Undgå smitte Forebyg stikuheld - PowerPoint PPT Presentation

Undgå smitte
Download
1 / 13

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Undgå smitte Forebyg stikuheld. De vigtigste emner. Undgå smitte - forebyg stikuheld. Hyppighed af stikuheld Risiko for smitte Årsager til stikuheld Forebyggelse af stikuheld Når uheldet er sket. www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Undgå smitte Forebyg stikuheld

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Undg smitte forebyg stikuheld

Undgå smitte

Forebyg stikuheld


De vigtigste emner

De vigtigste emner

Undgå smitte - forebyg stikuheld

 • Hyppighed af stikuheld

 • Risiko for smitte

 • Årsager til stikuheld

 • Forebyggelse af stikuheld

 • Når uheldet er sket

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Resultater fra forskellige sp rgeskemaunders gelser

Resultater fra forskellige spørgeskemaundersøgelser*

Hyppighed af stikuheld

Antal stikuheld pr. person om året

 • Sygehusansatte læger 3,00

 • Praktiserende læger0,66

 • Bioanalytikere 0,24

 • Sygeplejersker 0,16

 • Medicinstuderende 1,05

*Nelsing et al 1997, n= 6005; Søndergaard et al 1997, n = 125;

Kaczan et al 1994, n = 50; Kaczan et al 1994, n = 525

Jepsen et al. 2003, n = 406

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Uheld behandlet p glostrup skadestue

Uheld behandlet på Glostrup skadestue

Hyppighed af stikuheld

 • Jordemødre 0,11

 • Læger0,09

 • Bioanalytikere0,08

 • Sygeplejersker0,07

 • Sygehjælpere 0,03

 • Portører0,02

 • Hospitalsmedhjælpere0,02

  Både stikuheld (93%) og uheld med blod på slimhinder, i øjne eller hud med sår eller rifter (7 %).

Antal stikuheld pr. person om året

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Risiko for smitte ved stikuheld ved uds ttelse for blod som med sikkerhed er inficeret

Risiko for smitte ved stikuheld Ved udsættelse for blod, som med sikkerhed er inficeret

Risiko for smitte

 • Hiv0,3 %

 • Hepatitis B 6 - 30 %

 • Hepatitis C2 %

Risikoen for smitte med hiv efter udsættelse i øjne, slimhinder, åbne sår og rifter er i gennemsnit under 0,1 %

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Instrumenter der ofte sker stikuheld p

Instrumenter der ofte sker stikuheld på

Årsager til stikuheld

Suturnåle

Skalpeller

Injektionskanyler

Stiletter fra Venflons

Kanyler til blodudtagning

A-punkturkanyler

Lancetter

Knoglesplinter - ved ortopædkirurgi

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Der er ofte flere medvirkende rsager

Der er ofte flere medvirkende årsager

Årsager til stikuheld

 • Uopmærksomhed

 • Påsætning af hætte på kanylen

 • Opsamling af brugte instrumenter som er efterladt

 • Adskillelse af instrumenter

 • Stik under kassering i kanylespand

 • Stik på instrumenter som midlertidigt er lagt til side

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Typiske rsager

Typiske årsager

Årsager til stikuheld

 • Urolige patienter

 • Akutte procedurer

 • Manglende erfaring

  Især under operative indgreb og suturering:

 • Ringe plads og oversigt i operationsfeltet

 • Brug af fingre fremfor instrumenter

 • Stik forårsaget af kollega

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Sikre arbejdsrutiner f r proceduren

Sikre arbejdsrutiner før proceduren

Sikre arbejdsrutiner

 • Placer kanyleboksen umiddelbart ved siden af patienten. Check at der er plads i den.

 • Hav alt hvad du skal bruge klar og inden for rækkevidde.

 • Vær fortrolig med proceduren - nyansatte introduceres grundigt.

 • Overhold de procedurerelaterede retninglinier:Brug konsekvent handsker, maske og øjenskærm, hvis der er relevant risiko for blodsprøjt - uanset hvem patienten er.

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Under proceduren generelt

Under proceduren generelt

Sikre arbejdsrutiner

 • Koncentrér dig!

 • Få assistance til urolige patienter

 • Informer patienten både før og under proceduren

 • Sørg for god kommunikation når flere arbejder sammen

 • Hold altid hænderne bag nålespidsen

 • Anvend sikkerhedsinstrumenter hvis muligt

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Under proceduren is r kirurgi

Under proceduren - især kirurgi

Sikre arbejdsrutiner

 • Så få hænder ad gangen som muligt i operationsfeltet.

 • Brug altid instrumenter fremfor fingre hvor det kan lade sig gøre.

 • Brug stumpe instrumenter hvis muligt.

 • Vær varsom med blind palpation i operationsfeltet, når der er instrumenter eller knoglefragmenter i feltet.

 • Undgå direkte overrækning af skarpe instrumenter. Opret neutrale- eller sikre zoner.

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Efter proceduren

Efter proceduren

Sikre arbejdsrutiner

 • Sæt ALDRIG hætten på kanylen efter brug

 • Engangsinstrumenter skal altid direkte fra patient til kanyleboks UDEN mellemstationer.

 • Undgå så vidt mulig at adskille instrumenter før kassering . Hvis det er nødvendigt så undlad at gøre det med fingrene.

 • RYD OP

 • Tabte instrumenter samles op med pincet, tang eller lignende.

 • Pres aldrig affaldsposer sammen med hænderne

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Procedure n r uheldet er sket

Procedure når uheldet er sket

Når uheldet er sket

1. Vask læsionen med vand og sæbe. Pensl to gange med hospitalssprit. Ved udsættelse i sår, rifter, øjne eller slimhinder: Skyl grundigt.

2. Opsøg læge med henblik på:

- Risikovurdering og eventuel forebyggende behandling mod hiv-smitte (PEP), ved udsættelser for sikkert hiv-smittet blod. PEP skal gives hurtigst muligt og senest 24 timer efter uheldet.

- Blodprøver for hiv og hepatitis

- Eventuelt vaccination mod hepatitis B

3. Test eventuelt patienten for hiv og hepatitis

4. Anmeld uheldet til arbejdsmiljørepræsentanten

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


 • Login