بنام خدا
Download
1 / 73

توسعه مدل يكپارچه ريسك پروژه ها - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

بنام خدا. توسعه مدل يكپارچه ريسك پروژه ها. استاد راهنما: پروفسور سيد محمد سيد حسيني. ارائه دهنده: محمد علي هاتفي. بخش اول. گزارش مقالات تهيه شده تحت رساله. شامل: دو مقاله پذيرفته شده ISI دو مقاله پذيرفته شده علمي پژوهشي دو مقاله ارائه شده در كنفرانس بين المللي داخل كشور

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' توسعه مدل يكپارچه ريسك پروژه ها' - wyome


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

بنام خدا

توسعه مدل يكپارچه ريسك پروژه ها

استاد راهنما: پروفسور سيد محمد سيد حسيني

ارائه دهنده: محمد علي هاتفي


بخش اول

گزارش مقالات تهيه شده تحت رساله

شامل:

دو مقاله پذيرفته شده ISI

دو مقاله پذيرفته شده علمي پژوهشي

دو مقاله ارائه شده در كنفرانس بين المللي داخل كشور

دو مقاله ارائه شده در كنفرانس بين المللي خارج از كشور

سه مقاله در مراحل داوري


مقاله 1

عنوان:

مروري بر اصول و چالش هاي فرآيند مديريت ريسك پروژه

 • وضعيت:

 • در دومين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه (ايران، تهران، 1385) به صورت پوستري ارائه شد.


مقاله 2

عنوان:

A GAP ANALYSIS ON THE PROJECT RISK MANAGEMENT PROCESSES

 • وضعيت:

 • براي چاپ در ژورنال KJSE (ISI) پذيرفته شده است.

  KJSE: Kuwait Journal of Science and Engineering

 • در كنفرانس IABE (ايالات متحده، لاس وگاس، 2007) ارائه شد و در ژورنال كنفرانس (RBR) نيز چاپ گرديد.

  IABE: International Academy of Business and Economics

  RBR: Review of Business Researches


مقاله 3

عنوان:

RISK RESPONSE ACTIONS SELECTION

 • وضعيت:

 • براي چاپ در ژورنال IJAMT (علمي پژوهشي) پذيرفته شده است.

 • IJAMT: International Journal of Applied Management and Technology


مقاله 4

عنوان:

A COMPARATIVE REVIEW ON THE TOOLS & TECHNIQUES FOR ASSESSMENT & SELECTION OF THE PROJECT RISK RESPONSE ACTIONS (RRA)

 • وضعيت:

 • براي ژورنال PMJ (علمي پژوهشي) ارسال شده است و در مراحل داوري مي باشد. طبق نظرات داوران، پس از انجام اصلاحات قابل چاپ مي باشد.

  PMJ: Project Management Journal


مقاله 5

عنوان:

بررسي مقايسه اي روشهاي كنترل و پايش ريسك پروژه ها

 • وضعيت:

 • در سومين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه (ايران، تهران، 1386) ارائه شد و در كتاب كنفرانس، چاپ گرديد.


مقاله 6

عنوان:

TWO-POLAR CONCEPT OF PROJECT RISK MANAGEMENT (TPCRM)

 • وضعيت:

 • در كنفرانس ICMI (چين، شانگهاي، 2007) به صورت شفاهي ارائه شد و در كتاب كنفرانس چاپ گرديد.

 • ICMI: International Conference on Management Innovation

 • براي چاپ در كتاب مقابل، در نظر گرفته شده است.

  New Frontiers on Risk Management,

  Edited by Dash Wu & David Olson, Springer Verlag

 • براي ارائه شفاهي در كنفرانس IABD (ايالات متحده، هوستون، 2008) و چاپ در كتاب كنفرانس،پذيرفته شده است.

 • IABE: International Academy of Business Disciplines


مقاله 7

عنوان:

ارائه يك مساله جديد با عنوان مساله مجاورت مصرف كنندگان و روشي ابتكاري براي حل آن، به همراه تشريح كاربرد مساله براي رتبه بندي ريسك هاي پروژه

 • وضعيت:

 • براي چاپ در مجله علمي و مهندسي دانشگاه علم و صنعت (علمي پژوهشي) پذيرفته شده است.


مقاله 8

عنوان:

AN ANALYTICAL INTEGRATED METHODOLOGY TO ESTIMATE THE EXPECTED IMPACTS OF PROJECT RISKS

 • وضعيت:

 • براي ارائه شفاهي در كنفرانس IABE (ايالات متحده، لاس وگاس، 2007) پذيرفته شد.

 • IABE: International Academy of Business and Economics


مقاله 9

عنوان:

AN INTEGRATED DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) FOR PROJECT RISK RESPONSE PLANNING

 • وضعيت:

 • براي چاپ در ژورنال KJSE (ISI) پذيرفته شده است.

  KJSE: Kuwait Journal of Science and Engineering


مقاله 10

عنوان:

AN INTEGRATED METHODOLOGY FOR ASSESSMENT AND SELECTION OF THE PROJECT RISK RESPONSE ACTIONS

 • وضعيت:

 • براي ژورنال Risk Analysis (ISI) ارسال شده است و در مراحل داوري مي باشد. طبق نظرات داوران، پس از انجام اصلاحات قابل پذيرش مي باشد.


