MITEN HOITOALAN OPISKELIJAT OPPIVAT N YTT  N PERUSTUVAA HOITOTY T

MITEN HOITOALAN OPISKELIJAT OPPIVAT N YTT N PERUSTUVAA HOITOTY T PowerPoint PPT Presentation


  • 146 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

N

Download Presentation

MITEN HOITOALAN OPISKELIJAT OPPIVAT N YTT N PERUSTUVAA HOITOTY T

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. MITEN HOITOALAN OPISKELIJAT OPPIVAT NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA HOITOTYÖTÄ? 16.1.2008 TtM-Opiskelijat: Elina Kaitala Heli Elo-Vuola Sanna Koskinen Satu Väisänen Turun Yliopisto Hoitotieteenlaitos

2. NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ Evidence-Based Nursing Parhaan ajan tasalla olevan tiedon arviointia ja käyttöä Näyttö perustuu kolmeen pääluokkaan: Tieteellisesti havaittuun tutkimusnäyttöön Hyväksi havaittuun toimintanäyttöön Kokemukseen perustuvaan näyttöön (Lauri & Leino-Kilpi 2003)

3. NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ STM: Tavoite- ja toimintaohjelma 2004-2007 Kansainväliset tutkimukset: Parempia tuloksia potilaan hoidossa Opiskelijat kokevat hyödyllisenä Alettu huomioimaan enemmän opetuksessa 2000- luvulla

4. OPISKELIJAT JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ Miten hoitoalan opiskelijat oppivat näyttöön perustuvaa hoitotyötä?

5. TARKOITUS Esitellä menetelmiä, joilla opiskelijat oppivat näyttöön perustuvaa hoitotyötä

6. MENETELMÄT Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että näyttöön perustuvaa hoitotyötä opitaan: kehittymällä tiedonhaussa ongelmaperustaisella oppimismenetelmällä (PBL)

7. TIEDONHAUN OPPIMINEN Tietokantojen hyödyntäminen Kriittinen ajattelu ja arviointi

8. ONGELMAPERUSTAINEN OPPIMINEN (PBL) Toteutetaan teoriaopetuksessa ja käytännön harjoittelujaksolla Suulliset esitykset ja keskustelut hoitotieteen tutkimuksista Case-tapaukset Oppikirjatietojen tarkentaminen tutkimustiedolla

9. TOIMINTAEHDOTUKSIA Opetussuunnitelmissa painotettaisiin näyttöön perustuvaa hoitotyötä Näyttöön perustuvat hoitotyön suositukset Käytännön hoitotyön ammattilaisten täydennyskoulutus Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden hoitajien tukeminen

10. JOHTOPÄÄTÖKSET Näyttöön perustuvan hoitotyön osaaminen ja oppiminen on tärkeää Erilaisia oppimiskeinoja, joita voi toteuttaa sekä teoriaopetuksessa että käytännössä Parempia tuloksia potilaiden hoidossa Luo yhtenäistä linjaa hoitotyölle kansainvälisesti

11. LÄHTEET Callister, L.C., Matsmura, G., Lookingland, S., Mangum, S. & Loucks, C. 2005. Inquiry in Beccalaureate Nursing education: Fosterin evidence-based practice. Journal of nursing education 44 (2),59-64. Chichester, S.R., Wilder, R.S., Mann, G.B. & Neal, E. 2001. Utilization of evidence-based teaching in U.S. Dental hygiene curricula. Journal of dental hygiene 75 (2),156-164. Ciliska, D. 2005. Educating for evidence-based practice. Journal of Professional Nursing 21 (6),345-350. Connolly, B., Lupinnaci, N.S & Bush, A.J.2001. Changes in attitudes and perceptions about research in physical therapy among professional physical therapists students and new graduates. Physical Therapy 81 (5),1127-1134. Curran, C.R. & Roberts, W.D.2002. Columbia University´s competency and evidence- based acute care nurse practioner program. Nursing Outlook 50 (6),232-237.

