Co nowego w diagnostyce psychologiczno pedagogicznej
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej? PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej?. Przegląd najnowszych narzędzi diagnostycznych 2013/2014. Diagnoza psychologiczna. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA. Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność emocjonalna Normy dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

Download Presentation

Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej?

Przegląd najnowszych narzędzi diagnostycznych 2013/2014


Diagnoza psychologiczna


DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność emocjonalnaNormy dla młodzieży ponadgimnazjalnej

  • Narzędzie do pomiaru poziomu agresywności u młodzieży (agresja bezpośrednia, agresja pośrednia, drażliwość, opozycyjność, agresja werbalna)

  • Wydanie zawiera normy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – normalizacja 2012 r.

  • Narzędzie dostępne również w normalizacji dla uczniów gimnazjów.


Diagnoza psychologicznaDiagnoza logopedyczna


D. PSYCHOLOGICZNA, LOGOPEDYCZNA

Test Uczenia się Słuchowego TUS

  • Funkcjonalna diagnoza sprawności zapamiętywania informacji prezentowanych kanałem słuchowym.

  • Narzędzie zgodne z najnowszymi trendami diagnozy trudności dziecka nie tylko w kontekście sprawności funkcji ale przede wszystkim poziomu poszczególnych umiejętności.

  • Test rekomendowany w psychologicznej diagnozie przyczyn trudności szkolnych oraz diagnozie zaburzeń mowy.

  • normalizacja ogólnopolska - 2011 r.

  • wiek: 10;0-13;0

  • użytk:.: psycholodzy, neurologopedzi


D. PSYCHOLOGICZNA, LOGOPEDYCZNA

Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie OTS-R

  • Diagnoza poziomu sprawności werbalnej dziecka (2;0-6;0) w zakresie rozumienia mowy (słownik bierny).

  • Test rekomendowany w psychologicznej diagnozie rozwoju poznawczego małego dziecka, w połączeniu ze Skalą Leitera lub Skalą Columbia.

  • normalizacja ogólnopolska 2011-2012

  • wiek: 2;0-6;0

  • użytk.: psycholodzy, logopedzi


Diagnoza pedagogiczna


DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

WYSTANDARYZOWANE SPRAWDZIANY UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCHDLA PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGOMatematyka – Szkoła podstawowa

  • Zestaw dziewięciu wystandaryzowanych sprawdzianów z zakresu matematyki dla uczniów szkoły podstawowej opracowanych w oparciu o aktualne podstawy programowe.

  • Możliwość doboru odpowiedniego sprawdzianu w zależności od okresu roku szkolnego.

  • Klasy III-VI SP

  • Publikacja rozpoczyna serię sprawdzianów umiejętności dla poradnictwa p-p.


DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Skala Gotowości Matematycznej SGM

  • Diagnoza gotowości dziecka kończącego przedszkole do podjęcia nauki matematyki.

  • Skala rekomendowana jako uzupełnienie diagnozy gotowości szkolnej u dzieci zdradzających pierwsze objawy ryzyka dyskalkulii.

  • Normalizacja ogólnopolska 2013

  • wiek: 5-7 r.ż.

  • użytk.: pedagodzy


DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Znormalizowane sprawdziany znajomości zasad ortograficznych

  • Diagnoza stopnia znajomości zasad polskiej ortografii u uczniów szkół podstawowych.

  • Narzędzie rekomendowane w diagnozie dysortografii (obiektywna weryfikacja stopnia znajomości zasad pisowni).

  • Normalizacja ogólnopolska

  • klasy: III-VI SP

  • użytk.: pedagodzy


Diagnoza psychologiczno--pedagogiczna


Atlas oceny testu „Trudna Figura”

  • Atlas zawiera ponad 100 przykładów ocen poszczególnych elementów rysunków wykonanych podczas badania testem „Trudnej Figury” wraz z komentarzami i uzasadnieniami.

