TEHNI CA OBŢINERII DE INFORMA ŢII - PowerPoint PPT Presentation

Tehni ca ob inerii de informa ii
Download
1 / 56

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TEHNI CA OBŢINERII DE INFORMA ŢII. AVUS GROUP INTERNATIONAL 24 octombrie 2013 Mag. Maximilian Edelbacher Special Investigator. Tehni ca obţinerii de i nforma ţii. Comunicare Bazele tehnicii Percepţia Discuţia preliminară Interogaroriu Audiere Ob iectivare.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TEHNI CA OBŢINERII DE INFORMA ŢII

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tehni ca ob inerii de informa ii

TEHNICAOBŢINERII DE INFORMAŢII

AVUS GROUP INTERNATIONAL

24 octombrie 2013

Mag. Maximilian Edelbacher

Special Investigator


Tehni ca ob inerii de i nforma ii

Tehnicaobţinerii deinformaţii

 • Comunicare

 • Bazele tehnicii

 • Percepţia

 • Discuţia preliminară

 • Interogaroriu

 • Audiere

 • Obiectivare


Tehni ca ob inerii de informa ii

Comunicarea constituie baza relaţiilor interumane Comunicarea este trimiterea şi primirea de mesaje


Tehni ca ob inerii de informa ii

IDENTITATE

RECEPTOR

DECODIFICARE

MESAJ

CODIFICARE

EMIŢĂTOR


Factorii care influen eaz comunicarea

Factorii care influenţeazăcomunicarea

 • Tonalitatea/Viteza vorbirii

 • Nivelul tonului

 • Postura/Mimica/Gestica

 • Concentrarea

 • Competenţa

 • Experienţele anterioare

 • Opinii


Credibilitate

Credibilitate


Comunicarea noastr are un scop

Comunicarea noastră are un scop

Percepem reacţiile

Ne adaptăm mesajul


Semnifica ia unui mesaj se manifest n r ea c ia pe care o primim

Semnificaţiaunui mesaj se manifestăînreacţiape care o primim


Interpretarea con inutului

Verbal

Conţinuturi

Fapte

Non-verbal

Atitudine

Emoţie

Dispoziţie

Interpretarea conţinutului


Tehni ca ob inerii de i nforma ii1

Tehnicaobţinerii de informaţii

 • CERINŢE pentru a putea

  relaţiona cu ceilalţi

 • COMPETENŢĂ SOCIALĂCOMUNICARECONFLICT COOPERARE MOTIVARE FLEXIBILITATE INIŢIATIVĂ OBIECTIVITATESTABILITATE EMOŢIONALĂ


Tehni ca ob inerii de i nforma ii2

Tehnicaobţinerii de informaţii

 • PERCEPŢIA: este procesul de primire:

 • INFORMAŢII

 • ORGANIZARE

 • INTERPRETARE

 • CLASIFICARE


Tehni ca ob inerii de i nforma ii3

Tehnicaobţinerii de informaţii

PERCEPŢIA:

 • Este structurată conform anumitor criterii

 • Este caracterizată prin activare şi atenţie

 • Determină motivele, emoţiile şi dispoziţia

 • Este influenţată de procesele de învăţare şi de experienţe

 • Depinde de opinii şi prejudecăţi

 • Determină stimulii senzoriali şi aşteptările


Tehni ca ob inerii de i nforma ii4

Tehnicaobţinerii de informaţii

 • FILTRELEPERCEPŢIEI:

 • Socializare

 • Sensibilitate şiemoţii

 • Situaţie


Criterii de percep ie

CRITERII DE PERCEPŢIE

Influenţele

altor persoane

Nevoi

Obiect

Persoanele

care

percep

Percepţie

Opinii

Valori

Informaţie

Aşteptare

Mediu

Memorie


Tehni ca ob inerii de i nforma ii5

Tehnicaobţinerii de informaţii

Atenţia

Este nivelul în care funcţiile psihice

(percepţiile, memoria, gândirea)

sunt folosite pentru atingereaunui

anumit scop.

