ผู้วิจัย - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 11

  • 232 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอน MIAP ของครู. ผู้วิจัย. ผู้วิจัย. ชื่อผู้วิจัย : นายเมธัส คำจาด ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ สถานศึกษาที่ ติดต่อ :

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ผู้วิจัย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5974201

MIAP

:

:

:

:

E-Mail: MEITAT.KH@SBACNON.AC.TH

: 0-86525-1970

: 2556

:


5974201

MIAP

( : ,2550)


5974201

MIAP

CIPPA Model ( : ,2550)


5974201

MIAP

MIAP 4

M = Motivation

I = Information

A = Application

P = Progress

MIAP


5974201

MIAP

MIAP (Focus Group) MIAP 25 MIAP MIAP 25 MIAP


5974201

MIAP

MIAP MIAP MIAP MIAP


5974201

MIAP

1. MIAP

2. MIAP

3. MIAP


5974201

MIAP

MIAP 1) MIAP, 2) , 3) , 4) , 5), 6) MIAP


5974201

MIAP

2556 109

3

1 (Check list)

2 MIAP

3 (Open Ended)


5974201

MIAP

( = 3.04, = .691) M , A P


Adult

MIAP

Adult

MIAP


  • Login