentacji Nieodbieganieodtematudyskusji


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

Umiejtnociprzydatne w czasienegocjacji

 • Staranneprzygotowanie

 • - ustaleniecelwnegocjacji- analizasytuacjidwchstron- opracowaniestrategiipostpowania- ustaleniepotencjalnejstrategiidrugiejstrony- znajomoproblemw do omwienia- sprawdzeniefaktwiwyjanieniewtpliwoci; - analizamocnychisabychstron- ustalenieformynegocjacji


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

 • 2.Byskotliwo

 • precyzyjnaanalizaproblemuiszybkieopracowanieoptymalnegorozwizania- szybkieudzielanieprecyzyjnychodpowiedzi

 • 3. Precyzjawyraenia

 • - gromadzenieinformacji o naszymstanowisku- ustaleniekolejnocizagadnie- sporzdzenienotatek z kluczowymisowami, ktrychbdziemyuywa- wyjanienieprostymjzykiemwszystkichzagadniepokolei


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne

4. Uwanesuchanie- okazywaniezainteresowaniatemu, co mwidrugastronaizadawaniepyta w celuzdobyciadodatkowychinformacji

5. Prawidowaocena- cigeanalizowanieprzebiegunegocjacji- wydzielanienajwaniejszychzagadnienegocjacyjnych

 • 6. Uczciwo - zakadamy, epodczasnegocjacjiobiestronybdpostpowayuczciwie z nieuczciwfirmniktniechcenegocjowa

 • 7. Perswazja -trafnydobrargumentw- precyzyjne, spjneirzeczoweprzedstawienieargumentw

 • 8. Cierpliwo -unikanieszybkichdecyzjiinienamawianie do tegodrugiejstrony- nieokazywaniepopiechu


Dzi kuj za uwag

Dzikuj za uwag


Skuteczne negocjacje w ma ej firmie zalecenia praktyczne1

Skuteczne negocjacje w maej firmie - zalecenia praktyczne

Katarzyna Rutkowska

PBM Poland - Pracownia Bada Marketingowych


ad
 • Login