INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Download
1 / 5

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ. INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ' - xander-hebert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Indywidualizacja pracy z uczniem
INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Do kogo adresowana jest indywidualizacja: proponowane sposoby postępowania dotyczą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, każdego dziecka, które potrzebuje pomocy, w tym, w szczególności:

 • szczególnie uzdolnionego;

 • niepełnosprawnego;

 • z chorobą przewlekłą;

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

 • Z zaburzeniami komunikacji językowej;

 • będącego w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;

 • mającego trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych;

 • mającego trudnościw nawiązywaniu relacji interpersonalnych;

 • innych potrzeb dziecka.


Indywidualizacja pracy z uczniem1
INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Co oznacza orientacja na potrzeby ucznia:

 • zapewnienie uczniowi wsparcia i zindywidualizowanej pomocy, w zależności od dokonanego na poziomie szkoły rozpoznania, zarówno trudności w uczeniu się, jak i uzdolnień dziecka

 • udzielenie potrzebnego wsparcia i pomoc psychologiczno - pedagogicznąjak najbliżej dziecka/ucznia, tj. w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej

 • diagnozę w poradni psychologiczno – pedagogicznej, jeśli udzielone na poziomie przedszkola/szkoły wsparcie okaże się niewystarczające


Indywidualizacja pracy z uczniem2
INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Nauczyciel:

  • jest inicjatorem działań wspierających wobec ucznia

  • indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych

  • wspiera ucznia w osiąganiu jak najlepszych efektów edukacyjnych, z uwzględnieniem jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych


Indywidualizacja pracy z uczniem3
INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Zespołowa praca nauczycieli w szkole:

 • określanie form i sposobów udzielania uczniowi wsparcia, w tym planowanie działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, odpowiednio do dokonanego rozpoznania

 • określanie form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

 • dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej temu uczniowi, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć,


ad