مقاله 11

عنوان:

مدل CMST- تحليل نقش عناصر انساني در پياده سازي فرآيند مديريت ريسك

 • وضعيت:

 • براي مجله علمي و پژوهشي شريف (علمي پژوهشي) ارسال شده و در مراحل داوري مي باشد.


بخش دوم

مرور ادبيات موضوع

شامل:

مرور فرايندهاي مديريت ريسك و توسعه مدل مفهومي يك فرايند موفق

شناسايي حوزه هاي بالقوه جهت كار تحقيقاتي در حوزه مديريت ريسك پروژه

مروري بر تكنيك هاي پاسخگويي به ريسك هاي پروژه


شناسايي زمينه هاي بالقوه كار تحقيقاتي در حوزه مديريت ريسك پروژه

مطالعه مراجع مديريت ريسك، از ديدگاه موفقيتفرايند مديريت ريسك

مطالعه اغلب فرايند هاي موجود مديريت ريسك كه در حوزه هاي مختلف توسعه يافته اند، با تكيه بر فرايند هاي موجود براي حوزه مديريت ريسك پروژه

استخراج و پردازش CSF هاي فرايند مديريت ريسك

تجزيه و تحليل فاصله بين فرايند هاي موجود مديريت ريسك و مدل مفهومي فرايند موفق مديريت ريسك

طراحي يك مدل مفهومي براي موفقيت فرايند مديريت ريسك

تمهيد و شفاف سازي حوزه هاي بالقوه براي تحقيقات آتي در حوزه مديريت ريسك، خصوصاً مديريت ريسك پروژه

CSF: Critical Success Factor


زمينه هاي بالقوه كار تحقيقاتي درحوزه مديريت ريسك پروژه

دوازده حوزه بالقوه جهت انجام كار تحقيقاتي در حوزه مديريت ريسك پروژه :


ابزارها و تكنيك هاي پاسخگويي به ريسك

 • شاخص ها

 • ابزارهاي نموداري و كلاسه بندي

 • استفاده از مفهوم مرز موثر (Efficient frontier)

 • روش هاي مبتني بر WBS پروژه


بعد از اقدام ريسك ( ارزش انتظاري ريسك)- قبل از اقدام ( ارزش انتظاري ريسك)

RRL =

هزينه اقدام كنترلي ريسك

نمونه اي از شاخص ها

اهرم كاهش ريسك (Risk Reduction Leverage):


احتمال ريسك

انتقال

حذف

كاهش

پذيرش

اثر

نمونه اي از ابزارهاي كلاسه بندي

ماتريس احتمال و اثر ريسك (Probability-Impact matrix):


سطح ريسك ريسك

فضاي جواب

B

D

C

A

هزينه اجراي اقدام پاسخ

استفاده از مفهوم مرز موثر

پيشنهاد Chapman و Ward‌ - مفهوم كارايي ريسك (Risk efficiency)


هزينه ريسك

كمينه هزينه كل

هزينه اجراي اقدامات پاسخگويي

هزينه ناشي از وقوع ريسك ها

سطح منابع مورد نياز

سطح بهينه منابع براي اجراي اقدامات پاسخگويي

رويكرد مدل Ben و Raz


نتايج حاصل از مطالعه ابزارها و تكنيك هاي پاسخگويي به ريسك

 • شاخص ها صرفاً مي توانند به عنوان روش هاي سرانگشتي و سريع ،مورد استفاده قرار گيرند.

 • تكنيك هاي كلاسه بندي به تحليگر ريسك صرفاً حدود تقريبي اقدام پاسخ را پيشنهاد مي دهد.

 • در رويكرد استفاده از مفهوم مرز موثر كار Chapman و Ward، در حد يك ايده مطرح شده است و براي چگونگي تشكيل مرز و انتخاب اقدام كارا، روشي محاسباتي ارائه نشده است. در كار Haimes، كار Kujawski و كار Klein نيز مرز موثر تشكيل مي شود ولي در خصوص روش انتخاب مجموعه اقدامات نهايي بحثي نمي شود.

 • در رويكرد هاي مبتني بر WBS‌پروژه، مدل SCERT بر شناسايي پاسخ ها متمركز مي شود و فاقد تكنيك محاسباتي براي ارزيابي و انتخاب پاسخ ها مي باشد. كار Klein و همكاران نيز فاقد تكنيك خاصي مي باشد و صرفاً براي خلاصه سازي مدل SCERT ارائه شده است. شايد بتوان گفت كامل ترين مدل موجود در زمينه ارزيابي و انتخاب پاسخ ها، كار Ben و Raz‌ مي باشد كه آن هم صرفاً به موثر بودن هزينه اي (Cost-effectiveness) پاسخ ها توجه مي كند.


تايج حاصل از مطالعه ابزارها و تكنيك هاي پاسخگويي به ريسك

 • تكنيكي براي انتخاب پاسخ ها با در نظز گيري هر سه عنصر كليدي پروژه وجود ندارد.

 • يكپارچگي تكنيك هاي موجود، صرفاً در شناسايي ريسك ها بر اساس WBS پروژه مي باشد و در فاز هاي آناليزي به اجزاي پروژه، توجهي نمي شود.

