Munkavállalás
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 41

Munkavállalás az Európai Unióban PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Munkavállalás az Európai Unióban. Amiről szó lesz…. Előnyök és nehézségek a külföldi munkavállalás kapcsán Az EURES hálózat bemutatása A munkavállalás általános szabályai Álláskeresés Hasznos tanácsok Aktuális állásajánlatok. Előnyök…. Alapvető készségekre tehet szert

Download Presentation

Munkavállalás az Európai Unióban

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Munkavállalásaz Európai Unióban


Amiről szó lesz…

 • Előnyök és nehézségek a külföldi munkavállalás kapcsán

 • Az EURES hálózat bemutatása

 • A munkavállalás általános szabályai

 • Álláskeresés

 • Hasznos tanácsok

 • Aktuális állásajánlatok


Előnyök…

 • Alapvető készségekre tehet szert

 • Kiszélesedik a látókör

 • Értékes tapasztalatok

 • Talpraesettség, kommunikáció

 • Anyagiak: magyar bérek többszöröse

 • EU: egységes munkaerőpiac által biztosított jogok

 • Tehát: mindenki előtt nyitva álló lehetőségek


… és hátrányok, nehézségek

 • Nyelvi akadályok, hiányosságok

 • Kulturális különbségek

 • Földrajzi távolság

 • Adminisztratív ügyintézés

 • Információhiány

 • Lakhatási, letelepedési nehézségek

 • Kezdőtőke hiánya, kiadások

 • Érzelmi okok

  !Döntést mérlegelni kell, felkészültnek lenni

  → ebben segít az EURES


Az EURES hálózatec.europa.eu/eures

„EURopean Employment Services”

(Európai Foglalkoztatási Szolgálatok)

Célok és feladatok:

 • EU/EGT országai közötti munkaerő-áramláselősegítése

 • Információnyújtás és tanácsadás munkavállalók részére a külföldi álláslehetőségekről és munkavállalási körülményekről

 • Segítségnyújtás munkáltatók részére a külföldi munkaerő-toborzáshoz


Az EURES szolgálat

 • Webalapú állás- és önéletrajz-adatbázis

 • 800 képzett tanácsadó

 • 15 éve segíti a munkavállalói készségek + munkáltatói igények összehangolását

 • 31 ország (EU 27 + EGT 3 + Svájc)

 • Erősség: hálózat


EURES szolgáltatások

Tanácsadás

Tájékoztatás

Toborzások, állásbörzék, lakossági fórumok szervezése

és bizonyos mértékben/esetekben: közvetítés

 • Álláskeresőknek

 • Munkáltatóknak, toborzó cégeknek


 • EURES célkitűzés:

  mobilitás akadályainak leküzdése

  Az EU/EGT országaiban bejelentett valamennyi álláshely legyen hozzáférhető a teljes EU/EGT területen


Tartózkodási szabályok az EU-ban

1992-es LXVI. Tv, 26.§:Bejelentési kötelezettségünk van itthon is, ha 3 hónapnál hosszabb időre külföldre megyünk és ott tartózkodunk, vagy külföldön letelepedünk.

Okmányiroda, „Ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentése” adatlap kitöltése

2004/38 EK irányelv: főszabály: nem kelltartózkodási engedély

 • Ha 3 hónapnál rövidebb ideig tartózkodunk: semmit, sehová nem kell bejelenteni

 • 90 napon túli tartózkodásra: az egyes országok nemzeti szabályozásai vonatkoznak –

  általában bejelentési kötelezettségünk van

  „Regisztrációs Igazolás” vagy „Tartózkodási Kártya”


Munkavállalás: az átmeneti időszak

 • A Csatlakozási szerződés biztosítja az Európai Gazdasági Térség államai számára, hogy a csatlakozás időpontját követő legfeljebb 7 (2+3+2) évre átmeneti rendelkezéseket alkalmazzanak.

 • A Csatlakozási Szerződés Magyarország számára lehetőséget ad arra, hogy a viszonosság elvét követve egyenértékű intézkedéseket hozzon.


