Undgå smitte
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Undgå smitte Forebyg stikuheld PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Undgå smitte Forebyg stikuheld. De vigtigste emner. Undgå smitte - forebyg stikuheld. Hyppighed af stikuheld Risiko for smitte Årsager til stikuheld Forebyggelse af stikuheld Når uheldet er sket. www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse.

Download Presentation

Undgå smitte Forebyg stikuheld

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Undgå smitte

Forebyg stikuheld


De vigtigste emner

Undgå smitte - forebyg stikuheld

 • Hyppighed af stikuheld

 • Risiko for smitte

 • Årsager til stikuheld

 • Forebyggelse af stikuheld

 • Når uheldet er sket

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Resultater fra forskellige spørgeskemaundersøgelser*

Hyppighed af stikuheld

Antal stikuheld pr. person om året

 • Sygehusansatte læger 3,00

 • Praktiserende læger0,66

 • Bioanalytikere 0,24

 • Sygeplejersker 0,16

 • Medicinstuderende 1,05

*Nelsing et al 1997, n= 6005; Søndergaard et al 1997, n = 125;

Kaczan et al 1994, n = 50; Kaczan et al 1994, n = 525

Jepsen et al. 2003, n = 406

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Uheld behandlet på Glostrup skadestue

Hyppighed af stikuheld

 • Jordemødre 0,11

 • Læger0,09

 • Bioanalytikere0,08

 • Sygeplejersker0,07

 • Sygehjælpere 0,03

 • Portører0,02

 • Hospitalsmedhjælpere0,02

  Både stikuheld (93%) og uheld med blod på slimhinder, i øjne eller hud med sår eller rifter (7 %).

Antal stikuheld pr. person om året

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Risiko for smitte ved stikuheld Ved udsættelse for blod, som med sikkerhed er inficeret

Risiko for smitte

 • Hiv0,3 %

 • Hepatitis B 6 - 30 %

 • Hepatitis C2 %

Risikoen for smitte med hiv efter udsættelse i øjne, slimhinder, åbne sår og rifter er i gennemsnit under 0,1 %

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Instrumenter der ofte sker stikuheld på

Årsager til stikuheld

Suturnåle

Skalpeller

Injektionskanyler

Stiletter fra Venflons

Kanyler til blodudtagning

A-punkturkanyler

Lancetter

Knoglesplinter - ved ortopædkirurgi

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Der er ofte flere medvirkende årsager

Årsager til stikuheld

 • Uopmærksomhed

 • Påsætning af hætte på kanylen

 • Opsamling af brugte instrumenter som er efterladt

 • Adskillelse af instrumenter

 • Stik under kassering i kanylespand

 • Stik på instrumenter som midlertidigt er lagt til side

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Typiske årsager

Årsager til stikuheld

 • Urolige patienter

 • Akutte procedurer

 • Manglende erfaring

  Især under operative indgreb og suturering:

 • Ringe plads og oversigt i operationsfeltet

 • Brug af fingre fremfor instrumenter

 • Stik forårsaget af kollega

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Sikre arbejdsrutiner før proceduren

Sikre arbejdsrutiner

 • Placer kanyleboksen umiddelbart ved siden af patienten. Check at der er plads i den.

 • Hav alt hvad du skal bruge klar og inden for rækkevidde.

 • Vær fortrolig med proceduren - nyansatte introduceres grundigt.

 • Overhold de procedurerelaterede retninglinier:Brug konsekvent handsker, maske og øjenskærm, hvis der er relevant risiko for blodsprøjt - uanset hvem patienten er.

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Under proceduren generelt

Sikre arbejdsrutiner

 • Koncentrér dig!

 • Få assistance til urolige patienter

 • Informer patienten både før og under proceduren

 • Sørg for god kommunikation når flere arbejder sammen

 • Hold altid hænderne bag nålespidsen

 • Anvend sikkerhedsinstrumenter hvis muligt

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Under proceduren - især kirurgi

Sikre arbejdsrutiner

 • Så få hænder ad gangen som muligt i operationsfeltet.

 • Brug altid instrumenter fremfor fingre hvor det kan lade sig gøre.

 • Brug stumpe instrumenter hvis muligt.

 • Vær varsom med blind palpation i operationsfeltet, når der er instrumenter eller knoglefragmenter i feltet.

 • Undgå direkte overrækning af skarpe instrumenter. Opret neutrale- eller sikre zoner.

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Efter proceduren

Sikre arbejdsrutiner

 • Sæt ALDRIG hætten på kanylen efter brug

 • Engangsinstrumenter skal altid direkte fra patient til kanyleboks UDEN mellemstationer.

 • Undgå så vidt mulig at adskille instrumenter før kassering . Hvis det er nødvendigt så undlad at gøre det med fingrene.

 • RYD OP

 • Tabte instrumenter samles op med pincet, tang eller lignende.

 • Pres aldrig affaldsposer sammen med hænderne

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Procedure når uheldet er sket

Når uheldet er sket

1. Vask læsionen med vand og sæbe. Pensl to gange med hospitalssprit. Ved udsættelse i sår, rifter, øjne eller slimhinder: Skyl grundigt.

2. Opsøg læge med henblik på:

- Risikovurdering og eventuel forebyggende behandling mod hiv-smitte (PEP), ved udsættelser for sikkert hiv-smittet blod. PEP skal gives hurtigst muligt og senest 24 timer efter uheldet.

- Blodprøver for hiv og hepatitis

- Eventuelt vaccination mod hepatitis B

3. Test eventuelt patienten for hiv og hepatitis

4. Anmeld uheldet til arbejdsmiljørepræsentanten

www.stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


 • Login