  • Korzystanie z Atlasu ułatwia i przyspiesza proces oceny testu „Trudna Figura” stosowanego w Baterii-8, Baterii-10/12 oraz Baterii-GIM do pomiaru strukturalizacji percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz krótkotrwałej pamięci wzrokowej.


Premiery październik/listopad 2013


D. PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zestaw metod diagnozy trudności w czytaniu - Test Dekodowania

  • Diagnoza poziomu czytania u uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

  • Diagnoza poziomu rozwoju funkcji słuchowo-językowych oraz tempa szybkiego nazywania bodźców wzrokowych.

  • Normalizacja ogólnopolska 2012-2013

  • klasa: I SP

  • użytk.: pedagodzy, psycholodzy


DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza Więzi Rodzinnych

Dzieci i Młodzieży


DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Test Relacji w Systemie Rodzinnym


Projekty ogólopolskie 2013/2014


DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

W lutym 2014 Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych we współpracy z zespołem Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej rozpoczyna realizację projektu:

Screeningowy Audiometr Tonalny SAT w diagnostyce przyczyn trudności szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego


DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

  • Celem projektu jest wprowadzenie do każdej poradni p-p Screeningowego Audiometru Tonalnego umożliwiającego audiometryczny pomiar słuchu dzieci i młodzieży kluczowy w początkowej fazie terapii logopedycznej oraz wymagany w procedurze diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.


DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

  • Celem projektu jest również realizacja szkoleń specjalitycznych z zakresu stosowana systemu SAT adresowanych dla logopedów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Efektem ukończonego szkolenia jest pozyskanie uprawnień do wykonywania screeningowego badania słuchu (audiogram) z wykorzystaniem SAT.


TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

W marcu 2014 Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych we współpracy z zespołem Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej rozpoczyna realizację projektu:

Terapia zaburzeń mowy oraz trudności w czytaniu z wykorzystaniem systemu elektronicznego spowolniania mowy w czasie rzeczywistym oraz stymulatora wzrokowo-słuchowego u dzieci w wieku szkolnym – eTerapeuta.


TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

  • Celem projektu jest wprowadzenie do każdej poradni p-p komputerowego systemu eTerapeuta, który wykorzystując najnowszą technologię z zakresu IT, umożliwia prowadzenie oddziaływań terapeutycznych dla dzieci przejawiających zaburzenia mowy i/lub trudności w czytaniu.

  • Autorami technologii wykorzystanej w systemie eTerapeuta jest zespół naukowy Prof. Andrzeja Czyżewskiego z Politechniki Gdańskiej. Autorami zastosowanych zadań terapeutycznych oraz metodologii pracy terapeutycznej z wykorzystaniem systemu są członkowie zespołu naukowców i praktyków Prof. Marty Bogdanowicz i Prof. Ewy Czaplewskiej z Uniwerystetu Gdańskiego.

  • Faza badań pilożowych przewidziana jest na okres marzec-czerwiec 2014, wdrożenie programu do poradnictwa – wrzesień 2014.


Szkolenia 2013/2014


SZKOLENIA 2013/2014

  • Szkolenia kwalifikacyjne:

    • Bateria-5/6

    • Bateria-8 i 10/12

    • Bateria-GIM

  • Doskonalenie zawodowe:

    • Nowoczesne opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne

    • Diagnoza dysleksji rozwojowej. Fakty, mity, kontrowersje.

    • Screeningowy Audiometr Tonalny w diagnostyce przyczyn trudności szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych.

  • Dla rozpoczynających pracę w PPP:

    • Trzydniowy blok szkoleniowy: Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Warszawa i Gdańsk (uprawnienia na wszystkie Baterie: 5/6, 8, 10-12, GIM; nowoczesne opiniowanie; prawne aspekty pomocy p-p; współpraca szkoła-poradnia)


W razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu

www.pracowniatestow.pl

facebook.com/ptpip

tel. 58 340-38-29


  • Login