Concentrarea

Este fixarea activă, voită aatenţiei asupra unei anumite sarcini.


Tehni ca ob inerii de i nforma ii6

Tehnicaobţinerii de informaţii

SOCIO-PSIHOLOGIE:

 • IMAGINEA PROPRIE

 • IMAGINEA PUBLICĂ

 • PUNCTUL MORT


Tehni ca ob inerii de i nforma ii7

Tehnicaobţinerii de informaţii

PERCEPŢIA PROPRIE ŞI

STIMA DE SINE:

 • Ne facem o imagine despre noi înşine

 • Acţionăm pe baza acestei IMAGINI PROPRII

 • Dacă discrepanţa dintre imaginea proprie şiIMAGINEA PUBLICĂ este prea mare, au de suferit

 • Relaţiileinterumane şi implicit

 • COMUNICAREA


Procese de feedback

PROCESE DE FEEDBACK

Johari-Fenster

A

B

cunoscute

celuilalt

acţiuni voluntare

„punctul mort“

C

D

necunoscute

celuilalt

ascuns

inconştient

necunoscute mie

cunoscute mie


Procese de feedback1

PROCESE DE FEEDBACK

Johari-Fenster

A

B

F

D

I

C

Soluţie


Stima de sine

Stima de sine

... este principala instanţă a vieţii noastre. Tot ceea ce întreprindem este orientat către menţinerea stimei de sine.

•Ne facem o imagine despre noi înşine.

•Ne comportăm pe baza imaginii despre noi înşine.

•Imaginea proprie nu este realitatea!

•Când discrepanţa între propria imagine şi realitate este mare, au de suferit atât relaţia, cât şi comunicarea.

•Atunci când comunicarea suferă, are de suferit şi stima de sine.


Mecanisme de ap rare la amenin area stimei de sine

Mecanisme de apărare la ameninţarea stimei de sine

Schimbare

Negare

Proiecţie

Raţionalizare

Amânare

presupusa

apreciere

a celorlalţi

aprecierea

proprie

stima

de

sine

Apariţia reacţiilor

Imaginea dorită

Identificare

Regresie

Compensare

Conversie


Acordarea f eedback ului

Acordarea feedback-ului

Reguli:

•respectarea personalităţii

• indicii concrete

• acceptabilitatea argumentelor

•motivaţie personală

• luciditate şi distanţă

•claritate

•mediu

•moment/când

•actualitate

•consecvenţă


Erori de apreciere

Erori de apreciere

• Influenţa rolului deţinut

• Efectul de halou

• Eroare logică

• Tendinţa de a face sugestii

• Tendinţa de a permite ca propriile

caracteristici să influenţeze unei

alte persoane

• Presupusa cunoaştere a oamenilor

• Simpatii – Antipatii


Interogatoriul

Interogatoriul

cine întreabă conduce“Trebuie să se aibă în vedere ca întrebările

să nu producă un sentiment de

superioritate.

Grassberger:

„Scopul nu este să îngreunăm minciuna,

ci să uşurăm spunerea adevărului“.

„Anchetatorul trebuie să fie capabil

să asculte“.


Tehni ca ob inerii de i nforma ii8

Tehnicaobţinerii de informaţii

Discuţia preliminară (1):

 • cea mai importantă etapă a audierii,

  deoarece persoana audiată şi cel care audiază se întâlnesc pentru prima dată

 • la nivel pseudo-simetric, serveşte

  - căutării contactului

  - creării unei baze de discuţie care inspiră încredere


Tehni ca ob inerii de i nforma ii9

Tehnicaobţinerii de informaţii

Discuţia preliminară (2):

 • serveşte la cunoaşterea:

  - tiparelor de comportament - capacităţii de exprimare - tonalităţii - ritmului de vorbire


Model u l derul rii audierii

Modelul derulării audierii

(Filtre selective)

Sfera

informaţiilor

Proces verbal

Discuţie preliminară

Audiere

Consemnare

Selectarea progresivă a informaţiei


Tehni ca ob inerii de i nforma ii10

Tehnicaobţinerii de informaţii

Să audiezi înseamnă să poţi asculta

A ASCULTAeste:

A încuraja„ROSTIREA"

A fiATENTşiÎNŢELEGĂTOR, nuATOTŞTIUTORsau

PĂRTINITOR

CE ÎNSEAMNĂ AUDIEREA?