Kezdeti korlátozások → megszorítások többségét eltörölték

Korlátozásokat nem alkalmazó

 • Pl. Írország, Nagy-Britannia, Svédország, Finnország, Izland, Portugália, Olaszország, Spanyolország, Görögország, Hollandia, Franciaország, Belgium

  A munkavállalást engedélyhez kötő és a munkaerő-piaci helyzetet vizsgáló: 2011. május 1-ig engedélyköteles a foglalkoztatás

 • Ausztria,Liechtenstein, Németország, Svájc


Államközi egyezmények

 • Németország

  - vendég-munkavállalói egyezmény: 18-40 év közöttieknek

  - szezonális munkavállalás (max. 6 hónap évente, mezőgazdaság és vendéglátás, kvótarendszer alapján)

  - háztartási kisegítő, betegápoló (3 év)

  - nyári diákmunka lehetőség (évente változó, nappali tagozatos hallgatók részére)

 • Ausztria

 • gyakornoki-egyezmény alapján: 18-35 év közöttieknek

 • határmenti ingázók (Győr-Moson-Sopron, Zala és Vas megyék)

 • szakmunkás-engedély (rendeletben felsorolt szakmákra)

 • szezonális engedély kvótarendszer alapján

 • Svájc

  gyakornoki egyezmény: 18-30 év közöttieknek


Társadalombiztosítási rendszerek

 • Nincs egységes rendszer, uniós szintű összehangolás

 • „Egy ország joga”: ø TB járulékfizetés 2 országban

 • ALAPSZABÁLY: a munkavégzés helye szerinti ország rendszerében biztosított

 • Kivétel: kiküldetés

 • OEP-nél bejelentési kötelezettség kiutazás előtt!

  (…aki külföldön biztosított jogviszonyban áll, annak érdekében, hogy a járulékfizetési kötelezettség alól Mo-on mentesüljön)

  www.oep.hu

  oep kék szám: 06 40 200 347

 • 2009. ápr. 1 óta

  szigorú szabályozás


EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA

 • Egyik tagállamban biztosított személy a másik tagállamban történő ideiglenes tartózkodása esetén orvosilag szükséges ellátásokra jogosult

 • a biztosítás helye szerinti illetékes szerv állítja ki

  (Regionális Egészségbiztosítási Pénztár)

  Kiutazás előtt intézzük el

  ! ha kártya birtokosának magyarországi egészségbiztosítási jogosultsága megszűnik → igénybe vett egészségügyi ellátások költségeit neki kell megtéríteni !

 • Ha munkavállalók leszünk, akkor már az ottani járulékfizetés alapján ott válunk biztosítottá


Kiutazás előtti teendők - kérdések

 • Érvényes útlevél vagy (kártyás) személyi igazolvány – unióban történő utazáshoz

 • Dokumentumok adott nyelvre fordítása – Fordító Iroda vagy OFFI

 • Jól szerkesztett, naprakész CV – www.europass.hu

 • Referenciák előző munkahely(ek)ről

 • Diplomát/szakképesítést elfogadják?( www.enic-naric.net )

 • Tartózkodás (külföldi lakcím-bejelentés) - Okmányiroda

 • Társadalom-biztosítás/egészségbiztosítás - OEP

 • Adózás – hogyan fogok adózni? - APEH

 • Esetleg: E301-es nyomtatvány kikérése - Munkaügyi Központ


ADÓZÁS

 • Kettős adózást elkerülő egyezmények: 56 országgal

 • Főszabály: az alkalmazottak munkabérük után abban az államban adóznak, amelyikben a munkát végzik

  (Kivéve: pl. kiküldetés)

 • 183 napos szabály

 • DE: ha itthon is és külföldön is keletkezik munkabér-jövedelem:

  A magyar SZJA Tv szerint: „adóterhet nem viselő járandóság” -nak minősül, itthon nem adóköteles, de fel kell tüntetni a bevallás megfelelő sorában → magyar összjövedelmet magasabb adósávba tolhatja

 • Minden bizonylatot/dokumentumot őrizzünk meg

 • Soron kívüli adóbevallás is kérhető – évközben is

 • Nemzetközi Adóügyek Tel: 06 1 428 5550

 • APEH kékszám 06 40 42 42 42


E 301 – kapok-e munkanélküli ellátást?

Ahol a munkaviszony megszűnik,ott kérhetünk munkanélküli ellátást

De: a „hazatérő munkavállaló” választhat: lakóhelyén is kérheti (uniós munkaviszonyának beszámítása)

E 301 nyomtatvány: munkában/biztosítási jogviszonyban töltött idő és az átlagkereset igazolására szolgál

E 301-es kiállító szerv: az utolsó munkavégzés helye szerint illetékes hatóság (munkaügyi intézmény)

Országból való eltávozás előtt kérjük ki személyesen

Az okmány hivatalból történő beszerzése sok időt vehet igénybe, késleltetheti az ellátás folyósítását.

Munkanélküli ellátás másik tagállamba történő „exportja”


A jó eséllyel induló álláskereső…

 • legalább alap-, de inkább középszintű,

  kommunikációs szintű nyelvtudás

 • az adott munkakörben elvárt ismeretek, készségek és tapasztalat

 • Rugalmasság, nyitottság és motiváltság

 • elérhetőség (internetes postafiók, telefon)

 • jól összeállított idegen nyelvű önéletrajz, www.europass.huoldalról letölthető

 • kísérőlevél, referencia-levél

 • hivatalos papír(ok) fordításai


Hogyan és hol keressek állásokat?

