slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 367 Views
  • Uploaded on

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. Madde 14 - Staj yapacak öğrenciler, staja başlayabilmek için; Öğrencinin staj yapmak istediğini gösterir işyeri başvuru belgesi (Ek-2). Staj defteri Fotoğraf.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ' - wilmet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

staj yapacak grencilerden stenen belgeler
Madde 14 - Staj yapacak öğrenciler, staja başlayabilmek için;

Öğrencinin staj yapmak istediğini gösterir işyeri başvuru belgesi (Ek-2).

Staj defteri

Fotoğraf

Staj Yapacak Ögrencilerden İstenen Belgeler
slide3
Başvuruları kabul edilen öğrenciler, Staj defterlerini bölüm başkanlığından onaylatarak, staj için kabul edildikleri kurum/kuruluş’a giderek stajlarına başlayabilirler.
slide4
Staj 60 iş günü olup detayları Ek-1’de mevcuttur.

Staj yapacak öğrenciler bölüm staj komisyonu başkanına başvurup Ek-2’de verilen belgeyi staj yapacağı işyerine onaylatıp en geç Mayıs ayı sonuna kadar teslim etmelidir.

slide5
Staj yapılacak işyeri uygun görüldüğü takdirde, staj defteri alınarak (Rektörlüğün kitap-satış bürosunda mevcut) onaylatılacak ve işyerinde staja başlanabilecektir.
slide6
Büro Stajı (En az 20 İşgünü)

Mimari Proje Çizimleri

Mimari Plan Tasarımları

Betonarme Pafta Çizimleri ve Hesaplamaları

Metraj Hesaplamaları

Ruhsat veya İmar işleri ile ilgili dosyaların hazırlanması vb. konuları kapsamalıdır.

EK-1
slide7
Şantiye Stajı (En az 20 İşgünü)

Her türlü yapı şantiyesinde kalıp, demir, duvar vb. uygulamalar.

Metraj Hesaplamaları.

slide8
Staja kabul edilen öğrencilerin iş güvenliğinden ve verimli bir staj yapmalarından işyerleri sorumludur. Staj yapan öğrenciler ise işyerlerinin çalışma düzeni ile ilgili kural ve talimatlara kesinlikle uymakla yükümlüdür.
slide9
Bölüm her öğrenciye staj yeri bulmak zorunda değildir. Resmi veya özel kurum ve kuruluşlarca, Fakülteye tahsis edilen staj kontenjanları ilgili Bölüm Başkanlığınca ilan edilir ve dağıtılır. Tahsis edilen staj yerlerinin yeterli olmaması durumunda, öğrencilerin kendi imkanları ile bulacağı ve Bölümün de uygun göreceği iş yerlerinde staj yapılması mümkündür.
slide10
Staj öncesinde, staj defterlerinde bulunan Staj Sicil Fişi (SSF) staj bitiminde işletme tarafından gizli olarak doldurulur ve onaylanır. Onaylayan işletme yetkilisinin adı,ünvanı,görevi açıkça belirtilir ve zarfa konur. Kapalı ve onaylı zarf içerisinde SSF işletme tarafından posta yoluyla veya öğrenci eliyle ilgili Bölüme gönderilir.

Onaysız veya açık zarf içerisinde teslim edilen SSF geçersiz sayılır. Staj defterlerinin değerlendirilebilmesi için SSF’nin mutlaka Bölüme gelmiş olması gerekir. Belgenin Bölüme ulaştırılmasının takibinden öğrenci sorumludur.

staj zaman ve s resi
Madde 17 - Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yarıyıl ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapması esastır. Ancak işyeri koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında öğretimi aksatmamak koşuluyla staj yapılabilir.Staj Zaman ve Süresi
slide12
Öğrenci bütün derslerini vermiş ancak, stajını henüz tamamlayamamış ise stajına herhangi bir ayda başlayabilir.

Stajlar Temmuz ayı başında başlamak üzere yaz stajı olarak en az 30, en çok 60 iş günü devam eder.

slide13
Staj yapan öğrenciler öğrenim süreleri boyunca; Şantiye ve büro stajı olmak üzere iki farklı staj yapmak ve iki farklı staj defteri tutmak zorundadır. Bu stajların yapılma süreleri ise; en az 20 en çok 40 işgünüdür. Şantiye ve Büro stajının toplam süresi 60 işgünü olmalıdır.
slide14
Büro stajı yapılırken; Öğrencinin sadece hafta içi çalıştığı günler, staj yapmış olarak kabul edilir.

Şantiye stajı yapılırken ise; Öğrencinin hafta içinde çalıştığı günler ve Cumartesi günleri tam gün olarak kabul edilir.

yurt d s nda staj
Madde 16 - Öğrenciler yapmak zorunda oldukları staj, eğitim ve uygulama çalışmalarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Öğrenci yurtdışı kabul belgesini ilgili Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna verir. Yurt Dısında Staj
slide17
Bu talepler ilgili Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca değerlendirilir ve yurt dışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir. Yurt dışında stajını tamamlayan öğrenciler staj ile ilgili belgeleri ilgili Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna verirler, uygun görülenler kurul tarafından onaylanır.
stajda ba ar
Stajını bitiren öğrenci staj süresince yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili dosyasını, en geç 15 Ekim tarihine kadar incelenmek ve değerlendirilmek üzere; Staj Komisyonu Başkanlığı’na bir dilekçe ekinde teslim eder.

Süresi içerisinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır.

Stajda Başarı
slide19
Staj Komisyonu Başkanlığı, mevcut staj defteri veya dosyasını, işverenden gelen işveren raporunu, ziyaretçi öğretim elemanından gelen raporu dikkate alarak bir değerlendirme yapar. Dosya üzerinde gerekiyorsa düzeltmeler yaptırabilir.
slide20
Dosyayı şekil ve içerik yönünden yeterli bulursa öğrencinin stajını kabul edebileceği gibi gerekli görürse ilgili öğrenciye bir mülakat veya uygulama yaptırabilir. Staj süresi sonunda başarısız olan veya stajına ara veren veya ara vermek zorunda olan öğrencilere, yasal öğrenimi süresi içerisinde iki hak daha verilir.
staj yapacak rencilerin disiplin leri
Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları işyerlerinin çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar.Staj Yapacak Öğrencilerin Disiplin İşleri
slide22
Aksine hareket eden veya izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10\'u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz.
slide23
Stajyer öğrenciler için bağlı olduğu üniversitenin ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir.
staj s ras nda hastal k ve kaza durumu
Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan stajyerin mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez.Staj Sırasında Hastalık ve Kaza Durumu
staj sonu de erlendirme raporu
İşyerleri, bağlı oldukları odalar yada kurumlar aracılığıyla, staj dönemi sonunda düzenleyecekleri ekli formları doldurarak stajı takip eden hafta içinde değerlendirmek üzere Staj Komisyonu Başkanlığına göndermeleri gerekir.Staj Sonu Değerlendirme Raporu
slide26
Staj değerlendirmeleri sonucunda ilgili komisyon, yapılan stajın tamamının ve bir bölümünün kabulüne veya tamamının reddine karar verebilir.Tamamı veya bir kısmı red edilen stajlar içir bir gerekçe rapor hazırlanarak staj değerlendirme tutanağına eklenir.Staj değerlendirme sonuçları Bölüm Başkanının onayı ile kesinleşir ve Fakülte Öğrenci İşlerine gönderilir.
ad