สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา - PowerPoint PPT Presentation

   ...
Download
1 / 87

 • 276 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา. โดย นายอนุสารน์ ไกรแก้ว ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา. การให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและวามช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา หมายถึง

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3872078

2


3872078

"

1

2


3872078

 • 4

 • 5


3872078

.. (IndividualizedEducation Program : IEP) (Special Needs)


3872078

..

(IEP)


3872078

...


3872078

(.) ( . )


3872078

. (Visual Aids)

. (HearingAids)

. (WritingAids)

. (Reading Aids)

. (Daily Living Aids)

. (Positioning and Seating)

. (Computer and Computer Access)

. (Communication Aids)

. (Physical and Recreation Aids)


3872078

(Visual Aids)

( ) /


3872078

(Visual Aids)

.


3872078

.


3872078

. 2x50 2x65 6x65


3872078

(Aids forHearing Impaired)

FM


3872078

(Aids forHearing Impaired)

.


3872078

. FM

( Receiver) FM 2 (Transmitter)


3872078

.


3872078

.


3872078

(Writing Aids)


3872078

(Writing Aids)

. (Slate andstylus)


3872078

.

1 A4 15 - 20


3872078

. (Slant Board)

x 40 x 50 3 12


3872078

.


3872078

(Reading Aids)


3872078

(Reading Aids)

. TAB Player


3872078

.

(Bookmark)


3872078

.

6 8 1 40


3872078

. MP3

MP3


3872078

. AMIS


3872078

. DVD

VCD , DVD VCD ()


3872078

(Daily LivingAids)

( Self help aids )


3872078

(Reading Aids)

. :

8-11

8-11


3872078

. :

1


3872078

.


3872078

.

2


3872078

. (Pick UpReacher)

(Pick Up Reacher) 26


3872078

.


3872078

.


3872078

.


3872078

(Positioning andSeating)

(Wheelchair)


3872078

(Positioning andSeating)

.

CRT 15 17 0-60 x 100x75 . - 50-80 . 50x20 . 15 .


3872078

.


3872078

. 2 -

2 - x 100x75 . 2 - 2 - 50-80 . 50x20 . 15 . 2 -


3872078

(Positioning andSeating)

.

-


3872078

. (Prone stander)

(Prone stander) 4


3872078

.

(ROHO)

(ROHO)


3872078

(Computer andComputer Access)

/


3872078

 • (Computer andComputer Access)

 • (Screen Readerfor Windows)

-


3872078

.

16


3872078

.

Braille Printer


3872078

. Big Track

Big Track 3 USB PS2 port


3872078

.

Symbi-key computer Interface

Symbi-keycomputer Interface 9 3 27 Symbi-key computerInterface


3872078

.

2.5 4.5


3872078

(Communication Aids)


3872078

(Communication Aids)

. (Talking Switch)

 • .

 • .


3872078

. :

 • .

 • .

 • .

 • Single Switch


3872078

Augmentative and Alternative Communication , Picture ExchangeCommunication Visual Strategies

. /

. /


3872078

(Physical and RecreationAids)


3872078

(Physical and RecreationAids)

. : Bocce

 • (Boccia)

 • . ( )

 • .


3872078

. :

 • .

 • .

 • .

 • .


3872078

..

..

( ) .. ..

..


3872078

/ / /


3872078


3872078

()

()

()

() .

() . .

() . .


3872078

()


3872078

()

()

()

()

()


3872078

()

()

()

()


3872078

()

()


3872078

.


3872078

()

()


3872078

() . .

() . .


3872078


3872078


3872078

..


3872078

.


3872078

.


3872078


3872078

(slate and stylus)


3872078


3872078


3872078

.


3872078


3872078

:- ..


3872078


 • Login