 • Kapcsolati tőke - ismerősök, barátok

 • Internetes portálok: afsz, eures

  (adott ország vonatkozásában cím-lista)

 • Önéletrajzok elküldése cégekhez, vagy internetes portálokon regisztráció, önéletrajz-feltöltés

 • Közvetítő irodák, toborzó cégek megkeresése

  Magán-munkaközvetítőkre vonatkozó szabályok ismerete

 • Helyzeti előny: ha az adott országban vagyok


Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapja www.afsz.hu


Állásajánlatok


Az EURES portál


Álláskeresés az EURES portálon


Statisztikák: 2010. május

 • 966 808 állásajánlat

 • 445 529 önéletrajz

 • és 21 276 regisztrált munkaadó


EURES önéletrajz-adatbázis

Önéletrajz-feltöltés:

 • Álláskeresők díjmentesen regisztrálhatják magukat

 • Minden uniós nyelven

 • Egy év után kerül az önéletrajz törlésre

 • Anonimitás lehetséges

 • „My Eures” szolgáltatás

  - üzenet, ha munkáltató érdeklődött a CV után

  - üzenet a felvitt profilnak megfelelő állásajánlatról


Önéletrajz-keresés:szolgáltatás munkáltatók részére

 • Az EU/EGT területén bejegyzett cégek számára biztosít lehetőséget

 • Érvényes adószámmal kell rendelkezniük


Önéletrajz: www.europass.hu


Munkavállalási információk

 • www.afsz.hu

 • ec.europa.eu/eures

 • www.euvonal.hu

 • Külügyminisztérium – www.kum.hu

 • Ország-infók – különböző forrásokból

 • Beutazás, tartózkodás, munkavállalás szabályai, életkörülmények, megélhetés, szállás, bérek, adók, levonások, nyugdíj-jogosultság, szolgálati idő beszámítása, stb…(vállalkozás-indítás)

 • EURES tanácsadó felkeresése


Magyarországon működő

A 118/2001. (VI. 30.) Korm. Rendelet

Közvetítési tevékenység bejelentése

(Munkaügyi Központnál nyilvántartásba vétel)

Megfelelő szakképesítés, vagyoni biztosíték: 500.000 Ft

„…A magán-munkaközvetítő a tevékenységéért a munkát keresővel szemben díjat, költséget nem számolhat fel…”

Tájékoztatást kell adnia

Ragaszkodjunk a személyes megbeszéléshez

Külföldi székhelyű

Hol van a székhelye?

Az ország szabályozása

Kontaktszemély kérdése

A magán-munkaközvetítőkről…


Egyéb munkavállalási lehetőségek, formák

 • AU PAIR munka (gyermekfelügyelet)

 • Önkéntes munka:

  Európai Önkéntes Szolgálat – EVS / Mobilitás

  www.evsdatabase.eu, www.mobilitas.hu

  max. 1 évig külföldi munka, önkéntes munkák (zsebpénz jár érte) több területen, 18-30 év között lehet pályázni


Hasznos tanácsok

 • Újságokban, interneten megjelent álláshirdetéseknél körültekintően járjunk el!

 • A magán-munkaközvetítők regisztrációját érdemes leellenőrizni (www.afsz.hu)+ SOHA NE FIZESSEN!

 • Elutazás előtt mindig tájékozódjon a kiválasztott (fogadó) ország viszonyairól

 • Útlevelet, személyi igazolványt soha ne adjuk át idegen személynek!

 • Mindig ragaszkodjunk az írásos munkaszerződéshez!

 • Hozzátartozóinknak adjuk meg kinti elérhetőségünket, címünket!

 • Nyissunk bankszámlát és mindig legyen rajta pénz!

 • Ha külföldön bajba kerülünk, a magyar nagykövetséghez, konzulátushoz fordulhatunk!


Aktuális állásajánlatok közül:

 • Könyvelő (Csehország)

 • Szociális munkák (Anglia)

 • Kamionsofőrök (Olaszország)

 • Optikus, irodai munkatárs, fizetőpincér, virágkötő, asztalos Ausztriába

 • Szállodai személyzet (Ciprus)

 • Szezonális szállodai munkák, szobalány, szakács (Németország)


Köszönöm a figyelmet!

Bíró Tímea

EURES tanácsadó

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Szeged, Bocskai u. 10-12.

birotimea@lab.hu

62/561-535


 • Login