 • تكنيك هاي موجود، هر كدام به يكي دو مورد از مشخصه هاي ريسك و پاسخ، پرداخته اند. در واقع، مدلي كه مشخصه هاي متعددي از ريسك و پاسخ را در رويكرد خود لحاظ كند، وجود ندارد.


بخش سوم تكنيك هاي پاسخگويي به ريسك

هدف و محدوده تحقيق


فرايند مديريت ريسك تكنيك هاي پاسخگويي به ريسك

تصميم گيري در خصوص فعاليت هاي مختلفي كه در طي دور بعدي فرايند بايد انجام گيرند

شناسايي ريسك ها

برنامه ريزي

شناسايي

فرايند

مديريت ريسك

پايش و كنترل

اجراي اقدامات منتخب براي پاسخگويي به ريسك ها و پايش و كنترل

آناليز

تجزيه و تحليل ريسك هاي شناسايي شده

پاسخگويي

تعيين اقداماتي كه بايد براي پاسخگويي به ريسك ها، اجرا گردند


پيوستگي و تكرار در فرايند مديريت ريسك پروژه

پروژه

شروع پروژه

پايان پروژه

فرايند مديريت ريسك پروژه


هدف تحقيق ريسك پروژه

هدف رساله عبارتست از:

طراحي مدلي يكپارچه براي برنامه ريزي پاسخگويي به ريسك هاي پروژه

Project Risk Response Planning (PRRP)


كاربرد مدل ريسك پروژهPRRP در قالب يك فرايند كامل مديريت ريسك

در طراحيمدلPRRP ، عملاً سه فاز مهم يك فرايند متعارف مديريت ريسكشامل شناسايي ريسك ها، آناليز ريسك و پاسخگويي به ريسك، لحاظ خواهند شد؛ بنابراين مطابق شكل ذيل با در نظر گرفتن دو فاز ديگر، يعني برنامه ريزي فرايند و اجراي پاسخ ها به همراه پايش و كنترل ريسك ها، مي توان اين مدل را در قالب يك فرايندكامل، در نظر گرفت.


برنامه ريزي فرايند ريسك پروژه

مدل PRRP

اجراي پاسخ هاي برنامه ريزي شده به همراه پايش و كنترل ريسك ها

جايگاه مدل PRRP در فرايند كامل مديريت ريسك

مدل PRRP


يكپارچگي مدل پيشنهادي ريسك پروژه

سه نوع يكپارچگي ذكر شده در ادبيات موضوع مديريت ريسك پروژه:

يكپارچگي با ساير نظامات سازماني مانند نظام مديريت عملكرد، نظام مديريت دانش، نظام مديريت ارزش كسب شده و ...

يكپارچگي با برنامه هاي راهبردي سازمان (يكپارچگي افقي) و يكپارچگي با برنامه هاي عملياتي سازمان (يكپارچگي عمودي)

يكپارچگي با سيستم برنامه ريزي پروژه

يكپارچگي مدلPRRP اشاره دارد به ارتباط تنگاتنگ بين مدل پيشنهادي و سيستم برنامه ريزي پروژه،كه مهمترين مسير ايجاد اين يكپارچگي، ساختار شكست فعاليت هاي پروژه (WBS) مي باشد.


نگرش سيستمي در طراحي مدل ريسك پروژه

اجزاي مدل PRRP، با رويكرد ساختار دهي معماري يك DSSطراحي مي شوند. اين بدان معني نيست كه تحت رساله يك DSS‌ طراحي مي شود بلكهطراحي مدل PRRP، با يك نگرشي سيستمي انجام خواهد شد به گونه اي كه اين مدل به راحتي بتواند در كالبد زير سيستم پايگاه مدل (Model-Base Subsystem) يك DSS قرار گيرد.


نوع پروژه مورد تحليل ريسك پروژه

 • مدل PRRP براي يك پروژه مي باشد و پروژه هاي چند گانه مطرح نيست.

 • پروژه مورد نظر، از نوع پروژه هاي مهندسي مي باشد كه در آنها هم اهداف و هم روش هاي انجام كار هر دو مشخص و تعريف شده هستند.

نوع 2

پروژه هاي توسعه اي

نوع 4

پروژه هاي تحقيقاتي

روش هاي انجام كار، به خوبي تعريف نشده اند

نوع 1

پروژه هاي مهندسي

نوع 3

پروژه هاي سيستمي

روش هاي انجام كار، به خوبي تعريف شده اند

اهداف پروژه به خوبي تعريف شده اند

اهداف پروژه به خوبي تعريف نشده اند


تابع هدف مدل ريسك پروژهPRRP

 • در تابع هدف مدل PRRP، هر سه عنصر كليدي هدف پروژه يعني زمان، كيفيت و هزينه لحاظ خواهند شد.

 • با توجه به اثرات واقعي ريسك هاي پروژه، اين سه عنصر كليدي در قالب تابع هدف مدل با يكديگر تلفيق خواهند شد. فرض بر اين است كه تعامل ميان سه عنصر مذكور به صورت جبراني و با نرخ تبادل واحد باشد.


ريسك و پاسخ ريسك پروژه

 • هر دو نوع ريسك تهديد و فرصت، در مدل پيشنهادي در نظر گرفته خواهند شد.

