Porovn vac zp sob oce ov n majetku
Download
1 / 21

Porovnávací způsob oceňování majetku - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Porovnávací způsob oceňování majetku. Ing. David Slavata, Ph.D. Oceňování majetku A. Statek movitý a nemovitý. Nemovitost: Pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Pozemek: Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Porovnávací způsob oceňování majetku' - xandy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Porovn vac zp sob oce ov n majetku

Porovnávací způsob oceňování majetku

Ing. David Slavata, Ph.D.

Oceňování majetku A


Statek movit a nemovit
Statek movitý a nemovitý

Nemovitost: Pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.

Pozemek: Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí.

Stavba: Je výsledek stavební činnosti, který lze individualizovat podle druhu a účelu využití.


Porovn vac metoda pou it
Porovnávací metoda použití

 • Homogenní statek

 • Existence trhu

 • Časová aktuálnost


Co ovliv uje hodnotu u v c movit ch
Co ovlivňuje hodnotu u věcí movitých:

 • Výrobní materiál

 • Kvalita provedení

 • Technický stav

 • Opravitelnost

 • Dostupnost náhradních dílů


Co ovliv uje hodnotu u v c nemovit ch
Co ovlivňuje hodnotu u věcí nemovitých:

 • Místo

 • Využitelnost

 • Opotřebení

 • Dopravní dostupnost

 • Velikost stavby (pozemku)

 • Infrastruktura atd.


Princip
Princip

 • Pro použití srovnávací metody musíme mít minimálně 2 nemovitosti (nemovitost A, nemovitost B)

 • U nemovitosti A (nemovitost oceňovaná) neznáme cenu, ale známe její technické a jiné parametry

 • U nemovitosti B (nemovitost srovnávací) známe cenu a známe také její technické a jiné parametry


Metody
Metody

 • Metoda porovnání odbornou rozvahou

 • Metoda zjištění hodnoty pomocí koeficientu prodejnosti

 • Metoda přímého porovnání

 • Metoda nepřímého porovnáníVhodnost a v hodnost vyu it
Vhodnost a výhodnost využití

 • Jednoduchá metoda

 • Nutnost vysoké homogennosti statku

 • Nutnost časové aktuálnosti

 • Např. Bytová jednotka


Metoda zji t n hodnoty pomoc koeficientu prodejnosti
Metoda zjištění hodnoty pomocí koeficientu prodejnosti

PH = Cc x Kp

Kp = (1/n x SUM Cpi) / (1/ x SUM Cci)


Nev hoda metody
Nevýhoda metody

 • Kombinace s nákladovou metodou

 • Nutnost zjištění věcné hodnoty


Metoda p m ho porovn n
Metoda přímého porovnání

 • Přímým přičítáním nebo odečítáním částky formou přirážek nebo srážek podle odlišnosti jednotlivých položek

 • Pomocí koeficientů odlišnosti na základě jejich multiplikačního efektu


Metoda p m ho p i t n nebo ode t n
Metoda přímého přičítání nebo odečítání

PH2a = [(CA +/- sum PSAi) x V1 + (CB +/-sumPSBi) x V2 +….+(CX +/- sum PSXi) x Vz] / V1 + V2+ … + Vz


Pomoc koeficientu odli nosti
Pomocí koeficientu odlišnosti

PH2b = sum ITCsi / n

ITCSi = TCsi / Isi

Isi = k1 x k2 x k3 x…..x kn


Postup
Postup

 • Získáme dostatečný soubor srovnávacích nemovitostí s obdobnými parametry jako nemovitosti oceňované

 • Ceny srovnávacích nemovitostí pokud neznáme skutečně realizované ceny násobíme korekčním koeficientem

 • Jednotlivým hodnotícím znakům přiřadíme koeficienty k

 • Součinem koeficientů získáme index odlišnosti I pro každou srovnávací nemovitost

 • Hodnotu srovnávací nemovitosti vydělíme indexem odlišnosti

 • Průměr upravených cen o index odlišnosti nám dává tržní hodnotu oceňované nemovitosti


Metoda nep m ho porovn n
Metoda nepřímého porovnání

 • Data o srovnávacích nemovitostech transformujeme do jedné průměrné nemovitosti

 • Následně srovnáváme oceňovanou nemovitost pouze s jednou průměrnou nemovitostí


Metody nep m ho porovn n
Metody nepřímého porovnání

 • Přímým přičítáním nebo odečítáním přirážek a srážek

 • Pomocí koeficientů odlišnosti


Pomoc koeficientu odli nosti1
Pomocí koeficientu odlišnosti

PH3 = JTC0 x Vým0

JTC0 = SJTC x I0

I0 = k10 x k20 x …xkn0

SJTC = sum IJTCsi / n

IJTCsi = JTCsi / Isi

ISi = k1 x k2 x … x kn


Postup1
Postup

 • Získáme dostatečný soubor srovnávacích nemovitostí s obdobnými parametry jako nemovitosti oceňované a převedeme je na jednotkovou cenu

 • Zvolíme si parametry průměrné nemovitosti

 • Jednotkové ceny srovnávacích nemovitostí pokud neznáme skutečně realizované ceny násobíme korekčním koeficientem

 • Jednotlivým hodnotícím znakům přiřadíme koeficienty k

 • Součinem koeficientů získáme index odlišnosti I pro každou srovnávací nemovitost

 • Hodnotu srovnávací nemovitosti vydělíme indexem odlišnosti

 • Průměr upravených jednotkových cen o index odlišnosti nám dává tržní hodnotu průměrné nemovitosti

 • Určíme koeficienty odlišnosti pro oceňovanou nemovitost

 • Součinem koeficientů odlišnosti pro oceňovanou nemovitost určíme index odlišnosti

 • Součinem indexu odlišnosti s jednotkovou cenou průměrné nemovitosti dostaneme tržní jednotkovou hodnotu oceňované nemovitosti

 • Vynásobením tržní jednotkové hodnoty nemovitosti a výměry oceňované nemovitosti dostaneme tržní hodnotu oceňované nemovitosti


Datb ze zdroje informac
Datbáze – zdroje informací

 • Kupní smlouvy

 • Údaje finančních úřadů

 • Údaje realitních kanceláří

 • Databáze jednotlivých znalců a odhadců

 • Inzercead