Projektide hindamisest - PowerPoint PPT Presentation

Projektide hindamisest
Download
1 / 9

 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projektide hindamisest. Rein Kauber. Taotluste menetlemine rakendusasutuses. Vastavaks tunnistatud taotluste hindamine Toetuse kasutamise kava koostamine Vabariigi Valitsusele esitamine kinnitamiseks Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teegemine. Hindamiskomiskomisjon.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Projektide hindamisest

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projektide hindamisest

Projektide hindamisest

Rein Kauber


Taotluste menetlemine rakendusasutuses

Taotluste menetlemine rakendusasutuses

 • Vastavaks tunnistatud taotluste hindamine

 • Toetuse kasutamise kava koostamine

 • Vabariigi Valitsusele esitamine kinnitamiseks

 • Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teegemine


Hindamiskomiskomisjon

Hindamiskomiskomisjon

 • Arvo Ott - riigi infosüsteemide osakonna juhataja, komisjoni esimees;

 • Andrus Aaslaid – MKM, nõunik;

 • Mait Heidelberg – MKM, nõunik;

 • Rein Kauber - RISO järelevalve talituse juhataja;

 • Uuno Vallner - RISO arendustegevuse talituse juhataja

 • Katrin Edasi - RISO peaspetsialist;

 • Margus Püüa – RIA, IT arendusosakonna juhataja;

 • Jaak Tepandi - Tallinna Tehnikaülikool;

 • Rein Harjo - Riigikontrolli esindaja;

 • Indrek Bartels - ITL esindaja;

 • Marika Vaarik - RaM esindaja.


Hindamiskomisjoni lesanded

Hindamiskomisjoni ülesanded

 • analüüsida esitatud taotlusi järgmiste hindamiskriteeriumide alusel:

  • projekti eesmärkide kooskõla meetme eesmärkidega;

  • projekti mõju ja olulisus meetme eesmärkide saavutamisele;

  • taotluses esitatud tegevus- ja ajakava selgus, detailsus, ajaline teostatavus ja tegevuste piisavus püstitatud eesmärkide saavutamiseks;

  • taotletavate kulude põhjendatus, tegevustega seotus ja vajalikkus;

 • koostada taotlustest pingerida aastate lõikes koos ettepanekutega projektide rahastamise ja läbiviimise osas;

 • tuua põhjendused rahuldamata jäetud taotluste kohta


 • Hindamistulemused esimesed 10

  Hindamistulemused-esimesed 10


  Hindamistulemused 11 20

  Hindamistulemused 11-20


  Hindamistulemused 21 30

  Hindamistulemused 21-30


  Hindamistulemused viimased 10

  Hindamistulemused - viimased 10


  T nan t helepanu eest

  Tänan tähelepanu eest!

  Rein Kauber

  rein.kauber@riso.ee


 • Login