SAMARBEID OM LÆREKANDIDATER PÅ HADELAND
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

SAMARBEID OM LÆREKANDIDATER PÅ HADELAND PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SAMARBEID OM LÆREKANDIDATER PÅ HADELAND. Kort om Hapro Bakgrunn for prosjektet Samarbeidsavtalen Samarbeid på systemnivå Samarbeid på individnivå Metode/læringsmapper. SENTER FOR YRKESKVALIFISERING. Bakgrunn for prosjektet. Oppland fylkeskommune (OFK): lærekandidater uten læreplass

Download Presentation

SAMARBEID OM LÆREKANDIDATER PÅ HADELAND

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Samarbeid om l rekandidater p hadeland

SAMARBEID OM LÆREKANDIDATER PÅ HADELAND


Samarbeid om l rekandidater p hadeland

Kort om Hapro

Bakgrunn for prosjektet

Samarbeidsavtalen

 • Samarbeid på systemnivå

 • Samarbeid på individnivå

  Metode/læringsmapper


Senter for yrkeskvalifisering

SENTER FOR YRKESKVALIFISERING


Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet

Oppland fylkeskommune (OFK): lærekandidater uten læreplass

NAV Hadeland: Ungdommer som slutter i det videregående skoleløpet blir ordinære arbeidssøkere hos NAV.

Hapro: Unge voksne – et samarbeid mellom VOX, HAPRO og NAV Hadeland høsten 2009. Finansiert av VOX. Mange unge deltakere i ulike tiltak.


L rekandidatordningen

Lærekandidatordningen

Opplæringslova:

Kapittel 4. Vidaregåande opplæring i bedrift.

http://www.udir.no/Tilskuddsordninger/Bedrifter-som-tek-inn-larlingar-med-sarskilde-behov/


Fra sakkyndig vurdering ppt

Fra sakkyndig vurdering (PPT):

Eks 1:

Elevens hovedvanske er generelle lærevansker, verbal del og spesifikke lese- og skrivevansker. Han har hatt omfattende spesialpedagogisk tilrettelegging på ungdomstrinnet.

Eks 2:

Omfattende fagvansker, lese – og skrivevansker. Bor i fosterhjem.


Skolens vurdering

SKOLENS VURDERING:

Teoretisk

 • Har utbytte av ordinær undervisning

 • Fritas fra fellesfagene

  Praktisk

 • « Han jobber selvstendig, gjør en grundig jobb og gjennomfører det han blir satt til å utføre. Han finner fort løsninger på praktisk utfordringer og er utholdende»


Eksempel

EKSEMPEL:


Eksempel1

EKSEMPEL:


Eksempel2

EKSEMPEL:


Samarbeid om l rekandidater p hadeland

Arbeidsgivers vurdering av praksis:

 • «Ferdighetene er så svake at det ikke er hensiktsmessig å gjøre sammenligninger i forhold til ordinært arbeidsliv».

  Våre observasjoner av praksis:

 • «Han har et godt håndlag, men må ha beskjed om hvor spikeren skal stå».


Kartlegging

KARTLEGGING

 • Samtale

 • Opplysninger fra skole/ppt eller andre.

 • Opplæringsplan fra skolen

 • Ulike kartleggingsverktøy- hva er riktig å benytte for den enkelte

 • Profil fra arbeidsplassen:

 • http://www.vox.no/no/Kompetansemal/Profiler-for-basisferdigheter/

 • Bilder/besøk på arbeidsplassen - identifisere krav til lesing, skriving, regning, data sammen med elev og arbeidsgiver

 • Fra det individuelle til det generelle


Eksempler p bilder fra arbeidsplassen

EKSEMPLER PÅ BILDER FRA ARBEIDSPLASSEN


L ringsrommet

LÆRINGSROMMET:

 • Opplæringsplass i bedrift innenfor aktuelt fagområde

 • Opplæringsplan styrer - individuell kartlegging/tilpasning

 • Undervisning/studieplass ved Hapro

 • Yrkesrettet basiskompetanse – lesing, skriving, regning, data (spes.ped.)

 • Sosialpedagogisk arbeid


Produksjonstekniker

PRODUKSJONSTEKNIKER

 • Vil lære å bruke målebånd – regne areal


L ringsmapper

LÆRINGSMAPPER:


 • Login