 • ريسك هاي ثانويه ناشي از اجراي اقدامات پاسخگويي، در مدل لحاظ مي شوند.

 • اثرات متقابل بين ريسك ها قابل لحاظ شدن مي باشند.

 • همواره اثر پاسخ هايكانديد شده بر پاسخ هاي برنامه ريزي شده،در نظر گرفته مي شود. در واقع با يك نگرش پارتويي، اثر پاسخ ها بر پاسخ هاي مهم، لحاظ مي شوند.


خروجي مدل ريسك پروژهPRRP

 • خروجي مدلPRRP (حل نهايي مساله)، مجموعه اي از اقدامات پاسخگويي به ريسك هاي شناسايي شده پروژه مي باشد.

 • مدل PRRP، با روشي ابتكاري، خروجي مذكور را عايد مي سازد، بنابراين ادعايي براي دستيابي به حل بهينه Global‌ وجود ندارد.

 • مدل در قالب يك الگوريتم تدريجي (Greedy)، مجموعه پاسخ هاي نهايي را تكميل مي كند.


بخش چهارم ريسك پروژه

مدل PRRP

شامل:

طرح مساله

مدلسازي تابع هدف

ارائه مدل پيشنهادي

بيان نوآوري هاي مدل


موفقيت در رعايت سطح بودجه مصوب پروژه

موفقيت در دستبابي به هدف پروژه

&

موفقيت در دستيابي به مشخصات خواسته شده محصول پروژه

موفقيت در تكميل پروژه در موعد مقرر

طرح مساله

پروژه اي را در نظر بگيريد.

هدف پروژه (Project scope): در اين پروژه هدف اين است كه محصولي با مشخصاتي تعيين شده، تحت بودجه اي مصوب و در موعدي مقرر، تحويل داده شود. با اين تعريف، سه عنصر كليدي پروژه يعني زمان، كيفيت و هزينه اجزاي لاينفك هدف پروژه بوده و با برآوردن الزامات اين سه عنصر، پروژه به هدف نهايي رسيده است.بنابراين هدف پروژهبه سه جزء ذيل تقسيم مي شود:

= هدف زماني پروژه (طبق زمانبندي، مدت اجراي پروژه چقدر بايد باشد؟)

= هدف هزينه اي پروژه (سطح بودجه مصوب، چه مبلغي است؟)

= هدف كيفيتي پروژه (طبق خواسته مشتري، كيفيت محصول نهايي پروژه چگونه بايد باشد؟)


طرح مساله پروژه

رخداد ريسك(Risk Event): عبارتست از يك حادثه يا شرايطي غيرقطعي كه وقوع آن اثر منفي يا مثبت بر حداقل يكي از اجزاي هدف پروژه خواهد گذاشت (PMI 2004). اثرات منفي با عنوان تهديد (Threat) و اثرات مثبت با عنوان فرصت(Opportunity) شناخته مي شوند. بنابراين رخداد هاي ريسك، بر عناصر كليدي پروژه تاثير مي گذارند به گونه اي كه اين تاثير ممكن است مطلوب يا نامطلوب باشد. براي مدلسازي رخداد ريسك مي توان از مجموعه اي از مشخصه ها استفاده نمود مانند احتمال ريسك، اثرات ريسك، قابليت كشف ريسك و ... اين مشخصه ها را با عنوان پيمانه ريسك مي شناسيم.

اقدام پاسخ (Response Action): عبارتست از يك اقدام كه اجراي آن، اثرات منفي يا مثبت بر پيمانه هاي ريسك خواهد گذاشت. اثرات منفي را با عنوان بدتركننده (Deteriorator) و اثرات مثبت را با عنوان بهتركننده(Ameliorator) نامگذاري مي كنيم. همچون رخداد ريسك، براي مدلسازي اقدامات پاسخ، از مشخصه هاي مربوطه با عنوان پيمانه پاسخ مي توان استفاده نمود مانند هزينه اجراي اقدام پاسخ، منابع مورد نياز اجراي اقدام پاسخ و ....


= سرانجام زماني پروژه (مقدار انتظاري مدت پروژه به ازاي شرايط مفروض)

= سرانجام كيفيتي پروژه (مقدار انتظاري كيفيت پروژه به ازاي شرايط مفروض)

= سرانجام هزينه اي پروژه (مقدار انتظاري هزينه پروژه به ازاي شرايط مفروض)

طرح مساله

وقوع رخدادهاي ريسك به همراه اجراي اقدامات پاسخ، باعث مي شود كه وضعيت انتظاري پروژه كه آن را سرانجام پروژه مي ناميم، از هدف پروژه انحراف داشته باشد. اين انحراف ممكن است مطلوب يا نامطلوب باشد:

سرانجام پروژه (Project Ultimacy): "سرانجام پروژه" عبارتست از وضعيت انتظاري هدف پروژه، تحت شرايطي مفروض. شرايط مفروض مي تواند وقوع رخدادهاي ريسك و يا اجراي اقدامات پاسخ باشد. مشابه هدف پروژه، "سرانجام پروژه" نيز شامل اجزاي ذيل مي باشد:


طرح مساله انتظاري مدت پروژه به ازاي شرايط مفروض)

مساله عبارتست از انتخاب سبدي از اقدامات پاسخگويي به ريسك هاي پروژه، به گونه اي كه انحراف نامطلوب سرانجام پروژه از هدف پروژه كمينه و انحراف مطلوب سرانجام پروژه از هدف پروژه بيشينه گردد.


