Idiomau a phriod ddulliau
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 204

Idiomau a phriod-ddulliau PowerPoint PPT Presentation


 • 741 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Idiomau a phriod-ddulliau. Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL MEDDWL-PARU-RHANNU THINK-PAIR-SHARE. ADOLYGU. Meddwl - yn unigol ysgrifenna restr o’r idiomau rwyt ti’n gofio. Mae gen ti ddau funud. Paru - rhaid cymharu syniadau gyda phartner.

Download Presentation

Idiomau a phriod-ddulliau

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Idiomau a phriod-ddulliau


Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL

MEDDWL-PARU-RHANNU

THINK-PAIR-SHARE

ADOLYGU

 • Meddwl - yn unigol ysgrifenna restr o’r idiomau

 • rwyt ti’n gofio. Mae gen ti ddau funud.

 • Paru - rhaid cymharu syniadau gyda phartner.

 • Mae gennych chi funud.

 • Rhannu - yn awr rhaid rhannu’ch syniadau gyda

 • gweddill y dosbarth.


Y Sgiliau Allweddol

Byddwch chi’n datblygu’r sgiliau yma:

 • Cyfathrebu

 • Meddwl

 • Y Cwricwlwm Cymreig


Deilliannau Dysgu:

Erbyn diwedd y wers byddwch chi’n

gwybod:

 • y trydydd grŵp o idiomau/priod-ddulliau.


gair am air

word for word


gorau pogynta’

sooner the better


gwell hwyr na hwyrach

better late than never


gwenu o glust i glust

smiling from ear to ear


Pa liw ?

gwneud ei orau glas gwneud ei gorau glas

trying his best trying her best


gwneud y tro

to make do


hen bryd

it’s about time


o ddrwg i waeth

from bad to worse


Ble mae hi?

mae hi ar ben

it’s all over


mae hi wedi canu arna i

I’m done for


mae hiraeth arno/arni

he/she’s longing/yearning for


mae’n dda ganddo fomae’n dda ganddi hi

he/she’s glad


Wyt ti eisiau dod i barti?

Man a man.

Does gen i ddim

byd gwell i’w

wneud.

man a man

might as well


Asesu Ar Gyfer Dysgu / AfL

BYRDDAU GWYN

WHITEBOARDS

Beth ydy’r idiom?

Byddwch chi angen byrddau gwyn bach,

pinau ffelt arbennig a chwalwr bwrdd

gwyn er mwyn gwneud y dasg hon.

Mae gennych chi 10 eiliad i ysgrifennu’r

idiom yn Gymraeg ar y bwrdd gwyn.


Beth ydy’r idiom?

better late than never


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Amser ar ben!!


Dangoswch eich hatebion!!


gwell hwyr na hwyrach

better late than never


Ble mae hi?

Beth ydy’r idiom?

it’s all over


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Amser ar ben!!


Dangoswch eich hatebion!!


Ble mae hi?

mae hi ar ben

it’s all over


Beth ydy’r idiom?

he/she’s longing/yearning for


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Amser ar ben!!


Dangoswch eich hatebion!!


mae hiraeth arno/arni

he/she’s longing/yearning for


Beth ydy’r idiom?

to make do


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Amser ar ben!!


Dangoswch eich hatebion!!


gwneud y tro

to make do


Beth ydy’r idiom?

sooner the better


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Amser ar ben!!


Dangoswch eich hatebion!!


gorau pogynta’

sooner the better


Beth ydy’r idiom?

from bad to worse


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Amser ar ben!!


Dangoswch eich hatebion!!


o ddrwg i waeth

from bad to worse


Beth ydy’r idiom?

it’s about time


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Amser ar ben!!


Dangoswch eich hatebion!!


hen bryd

it’s about time


Beth ydy’r idiom?

smiling from ear to ear


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Amser ar ben!!


Dangoswch eich hatebion!!


gwenu o glust i glust

smiling from ear to ear


Beth ydy’r idiom?

word for word


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Amser ar ben!!


Dangoswch eich hatebion!!


gair am air

word for word


Pa liw ?

Beth ydy’r idiom?

trying his best trying her best


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Amser ar ben!!


Dangoswch eich hatebion!!


Pa liw ?

gwneud ei orau glas gwneud ei gorau glas

trying his best trying her best


Beth ydy’r idiom?

I’m done for


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Amser ar ben!!


Dangoswch eich hatebion!!


mae hi wedi canu arna i

I’m done for


Beth ydy’r idiom?

he/she’s glad


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Amser ar ben!!


Dangoswch eich hatebion!!


mae’n dda ganddo fomae’n dda ganddi hi

he/she’s glad


Wyt ti eisiau dod i barti?

Man a man.

Does gen i ddim

byd gwell i’w

wneud.

Beth ydy’r idiom?

might as well


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Amser ar ben!!


Dangoswch eich hatebion!!


Wyt ti eisiau dod i barti?

Man a man.

Does gen i ddim

byd gwell i’w

wneud.

man a man

might as well


Pa liw ?

Beth ydy’r idiomau?

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.


Pa liw ?

ADBORTH

Ydych chi’n cofio’r idiomau?

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.


Ydw i wedi dysgu…?

 • y trydydd grŵp o idiomau/priod-ddulliau?


 • Login