Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa - PowerPoint PPT Presentation

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa
Download
1 / 14

 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Seminaarialustus 4.5.2006. Yliopistolaki, 4 §.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa

Ilkka Virtanen

Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa

Seminaarialustus 4.5.2006


Yliopistolaki 4

Yliopistolaki, 4 §

 • Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Ilkka Virtanen: Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa


Yliopistolaki ja tehokas toiminta

Yliopistolaki ja tehokas toiminta

 • Vapaa tutkimus ja tieteellinen sivistys

  • muutama suuri yksikkö

 • Tutkimukseen perustuva ylin opetus

  • kohtuullinen kattavuus riittävän suurin yksiköin

 • Tutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutus muun yhteiskunnan kanssa ja yhteis-kunnallinen vaikuttavuus (kolmas tehtävä)

  • toiminta lähellä yhteiskuntaa (sen keskellä)

Ilkka Virtanen: Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa


Koulutusalan tarkastelu eri n k kulmista

Koulutusalan tarkastelu eri näkö-kulmista

 • Valtakunnallinen näkökulma

 • Alueen näkökulma

 • Yliopiston näkökulma

  Case: Vaasan yliopiston tekniikan ala

Ilkka Virtanen: Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa


Kauppatieteelliset verkostot it ja pohjois suomessa

Kauppatieteelliset verkostot Itä- ja Pohjois-Suomessa

 • Opetusministeriö laajensi kauppatieteellisen alan koulutusta osana liiketoimintaosaamisen kehittämis-ohjelmaa vuosina 2001–2003. Tällöin mm. luotiin kauppatieteelliset yhteistyöverkostot Pohjois-Suomeen Oulun ja Lapin yliopistot käsittävänä ja Itä-Suomeen Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä Kuopion ja Joensuun yliopistot käsittävänä.

 • Lapin, Kuopion ja Joensuun yhteistyöyliopistot ovat toistuvasti ilmaisseet halukkuutensa oman tutkinnonanto-oikeuden saamiseen kauppatieteiden alalla.

 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto ovat kokeneet koordinaatioroolinsa lähinnä hallinnollisesti rasittaviksi

Ilkka Virtanen: Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa


Nykytilanne resurssien osalta

Nykytilanne resurssien osalta

 • LTY ja OY saavuttamassa toiminnallisen minimikoon, prof./koko opetus- ja tutkimushenkilöstö/uudet opiskelijat: LTY 15/75/170+80, OY 12/66/140+55

 • KY ja JY yhteensä lähellä OY:n kokoa: KY 6/20/70, JY 6/20/75

 • LY:n voimavarat varsin vaatimattomat: 2/15/55

Ilkka Virtanen: Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa


Miten eteenp in

Miten eteenpäin?

 • Lopetetaan kauppatieteellinen koulutus KuY:ssa, JoY:ssa ja LY:ssa

 • Annetaan näille yliopistoille itsenäiset tutkinnonanto-oikeudet

 • Jatketaan nykyisillä (tai vastaavilla) verkostoratkaisuilla

 • Jatketaan nykyisenkaltaisilla ohjelmilla mutta yliopistojen omaamien tutkintonimikkeiden puitteissa

 • Etsitään uudentyyppisiä ratkaisumalleja

Ilkka Virtanen: Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa


Vaihtoehtojen tarkastelua

Vaihtoehtojen tarkastelua

Koulutuksen lopetus

 • Viiden ylioppilaskunnan (LTYY, KY, TKKKY, SHSSK, VYY) esittämä ratkaisu

 • Virat perustettu, opiskelijat valittu, jatkohoito?

 • Laadukkaan liiketoimintaosaamisopetuksen turvaaminen jatkossa näissä yksiköissä?