ميزان انحراف سرانجام زماني پروژه از هدف زماني پروژه =

ميزان انحراف سرانجام كيفيتي پروژه از هدف كيفيتي پروژه =

ميزان انحراف سرانجام هزينه اي پروژه از هدف هزينه اي پروژه =

اندازه گيري انحراف سرانجام پروژه از هدف پروژه

انحراف هاي نامطلوب را با علامت منفي (-) و انحراف هاي مطلوب را با علامت مثبت (+) نمايش مي دهيم بنابراين:

بدون ديمانسيون كردن:

نسبت انحراف سرانجام زماني پروژه از هدف زماني پروژه =

نسبت انحراف سرانجام كيفيتي پروژه از هدف كيفيتي پروژه =

نسبت انحراف سرانجام هزينه اي پروژه از هدف هزينه اي پروژه =


= ضريب وزني اهميت زمان از ديدگاه تصميم گيرندگان پروژه.

= ضريب وزني اهميت كيفيت از ديدگاه تصميم گيرندگان پروژه.

= ضريب وزني اهميت هزينه از ديدگاه تصميم گيرندگان پروژه.

اندازه گيري انحراف سرانجام پروژه از هدف پروژه

تلفيق نسبت هاي بدست آمده در قالب يك رابطه:

اين رابطه با عنوان ” انحراف انتظاري هدف“ (Scope Expected Deviation)نامگذاري شده و عبارتست ازميزان انحرافانتظاري پيش آمده در هدف پروژه به ازاي شرايطي مفروض(وقوع رخداد هاي ريسك و يا اجراي اقدامات پاسخگويي به ريسك ها).

SED بر حسب درصد بيان مي شود و شامل تلفيق سه عنصر كليدي پروژه از طريق يك تركيب خطي محدب مي باشد. در واقع اين فرمول از نوع مدلهاي جبراني (Compensatory) بوده و بر مبناي تكنيك مجموع وزين ساده (Simple Additive Weighting ) و فرض كردن نيازمندي هاي آن تكنيك، طراحي شده است.


تابع هدف مدل تصميم گيرندگان پروژه.

تابع هدف مدل PRRP عبارتست از گزينش سبدي ازاقدامات پاسخگويي به ريسك هاي پروژه، به نحوي كه مقدار SED بيشينه گردد:

به عبارت دقيق تر:


انواع شكست پروژه تصميم گيرندگان پروژه.

شكست جزئي (Partial failure): شكست جزئي پروژه زماني است كه محصول پروژه به هر ترتيب به مشتري تحويل داده مي شود، ليكن يك يا چند مورد از معيارهاي موفقيت پروژه مرتبط با زمان، كيفيت يا هزينه دچار خدشه مي شوند.

شكست پروژه

شكست كامل (Complete failure): زماني واقع مي شود كه سيستم نتواند محصول پروژه را با حداقل الزمات مربوط به عناصر زمان، كيفيت يا هزينه به مشتري تحويل دهد. در چنين شرايطي مي گوييم پروژه دچار توقف كامل(Project termination) شده است.

در مدلPRRP، شكست كامل پروژه، غير قابل پذيرش بوده، ليكن وجود شكست جزئي پروژه، امري طبيعي تلقي مي شود.


محدوديت هاي جلوگيري از شكست كامل پروژه

الف) تعريف آستانه هاي پذيرش مربوط به سه جزء تابع هدف، و محدوديت هاي مربوطه:

 • آستانه پذيرش زمان: Accepted Time Level

 • آستانه پذيرش كيفيت: Accepted Quality Level

 • آستانه پذيرش هزينه: Accepted Cost Level

ب) شناسايي و ليست كردن اجزاي بحراني محصول پروژه

اعمال محدوديت هاي جلوگيري از شكست كامل پروژه در تابع هدف:


زمان پروژه

نقطه ترجيح تصميم گيرندگان پروژه

هزينه

كيفيت

ابزارها و تكنيك هاي پاسخگويي به ريسك

تصميم گيرندگان پروژه، بايد نقطه ترجيح خود را در مثلث آهني پروژه (Iron triangle) مشخص كنند:

در مدل PRRPبراي تعيين ضرايب وزني تابع هدف، يعنيt،qوc، استفاده از روش "كمترين مجذورات" پيشنهاد مي گردد.


q پروژه

t

c

t

q

c

روش كمترين مجذورات

در روش كمترين مجذورات، ابتدا ماتريس مقايسات زوجي بين عناصر كليدي، مطابق عبارت ذيل تشكيل مي شود.:

پس از مدلسازي، نوشتن تابع لاكرانژ، مشتق گيري از اين تابع و محاسبات مربوطه، با حل دستگاه ذيل، مقادير t، qو c تعيين مي شوند.


