Speci lis sz ks gletu csoportoknak ny jtott szolg ltat sok, szolg ltat selemek III. Hajl ktalanoknak, lakhat si probl m

Speci lis sz ks gletu csoportoknak ny jtott szolg ltat sok, szolg ltat selemek III. Hajl ktalanoknak, lakhat si probl m PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Jogi meghat

Download Presentation

Speci lis sz ks gletu csoportoknak ny jtott szolg ltat sok, szolg ltat selemek III. Hajl ktalanoknak, lakhat si probl m

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Speciális szükségletu csoportoknak nyújtott szolgáltatások, szolgáltatáselemek III. Hajléktalanoknak, lakhatási problémákkal küzdok számára nyújtott szolgáltatások

2. Jogi meghatározás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. "Az 1993. évi III. törvény a hajléktalan emberek esetében kétféle meghatározást ad. Az elso - igazgatási típusú - definíció értelmében "...hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkezo személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás." (Szt.4.(2)) E definícióból adódóan "a hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte". (Szt.6.) A hajléktalan emberek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások esetében e szerint a definíció szerint kell eljárnia önkormányzatoknak. A szociális törvény második - ellátási típusú - definíciója értelmében: "hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti". (Szt.4.(3)) Az a definíció a szociális ellátás szempontjait követi. Ebbol a meghatározásból adódóan "a települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti". (Szt 7.(1)). Ehhez a definícióhoz köti a szociális törvény a hajléktalan emberek részére fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. Vagyis ezt a meghatározást köteles alkalmazni az önkormányzat akkor, ha nappali melegedo, éjjeli menhely vagy átmeneti szállás formában nyújt személyes gondoskodást. (Szt. 78, 84, 89 §.) Ez azt is jelenti, hogy ezen ellátások igénybevételekor feltételként nem kötheto ki lakcím vagy utolsó lakcím szerinti területi illetékesség."

  • Login