 • Uusi esimerkki lyhytnäköisestä jojo-tyyppisestä politiikasta

Ilkka Virtanen: Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa


Vaihtoehtojen tarkastelua1

Vaihtoehtojen tarkastelua

Yliopistoille itsenäiset (rajoittamattomat)

tutkinnonanto-oikeudet

 • Alan pirstaloituminen jatkuu

 • Rekrytointiongelmia pitkään

 • Laadunvarmistus?

 • Luo kasvupaineita yliopiston sisällä (rahoitus)

 • Ei vastaa valtiovallan linjauksia ja aikaisempien arviointien suosituksia

Ilkka Virtanen: Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa


Vaihtoehtojen tarkastelua2

Vaihtoehtojen tarkastelua

Jatketaan nykyisillä (tai vastaavilla) verkosto-

ratkaisuilla

 • Malli toiminut, mutta ei ole kenenkään mieleen

 • Yhteistyö vain hallinnollista (erityisesti Itä-Suomessa), maantiede!

 • Ei pysyvä ratkaisu, johtaa toistuviin muutos-pyrkimyksiin

 • Rahoitusmallin kannalta ongelmallinen

Ilkka Virtanen: Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa


Vaihtoehtojen tarkastelua3

Vaihtoehtojen tarkastelua

Jatketaan nykyisenkaltaisilla ohjelmilla mutta

yliopistojen jo omaamin tutkintonimikkein

 • Ei täytä yliopistojen eikä ympäröivän alueen toiveita ja tarpeita

 • Näennäisratkaisu, ei myöskään pysyvä ratkaisu

 • Ei täytä laatujärjestelmän vaatimuksia

Ilkka Virtanen: Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa


Uusia ratkaisuvaihtoehtoja

Uusia ratkaisuvaihtoehtoja

Yliopistolle (LaY) kandidaattikoulutus, maisteri- ja

jatkotutkinnot emoyliopistossa (OY)

 • OY:n esittämä ratkaisu, ei LY:n mieleen

 • Hallinnollisesti selkeä

 • Turvaa muiden alojen (erityisesti matkailun) liiketoimintaosaamisen perusopetuksen LY:ssa

 • Tuki tutkimukselle ja aluevaikuttavuudelle jää puutteelliseksi (ei houkuttele professorikuntaa paikalle)

 • Opiskelijoille pakollinen yliopiston vaihto

Ilkka Virtanen: Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa


Uusia ratkaisuvaihtoehtoja1

Uusia ratkaisuvaihtoehtoja

Kauppatieteiden tutkintokoulutus maisteriohjelmina tai

–opintoina + tuki tutkimukselle ja aluevaikuttavuudelle

 • LY:ssa kauppatieteiden ja matkailun (elämysteollisuuden) integraatio

 • KuY:ssa ja JoY:ssa maisteriopinnot nykyisin jo kehittyneiden liiketoimintaosaamisalueiden ympärille

 • Tiivis yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa välttämätön (kandidaattikoulutus, täydennyskoulutus)

 • Jatkokoulutus yhteistyöyliopistoissa (LY → OY) tai vahvassa yhteistyössä niiden kanssa

Ilkka Virtanen: Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa


Uusia ratkaisuvaihtoehtoja2

Uusia ratkaisuvaihtoehtoja

JoY:n ja KuY:n yhteinen kauppatieteellinen koulutus,

”Itä-Suomen kauppakorkeakoulu”

 • Resurssit yhdessä lähes OY:n tasoa, mahdollistavat alaltaan rajatun koulutuksen nykyvolyymein

 • Molemmissa yleinen liiketoimintaosaamisen kandidaatti-ohjelma (amk-yhteistyö!)

 • Maisteriopinnot yliopistoittain eriytyen jo saavutettujen vahvuuksien perusteella

 • Yhteiset jatkokoulutusohjelmat, mukana myös LTY ja JyY

 • Turvaa alueellisen yhteistyön ja luo keskittymisen myötä edellytykset tutkimuksen vahvistumiselle

 • Edellyttää aitoa sitoutumista toiminnalliseen yhteistyöhön

Ilkka Virtanen: Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa


 • Login