اندازه گيري زمان، كيفيت و هزينه پروژه

براي اندزه گيري زمان، كيفيت و هزينه، تحت مدل PRRP، از سه ساختار شكست، متناظر با اين سه عنصر كليدي هدف پروژه، استفاده مي گردد. اين سه ساختار شكست عبارتند از:

WBS :‌ ساختار شكست كار (Work Breakdown Structure)

CBS :‌ ساختار شكست هزينه (Cost Breakdown Structure)

QBS :‌ ساختار شكست كيفيت (Quality Breakdown Structure)


1 پروژه

پروژه

1.1

قطعه دو

1.2

قطعه يك

1.1.1

برشكاري

1.1.2

جوشكاري

1.2.1

برشكاري

1.2.2

جوشكاري

اندازه گيري زمان پروژه

ساختار شكست كار (WBS) نمايشي سلسله مراتبي از فعاليت ها و زير فعاليت هايي است كه براي تكميل پروژه نياز هستند. با كمك اين ساختار، زمانبندي پروژه انجام شده و مدت پروژه تعيين مي گردد.

T


اندازه گيري زمان پروژه پروژه

محاسبه

زمانبندي پروژه

تعيين مقدار

تشكيل WBSپروژه

محاسبه

اعمال "شرايط

مفروض“ در پروژه

بهنگام سازي

WBSپروژه

زمانبندي پروژه

تعيين مقدار


پروژه پروژه

11.500

قطعه دو

5.000

قطعه يك

6.500

برشكاري

2.000

جوشكاري

3.000

برشكاري

2.500

جوشكاري

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

مواد

800

سربار

600

تجهيزات

300

نيروي كار

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

متخصص

100

كارگر

200

0

0

0

0

اندازه گيري هزينه پروژه

براي اندازه گيري هزينه، از ساختار شكست هزينه پروژه (CBS) استفاده مي شود. اين ساختاركه بر مبناي WBS پروژه تشكيل مي گردد، نمايشي سلسله مراتبي از هزينه هايي است كه در نهايت منتهي به هزينه كل پروژه مي شوند.

مقادير پولي

محاسبات پايين به بالا با استفاده از تابع جمع


اندازه گيري هزينه پروژه پروژه

محاسبه

تشكيل CBSپروژه با محاسبات پايين به بالا

تعيين مقدار

تشكيل WBSپروژه

محاسبه

بهنگام سازي CBS+ محاسبات پايين به بالا

اعمال "شرايط

مفروض“ در پروژه

بهنگام سازي

WBSپروژه

تعيين مقدار


C پروژه

D

A

B

كابين (25.00%)

ساخت و نصب بالابر (100%)

موتور بالابر (20.00%)

A

B

100

سيستم نگهدارنده (30.00%)

سيستم كنترل (25.00%)

25 + 20 + 30 + 25 = 100

تامين مواد (1.25%)

ساخت و مونتاژ (4.00%)

C

D

حمل و نقل (0.32%)

طراحي (4.30%)

نصب (0.5%)

(1.25*4.00+0.32+0.5) * 4.30 = 25.00

اندازه گيري كيفيت پروژه: پيشنهاد يك ساختار جديد

مي توان WBS را مبنايي براي تشكيل ساختار كيفيت پروژه (QBS) قرار داد. اگر فرض كنيم ارزش وزني كل مشخصه هاي فني مورد انتظار يك پروژه، برابر100 درصد باشد، اين ارزش مي تواند به كمكWBS پروژه، به طور سلسله مراتبي به اجزاي كوچكتر شكسته شود كه آن را QBS‌نامگذاري مي كنيم. در QBS براي خرد كردن ارزش مشخصه هاي فني محصول پروژه يعني عدد 100، از دو تابع حاصل جمع و حاصل ضرب استفاده مي شود. در واقع اگر كيفيت دو جزء ساختار به هم وابسته باشند بين ارزش وزني آنها از تابع ضرب و اگر كيفيت دو جزء ساختار از هم مستقل باشند از تابع حاصل جمع، استفاده مي شود.


اندازه گيري كيفيت پروژه پروژه

محاسبه

با توجه به تعريفي كه از QBS شد، خواهيم داشت:

البته در اين مرحله، QBS‌پروژه، از طريق انجام محاسبات بالا به پايين، تشكيل مي گردد.

محاسبه

بهنگام سازي QBS+ محاسبات پايين به بالا

اعمال "شرايط

مفروض“ در پروژه

بهنگام سازي

WBSپروژه

تعيين مقدار


كالبد مدل پروژهPRRP

رتبه بندي فعاليت هاي پروژه

انتخاب چند پاسخ برتر و افزودن آنها به فعاليت هاي پروژه

شناسايي ريسك ها

آناليز ريسك ها

رتبه بندي پاسخ ها

رتبه بندي ريسك ها

آناليز پاسخ ها (شامل شناسايي ريسك هاي ثانويه)

شناسايي پاسخ ها


ماژول هاي شش گانه مدل پروژه

ماژول ارزيابي پروژه: شامل شناسايي و آناليز فعاليت هاي پروژه.

ماژول رتبه بندي پروژه: شامل رتبه بندي فعاليت هاي پروژه (اجزاي WBS‌پروژه).

ماژول ارزيابي ريسك: شامل شناسايي و آناليز رخداد هاي ريسك ها.

ماژول رتبه بندي ريسك: شامل رتبه بندي رخدادهاي ريسك.

ماژول ارزيابي پاسخ: شامل شناسايي و آناليز اقدامات پاسخ.

