Proteinmetabolism - PowerPoint PPT Presentation

Proteinmetabolism
Download
1 / 20

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Proteinmetabolism. Aminosyrapool. http:// www.elmhurst.edu /~ chm / vchembook / images /630nitrogenpool.gif. Transaminering. S. 864 I Mastering Chemistry. Glutamatdehydrogenas ( Oxidativ deaminering ). S. 865 I Mastering Chemistry. Ureacykeln.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Proteinmetabolism

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Proteinmetabolism

Proteinmetabolism


Aminosyrapool

Aminosyrapool

http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/images/630nitrogenpool.gif


Transaminering

Transaminering

S. 864 I Mastering Chemistry


Glutamatdehydrogenas oxidativ deaminering

Glutamatdehydrogenas(Oxidativdeaminering)

S. 865 I Mastering Chemistry


Ureacykeln

Ureacykeln

 • Ureacykeln är den process i kroppen som omvandlar skadlig ammoniak NH3 till urea som sedan kan lämna kroppen via urinen. Det är en del av kvävemetabolismen där aminosyrorna som är proteinernas beståndsdelar bryts ner.


Proteinmetabolism

Ureacykelnssteg:

Ammoniakinträder I ureacykelngenomattslåsihop med koldioxidoch ATP ochbildarKarbamoylfosfat.

Karbamoylfosfatinnehåller en amingruppochslåsihop med ornitinochbildarcitrulin.

Citrullinfårytterligare en amingruppfrånaspartatgenomsammanslagning till argininosuccinat.

Argininosucinatetklyvs sedan till fumaratocharginin.

Argininetspjälkas I sin tur till urea ochornitin.

1

2

3

5

4


Hur kan kv ve uts ndras

Hur kan kväve utsöndras?

 • I form av urea d.v.s. genom ureacykeln

 • Genom urinsyra

 • Genom fria ammoniumjoner NH4+


Vad h nder vid urinsyrauts ndring

Vad händer vid urinsyrautsöndring?

 • Ombildningen av kvävet i aminosyror till kväve i urinsyra är mer komplex än ureacykeln, många fler steg.

 • Kräver mer energi

 • Tar längre tid

  Fördel:

  - Kräver inte mycket vatten.


F glar uts ndrar inte urea utan urinsyra

Fåglar utsöndrar inte urea utan urinsyra

 • Urinsyra är hydrofobt och flytande vid normala temp. behövs inte lösas i vatten för att utsöndras

 • Fåglar slipper bära runt på vattendepåer

  blir lättare mindre energi krävs för att flyga


L ngvarigt fysiskt arbete

Långvarigtfysisktarbete


Kreatinkinas

Kreatinkinas

 • Varförkontrollerar man mängdenkreatinkinas?

  kreatinkinas

 • Fosforkreatin + ADP  Kreatin + ATP

 • Man kontrollerarmängdenkreatinkinasförattupptäckamuskelskada.


Proteinmetabolism

ASAT

 • Varför kontrollerar man mängden ASAT?

 • Förhöjdnivå I blodettyderpånedbrytningavceller I någonavdessa organ: hjärt- ochskelettmuskulaturen.

  • ASAT

 • Aspartat + a-ketogluterat  Oxaloacetat + glutamat


 • Andra transaminaser

  Andratransaminaser

  • ALAT – Alanintransaminas

   ALAT

  • Glutamat + pyruvat a-ketoglutarat + alaninAlaninbildasförattbildaglukosvia glukoneogenesis.


  Syftet med transaminering

  Syftet med transaminering

  • Syftet med transamineringärattkunnaflytta en aminogruppfrån en aminosyrasomintebehövs till en ketosyra, somblir till en en nyaminosyrasomkroppenbehöver.


  Proteinmetabolism

  Syntesav Serotonin

  http://www.onnit.com/serotonin/


  Proteinmetabolism

  Adrenalin (Epinephrine)

  Producerarkatekolaminer

  - Adrenalin, dopamin etc.


 • Login