ÇİVİ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

ÇİVİ PowerPoint PPT Presentation


  • 153 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ÇİVİ. Yaramaz bir çocuk varmış. Bir gün babası ona çivilerle dolu bir torba verip:. - Arkadaşlarınla tartışıp kavga ettiğin zaman, her seferinde bu tahtaya bir çivi çak, demiş. Çocuk birinci günde otuz yedi çivi çakmış. Sonraki haftalarda kendi kendini kontrol etmeye başlamış.

Download Presentation

ÇİVİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V

ÇİVİ


Yaramaz bir ocuk varm bir g n babas ona ivilerle dolu bir torba verip

Yaramaz bir çocuk varmış. Bir gün babası ona çivilerle dolu bir torba verip:


Arkada lar nla tart p kavga etti in zaman her seferinde bu tahtaya bir ivi ak demi

- Arkadaşlarınla tartışıp kavga ettiğin zaman, her seferinde bu tahtaya bir çivi çak, demiş.


Ocuk birinci g nde otuz yedi ivi akm sonraki haftalarda kendi kendini kontrol etmeye ba lam

Çocuk birinci günde otuz yedi çivi çakmış. Sonraki haftalarda kendi kendini kontrol etmeye başlamış.


Ge en her g n de daha az ivi akm nihayet bir g n gelmi ki hi ivi akmam tahtaya

Geçen her gün de daha az çivi çakmış. Nihayet bir gün gelmiş ki hiç çivi çakmamış tahtaya.


Babas na gidip s ylemi babas onu yeniden tahtan n n ne g t rm ocu a

Babasına gidip söylemiş. Babası onu yeniden tahtanın önüne götürmüş. Çocuğa;


Bu g nden ba layarak tart may p kavga etmedi in her g n i in tahtadan bir ivi kar demi

-Bu günden başlayarak tartışmayıp, kavga etmediğin her gün için tahtadan bir çivi çıkar, demiş.


G nler ge mi her ge en g n hatalar n d zeltmi bir de bakm ki tahtada hi ivi kalmam

Günler geçmiş, her geçen gün hatalarını düzeltmiş. Bir de bakmış ki tahtada hiç çivi kalmamış.


Babas ona aferin iyi davrand n ama bu tahtaya dikkatli bak ne kadar ok delik var demi

Babası ona:

-Aferin iyi davrandın ama bu tahtaya dikkatli bak, ne kadar çok delik var, demiş.


Art k asla eskisi gibi olmayacak her k t s z ve davran da t pk tahtadaki gibi kalpte iz b rak r

-Artık asla eskisi gibi olmayacak. Her kötü söz ve davranış da tıpkı tahtadaki gibi kalpte iz bırakır.


Affetmek su unu hatas n ba lama tahta uzun ve kal n bi ilmi a a

Affetmek: Suçunu hatasını bağışlama

Tahta: uzun ve kalın biçilmiş ağaç


Metinle ilgili sorular 1 babas ocu a neden ivilerle dolu bir tahta vermi

Metinle ilgili sorular

1. Babası çocuğa neden çivilerle dolu bir tahta vermiş?


2 ocuk ilk g n ne yapm

2. Çocuk ilk gün ne yapmış?


3 babas ocuktan tahtadaki ivileri karmas n neden istemi

3. Babası çocuktan tahtadaki çivileri çıkarmasını neden istemiş?


V

Aşağıdaki boşlukları “çivi” metninden yaralanarak tamamlayınız. Babası oğluna bir torba çivi vermiş. Çünkü, ………………………………………………………………………………

Çivi çıkarılmış ama delikler kapanmamış. Çünkü, ………………………………………………………………………..………..


V

HAZIRLAYAN

Salman DOĞANPINAR

http://groups-beta.google.com/group/ogretmenlerden

ŞEHİT EVLİYA İLKÖĞRETİM OKULU

doganpinari@gmail.com


  • Login