ماژول رتبه بندي پاسخ: شامل رتبه بندي اقدامات پاسخ.


تعريف دو مجموعه پروژه

CRA(Candidate Response Actions

(مجموعه اقدامات كانديد شده): مجموعه اقداماتي كه براي پاسخگويي به ريسك هاي پروژه، شناسايي مي شوند.

PRA(Planned Response Actions

(مجموعه اقدامات برنامه ريزي شده):مجموعه اقداماتي كه در برنامه نهايي پاسخگويي به ريسك هاي پروژه، قرار مي گيرند. در واقع مجموعه PRA در ابتداي فرايند برنامه ريزي، برابر تهي قرار داده شده و به تدريج كامل مي شود.بنابراين اين مجموعه همواره در حكم حل جزئي (Partial solution) مساله محسوب مي شود.

 • عناصر مجموعه PRA، به تدريج از مجموعه CRA به آن منتقل مي شوند.

 • طي فرايند برنامه ريزي، مجموعه CRA دائماً در حال پردازش و بهنگام سازي مي باشد.


ماژول ارزيابي پروژه پروژه

ورودي ماژول ارزيابي پروژه، شرايط مفروض در نظر گرفته شده مي باشد

شناسايي عناصر پروژه

تهيه QBS

تهيه WBS

تهيه CBS

تشكيل شبكه پروژه

تخمين مدت زمان پروژه (T)

تخمينكيفيت پروژه (Q)

تخمين هزينه پروژه (C)

سه خروجي اصلي ماژول ارزيابي پروژه، مقادير T، Q و C مي باشند


ماژول ارزيابي ريسك پروژه

شناسايي ريسك ها (تعداد كل ريسك ها برابرm است)

i = 1

i = i +1

تعيين سطح پيمانه هاي منتخب ريسك براي رخداد ريسكi ام

خير

محاسبه Wi

تعديل ميزان اثرات انتظاري ريسك برايرخداد ريسكi ام

i = m

بله

در نظرگيري وقوع تمام ريسك ها

اجراي ماژول ارزيابي پروژه

تغيير نام T ، Q و C، به T/، Q/ و C/

محاسبه SED


ماژول ارزيابي پاسخ پروژه

شناسايي اقدامات پاسخ (تعداد كل پاسخ ها برابرn است)

j = 1

j = j + 1

در نظرگيري اجراي اقدام پاسخj ام

تعيين سطح پيمانه هاي منتخب پاسخ براي اقدام پاسخj ام

اجراي ماژول ارزيابي ريسك

تغيير نام SED‌ به SEDj

خير

تعديل مقدار(SED0- SEDj)

j = n

محاسبه Wj


ماژول رتبه بندي پروژه پروژه

در نظر گيري فعاليت اول (w = 1)

w = w + 1

در نظر گيري WBS كامل پروژه

در خصوص فعاليت w: تبديل مدت و هزينه فعاليت به صفر و دو برابر كردن مقدار كيفيت فعاليت

در خصوص فعاليت w: تبديل مقدار كيفيت فعاليت به صفر و دو برابر كردن مدت و هزينه فعاليت

اجراي ماژول ارزيابي پروژه

اجراي ماژول ارزيابي پروژه

تغيير نام T ، Q و C، به T/، Q/ و C/

تغيير نام T ، Q و C، به T/، Q/ و C/

محاسبه SED

محاسبه SED

تغيير نام SED‌ به SEDw(D)

تغيير نام SED‌ به SEDw(A)

خير

w = W

بله

رتبه بندي فعاليت هاي پروژه بر اساس مقادير (SEDw(A)- SEDw(D)) به صورت نزولي


ماژول رتبه بندي ريسك پروژه

در نظر گيري ريسك اول ( i = 1) (تعداد كل ريسك ها برابرm است)

i = i + 1

در نظر گيري پروژه بدون اعمال ريسك ها

اعمال ريسك i ام در پروژه

اجراي ماژول ارزيابي پروژه

تغيير نام T ، Q و C، به T/، Q/ و C/

خير

محاسبه SED

i = m

تغيير نام SED‌ به SEDi

بله

رتبه بندي ريسك ها بر اساس قدر مطلق (SEDi) به صورت نزولي


ماژول رتبه بندي پاسخ پروژه

> 0

بهتر شدن

=

ميزان تغيير در SED پس از اجراي اقدام پاسخ j ام.

< 0

بدتر شدن

اولين قدم عبارتست از حذف اقداماتي كه از ديدگاه تحليلگران ريسك، بدتر كننده مي باشند. اين اقدامات با ضابطه ذيل مشخص مي شوند ( يك حد آستانه است كه مقدار پيش فرض آن صفر مي باشد):

در ادامه، اقدامات پاسخ، بر اساس عبارت بالا به صورت نزولي مرتب مي شوند. طبق اين عمليات رتبه بندي، اقدام پاسخي كه باعث بيشترين بهبود در SED شده اند، در بالاي ليست قرار مي گيرند.


