Katern Politiek - PowerPoint PPT Presentation

Katern politiek
Download
1 / 15

 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Katern Politiek. Paragraaf 9 Politieke besluitvorming Paragraaf 10 De toekomst van de Nederlandse politiek. Paragraaf 9. Politieke besluitvorming. Maatschappelijk probleem. Sociaal probleem: situatie die mensen afkeuren Verschillende meningen Veel aandacht van de media

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Katern Politiek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Katern politiek

Katern Politiek

Paragraaf 9

Politieke besluitvorming

Paragraaf 10

De toekomst van de Nederlandse politiek


Paragraaf 9

Paragraaf 9

Politieke besluitvorming


Maatschappelijk probleem

Maatschappelijk probleem

 • Sociaal probleem: situatie die mensen afkeuren

 • Verschillende meningen

 • Veel aandacht van de media

 • De politiek erkent het probleem en bemoeit zich ermee


Politieke besluitvorming in 4 fasen

Politieke besluitvorming in 4 fasen

 • Fase 1: wens wordt een politiek probleem

 • Fase 2: bedenken van oplossingen

 • Fase 3: besluit nemen

 • Fase 4: uitvoeren van het besluit


Invloed van pressiegroepen en media

Invloed van pressiegroepen en media

Pressiegroepen: streven bepaalde belangen na en proberen de politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Dit doen ze door:

-openlijk actie te voeren

-de publieke opinie (mening) te beïnvloeden

-lobbyen waarmee je steun vraagt voor jouw standpunten bij politieke bestuurders


Welke machtmiddelen gebruiken pressiegroepen

Welke machtmiddelen gebruiken pressiegroepen:

 • Kennis

 • Grootte van de groep

 • Geld

 • De wet (naar de rechter stappen)

 • Media

 • Politici (lobbyen)

 • Charismatische leider

 • Zitting nemen in een bestuur of adviesorgaan (SER)


Hoe kunnen burgers invloed uitoefenen op de politiek

Hoe kunnen burgers invloed uitoefenen op de politiek?

 • Stemmen

 • Lid worden van een politieke partij

 • Persoonlijk contact opnemen met een politicus

 • Gebruik maken van het spreekrecht

 • Referendum (volksraadpleging) aanvragen

 • Lid worden of oprichten van een pressiegroep

 • Demonstreren

 • Handtekeningen verzamelen

 • Media

 • Klacht of bezwaarschrift indienen

 • Nationale Ombudsman inschakelen


Let op

LET OP:

 • Vanmiddag om 14.45 inhalers part I (lokaal 244)

 • Volgende week dinsdag 18/02/2014 Schoolexamen Politiek Par. 1 t/m 10

 • Blz.126-127 Praktische opdracht. Kiezen uit opdr. 1, 2, 4. Werk individueel, in tweetallen of drietallen. Inleveren op 7 maart!


Paragraaf 10

Paragraaf 10

De toekomst van de Nederlandse politiek


Knelpunten in het politieke besluitvormingsproces

Knelpunten in het politieke besluitvormingsproces

De democratie is niet perfect! Werkt ook niet perfect!

 • Er is een kloof tussen de kiezers en de politici. Burgers ervaren dat politici niet naar hen luisteren.

 • Europa heeft meer macht dan de Nederlandse burger. http://www.youtube.com/watch?v=6zZxZsBN7tU


Nog meer knelpunten

Nog meer knelpunten…

 • Ministers hebben in de praktijk meer macht dan het parlement:

  -Bij de uitvoer van wetten, wordt het parlement slechts achteraf geïnformeerd over bepaalde keuzes.

  -Het regeerakkoord bepaalt al erg veel.


Nog meer knelpunten1

Nog meer knelpunten…

2. Soms neemt het parlement beslissingen die ingaan tegen de wil van het Nederlandse volk of komen ze beloftes uit verkiezingstijd niet na.

3. Sommige problemen zijn erg moeilijk om op te lossen bijv. milieu versus economie.

4. De overheid heeft de laatste jaren minder geld om zaken goed te controleren.

5. In Nederland is er sprake van veel bureaucratie (= veel papierwerk).


Wat kunnen we doen aan deze knelpunten

Wat kunnen we doen aan deze knelpunten?

 • Referendum invoeren, zodat de burgers zich meer betrokken en serieus genomen voelt.

  Dit heeft voor- en nadelen:

  Voor:

  Burgers hebben direct invloed en politieke besluiten krijgen meer draagvlak onder de bevolking.

  Na:

  Referenda kosten veel tijd, sommige problemen zijn te ingewikkeld, media hebben veel invloed, keuzes worden te simpel gezien.


Wat kunnen we doen aan deze knelpunten1

Wat kunnen we doen aan deze knelpunten?

2. Stemplichtip.v. stemrecht.

3. Gekozen burgemeester en minister-president.

4. Regionale kandidaatstelling.

5. Meer bevoegdheden voor het parlement.

6. Deregulering (= officiële regelgeving, wetten en bemoeienissen van de overheid verminderen om bureaucratie tegen te gaan)

7. Regelgeving dichter bij de burger brengen: meer op gemeenteniveau.


Media onderzoekt de politiek en overheid en heeft een duidelijke waakhondfunctie

Media onderzoekt de politiek en overheid en heeft een duidelijke waakhondfunctie!

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1396514

RAMBAM: Lokportemonnee!


 • Login