co nowego w diagnostyce psychologiczno pedagogicznej
Download
Skip this Video
Download Presentation
Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej? - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej?. Przegląd najnowszych narzędzi diagnostycznych 2013/2014. Diagnoza psychologiczna. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA. Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność emocjonalna Normy dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej?' - wilona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co nowego w diagnostyce psychologiczno pedagogicznej

Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej?

Przegląd najnowszych narzędzi diagnostycznych 2013/2014

kwestionariusz agresywno ci m odzie y reaktywno emocjonalna normy dla m odzie y ponadgimnazjalnej

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność emocjonalnaNormy dla młodzieży ponadgimnazjalnej
 • Narzędzie do pomiaru poziomu agresywności u młodzieży (agresja bezpośrednia, agresja pośrednia, drażliwość, opozycyjność, agresja werbalna)
 • Wydanie zawiera normy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – normalizacja 2012 r.
 • Narzędzie dostępne również w normalizacji dla uczniów gimnazjów.
test uczenia si s uchowego tus

D. PSYCHOLOGICZNA, LOGOPEDYCZNA

Test Uczenia się Słuchowego TUS
 • Funkcjonalna diagnoza sprawności zapamiętywania informacji prezentowanych kanałem słuchowym.
 • Narzędzie zgodne z najnowszymi trendami diagnozy trudności dziecka nie tylko w kontekście sprawności funkcji ale przede wszystkim poziomu poszczególnych umiejętności.
 • Test rekomendowany w psychologicznej diagnozie przyczyn trudności szkolnych oraz diagnozie zaburzeń mowy.
 • normalizacja ogólnopolska - 2011 r.
 • wiek: 10;0-13;0
 • użytk:.: psycholodzy, neurologopedzi
obrazkowy test s ownikowy rozumienie ots r

D. PSYCHOLOGICZNA, LOGOPEDYCZNA

Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie OTS-R
 • Diagnoza poziomu sprawności werbalnej dziecka (2;0-6;0) w zakresie rozumienia mowy (słownik bierny).
 • Test rekomendowany w psychologicznej diagnozie rozwoju poznawczego małego dziecka, w połączeniu ze Skalą Leitera lub Skalą Columbia.
 • normalizacja ogólnopolska 2011-2012
 • wiek: 2;0-6;0
 • użytk.: psycholodzy, logopedzi
slide8

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

WYSTANDARYZOWANE SPRAWDZIANY UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCHDLA PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGOMatematyka – Szkoła podstawowa
 • Zestaw dziewięciu wystandaryzowanych sprawdzianów z zakresu matematyki dla uczniów szkoły podstawowej opracowanych w oparciu o aktualne podstawy programowe.
 • Możliwość doboru odpowiedniego sprawdzianu w zależności od okresu roku szkolnego.
 • Klasy III-VI SP
 • Publikacja rozpoczyna serię sprawdzianów umiejętności dla poradnictwa p-p.
skala gotowo ci matematycznej sgm

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Skala Gotowości Matematycznej SGM
 • Diagnoza gotowości dziecka kończącego przedszkole do podjęcia nauki matematyki.
 • Skala rekomendowana jako uzupełnienie diagnozy gotowości szkolnej u dzieci zdradzających pierwsze objawy ryzyka dyskalkulii.
 • Normalizacja ogólnopolska 2013
 • wiek: 5-7 r.ż.
 • użytk.: pedagodzy
znormalizowane sprawdziany znajomo ci zasad ortograficznych

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Znormalizowane sprawdziany znajomości zasad ortograficznych
 • Diagnoza stopnia znajomości zasad polskiej ortografii u uczniów szkół podstawowych.
 • Narzędzie rekomendowane w diagnozie dysortografii (obiektywna weryfikacja stopnia znajomości zasad pisowni).
 • Normalizacja ogólnopolska
 • klasy: III-VI SP
 • użytk.: pedagodzy
atlas oceny testu trudna figura
Atlas oceny testu „Trudna Figura”
 • Atlas zawiera ponad 100 przykładów ocen poszczególnych elementów rysunków wykonanych podczas badania testem „Trudnej Figury” wraz z komentarzami i uzasadnieniami.
 • Korzystanie z Atlasu ułatwia i przyspiesza proces oceny testu „Trudna Figura” stosowanego w Baterii-8, Baterii-10/12 oraz Baterii-GIM do pomiaru strukturalizacji percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz krótkotrwałej pamięci wzrokowej.
zestaw metod diagnozy trudno ci w czytaniu test dekodowania

D. PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zestaw metod diagnozy trudności w czytaniu - Test Dekodowania
 • Diagnoza poziomu czytania u uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
 • Diagnoza poziomu rozwoju funkcji słuchowo-językowych oraz tempa szybkiego nazywania bodźców wzrokowych.
 • Normalizacja ogólnopolska 2012-2013
 • klasa: I SP
 • użytk.: pedagodzy, psycholodzy
slide15

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza Więzi Rodzinnych

Dzieci i Młodzieży

slide16

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Test Relacji w Systemie Rodzinnym

slide18

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

W lutym 2014 Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych we współpracy z zespołem Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej rozpoczyna realizację projektu:

Screeningowy Audiometr Tonalny SAT w diagnostyce przyczyn trudności szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

slide19

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

 • Celem projektu jest wprowadzenie do każdej poradni p-p Screeningowego Audiometru Tonalnego umożliwiającego audiometryczny pomiar słuchu dzieci i młodzieży kluczowy w początkowej fazie terapii logopedycznej oraz wymagany w procedurze diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.
slide20

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

 • Celem projektu jest również realizacja szkoleń specjalitycznych z zakresu stosowana systemu SAT adresowanych dla logopedów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Efektem ukończonego szkolenia jest pozyskanie uprawnień do wykonywania screeningowego badania słuchu (audiogram) z wykorzystaniem SAT.
slide21

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

W marcu 2014 Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych we współpracy z zespołem Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej rozpoczyna realizację projektu:

Terapia zaburzeń mowy oraz trudności w czytaniu z wykorzystaniem systemu elektronicznego spowolniania mowy w czasie rzeczywistym oraz stymulatora wzrokowo-słuchowego u dzieci w wieku szkolnym – eTerapeuta.

slide22

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • Celem projektu jest wprowadzenie do każdej poradni p-p komputerowego systemu eTerapeuta, który wykorzystując najnowszą technologię z zakresu IT, umożliwia prowadzenie oddziaływań terapeutycznych dla dzieci przejawiających zaburzenia mowy i/lub trudności w czytaniu.
 • Autorami technologii wykorzystanej w systemie eTerapeuta jest zespół naukowy Prof. Andrzeja Czyżewskiego z Politechniki Gdańskiej. Autorami zastosowanych zadań terapeutycznych oraz metodologii pracy terapeutycznej z wykorzystaniem systemu są członkowie zespołu naukowców i praktyków Prof. Marty Bogdanowicz i Prof. Ewy Czaplewskiej z Uniwerystetu Gdańskiego.
 • Faza badań pilożowych przewidziana jest na okres marzec-czerwiec 2014, wdrożenie programu do poradnictwa – wrzesień 2014.
slide24

SZKOLENIA 2013/2014

 • Szkolenia kwalifikacyjne:
  • Bateria-5/6
  • Bateria-8 i 10/12
  • Bateria-GIM
 • Doskonalenie zawodowe:
  • Nowoczesne opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne
  • Diagnoza dysleksji rozwojowej. Fakty, mity, kontrowersje.
  • Screeningowy Audiometr Tonalny w diagnostyce przyczyn trudności szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych.
 • Dla rozpoczynających pracę w PPP:
  • Trzydniowy blok szkoleniowy: Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Warszawa i Gdańsk (uprawnienia na wszystkie Baterie: 5/6, 8, 10-12, GIM; nowoczesne opiniowanie; prawne aspekty pomocy p-p; współpraca szkoła-poradnia)
w razie pyta serdecznie zapraszamy do kontaktu
W razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu

www.pracowniatestow.pl

facebook.com/ptpip

tel. 58 340-38-29

ad