Tehni ca ob inerii de i nforma ii11

Tehnicaobţinerii de informaţii

 • LOCUL AUDIERII

 • ÎNCĂPEREA PENTRU AUDIERE

 • LOCUL ÎN TIMPULAUDIERII

 • ORA ŞI DURATAAUDIERII

 • PREZENŢA ALTOR PERSOANE

PRINCIPIILE AUDIERII:


Tehni ca ob inerii de i nforma ii12

Tehnicaobţinerii de informaţii

SCOPUL AUDIERII ESTE:- studierea situaţiei de fapt - a circumstanţelor reale în care s-a săvârşit fapta- motivelor care au condus la săvârşirea faptei şi- clarificarea ilegalităţii- clarificarea culpei


Preg tirea audierii suspec ilor partea i

Pregătirea audierii suspecţilor (partea I)

Principiu: Obţinerea informaţiilor pe o bază cât mai extinsă!

Cunoaşterea

regimului juridic

Cunoaşterea circumstanţelor

Cunoaşterea persoanei

Cunoaşterea locului

Cunoştinţe speciale

Informaţii despre situaţia juridică

 • Elemente obiective

 • subiective

Informaţiidespre situaşia obiectivă

Date despre faptă

 • urme

 • instrumente folosite/victimă

 • indicii

 • informaţii tehnice

 • informaţii medicale

Informaţii despre

a) Personalitatea autorului

 • Antecedente

 • Tip

 • Motive

 • Lebenslauf

 • Statutul social

 • Comportamentul la audierile anterioare

 • Tactica de apărare

  b) Personalitatea

 • martorului

 • autorului

 • păgubitului

Informaţii despre circumstanţele de la faţa locului, chiar şi înainte şi după faptă

Sursă de informaţii

Tehnica criminalistică

 • Dosare

 • Sistem IT

 • Sisteme Inpol

 • Martori

 • Terţi

 • Schiţe

 • Libi

 • Surse locale de

  informaţii

  (de exemplu, secţii

  de poliţie)

Experţi, de exemplu,

 • medici

 • muncitori calificaţi

 • oficiul de ocupare

  a forţei de muncă


Preg tirea audierii suspec ilor partea ii

Pregătirea audierii suspecţilor (partea II)

Principiu:Evaluarea „situaţiei pe baza informaţiilor“

şi alcătuireaprimului „tablou general“

Presupuneri

Ipoteze

Date

 • despre faptă

 • despre autor

 • despre victimă

 • despre martor

 • despre faptă

 • despre autor

 • despre victimă

 • despre martor

(verificate, demonstrabile)

 • de natură obiectivă

 • subiectivă

Alegerea tehnicii de audiere

„Tactica surprizei“

„Tactica uzurii“

„Tactica rutinei“

(tactica de sondare)

şi

Alegerea stilului de comunicare

„joc social de roluri“ pentru „abordarea celuilalt“

„Tur emoţional“

„Tur raţional la rece“

(„foarte rece“)

„Tur de rutină“

atitudine neutră

„Tur de prietenie“

„Tur cald-rece“

rezultă

TACTICA GENERALĂ


Tehni ca ob inerii de i nforma ii13

Tehnicaobţinerii de informaţii

 • ÎNTREBĂRI DESPRE PERSOANĂ:

  COPILĂRIA, ŞCOALA, MESERIA, SITUAŢIA ECONOMICĂ, STAGIU MILITAR ŞI PE TIMP DE RĂZBOI, CĂSNICIE ŞI FAMILIE, HOBBIURI ŞIÎNCLINAŢII, AFECŢIUNI MEDICALE, ANTECEDENTE PENALE

 • ÎNTREBĂRI LA OBIECT:

