Projektide hindamisest
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Projektide hindamisest PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projektide hindamisest. Rein Kauber. Taotluste menetlemine rakendusasutuses. Vastavaks tunnistatud taotluste hindamine Toetuse kasutamise kava koostamine Vabariigi Valitsusele esitamine kinnitamiseks Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teegemine. Hindamiskomiskomisjon.

Download Presentation

Projektide hindamisest

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projektide hindamisest

Projektide hindamisest

Rein Kauber


Taotluste menetlemine rakendusasutuses

Taotluste menetlemine rakendusasutuses

 • Vastavaks tunnistatud taotluste hindamine

 • Toetuse kasutamise kava koostamine

 • Vabariigi Valitsusele esitamine kinnitamiseks

 • Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teegemine


Hindamiskomiskomisjon

Hindamiskomiskomisjon

 • Arvo Ott - riigi infosüsteemide osakonna juhataja, komisjoni esimees;

 • Andrus Aaslaid – MKM, nõunik;

 • Mait Heidelberg – MKM, nõunik;

 • Rein Kauber - RISO järelevalve talituse juhataja;

 • Uuno Vallner - RISO arendustegevuse talituse juhataja

 • Katrin Edasi - RISO peaspetsialist;

 • Margus Püüa – RIA, IT arendusosakonna juhataja;

 • Jaak Tepandi - Tallinna Tehnikaülikool;

 • Rein Harjo - Riigikontrolli esindaja;

 • Indrek Bartels - ITL esindaja;

 • Marika Vaarik - RaM esindaja.


Hindamiskomisjoni lesanded

Hindamiskomisjoni ülesanded

 • analüüsida esitatud taotlusi järgmiste hindamiskriteeriumide alusel:

  • projekti eesmärkide kooskõla meetme eesmärkidega;

  • projekti mõju ja olulisus meetme eesmärkide saavutamisele;

  • taotluses esitatud tegevus- ja ajakava selgus, detailsus, ajaline teostatavus ja tegevuste piisavus püstitatud eesmärkide saavutamiseks;

  • taotletavate kulude põhjendatus, tegevustega seotus ja vajalikkus;

 • koostada taotlustest pingerida aastate lõikes koos ettepanekutega projektide rahastamise ja läbiviimise osas;

 • tuua põhjendused rahuldamata jäetud taotluste kohta


 • Hindamistulemused esimesed 10

  Hindamistulemused-esimesed 10


  Hindamistulemused 11 20

  Hindamistulemused 11-20


  Hindamistulemused 21 30

  Hindamistulemused 21-30


  Hindamistulemused viimased 10

  Hindamistulemused - viimased 10


  T nan t helepanu eest

  Tänan tähelepanu eest!

  Rein Kauber

  rein.kauber@riso.ee


 • Login