12. LÄHTEET Ferguson, L.M. & Day, R.A. 2007. Challenges for new nurses in evidence-based practice. Journal of nursing management 15 (1), 107-113. Fonteyn, M.2002. Print and online versions of evidence-based nursing: Innovative teaching tools for nurse educators. Evidence-Based Nursing 5 (1),6-7. Fonteyn, M.E. 2001. Teaching advanced practice nursery students how to use the internet to support and evidence-based clinical practice. AACN Clinical issues: Advanced practice in acute and critical care 12 (4),509-519. French, P. 1999. The development of evidence-based nursing. Journal of advanced nursing 29 (1),72-78. Jacobs, S.K., Rosenfeld,P. & Haber, J. 2003. Information literacy as the foundation for evidence-based practice in graduate nursing educations: a curriculum-integratd approach. Journal of professional nursing 19 (5),320-328.

13. LÄHTEET Lauri, S. 2003. Näyttöön perustuvan hoitotyön merkitys ja tulevaisuuden haasteet. Teoksessa Näyttöön perustuva hoitotyö. Lauri, S. (toim.) Helsinki: WSOY, 151-156. Lauri, S. & Leino-Kilpi, H. 2003. Näyttöön perustuvan hoitotyön lähtökohdat. Teoksessa Näyttöön perustuva hoitotyö. Lauri,S. (toim.) Helsinki: WSOY,7-20. Lauri, S. & Kyngäs, H. 2005. Hoitotieteen teorian kehittäminen. Vantaa: WSOY. Lauri,S. 2006. Hoitotyön ydinosaaminen ja oppiminen. Helsinki: WSOY. Lusardi, M.M., Levangie, P.K. & Fein, P.D. 2002. A problem-based learning approach to facilitate evidence-based practice in entrylevel health professional education. Journal of Prosthetics and orthotics 14 (2),40-50. Mattila, L.R. & Eriksson, E. 2007. Nursing students learning to utilize nursing research in clinical practice. Nurse education today 27 (6),568-576. Mohide, E.A. & Matthew-Maich, N. 2007. Engaging nursing preceptor-student dyads in an evidence-based approach to professional practice. Evidence-Based nursing 10 (2),36-40.

14. LÄHTEET Morgan, P.D., Fogel, J., Hicks, P., Wright, L. & Tyler, I. 2007. Strategic enhancement of nursing students information literacy skills: Interdisciplinary perspectives. ABNF Journal 18 (2),40-45. Profetto-McGrath J. 2005. Critical thinking and evidence-based practice. Journal of Professional Nursing 21 (6) 364-371. Richardson, W.S. 2005. Teaching evidence-based practice on foot. Evidence-Based nursing 8 (4),100-102. Shorten, A., Wallace, M. C. & Crookes, P.A. 2001. Developing information literacy: a key to evidence-based nursing. International nursing review 28 (2),86-92. STM.2003.Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä. Kansallinen tavoite- ja toimintaohjelma 2004-2007. Helsinki: Edita Prima Oy. Stone. C. & Rowles, C.J. 2007. Nursing students can help support evidence-based practice on clinical nursing units. Journal of nursing management 15 (3), 367-370. Swinglehurst, D. 2005 Evidence-based guidelines: The theory and the practice. Evidence- based health care and public health 9 (4),308-314.

15. LÄHTEET Taylor-Seehafer, M.A., Abel, E., Tyler, D.O. & Sonstein, F. C. 2004. Integrating evidence-based practice in nurse practioner education. Journal of the American academy of nurse practiones 16 (12),520-525. Tulostettu 20.11.2007 http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/mp/db/file_library/x/IMG/12395/file/Naytollatuloksiinkasikirja120404.pdf Tulostettu 20.11.2007 http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/asiantuntijatyoryhmat/naytolla_tuloksiin/valmisteilla_olevat_suositukset/ Tulostettu 20.11.2007 http://www.guideline.gov/search/detailedsearch.aspx

  • Login