  DEPIND DE SPIRITUL DE OBSERVAŢIE, MEMORIE, ABILITĂŢI LINGVISTICEŞIMODUL DE EXPRIMARE


Tehni ca ob inerii de i nforma ii14

Tehnicaobţinerii de informaţii

BAZELE TEHNICII DE INTEROGARE:

 • STABILIREA CONTACTELOR UMANE

 • CREAREA DISPONIBILITĂŢII DE A VORBI

 • METODA POATE FI:

 • METODA-SURPRIZĂ

 • METODA NORMALĂ

 • METODA LEJERĂ


Ntreb ri

ÎNTREBĂRI

 • Obţinerea de informaţii

 • Influenţarea


Ntreb ri nchise

DA

NU

Întrebări închise


Ntreb ri deschise

Încep cu o interogaţie

cine, ce,când, cum, unde, ...

Întrebări deschise


Ntreb rile deschise

sunt

Întrebările deschise

sursă de

informaţii


Ntreb rile nchise

trebuie

Întrebările închise

să conducă la

decizii


Procesul verbal

Procesul verbal

Vorbele zboară, scrisul rămâne

 • Claritatea procesului verbal

 • Corectitudinea procesului verbal

Repartizare

Despre persoană

Despre acţiune


Business crime control

Business Crime Control

 • Jocuri de rol - atac şi apărare:

 • Vi se prezintă două cazuri fictive, iar voi trebuie să intraţi în rolul autorului respectiv al anchetatorului în grupe diferite


Business crime control1

Business Crime Control

 • Joc de rol – Cazul 1:

  Herbert A., 32 de ani, căsătorit, tată a doi copii, locuieşte în Stockerau, este proprietarul unei case, a fost reprezentantul autorizat al unui lanţ de magazine din Korneuburg. Acesta câştiga un salariu foarte bun şi şi-a cumpărat în leasing o maşină de teren scumpă. Respectivul lanţ de magazine a fost restructurat şi Herbert A. şi-a pierdut slujba bine plătită. Herbert A. nu şi-a mai putut permite să-şi plătească ratele de leasing şi să păstreze maşina. El a început să se gândească cum ar putea scăpa de maşină, fără să iasă în pagubă. S-a gândit la trei posibilităţi:


Business crime control2

Business Crime Control

 • Prima continuare la cazul 1:

 • 1.Incendiază autovehiculul

  2.Scufundă maşina într-un lac şi anunţă că a fost furată

  3.Duce maşina în Ucraina şi anunţă că a fost furată


Business crime control3

Business Crime Control

 • A doua continuare la cazul 1:

  INFRACTOR:

  1. Daţi curs fiecărei posibilităţi şi gândiţi-vă cum procedaţi

  2. Scrieţi procesul verbal de daună pentru societatea de asigurări

  ASIGURATOR:

  1. Analizaţi cazul – procesul verbal de daună

 • 2. Cum încercaţi să soluţionaţi dauna?


Business crime control4

Business Crime Control

 • Joc de rol – Cazul 2:

 • Reprezentantul autorizat al unei întreprinderi este atât de capabil, încât i se încredinţează conducerea acesteia. Acesta face uz de încrederea acordată şi îşi finanţează din banii firmei hobbiurile costisitoare, precum echitaţia, femeile, jocurile de noroc.

 • Cum procedaţi în calitate de autor?

 • Cum puteţi împiedica comportamentul infracţional în calitate de întreprinzător?


Business crime control5

Business Crime Control

 • Joc de rol – Cazul 3:

 • Un angajat cu funcţie de conducere într-o întreprindere este abordat de o firmă concurentă. Acestuia i se cere să acorde condiţii mai avantajoase la încheierea unei afaceri. Din reducerea de preţ oferită, angajatul va primi o parte.

 • Cum procedaţi în locul angajatului respectiv?

 • Cum puteţi împiedica această infracţiune în calitate de întreprinzător?


Tehni ca ob inerii de i nforma ii15

Tehnicaobţinerii de informaţii

 • DEZBATERE?

 • ÎNTREBĂRI?


 • Login