Anotace
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

ANOTACE PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ANOTACE .

Download Presentation

ANOTACE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ANOTACE

 • V materiálu se prezentují jednoduché stroje, principy jejich práce, základní rozdělení jednoduchých strojů, příklady použití v běžném praktickém životě. U jednotlivých jednoduchých strojů je uveden popis, místo použití kde mohou člověku snížit námahu. Určeno pro sedmý ročník.


Jednoduché stroje

Páka

Kladka

Kolo na hřídeli

Nakloněná rovina

Klín

Šroub

Zápis


Co jsou jednoduché stroje?

Jsou to mechanismy, které používáme ke zjednodušení naší činnosti.

Snižují fyzickou námahu, protože pomocí malých sil dosáhneme velkých účinků.

Mezi jednoduché stroje řadíme:

 • Páku

 • Kladku

 • Kolo na hřídeli

 • Nakloněnou rovinu

 • Klín

 • Šroub


Proč neušetříme práci?

Působíme sice menší silou, ale po delší dráze

nebo

působíme stejně velkou silou jako bez použití mechanismu, ale změníme její směr.


Jak dělíme jednoduché stroje

1. stroje založené na rovnosti momentu sil

páka, kladka, kolo na hřídeli

2. stroje založené na rovnováze sil

nakloněná rovina, klín a šroub


Páka

Páka je tyč otočná kolem pevné osy.


Jednozvratná páka

Páka v rovnováze. Na levé rameno působí třikrát větší síla než na pravé.

Využití: páčidlo, stavební kolečko, otvírák na láhev piva, louskáček na ořechy….


Dvouzvratná páka

O-osa otáčení

Využití: kleště, nůžky, houpačka,…


Kladka

Spojením volné a pevné kladky (i několika volných a několika pevných kladek) vzniká kladkostroj.


Kladka pevná

100 N = 100 N

Mění pouze směr působící síly,což je výhodné např. při zvedání břemene do výšky.


Kladka volná

100 N je méně jak 50N

Umožňuje zvedat tělesa poloviční silou, než je tíha tělesa na ní zavěšeného.


Kladkostroj

Kladkostroj

Kladkostroj má minimálně dvě až desítky kladek.


Kolo na hřídeli

Rumpál u studně jako typický příklad kola na hřídeli.

Pracuje na základě momentové věty a používá se u převodů na kolo, navijáku, dříve rumpálu, u kterých je kolo nahrazeno klikou.


Nakloněná rovina

Příkladem nakloněné roviny je závit na šroubech


Klín

Klín používáme jako nůž, sekyru apod.


šroub

Šroub s maticí


zápis

Jednoduché stroje nám pomáhají při každodenní činnosti tím, že zmenšují sílu, kterou bychom potřebovali při práci bez použití těchto mechanismů nebo mění směr působící síly, který je pro naši práci vhodnější.

Patří mezi ně: Páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, klín, šroub.


Použité obrázky – Wikipedia

Použité kliparty – kolekce PowerPoint 2007,

www.office.microsoft.com

Soubor:Paka.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 26. 6. 2010, 18:01, last modified on 12.11.2011 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paka.png>.

Soubor:Polea-simple-fija.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 19. 3. 2006, 12:39, last modified on 12.11.2011 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polea-simple-fija.jpg>.

Soubor:Polea-simple-movil2.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 3. 9. 2006, 11:37, last modified on 12.11.2011 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polea-simple-movil2.jpg>.

Soubor:Polispasto2.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 6. 1. 2005, 21:56, last modified on 12.11.2011 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polispasto2.jpg>.

Soubor:Well, PragueSatalice.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 18. 11. 2007, 21:43, last modified on 12.11.2011 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Well,_Prague_Satalice.jpg>.

Soubor:Screwthread Z%C3%A1vit M16.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 23. 11. 2006, 23:36, last modified on 12.11.2011 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Screw_thread_Z%C3%A1vit_M16.jpg>.

Soubor:Axe.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 7. 9. 2005, 21:51, last modified on 12.11.2011 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Axe.jpg>.

Soubor:M4 Inbusschraubefocusstacked.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 20. 5. 2009, 22:04, last modified on 12.11.2011 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:M4_Inbusschraube_focusstacked.jpg>.


 • Login