Lahjakkaan oppilaan tunnistaminen
Download
1 / 34

Lahjakkaan oppilaan tunnistaminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Lahjakkaan oppilaan tunnistaminen. Aineiston laatijat: Aleksandr Asmolov Anatoli Glazunov Vladimir Orlov Hans Henrik Knoop Vladimir Dubrovsky. Esityksen pääsisältö. Lahjakkuuden käsite Lahjakkaiden lasten kanssa työskentelyssä sovellettavat opetusmenetelmät Opetuksen sisältö

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lahjakkaan oppilaan tunnistaminen' - woods


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lahjakkaan oppilaan tunnistaminen

Lahjakkaan oppilaan tunnistaminen

Aineiston laatijat:

Aleksandr Asmolov

Anatoli Glazunov

Vladimir Orlov

Hans Henrik Knoop

Vladimir Dubrovsky


Esityksen p sis lt
Esityksen pääsisältö

 • Lahjakkuuden käsite

 • Lahjakkaiden lasten kanssa työskentelyssä sovellettavat opetusmenetelmät

 • Opetuksen sisältö

 • Lahjakkaiden lasten kanssa työskentelevien opettajien koulutus


Lahjakkuuden m rittely
Lahjakkuuden määrittely

 • Ei ole olemassa yleisesti tunnustettua lahjakkuuden määritelmää.

 • On olemassa paljon määritykselle läheisiä tarkastelutapoja.


Lahjakkuus

Älyllinen kiihtyvyys menee ohi ikäryhmänsä normaalista

Lahjakkuus =

?

älylliset kyvyt

+

luova asenne/ lähestymistapa

+

sinnikkyys

Motivaatio optimit luovuuden suhteen

Poikkeuksellisen suuri

J. Renzulli. The enrichment trial model, a guide for developing programs for the gifted and talented. 1977


Keit ovat lahjakkaat oppilaat
Keitä ovat lahjakkaat oppilaat?

 • Kyvykäs, taitava?

 • Kiinnostunut?

 • Halukkaita miellyttämään?

Vladimir Dubrovsky 2006


Harjoittelu tekee mestarin
”Harjoittelu tekee mestarin!”

Germany 1995/96

Japani 1993

Soccer players

General population

Soccer players

General population

Brasilia 1995/96

Australia 1995/96

Soccer players

General population

Soccer players

General population


Miksi haluamme opettaa heit
Miksi haluamme opettaa heitä?

 • Jotta heistä tulisi tutkijoita?

 • Jotta heistä tulisi hyviä insinöörejä?

 • Kehittääksemme inhimillistä älykkyyttämme?

 • Jotta he läpäisisivät pääsykokeita, voittaisivat kilpailuja jne.?

Vladimir Dubrovsky 2006


Milloin tulisi aloittaa
Milloin tulisi aloittaa?

 • Kotona

 • Lastentarhassa, päivähoidossa?

 • Peruskoulussa? Ala- vai yläluokilla?

 • Lukiossa (Ammattioppilaitoksessa)?

Vladimir Dubrovsky 2006


Miss opetetaan
Missä opetetaan?

 • Erikoiskouluissa?

 • Erikoisluokilla?

 • Kesäkouluissa?

 • Koulun jälkeen, esim. kerhoissa?

Vladimir Dubrovsky 2006


Kuka opettaa
Kuka opettaa?

 • Opettajat (luokanopettaja, aineenopettaja)

 • Tutkijat (yliopisto/AMKK)?

Vladimir Dubrovsky 2006


Mit opetetaan miten opetetaan

Vähemmän tärkeää; riippuu tavoitteista

Tärkeämpää; Määrittelee tulokset

Mitä opetetaan? - Miten opetetaan?

Vladimir Dubrovsky 2006


Divergentti toimintatapaa pidet n luovana

Divergentit (hajauttava)

Laaja luovan toiminnan spektri

Voimakas mielikuvitus

Konformismin puute

Sisäinen motivaatio

Omaksuvat helposti uusia suhtautumistapoja ja ajatuksia

Saavat tyydytystä tiedostamiseen liittyvistä tunteista

Konvergentit (yhdentävä)

Kapea-alaiset, tavoitteelliset tutkimukset

Keskittymiskyky

Konformismi

Ulkoinen motivaatio

Kulkevat tuttua tietä

Puuttuvat tiedostavat tunteet

Divergenttiä toimintatapaa pidetään luovana


Min kuva
Minä kuva

 • Itsensä käsittämisen järjestelmä, jonka pohjalta ihminen on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa

 • Varhainen rakentaminen tärkeää

  • Tehtävä: Muodostaa lapselle terve itsetuntemus:

   • Lapsi kokee, että hänellä on jotakin, mitä antaa maailmalle ja jonka maailma ottaa iloiten vastaan


Min kuvan rakentamisessa on kehitett v
Minä kuvan rakentamisessa on kehitettävä

 • tiedon halua

 • tapaa tukeutua omiin voimiin

 • vastuuta omista teoista

 • tiedostettuun itsensä arviointiin perustuvaa varmuutta


Vanhempien huomaamat varhaislahjakkuuden p ominaisuudet 1 2
Vanhempien huomaamat varhaislahjakkuuden pääominaisuudet 1/2

