Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Pulmoner Şarapnel Embolisi - PowerPoint PPT Presentation

Ate li silah yaralanmas sonras geli en pulmoner arapnel embolisi
Download
1 / 15

 • 214 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Pulmoner Şarapnel Embolisi. Kılıçkaya O, Ütüklerli U, Balta AZ, Yıldız BD, Demirel T, Temizkan AK. Olgu Sunumu. Dr. Oğuz KILIÇKAYA Şırnak Asker Hastanesi. Giriş. Vietnam savaşında *. 7500 olgu. 22 olgu. 4 olgu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Pulmoner Şarapnel Embolisi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ate li silah yaralanmas sonras geli en pulmoner arapnel embolisi

Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Pulmoner Şarapnel Embolisi

Kılıçkaya O, Ütüklerli U, Balta AZ, Yıldız BD, Demirel T, Temizkan AK

Olgu Sunumu

Dr. Oğuz KILIÇKAYA

Şırnak Asker Hastanesi


Ate li silah yaralanmas sonras geli en pulmoner arapnel embolisi

Giriş

Vietnam savaşında *

7500 olgu

22 olgu

4 olgu

* Rich NM, et al: Missile emboli. J Trauma 1978; 18:236-23


Ate li silah yaralanmas sonras geli en pulmoner arapnel embolisi

Olgu

21 yaş

ASY


Ate li silah yaralanmas sonras geli en pulmoner arapnel embolisi

Olgu

Şarapnel

Tatuaj

Arka aksiller hat

CI


Ate li silah yaralanmas sonras geli en pulmoner arapnel embolisi

Olgu

Sağ

Sol

Sağ

Sol

Giriş deliği

Soliter şarapnel

(0.6 x 0.8 cm)


Ate li silah yaralanmas sonras geli en pulmoner arapnel embolisi

Olgu

Laparotomi bulguları

 • Sağ retroperitondahematom

 • Çekum yaralanması

 • Sağ renal kortekste zedelenme


Ate li silah yaralanmas sonras geli en pulmoner arapnel embolisi

Olgu

Pulmoner BT anjiografi

Sol pulmoner arterin alt lob linguler dalı


Ate li silah yaralanmas sonras geli en pulmoner arapnel embolisi

Olgu

Takip ve Tedavi

Asemptomatik hasta

Konservatif yaklaşım


Tart ma

Tartışma

Semptomatoloji

 • Hastaların çoğu asemptomatiktir.*

 • Semptomatik olgularda : **

 • Göğüs ağrısı

 • Hemoptizi

 • Dispne

 • Hipotansiyon

 • Emboli sonrası görülebilecek komplikasyonlar :

 • Pulmonerenfarkt

 • Arter duvarında erezyon

 • Tromboz oluşumu

 • Lokal hemoraji

* Bernini CO, et al: Surg Gynecol Obstet 1983; 156:615-619

** John LC, et al: Thorac Cardiovasc Surg 1991 ;39:386-388


Tart ma1

Tartışma

Tanısal incelemeler

 • Direk grafiler

 • Bilgisayarlı tomografi

 • Transtorasik ekokardiyografi (TTE)

 • Transözefagiyal ekokardiyografi (TEE)

 • Pulmoneranjiografi


Tart ma2

Tartışma

Tedavi

Konservatif yaklaşımlarla izlem

Asemptomatik

Emboliye neden olan nesnenin çıkarılması

Semptomatik

Girişimsel yöntemler

Cerrahi yöntemler


Tart ma3

Tartışma


Tart ma4

Tartışma

Cismin yer değiştirmesi

Vücudun pozisyonu

Kan akımı

Göğüs hareketi

Yer çekimi etkisi

14 yıl sonra

ThoracCardiovascSurg 1991 ;39:386-388

Bullet pulmonary embolus and the role ofsurgery

John LC, Edmund SJ


Ate li silah yaralanmas sonras geli en pulmoner arapnel embolisi

Sonuç

Anlaşılması güç bir trase

Çıkış deliği yok

Mermi veya şarapnel embolisi


Ate li silah yaralanmas sonras geli en pulmoner arapnel embolisi1

Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Pulmoner Şarapnel Embolisi

Kılıçkaya O, Ütüklerli U, Balta AZ, Yıldız BD, Demirel T, Temizkan AK

Olgu Sunumu

…! İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM !...

Dr. Oğuz KILIÇKAYA

Şırnak Asker Hastanesi


 • Login