Poročilo o razvoju 2014
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Poročilo o razvoju 2014 Boštjan vasle Rotija kmet zupančič Lidija apohal vučković PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Poročilo o razvoju 2014 Boštjan vasle Rotija kmet zupančič Lidija apohal vučković. ljubljana , 9. maj 2014. Premiki na področju stroškovne konkurenčnosti. Realni stroški dela na enoto proizvoda (dodane vrednosti).

Download Presentation

Poročilo o razvoju 2014 Boštjan vasle Rotija kmet zupančič Lidija apohal vučković

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Poročilo o razvoju 2014

Boštjan vasle

Rotija kmet zupančič

Lidija apohal vučković

ljubljana, 9. maj 2014


Premiki na področju stroškovne konkurenčnosti

Realni stroški dela na enoto proizvoda (dodane vrednosti)

Vir: Eurostat; preračuni UMAR. Opomba: * Menjalni sektor vključuje industrijo (brez gradbeništva), trgovino, transport, gostinstvo, informacijsko-komunikacijske dejavnosti in kmetijstvo.


V 2013 prvo povečanje tržnega deleža od začetka krize

Vir: UnitedNations, preračuni UMAR. Opomba: * Za leto 2013 ocena na osnovi podatkov WTO.


V krizi največji padec tržnega deleža proizvodov z nizko dodano vrednostjo

Vir: UNCTAD; preračuni UMAR.


Struktura izvoza postopno postaja bolj konkurenčna

Vir: Handbook of statistics 2007–2008 (UnitedNations), 2007; UnitedNationsCommodity trade statistics database, 2013; preračuni UMAR. Opomba: Razvrščanje proizvodov v posamezne skupine temelji na metodologiji Združenih narodov (TradeandDevelopmentReport, 2002). Klasifikacija ne razvršča vseh proizvodov, zato seštevek deležev vseh skupin ni enak 100.


Povečujejo se vlaganja v dejavnike inovacijske sposobnosti

Vir: SURS, Eurostat, MF. Opomba: Davčna olajšava za vlaganja v RRD je bila uvedena leta 2006 v višini 20%, leta 2010 se je zvišala na 40 % in leta 2012 na 100 %.


Rast števila raziskovalcev in terciarno izobraženih

Vir: SURS, Eurostat. Opomba: * Število v ekvivalentu polnega delovnega časa.


Inovacijska dejavnost pa še precej zaostaja za EU

Vir: Eurostat, EPO, OHIM; preračuni UMAR.


Problem ostaja tudi struktura terciarno izobraženih

Vir: ZRSZ.


Gospodarska razvitost ostaja na nizki ravni

Vir: Eurostat.


Razmere na trgu dela v 2013 še bolj zaostrene

Vir: SURS, ZRSZ, preračuni UMAR.


Problem brezposelnosti mladih vse večji

Vir: ZRSZ, MIZŠ, Eurostat, preračuni UMAR.


Po lanskih spremembah nekoliko večja fleksibilnost trga dela

Vir: OECD. Opomba: SI-2014 označuje vrednost indeks za Slovenijo po uveljavitvi sprememb. EPR je indeks varovanja redne zaposlitve v primeru individualne odpovedi.


Nove zaposlitve po tipu pogodbe

Vir: SURS.


V zadnjih dveh letih občuten padec razpoložljivega dohodka gospodinjstev

Vir: SURS.


Minimalna plača raste bistveno hitreje kot povprečna

Vir: SURS, MDDSZ, AJPES, preračuni UMAR.


Minimalna plača in socialni transferji močno vplivajo na nizko dohodkovno neenakost

Vir: Eurostat.


Kljub nizki stopnji se problem revščine povečuje

Vir: Eurostat.


Stagnacija v dostopnosti javnih storitev

Vir: SURS, Eurostat, preračuni UMAR.


Zadovoljstvo z življenjem in zaupanje v institucije upadata

Vir: Eurobarometer, Politbarometer. Opomba: Pri Politbarometru so povprečja izračunana na podlagi povprečij za posamezne institucije in na podlagi povprečij za posamezna leta. * v politični sistem smo uvrstili vlado, državni zbor, predsednika vlade in politične stranke.


Poročilo o razvoju 2014

ljubljana, 9. maj 2014


  • Login