 • varhain aloitettu puhuminen

 • varhain aloitettu laskeminen ja lukeminen

 • vaikeiden sanojen käyttö

 • poikien lahjakkuus havaitaan hieman myöhemmin

 • lapset reagoivat voimakkaammin erilaisiin tapahtumiin


Vanhempien huomaamat varhaislahjakkuuden p ominaisuudet 2 2
Vanhempien huomaamat varhaislahjakkuuden pääominaisuudet 2/2

 • valtava hellittämättömyys heitä kiinnostavissa asioissa

 • kaikenkattava uteliaisuus

 • pystyvät näkemään ilmiöiden ja tapahtuminen väliset yhteydet

 • tiedostamiskyvyt heijastavat kanssakäymisen lakien ymmärtämistä

 • pystyvät keksimään itselleen tekemistä itsenäisesti


Suosituksia vanhemmille lasten luovan potentiaalin kehitt miseksi
Suosituksia vanhemmille lasten luovan potentiaalin kehittämiseksi

 • Tue lasten ajatuksia ja ehdotuksia

 • Luo ”positiivinen ilmapiiri”, johon kuuluvat arvioimattomuus ja psykologisen turvallisuus

 • Varmista, että lapset voivat valita ratkaisunsa riippumattomasti ja he voivat kontrolloida itsenäisesti omaa edistymistään.


Psykologien m ritt m t lahjakkaiden lasten ominaisuudet
Psykologien määrittämät lahjakkaiden lasten ominaisuudet kehittämiseksi

 • Suuri tiedonhalu

 • Korkea biokemiallinen ja sähköinen aktiivisuus

 • hyvä muisti

 • hyvä huomion keskittämiskyky


Psykososiaaliset ominaisuudet
Psykososiaaliset ominaisuudet kehittämiseksi

 • kehittynyt oikeudenmukaisuuden tunne

 • laaja henkilökohtainen arvojärjestelmä

 • huumorintaju (yleensä)

 • pelkojen liioittelu (esim. seurausten vaarallisuuden liioittelu)

 • itsekeskeisyys

 • korkea energeettinen taso

 • suhteellisen lyhyt uni


Luovien kykyjen ja ongelmien ratkaisemisen tutkimusmenetelmi
Luovien kykyjen ja ongelmien ratkaisemisen tutkimusmenetelmiä

 • Tarkkanäköisyys

 • Ajattelunopeus

 • Assosiaatiokyky

 • Puheen helppous

 • Kyky määrittää kohteiden kategoriat

 • Seurausten johtaminen

 • Monikolliset ryhmitykset

 • Kohteen parantaminen

 • Mielikuvitus

 • Piirrosten loppuunsaattaminen


Lahjakkuutta ja erityist vahvuutta tukevat opetusmenetelm t
Lahjakkuutta ja erityistä vahvuutta tukevat opetusmenetelmät

 • Opiskelijan erittäin aktiivinen rooli

 • Opiskelijan motivaatio

 • Opintoprosessin voimaperäisyys

 • Ryhmä- ja yksilöllisten muotojen yhdistäminen

 • Opetusmuotojen ja –menetelmien optimaalinen aktiivisuus

 • Toimintatulosten arviointijärjestelmän käyttö (yksilöllisempi arviointi)

 • Positivismin, ”menestyksen ilmapiirin” muodostaminen opetuksessa


Muistettava lahjakkaiden lasten kanssa ty skennelless
Muistettava lahjakkaiden lasten kanssa työskennellessä opetusmenetelmät

 • Kohtuuden tunne

  • Motivaatio-optimi on yksilöllistä

  • Opetuksen luova toiminta vaatii yleensä korkeata tunnepitoisuutta/emotionaalisuutta

 • Luova ilmapiiri ja opetustyön muoto vaikuttaa enemmän lopputulokseen kuin sisältö

 • Luovuuden kehittäminen rakentuu suureen tieto- ja taitomäärään

  • ”Luominen luomisen tähden” on tuhoisaa

Eteenpäin

Flow


Aivojen kehitys opetusmenetelmät

2003 Hans Henrik Knoop

Ihmisen kulttuuri evoluutio

~ 1000 sukupolvea

Luovuus

Uusi-aivokuori

Järjestys - Kaaos

Limbinen järjestelmä

Mielihyvä - kipu

Ihmisen biologinen evoluutio

~ 2,5 milj. vuotta

~ 200000 sukupolvea

Oppiminen

Matelija aivot

Elämä - Kuolema

Nisäkkäät

~ 200 milj vuotta

Tunteet

Yleinen herkkyystaipumus spontaanille itsenäiselle monimutkaisuuden kasvulle

Matelijat

~ 350 milj.vuotta

Perusaistit


Taidot ja haasteet oppimisessa opetusmenetelmät

2003 Hans Henrik Knoop

Ahdistus

Korkea

A3

A4

Flow

Haasteet

A1

A2

Matala

Turhautuminen

0

Taidot

0

Matala

Korkea

Flow: The natural balance between challenges and competence

(Knoop 1997 after Csikszentmihalyi, 1991)


