„ KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 200 9 METŲ VEIKL OS ATASKAITA ” - PowerPoint PPT Presentation

Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita
Download
1 / 17

 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„ KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 200 9 METŲ VEIKL OS ATASKAITA ”. Prane šėjas: Kauno r. VVG pirmininkas Vytautas Zubas 20 10 04 2 6. Kauno rajono VVG valdybos sudėtis:. Vytautas Zubas (pirmininkas); Jolanta Marija Malinauskaitė (pirmininko pavaduotoja); Tomas Ilevičius ;

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

„ KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 200 9 METŲ VEIKL OS ATASKAITA ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPS 2009 MET VEIKLOS ATASKAITA

Pranejas: Kauno r. VVG pirmininkas

Vytautas Zubas

2010 04 26


Kauno rajono vvg valdybos sud tis

Kauno rajono VVG valdybos sudtis:

 • Vytautas Zubas (pirmininkas);

 • Jolanta Marija Malinauskait (pirmininko pavaduotoja);

 • Tomas Ileviius;

 • Nijol Kliuien;

 • Alfonsas Norkus;

 • Paulius Repys;

 • Jolanta Sidabrien;

 • Virginija Zazien;

 • Vaclovas virblis


Kauno raj vvg darbuotojai

Kauno raj. VVG darbuotojai:

 • Vytautas Zubas projekto vadovas;

 • Jolanta Marija Malinauskait projekto koordinator;

 • Kristina Kazlauskait Zumarien projekto administrator;

 • Edita Varapeckien vyr. finansinink


Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

VYKDOMI PROJEKTAI


Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

Kauno rajonovietos pltros 2007-2013 met strategijos gyvendinimas

Paramos gavjas Kauno rajono vietos veiklos grup;

Projektas gyvendinamas iki 2015 m. rugpjio 31 d.

Projekto tikslas stiprinti Kauno rajono bendruomen, gerinti jos gyvenimo kokyb, kaimo vietovse utikrinti paslaug ir turizmo verslo pltr.

Paramos suma 13940 tkst. Lt.


Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

Kauno rajono vietos pltros strategija buvo skmingai parengta:

Jai pritar ir sipareigojo bendrafinansuoti Kauno rajono savivaldybs taryba;

Bendruomeni sueigoje jai pritar dauguma Kauno rajono bendruomeni;

Inakstiniame NMA ekspert vertinime ji buvo vertinta 96 balais i 100 galim;

M ministro sakymu jai buvo skirtas 13,94 mln. lit finansavimas

Pasirayta paramos sutartis su NMA.


Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

I PRIORITETAS.

KAIMO VIETOVI SOCIALINS INFRASTRUKTROS GERINIMAS TELKIANT KAUNO RAJONO BENDRUOMEN, STIPRINANT JOS SAUGUM IR SOLIDARUM

Tikslas - stiprinti Kauno rajono bendruomen ir gerinti jos gyvenimo kokyb

 • 1.1 priemon. Kaimo atnaujinimas ir pltra

  Priemons tikslas - kurti patraukli aplink gyventi ir dirbti kaimo vietovse turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus

 • 1.2 priemon. Kaimo gyventoj solidarumo ir traukimo rajono viej gyvenim stiprinimas

  Priemons tikslas - skatinti kaimo gyventojus aktyviai ir rezultatyviai dalyvauti Kauno rajono vieajame gyvenime.


Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

 • II PRIORITETAS.

  EKONOMINS VEIKLOS VAIRINIMAS, PANAUDOJANT VIETOS ITEKLIUS

  Tikslas - rajono kaimo vietovse utikrinti paslaug ir turizmo verslo pltr

 • 2.1 priemon. Kaimo bendruomeni verslumo skatinimas

  Priemons tikslas - skatinti kaimo bendruomeni iniciatyvas teikiant socialines, aplinkos prieiros ir kitas btiniausias paslaugas kaimo gyventojams

 • 2.2 Priemon. Kaimo turizmo veiklos skatinimas

  Priemons udavinys remti stovyklaviei rengim, siekiant panaudoti Kauno rajono turizmo potencial ir skatinti kaimo vietovse turizmo versl.


Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

2009 metais atlikti projekto gyvendinimo darbai (1):

Su NMA pasirayta paramos sutartis;

Suformuota projekto vykdymo komanda;

rengtas biuras, sukurta materialin baz;

Parengta ir su agentra suderinta dokumentacija, skirta vietos projekt gyvendinimui;

vykdytas pirmasis kvietimas teikti paraikas;


Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

2009 metais atlikti projekto gyvendinimo darbai (2):

Projekto vieinimas, pareikj konsultavimas;

Gauta 15 paraik pagal I prioriteto 1.1 priemon Kaimo atnaujinimas ir pltra.

Praoma paramos suma 3 528 473,8 Lt


Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

LIETUVOS KAIMO PLTROS 20072013 MET PROGRAMOS PRIEMONS PARAMA VVG VEIKLAI, GDIAMS GYTI IR AKTYVIAI PRITAIKYTI VEIKLOS SRII PARAMA VIETOS PLTROS STRATEGIJ GYVENDINANTIEMS ASMENIMS MOKYTI, KONSULTUOTI IR PARAMA POTENCIALI VIETOS PROJEKT VYKDYTOJ, ESANI VVG TERITORIJOJE, AKTYVUMUI SKATINTI PROJEKTAS

TOBULK IR VEIK KARTU


Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

2009 metais atlikti projekto gyvendinimo darbai (1):

Parengta paraika, veiklos apraas ir kita dokumentacija paramai gauti;

Parengtas projekto vykdymo planas;

Su NMA pasirayta paramos sutartis (paramos suma 560 tkst. Lt);

Pradtos projekto vykdymo veiklos (VVG nari mokymai, projekt teikj mokymai, informaciniai renginiai, dalykins kelions)


Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

2009 metais atlikti projekto gyvendinimo darbai (2):

 • Kauno rajono vietos veiklos grup 2009 m. organizavo:

 • 5 informacinius renginius potencialiems projekt teikjams;

 • Vieo kalbjimo seminar VVG nariams 2009-11-12 ir13d. ir 25-26d.

 • Kelions:

 • Vengrija Austrija;

 • Valmieros VVG, Latvija;

 • Ukmerg, Birai;


Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas projektas:

Jaunimas kaimo pltros procesuose

1. Organizuotas jaunimo projekt konkursas;

2. Tarptautin konferencija Jaunimas kaimo pltros procesuose?]


Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

Dalyvavimas Lietuvos kaimo pltros organizacijose:

Lietuvos Kaimo tinkle;

Vietos veiklos grupi tinkle;

Lietuvos kaimo bendruomeni sjungoje;

M komitetuose.


Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

Planai 2010 metams:

 • Tsti pradt projekt vykdym;

 • Pradti tarpteritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus;

 • Stiprinti vietos partneryst;

 • Vieinti VVG, LEADER program, populiarinti jos idjas rajone.


Kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

Dkoju u dmes


 • Login