حلقه اصلي فرايند برنامه ريزي پروژه

راه اندازي فرايند

اجراي ماژول ارزيابي پروژه

تغيير نام T ، Q و C، به T0، Q0 و C0

اجراي ماژول رتبه بندي پروژه

اجراي ماژول ارزيابي ريسك

تغيير نام SED‌ به SED0

افزودن تمام پاسخ هاي برنامه ريزي شده يعني اعضاي به WBS‌پروژه

حلقه فرايند برنامه ريزي

بله

توقف برنامه ريزي

خير

خاتمه

اجراي ماژول رتبه بندي ريسك

اجراي ماژول ارزيابي پاسخ

انتقال عدد از بهترين پاسخ ها، به مجموعهPRA

اجراي ماژول رتبه بندي پاسخ


شرط توقف فرايند برنامه ريزي پروژه

 • عدم توليد پاسخ جديد جهت افزودن به مجموعه پاسخ هاي برنامه ريزي شده (PRA).

 • رسيدن به يك سطح قابل قبول براي SED.

 • رسيدن به سطح بودجه مصوب براي اجراي اقدامات پاسخگويي.

 • محدوديت هاي زماني.

 • عدم نقض محدوديت هاي جلوگيري از شكست كامل پروژه.


بحث پروژه

مهمترين مزاياي وجود حلقه فرايند برنامه ريزي و اضافه كردن اقدام پاسخ به WBS پروژه، شامل موارد ذيل مي باشند:

 • يكي از كانال هاي يكپارچگي فرايند با برنامه پروژه، تمهيد مي گردد.

 • تضمين مي شود كه روابط متقابل بين اقدامات پاسخگويي مهم، در نظر گرفته شود.

 • اگر ريسك يا پاسخي از قلم افتاده باشد، در دور هاي آتي فرايند در نظر گرفته خواهد شد.

 • بر اساس اطلاعات دورهاي قبلي فرايند، مي توان ليست ريسك ها و ليست پاسخ ها را پردازش نمود.

 • تحليلگران مي توانند براي سهولت محاسبات، به ريسك ها و پاسخ ها به طور خوشه اي توجه كنند. مثلاً در دور اول، ريسك هاي بسيار مهم را مد نظر قرار دهند و در دور بعد، ريسك هاي مهم و همين طور الي آخر.

 • ريسك هاي ثانويه و در نتيجه پاسخ هاي ثانويه در مدل لحاظ خواهند شد.

 • اجراي اقدامات پاسخگويي، خود داراي ريسك هايي هستند كه اين ريسك ها نيز در مسير فرايند برنامه ريزي، ارزيابي خواهند شد.

 • تضمين مي شود كه تمام وجوه مربوط به اقدامات پاسخگويي مثل روابط پيش نيازي، مدت اجرا، محدوديت ها و غيره در نظر گرفته شوند. به اين ترتيب، سه پيمانه مهم منابع پاسخ، مدت پاسخ و كيفيت پاسخ به طور يكپارچه در پروژه قابل لحاظ شدن خواهند بود.


جايگاه مدل پروژهPRRP در توسعه مرزهاي دانش

مدل پيشنهادي به اين زمينه به طور ويژه توجه نموده است

مدل پيشنهادي اين زمينه را مد نظر قرار داده است ليكن به طور عميق به موضوع نپرداخته است.

براي مدل پيشنهادي در اين زمينه، مزيت خاصي را نمي توان مطرح نمود.


نوآوري هاي مدل پروژه

مهمترين وجوه نوآوري هاي مدل در توسعه مرزهاي دانش، به ترتيب اهميت، مطابق ذيل مي باشد:

 • طراحي تكنيكي جديد در پاسخگويي به ريسك هاي پروژه

 • لحاظ كردن سه عنصر كليدي پروژه در يك قالب ساختاريافته

 • يكپارچگي اجزا و ماژول هاي مدل، با سيستم برنامه ريزي پروژه

 • لحاظ كردن تعامل بين اقدامات منتخب پاسخگويي به ريسك ها

 • ارائه مفهوم دوقطبي بودن مديريت ريسك (ريسك - پاسخ)


بخش پنجم پروژه

تجزيه و تحليل مدل PRRP

شامل:

مطالعه ميداني

مقايسه ساختاري مدل پيشنهادي با نزديكترين مدل موجود


مطالعه ميداني پروژه

در اين فاز از رساله، مدل PRRP در يك پروژه واقعي آزمايش شد

پروژه منتخب براي پياده سازي مدل PRRP، زير پروژه اي از طرح توسعه سد مسجد سليمان با عنوان ساخت و نصب دريچه هاي راديال مي باشد. دريچه هاي راديال مشتمل هستند بر زيرمجموعه هايي شامل سازه فازي (دريچه ها و قطعات مدفون)، تجهيزات كنترل، تجهيزات هيدرومكانيك (بالابر) و قطعات يدكي.

نتيجه مطاله ميداني: با اجراي اقدامات برنامه ريزي شده مدل PRRP، بهبودهاي ذيل را مي توان در دستيابي به هدف پروژه، انتظار داشت:

31.76% بهبود در دستيابي به هدف پروژه

23.12% بهبود در دستيابي به هدف زماني پروژه

20.66% بهبود در دستيابي به هدف كيفيتي پروژه

16.59% بهبود در دستيابي به هدف هزينه اي پروژه


مقايسه مدل پروژهPRRP با كار Ben و Raz


مقايسه مدل پروژهPRRP با كار Ben و Razad