Edellytyksi flow lle i
Edellytyksiä Flow:lle I opetusmenetelmät

TURVALLISUUS

RIITTÄVÄT HAASTEET

LEIKKISYYS

OHJATTU TUTKIMINEN

VAHVAT POSITIIVISET TUNTEET

SISÄLLÖN KÄYTTÖKELPOISUUS JA HYÖDYLLISYYS

MYÖS LAAJEMASSA PERSPEKTIIVISSÄ


Edellytyksi flow lle ii
Edellytyksiä Flow:lle II opetusmenetelmät

Opiskelijan henkilökohtaiset taidot:

 • Kyky asettaa tavoitteita itselle, vaikka sillä hetkellä ei olisikaan mitään erityistä tehtävää

 • Kyky ymmärtää, seurata ja luoda sääntöjä ja ohjeita

 • Kyky sovittaa taidot ympärillä oleviin mahdollisuuksiin

 • Kyky lukea palautetta, jota muut eivät huomaa

 • Kyky keskittyneeseen työhön ja häiriön sietoon

Oppimisympäristölliset tekijät:

 • Selkeät, yksilöllisesti asetettavat tavoitteet

 • Selvät, kohtuulliset toimintaohjeet (mallit)

 • Mahdollisuus säätää haasteita kykyjen mukaan

 • Selkeä tieto siitä, kuinka hyvin menee

 • Häiritsevien elementtien häivyttäminen


Luovuuden kehitt mismenetelm eduard de bonon mukaan
Luovuuden kehittämismenetelmä Eduard de Bonon mukaan opetusmenetelmät

 • Ongelman ratkaisuehtojen esille saaminen

 • Taito luopua/etääntyä menneestä kokemuksesta, uusien keinojen etsiminen

 • Monifunktionaalisten yhteyksien näkeminen

 • Assosiatiivinen ajattelu – vastakkaisten keinojen yhdistäminen

 • Polarisoivien ajatusten tuominen ilmi ja kehittäminen


Brain storm metodiikka
Brain-Storm -metodiikka opetusmenetelmät

 • Ehdotettujen ideoiden kritiikin kieltäminen

 • Kaikkien ideoiden kannustaminen

 • Maksimoidaan ideoiden lukumäärä

 • Ideoiden yhdistäminen ja parantaminen

 • Kiistely/väittely keskeytetään, koska kiistelyssä hukkuu totuus


Opetusk yt nt jen nelj ongelmatasoa
Opetuskäytäntöjen neljä ongelmatasoa opetusmenetelmät

 • Opettaja muotoilee, tutkii ja ratkaisee ongelman, opettaja esittelee ongelmien ratkaisemisen mekanismin

 • Opettaja muotoilee, tutkii ja ratkaisee ongelman yhdessä oppilaan kanssa

 • Opettaja muotoilee ongelman yhdessä oppilaan kanssa, oppilas tutkii ja ratkaisee ongelman

 • Oppilas muotoilee, tutkii ja ratkaisee ongelman

Autonomia


Oppimistasot
Oppimistasot opetusmenetelmät

 • Tunnistaminen

 • Mieleen painaminen

 • Ymmärtäminen

 • Tietoihin perustuva toiminta

 • Luova soveltaminen uudessa tilanteessa


”Koeryhmän oppilaiden akateemisen minäkuvan ja itsearvostuksen heikko yhteys osoittaa, että myös akateemisesti kyvykkäät oppilaat tarvitsisivat opetuksellista erityishuomiota ja opinto-ohjausta kokeakseen oppimisen ja menestymisen koulussa itselleen tärkeäksi. Ilman opetuksellisia erityistoimenpiteitä suomalainen peruskoulu ja yhteiskunta näyttävät tällä hetkellä menettävän osan akateemisesti lahjakkaiden oppilaiden potentiaalista.”

Risto Hotulainen31.1.2003

Joensuun yliopisto


 • Tulevaisuudessa erilaisen lahjakkuuden ja luovuuden entistä parempi tunnistaminen ja tukeminen voisi olla peruskoulun yksi painopistealue.

 • Se ei vaadi peruskoulussa erilliskouluja tai -luokkia, vaan pedagogista eriyttämistä, jossa erilaisia oppilaita opetetaan niin, että jokainen saa sen hetkisen tasonsa mukaista opetusta - aivan kuten peruskoulumme isät aikanaan suunnittelivat.

  (Kari Uusikylä YLE Radio 1:n Ykkösaamussa 28.12.2004)


Lopuksi
Lopuksi: parempi tunnistaminen ja tukeminen voisi olla peruskoulun yksi painopistealue.

 • Muistettava, että jokaisella on yksilöllinen motivaatio optimi

 • Lahjakkaiden opettamiseen tarvitaan lahjakas opettaja

 • Ensisijaista on valita yksilöllinen sopiva opetusmenetelmä sisällöt eivät ole niin tärkeässä asemassa


Kiitos
Kiitos! parempi tunnistaminen ja tukeminen voisi olla peruskoulun yksi painopistealue.


ad