BITERAP
Download
1 / 10

Samospráva - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

BITERAP B usiness I ntelligence pre T vorbu E xaktných R ozpočtov a P lánovanie ASP pre miestnu správu a samosprávu. Samospráva. Trend k fiškálnej decentralizácií Prenesenie stále väčšieho množstva kompetencií - no len časti finančných prostriedkov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samospráva' - wilson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

BITERAPBusiness Intelligence pre Tvorbu Exaktných Rozpočtov a PlánovanieASP pre miestnu správu a samosprávu


Samospr va
Samospráva

 • Trend k fiškálnej decentralizácií

 • Prenesenie stále väčšieho množstva kompetencií

  • - no len časti finančných prostriedkov

 • Stále väčší tlak na efektívne fungovanie a prerozdeľovanie

 • Žiadne prenesené metódy a prostriedky

 • Žiadne nástroje

 • Žiadna koncepcia

 • Riešenie – IT BI nástroje pre podporu manažmentu

 • Informatizácia samosprávy je súčasťou celkového trendu smerujúceho k @-government


Cpm v konnos organiz ci
CPM – výkonnosť organizácií

 • Výkonnosť - hlavné kritérium posudzovania fungovania organizácií

 • Z finančného hľadiska je hlavnou úlohou organizácie tvorba a napĺňanie rozpočtu

 • Priebežná aktualizácia rozpočtu pracná, nepresná a s časovým omeškaním

 • Netransparentnosť riadenia a neefektívne zabezpečovanie úloh na základe neúplných informácii o disponibilných zdrojoch vo vzťahu k rozpočtu

 • Riešenie plánovania a napĺňania rozpočtu, pomocou moderných plánovacích nástrojov Business Intelligence – Cognos Enterprise Planning


Princ py enterprise planning architekt ry
PrincípyEnterprise planning architektúry

 • Výkonnostne taký skok ako bol prechod od plánovania na papieri pomocou kalkulačiek k plánovaniu v tabuľkových editoroch

 • Založené na flexibilných modeloch popisujúcich celé fungovanie organizácie

 • Modely tvorené viacerými dimenziami, ktoré popisujú rôzne ukazovatele a navzájom sa dajú otáčať – tabuľkové editory iba dve dimenzie!

 • Sprístupnenie vybraných ukazovateľov štrukturálnym zložkám miestnej správy a obyvateľom cez internet

Enterprise Planning

Tabuľkové editory

Papierové kalkulácie


Princ py enterprise planning architekt ry1
PrincípyEnterprise planning architektúry

 • Rovnaký klasifikačný základ – možnosť individuálneho prispôsobenia

 • Automatické napĺňanie plánu z ponúkaného ekonomický finančného podsystému CASE*Fin a personálneho CASE*Pam alebo rôznych ERP systémov – celková previazanosť

 • Plánovanie v reálnom čase !

 • Zmena plánu je možná v ktoromkoľvek okamihu, s dosledovaním jej dôsledkov

 • Možná simulácia rôznych verzií plánu a ich vzájomné porovnanie

 • Do procesu plánovania sa zapojí celý pracovný tím samosprávy či miestnej správy


ASP

 • ASP outsourcing – nákup služieb namiesto technológií

  • IS, ktorý používa existujúcu techniku na využitie špičkovej a komplexnej technológie za minimálny mesačný poplatok

 • Nemusíte inštalovať HW, SW, spravovať, servisovať

 • Vznik konzorcia BITERAP


Biterap
BITERAP

 • FineSoft- projekt manažment, ASP, UM

 • Cogent- miestnypartner COGNOS, know – how, práva na prevádzku a implementáciu produktov COGNOS

 • BIC- EU projekty a spolupráca so ZMOS

 • Trenčianska Univerzita - zaškolenie, CRM, hepl desk

 • HP- svetový líder v oblasti HW služieb, technologické centrá

 • Microsoft- svetový líder v oblasti OS, klientské softvéry, operačné systémy

 • eTEL- alternatívna telekomunikácia, poskytovateľ internetu, konektivita

 • KPMG- bezpečnostný poradca, projekty pre financovanie a softvérový audit

 • ACESE – ekonomický finančný a personálny podsystém


V hody
Výhody

 • Náklady pre jednu organizáciu predstavuje niekoľko miliónovú investíciu (hardvér, softvér, vývoj modelov, zaškolenie pracovníkov)

 • Poskytovanie týchto služieb vo forme ASP je prístupná všetkým samosprávam a miestnym správam za mesačný poplatok cca 5 000,- Sk

 • KOMPLEXNÉ RIEŠENIE - prepojenie s ekonomickým finančným a personálnym podsystémom CASE*Fin a CASE*Pam

 • Využitím podpory grantov Európskej Únie sa táto cena ešte zníži (školenia pracovníkov)

 • Podobným spôsobom sú poskytované aj služby v oblasti najnovších technológií komunikácie pomocou Unified Messagingu – pripojenie na internet nahrádza FAXovú a SMS komunikáciu


Pilotn projekt
Pilotný projekt

 • Realizovaný pilotný projekt analýzy rozpočtového a plánovacieho procesu na Miestnom Úrade Mestskej časti Košice – Staré Mesto

 • Predpoklad plošného rozšírenie služby riešenia tvorby, plánovania a napĺňania rozpočtu pomocou nástrojov BI pre samosprávy formou ASP

Energie

Prevádzka úradu

Kultúra

Tovary

Kapitálové výdavky

Životné prostredie

Služby

Finančné operácie

Bývanie a občianska vybavenosť

Finančná oblasť


Akujeme za pozornos
Ďakujeme za pozornosť

 • Kontakty:www.biterap.sk

  • Výkonný tajomník združenia:

   Ing. Peter Linhardt [email protected] s.r.o.Popradská 68 KošiceTel: +421 55 6405 126Fax: +421 55 6405 472

  • Vývoj riešenia:

   Ing. Ján Ďurán [email protected]: +421 904 563 261


ad